Društvo

Što je Društvo?

Društvo Nove Poruke od Boga je 501(c)(3) neprofitna religijska organizacija čija misija je očuvati, zaštititi te predstaviti Novu Poruku od Boga u svijetu. Društvo nije povezano sa niti jednim drugim religijskim tijelom. Financijski je podržano od donacija učenika Nove Poruke diljem svijeta, ne prima nikakvo pokroviteljstvo ili prihod od ijedne vladine ili religijske organizacije.

Društvo je osnovao 1992. godine Glasnik Marshall Vian Summers koji je vidio potrebu za organizacijom i jezgrom posvećenih ljudi koji mogu nositi Glasnikovu misiju za vrijeme njegovog života i nakon također, štititi Otkrivenje i održavati njegovu čistoću duboko u budućnost.

Od toga dana do ovog, Društvo je dijelilo Glasnikovo breme, stojeći pored njega, svjedočeći procesu Otkrivenja te poduzimalo veliki zadatak dovođenja Novog Otkrivenja od Boga čovječanstvu.

Društvo je sastavljano od deset Članova te devet Središnjih Pomoćnika koji su svaki zasebice izabrali odgovoriti vlastitom osjećaju poziva da pomognu Glasniku i unaprijede izlazak Nove Poruke u svijet. U dodatku, Društvo je potpomognuto i podržano od posvećenih volontera koji žive u različitim zemljama te služe u mnogo različitih kapaciteta.

Društvo slijedi izravno vodstvo vođe Nove Poruke, Marshall Vian Summera. Asistirajući vođu Nove Poruke, tu je Upravitelj Društva, Reed Summers, koji koordinira Upravljački Tim koji nadgleda odjeljke organizacije.

Naš Rad

Misija Društva je dovesti Novu Poruku od Boga u svijet ljudima posvuda tako da čovječanstvo pronađe zajedničko tlo, očuva Zemlju, zaštiti ljudsku slobodu te unaprijedi ljudsku civilizaciju kako stojimo na pragu velike i neviđene promjene.

Rad Društva posvećen je napredovanju misije Poruke i Glasnika – misije prvobitno uspostavljene od Boga i Anđeoskog Skupa. Ova misija duboko je povezana sa evolucijom i sudbinom našeg svijeta te je izravan dodatak Božanskog Plana da služi naš svijet u ovo kritično vrijeme u ljudskoj povijesti.

Od početka vremena i stvaranja manifestiranog svemira, Bog i Anđeosko Prisustvo su dodali misiju da izliječe Odvojenost te iskupe odvojene kroz Znanje, u našem svijetu i također u Većoj Zajednici inteligentnog života u svemiru.

Društvo je posvećeno služenju ove veće misije i Plana Božjeg. U ovo vrijeme, naš primaran rad je da primimo, očuvamo, zaštitimo i predstavimo Božju Novu Poruku u svijetu. Želimo to učiniti kroz izdavanje knjiga, podržavajući proces međunarodnog prevođenja, rađenje web stranica, foruma te mnogo drugih online okružja, pružajući edukaciju i sudjelovanje sa Svjetskom Zajednicom kroz događaje, odašiljanja, Encampmente te Besplatnom Školom Nove Poruke.

Radeći ovo, Božji poziv i komunikacija može doseći srce svih ljudi, budeći moć Znanja u svijetu tako da ljudi mogu otkriti svoj jedinstven doprinos u ovo vrijeme eskalirajuće potrebe, promjene i prilike.

Ipak, ovo je odgovornost koja uvelike nadmašuje što mi sami možemo učiniti. Ona zahtjeva podršku i pomoć od mnogo ljudi. Knjige koje držite u vašoj ruci, web stranica koja vas informira i inspirira, Utočište Veće Zajednice koje održava događaje Nove poruke te uredi koji održavaju ovu organizaciju su sve produkt davanja mnogih ljudi.

