Neophodne Istine o Većoj Zajednici

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
1997.


Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

U predstavljanju stvarnosti Veće Zajednice i njenog općenitog značaja za čovječanstvo u ovo vrijeme, shvaćamo kako dovodimo u pitanje mnoge od najpoželjnijih ideja te najcjenjenijih ideja u ljudskim kulturama danas. Stimuliramo mnoga pitanja a možda i mnogo zbunjenosti. Ali ovo je stvarnost koja mora biti predstavljena, a ljudi moraju pronaći način da razumiju što ona znači te da prerastu svoje prijašnje ideje ako ih sprječavaju da to naprave.

Budući da se čovječanstvo nalazi u veoma adolescentskom stadiju svog razvoja, ispunjeno je mnogim idealima i praznovjerjima koji nemaju nikakve veze sa stvarnošću. Umjesto toga, oni predstavljaju želje i strahove ljudske svijesti. Toliko snažno im se može pridržavati da ljudima može biti vrlo teško čuti nešto novo. Može im biti vrlo teško jasno vidjeti i jasno razumjeti što se predstavlja u ovoj knjizi.

Razumijemo ove poteškoće, te ćemo pokušati pojasniti ove stvarnosti koje predstavljamo što je jasnije moguće. Ipak, morate i dalje razumjeti kako vi morate odraditi posao da steknete poziciju gdje se možete sami uvjeriti. Nije dovoljno jednostavno vjerovati onome što je predstavljeno u ovoj knjizi. Morate to sami iskusiti, i morate biti u stanju to jasno vidjeti. U ovome, vi odrađujete većinu posla.

Ako ostanete udubljeni u svoje preokupacije, ako ostanete udubljeni u ljudske ideale i uvjerenja, nećete biti u stanju vidjeti širu sliku, i nećete biti u stanju prepoznati veće sile, u vama i također u svijetu oko vas, koje oblikuju vaš život i vašu sudbinu. Stoga, donosimo veliki izazov sa svojom porukom. Shvaćamo koliko je velik.

Čovječanstvo je još jedna rasa u nizu koja se pojavljuje u Velikoj Zajednici. Diljem goleme mreže društava i kultura u Većoj Zajednici, u ovom trenutku postoje druge rase u raznim stadijima pojavljivanja u Većoj Zajednici. Neke od njih su ispred ovog gdje se vi sada nalazite. Druge su daleko iza.

Stoga, ovo je vrlo prirodan proces, kao što je i vrlo prirodan proces sazrjeti iz adolescencije u odraslost. Kao što vi osobno imate evolucijsku progresiju u svom životu, tako i čovječanstvo kao rasa ima evolucijsku progresiju. Ovo je očitovano u ljudskom društvu, ljudskoj kulturi, ljudskim idejama i ljudskoj edukaciji.

Ovo se odvija posvuda u svemiru. Po svojoj prirodi, inteligentan život mora rasti i širiti se. To je ono što ga odvaja od drugih oblika života, koji igraju drugu ulogu u velikom tkanju svemira.

U vama, te također u svijetu postoje velike sile koje pomiču naprijed ovu veliku evoluciju. Kako biste održali korak s ovime, morate biti u stanju nadići svoju prijašnju edukaciju te ostaviti postrance ideje, čak i ako su vas dosad služile. Jer što je edukacija nego učenje nečeg novog, nadilaženje onog što ste znali prije, doživljavanje novih otkrivenja i tako dalje?

Stoga, kako vam predstavljamo stvarnost Veće Zajednice i njen ogroman značaj za vas a i za čovječanstvo, također vam predstavljamo veću priliku za učenje, najbitniju priliku za učenje koju možete imati u ovo vrijeme.

Kako biste započeli ovaj proces edukacije, započeli proces stjecanja većeg stajališta u životu iz kojeg možete vidjeti što niste mogli vidjeti prije te znati što niste mogli znati prije, moramo vam predstaviti određene neophodne istine o Većoj Zajednici, o vašem svijetu te o vašoj osnovnoj duhovnoj prirodi, jer sve su direktno povezane. Ovo što ćemo sada predstaviti se isprva može činiti teško za razumjeti. Čak i ako mislite da možete odmah razumjeti, još uvijek nemate stajalište iz kojega to možete vidjeti i znati u potpunosti.

Kako bismo vas pripremili za Veću Zajednicu, postoje određene stvari koje morate shvatiti. Ako ove stvari nisu prepoznate i shvaćene, ako nisu ozbiljno razmotrene, nećete biti u stanju razumjeti Veću Zajednicu, i nećete biti u stanju se pripremiti za nju.

Prije svega, Veća Zajednica o kojoj pričamo prvenstveno predstavlja život u fizičkom svemiru, iako također uključuje veću duhovnu panoramu o kojoj ćemo govoriti kasnije. U ovom trenutku prvenstveno se bavimo fizičkom stvarnošću.

Kada govorimo o životu, dakle, u Većoj Zajednici, govorimo o fizičkom životu i fizičkom postojanju. Govorimo o inteligentnom životu u fizičkom svemiru. Potrebno je razumjeti da Veća Zajednica obuhvaća inteligentan život u svim stadijima evolucije – kulture u stadiju ranog pojavljivanja, ranog razvoja, zrelosti i raspadanja.

Ne govorimo o prosvjetljenim bićima. Ne govorimo o anđeoskim silama. Govorimo o stvarnim fizičkim bićima kao što ste vi, koja su odrasla i pojavila se u okruženjima daleko drukčijim od vaših, i koja su se morala suočiti sa istim poteškoćama u životu, poteškoćama preživljavanja, konkurencije i odnosa.

Sama činjenica da su se pozabavila s ovime na vrlo različite načine, objašnjava drukčije rezultate koje doživljavaju. No bitno je da znate kako postoje određene stvari koje dijelite sa njima te sa svim inteligentnim životom u fizičkom svemiru.

Vrlo je bitno ne pomiješati fizičke i duhovne stvarnosti. Ovo je često učinjeno, i kao rezultat toga, vaša sposobnost da jasno razlučite sa čime imate posla je u velikoj mjeri ometena. Fizička stvarnost je poprilično različita od duhovne stvarnosti. Funkcionira prema drugačijim zakonima. Ima drugačije manifestacije i drukčiju svrhu.

Jedna je privremena. Druga je vječna. Jedna je prvenstveno fokusirana na edukaciju i službu. Druga je prvenstveno fokusirana na doprinos. Jedna je domena činjenja. Druga je domena bivanja. Jedna zahtjeva silne sile sukoba i konkurencije, a u drugoj ove stvari ne postoje.

Ovo je toliko primarno područje zabune za ljude da moramo naglašavati opet i opet da imate posla sa fizičkim silama i fizičkim bićima. Činjenica da ćete morati zazvati veće duhovne sile da vam pomognu je neophodna, ali nemojte ih miješati sa silama iz Veće Zajednice s kojima se sada morate naučiti nositi.

Nadalje, bitno je razumjeti da kada koristimo riječ Veća Zajednica, ne govorimo o ujedinjenoj zajednici, velikom bratstvu tamo negdje u svemiru. Govorimo o golemom nizu pojedinačnih kultura i pojedinačnih svjetova koji su se razvili, te u određenoj mjeri morali međusobno biti u interakciji. Nešto od ove interakcije je miroljubivo i skladno. Nešto od nje je sporno i puno nevolja.

Ovo je toliko vrlo bitno jer su stoljećima ljudi gledali u nebesa za spasenje, misleći da tamo negdje mora postojati bolji život, mora postojati razrješenje svih njihovih problema, mora postojati način življenja gdje problemi pohlepe, nasilja i mržnje jednostavno ne postoje.

Ali ovo postoji samo u vašem Drevnom Domu, iz kojeg ste došli i u koji ćete se vratiti. A unutar Veće Zajednice postoji samo među vrlo malim i izoliranim zajednicama Znanja.

Velika tehnološka društva rijetko posjeduju i prikazuju stvarno duhovno Znanje i napredak. Njihov je fokus na kontrolu i jednolikost. Individualna sloboda je rijetko cijenjena u takvim društvima. Radije, nastoje stvoriti jednodimenzionalni oblik interakcije, vrlo strog i reguliran.

Za mnoge koji čitaju ovu knjigu, ovo će biti duboko razočaravajuće, jer su mislili: „Moraju postojati idilični svjetovi tamo negdje, a oni iz idiličnih svjetova će doći kako bi nas naučili kako da sami budemo idilični.“

Ovo je vrlo duboko ukorijenjena nada i očekivanje, ali mora se ispraviti u startu, inače ćete biti slijepi za ono što se događa u svijetu, i pogrešno ćete protumačiti svoja vlastita iskustva kao također i iskustva drugih.

Postoje društva koja su postigla vrlo visoki stupanj duhovne svjesnosti i intelektualne sposobnosti, ali ona su rijetka. Ona su iznimka. Ne miješajte ovo sa tehnološkim napretkom.