I zahvaljujući financijskim prilozima, vrata Utočišta Veće Zajednice su otvorena, Besplatna Škola Nove Poruke je otvorena svim ljudima bez naknade, a knjige Nove poruke su u sve većoj mjeri dostupne online. Vi, koji ste možda među prvima koji su primili i iskusili ovu Novu Poruku od Boga, možete se pridružiti drugima u stvaranju stvarnog doprinosa ovoj ključnoj misiji.

Izjava o Misiji

  1. Donijeti Božju Poruku čovječanstvu u njenom čistom obliku.
  2. Donijeti vijesti o Glasniku i njegovom prisustvu u svijetu, ljudima posvuda.
  3. Podržavati pojavljivanje Znanja u životima ljudi posvuda kroz edukaciju i stazu razvoja sadržan unutar Nove Poruke
  4. Advocirati za ljudsku svjesnost i pripremu za Velike Valove promjene te pojavljivanje čovječanstva u Većoj Zajednici inteligentnog života u svemiru.
  5. Podupirati jedinstvo i toleranciju između svjetskih religija vođeni Novim Božjim Otkrivenjem za svijet.
  6. Podržavati i podupirati Glasnika kako nastavlja primati Božje Novo Otkrivenje za svijet.
  7. Uspostaviti Svjetsku Zajednicu Nove Poruke da bi učili, živjeli i podupirali Novu Poruku, u skladu sa Glasnikom i Društvom.
  8. Izgraditi snažnu organizacijsku platformu da nosi Novu Poruku od Boga u svijet i u budućnost.

Strateški ciljevi

 1. Uspostaviti duhovnu svjesnost i tradiciju Nove Poruke u svijetu.
 2. Doseći milijune ljudi diljem svijeta sa učenjima Nove Poruke i proklamacijom.
 3. Isporučiti tekst i audio Zavjeta Nove Poruke od Boga
 4. Učiniti golem opseg i dubinu Nove poruke pristupačnima kroz knjige, web stranice te prijevode.
 5. Predstaviti Glas Otkrivenja svijetu u svojem originalnom obliku.
 6. Objaviti svjetska učenja Glasnika u audio i također zapisanom obliku.
 7. Uspostaviti Glasnikovu viziju puta za učenje i življenje Nove Poruke.
 8. Stvoriti priliku za ljude diljem svijeta da sudjeluju sa otkrivenjima te vlastitom dubljom prirodom i zvanjem u životu, kroz Besplatnu Školu Nove Poruke.

O Vodstvu Nove Poruke

Marshall Vian Summers

Glasnik, Vođa Nove Poruke od Boga

Marshall Vian Summers Glasnik je Nove Poruke od Boga. Izabran je i pripremljen od Anđeoskog Skupa prije ovog života, da služi u ovoj ulozi kao Glasnik Novog Otkrivenja i sada je primio najveće i najsveobuhvatnije otkrivenja ikada dano Čovječanstvu.

Marshall je osnivač Društva, koje je osnovao 1992. godine da očuva i predstavi Novu Poruku od Boga u svijetu. On je trenutni vođa Nove Poruke od Boga te Svjetske Zajednice Nove Poruke. Eventualno će biti naslijeđen u svojem ulozi vodstva od strane svoje žene Patricije Summers.

Danas, Glasnik nastavlja primati šireće otkrivenje Božje Nove Poruke za ova vremena i vremena koja dolaze. U dodatku, sudjeluje u odašiljanju svoje proklamacije i srži poruke svijetu te također evidentira golemo nasljedstvo učenja, direktiva i pojašnjenja da pomogne učenicima u učenju i življenju Nove Poruke. Konačno, radi na povijesnom projektu sastavljanja u cijelosti od 9000-stranica Otkrivenja u novi zavjet za čovječanstvo.

Reed Summers

Učitelj i Predstavnik Nove Poruke

Rođen u tradiciju Nove Poruke kao sin Glasnika, Reed Summers je član Društva i trenutno upravlja njenim cjelokupnim dohvatom i edukativnom misijom. U dodatku, pruža učenja i smjernice učenicima Svjetske Zajednice te je Glasnikom primarni javni predstavnik.

Reed Summers pridružio se Glasniku i Društvu 2004. godine, u dobi od 20. U godinama nakon, podržava Glasnikovu misiju u širokom spektru aktivnosti, uređujući web stranice, korice knjiga te materijalima za dosezanje Nove Poruke; pišući, govoreći i učeći u Besplatnoj Školi Nove Poruke; koordinirajući Glasnikova mnoga putovanja u svijetu, i, pored Patricije Summers, razvijajući raspored za Besplatnu Školu Nove Poruke, kao i odašiljanja Nove Poruke, Vigile i Encampmente.

Patricia Summers

Učitelj i Predstavnik Nove Poruke

Patricia je pored Marshalla od 1983. godine, gotovo desetljeće prije nastanka Društva. Od najranijih dana Otkrivenja, izbliza je pomagala Glasniku u njegovom dugom putovanju primanja Otkrivenja Nove Poruke, uvijek ostajući pored njega, pomažući mu nositi rastući teret njegovih odgovornosti te uloge.

Patricia je član Društva te je već preko tri desetljeća također pomogla izgraditi organizaciju, vodeći je kroz mnoge izazove da bi bila gdje je sada. Danas radi sa Reed Summersom i Glasnikom u upravljanju Društva, predstavljanju knjiga i pružanju svjetsku prezentaciju Nove Poruke od Boga. U dodatku, ona je jedan od primarnih učitelja Nove Poruke, nudeći esencijalnu mudrost, inspiraciju i usmjerenje za Svjetsku Zajednicu učenika Nove Poruke.

O Članovima Društva

Members of the Society of the New Message

Članovi Društva Nove Poruke

Marshall Vian Summersu i članovima Društva Nove Poruke od Boga dana je neizmjerna odgovornost donošenja Nove Poruke u svijet. Za deset članova Društva, teret je i blagoslov obvezati sebe cijelim srcem u ovu veliku službu čovječanstvu.

Društvo su nadglednici i čuvari Božanske Riječi i Zvuka Nove Poruke. Povjerena im je ova uloga od Izvora Nove Poruke – da štite, očuvaju i predstave ovo Novo Otkrivenje i da ga služe cijelim srcem. Tu rade kako bi sačuvali čistoću Nove Poruke – njena objavljivanja, tekstove, audije, videje i društvene događaje.

Društvo sudjeluje u širokom spektru praktičnih odgovornosti povezanih sa misijom očuvanja i proklamacije Nove Poruke i podržavanju rasta Svjetske Zajednice učenika. U ovome oni kadroviraju mnoge od ključnih timova i projekata Društva, koordinirajući rad Ključnih Asistenata i Volontera koji potpomažu organizaciji.

Društvo ne zauzima poziciju religijskih savjetnika, mentora ili učitelja. Nisu angažirani u podučavanju Nove Poruke ili uspostavljanju interpretacija tekstova. Umjesto, njihova uloga je održavati ključan rad organizacije i podržavati Glasnika i učitelje Nove Poruke u pružanju edukativnog puta te inspiracije za sve koji žele učiti i živjeti Otkrivenje.

Trenutno je deset članova Društva: Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers i Patricia Summers

Priča o Članovima Društva

Svako Otkrivenje dano kroz povijest ima priču – priču o njegovom izručenju, priču o njegovom Glasniku i priču o ranoj zajednici pojedinaca koji su se okupili da bi podržali Glasnika i pomogli mu donijeti Božje Otkrivenje za svijet.

Priča Božjeg Novog Otkrivenja otkriva se pred nama sada, oko Glasnika, oko Društva – malog kruga pojedinaca koji su se okupili podržati ga – te rastuću Svjetsku Zajednicu učenika. To je priča sa skromnim početkom koja se nastavlja otkrivati.

1992 godine, kako je već bio angažiran u proces Otkrivenja 10 godina, Glasnik osniva organizaciju Društva, iako u to vrijeme je sa njime bilo samo nekoliko pojedinaca da sudjeluju.

U godinama koje su slijedile, trenutni članovi Društva došli su pronaći Otkrivenje i eventualo zauzeli svoje mjesto službe njemu. Svaki od njih ima svoju jedinstvenu priču.

Živeći u drugačijim životnim situacijama, okolnostima i mjestima, svatko od njih naišao je na Otkrivenje ili Glasnika i počeo odgovarati na iskustvo prepoznavanja te osjećaj zvanja, krenuvši prvim koracima prema životu službe iako nisu znali kamo će ti koraci odvesti ili što će to značiti.

Stoga su došli, stječući slobodu da nađu svoj put, jedan po jedan, svaki suočen sa izazovima i poteškoćama, ali svaki znajući da mora doći, da mora zauzeti poziciju u službi ovog pojavljivanja Otkrivenja te čovjeka koji ga prima. To će zahtijevati da razviju veliku unutarnju snagu i stabilnost, kako su počeli dijeliti Glasnikovo breme.

Kroz svoje godine službe, koračali su teškim putem sa Glasnikom, zadržavajući duboku predanost i posvećenost njemu i njegovoj misiji, oslobađajući ga kako bi on mogao raditi ono što samo on može raditi, stojeći uz njega i biti tamo za njega, bez obzira kakve poteškoće i izazovi nastali.

Danas se nastavljaju odazivati svojem osjećaju zvanja i odgovornosti, tražeći postići veću službu, zadovoljavati sve veće izazove, i rafinirati i redefinirati svoje živote i uloge u službi ove veće misije. To je sve da Nova Poruka od Boga može doseći svijet u sve suženijem dostupnom vremenskom roku, pružajući mudrost i uvid rijetko viđen u ovom svijetu i zovući naprijed Znanje u ljudskoj obitelji tako da se ova duhovna moć može uzdići i voditi čovječanstvo u ovo vrijeme velike potrebe.

Ipak, kako će ikako ova mala skupina ljudi učiniti ovo? Kako mogu ispuniti ovu misiju? Ovo su pitanja sa kojima žive.

Sada drugi počinju odgovarati svojem vlastitom osjećaju zvanja da pomognu Društvu u ovom velikom pothvatu. Ključni Pomoćnici te mnogi volonteri koji sada pomažu Društvu zauzimaju vitalne uloge i odgovornosti koje omogućuju ovoj misiji da napreduje na sve većoj skali.

Priča rane zajednice Otkrivenja nastavlja se otkrivati kako se inspirirani pojedinci diljem svijeta odazivaju Božjem Novom Otkrivenju i zauzimaju svoje mjesto službe u svijetu kao i u izravnoj potpori misiji Poruke i Glasnika.

O Ključnim Pomoćnicima Društva

Ključni Pomoćnici Društva su vitalni dio misije Nove Poruke od Boga. Ključni Pomoćnici su pojedinci koji imaju osobni osjećaj poziva da služe i unaprijede misiju Poruke i Glasnika te pomognu Društvu prihvatiti se ove misije u svijetu. Ovo su napravili primarnim fokusom, osnažujući unutarnje i vanjske živote dostatno da održavaju i unaprjeđuju određena ključna područja rada Društva te da ovo održavaju kroz vrijeme. To je prava demonstracija prave službe.

Trenutno je trinaest Ključnih Pomoćnika u pet zemalja koji pomažu Društvu.

O Volonterima koji pomažu Društvu

Volonteri koji pomažu društvu pružaju ključnu službu u unaprijeđenu mnogih aspekata rada Društva te misije. Volonteri su učenici Svjetske Zajednice koji stanuju diljem svijeta koji mogu ponuditi svoje vrijeme, vještine te dostupnost da ispune specifične zadatke, sudjeluju u projektima te surađuju u timovima i odjeljcima organizacije. Ovaj oblik službe komplementira njihovom učeništvu i zagovaranje Nove Poruke u svijetu te je vitalna podrška radu i misiji Društva i Glasnika.

Trenutno je 84 volontera u 28 zemalja koji pomažu Društvu.