Tehnološki napredak i duhovni napredak te postignuće nisu nikako isto. Ovo je toliko lako pomiješano, jer ako netko ima tehnološku sposobnost koja vam se čini magičnom, biti ćete skloni misliti da su magična bića, ili da su vrlo visoko evoluirali, ili da su vrlo altruistični, ili da posjeduju vrlo veliko suosjećanje i ljubav. Ali ovo nije slučaj.

Naposljetku, ljudska bića danas imaju velike tehnološke prednosti koje su bile nezamislive prije samo nekoliko stoljeća, međutim da li je čovječanstvo znatno evoluiralo na duhovan način? Da li je nasilje bilo izbrisano iz ljudskog iskustva? Da li je pohlepa ispravljena? Da li su se suradnja i suosjećanje očitovali kroz ljudska društva? Odgovor na ova pitanja je očit. A opet, tehnološki, čovječanstvo je daleko nadmašilo čak i svoja očekivanja.

Stoga, postoje velika tehnološka društva u Većoj Zajednici, i ima ih mnogo, jer tehnologija može biti naučena i trgovana i razmijenjena i donesena u domenu trgovine. 

Ali razvitak na Putu Znanja, što u Većoj Zajednici znači duhovni razvoj, je rijedak, kao što je i rijedak u vašem svijetu. Na primjer, svaka osoba može posjedovati računalo, možda, ali koliko ljudi razumije unutarnje djelovanje ljudskog duha ili imaju doseg shvatiti veliku dinamiku ljudskih odnosa ili psihičkog okruženja koje utječe na njihovo razmišljanje? Stoga, neophodna je istina shvatiti kako tehnološki napredak i sposobnost nije isto što i duhovni napredak i sposobnost.

Shvatite također da imate posla sa stvarnim, fizičkim, smrtnim bićima. Nisu savladali smrt. I zbog toga što postoje ograničenja što tehnologija može napraviti u fizičkom svemiru, nisu svemogući. Mogu vam se činiti božanstvenima u određenim pogledima zbog onog što mogu postići, ali nisu ništa više božanski nego što ste vi i zapravo su opsjednuti sa istim vrstama psiholoških i kulturoloških stanja koja ograničavaju i sputavaju vašu sposobnost.

Nadalje, neophodno je shvatiti da prisutnost Veće Zajednice u svijetu i njihov dolazak  u ovo vrijeme, te njihov rad i aktivnosti u svijetu nemaju nikakve veze sa ljudskom duhovnom evolucijom. Drugim riječima, oni nisu ovdje kako bi ispunili ljudske naloge ili ljudsku sudbinu izravno. Činjenica da ljudska sudbina određuje da se čovječanstvo eventualno mora pojaviti u Većoj Zajednici ne znači da sile Veće Zajednice koje su ovdje, to podržavaju.

Kao što smo rekli, oni su ovdje radi vlastitih svrha. Ovo je također vrlo teška ideja ljudima za shvatiti jer misle da bilo što iz nebesa mora biti anđeosko ili demonsko, te da mora imati nekakve veze sa ispunjenjem ljudskih proročanstava, te mora imati veze sa čovječanstvom iz isključivo ljudskog gledišta. Čovječanstvo je središte svemira i sve se okreće oko toga. A ako i jest Veća Zajednica ovdje, to mora biti zbog čovječanstva, morala je doći kako bi podržala čovječanstvo ili učinila nešto za čovječanstvo.

Ovo je fatalna greška. Nemojte napraviti ovu pogrešku. Prisutnost Veće Zajednice u svijetu danas je rezultat njihovih vlastitih aktivnosti, motivacija i projekata te pojavljivanja čovječanstva kao tehnološkog društva sa sposobnostima da ide dalje od svojih granica.

Pokušaj kontroliranja ljudske sudbine sada izvana ima veze sa ovim evolucijskim stadijem, ali ne zbog ljudske duhovne evolucije same po sebi. Ljudski duhovni napredak biti će rezultat pripreme za Veću Zajednicu. I biti će rezultat nastajanja većeg i suosjećajnijeg i učinkovitijeg ljudskog društva.

Vaši posjetitelji vam neće ovo dati.  Zapravo, većina vaših posjetitelja nisu čak niti duhovno razvijeni kao što ste vi. Imaju veću tehnološku i društvenu koheziju, ali ne posjeduju bogate duhovne tradicije koje čovječanstvo ima ovdje na Zemlji, većim dijelom. Oni su ovdje radi prozaičnijih razloga.

Ljudi često pokušaju ubaciti svoje saznanje Veće Zajednice, koliko god malo bilo, u svoju viziju svijeta ili svoje duhovno razumijevanje života. Ovdje postoji mnoštvo zabune između razina, mnoštvo zabune između duhovnog i fizičkog. Ljudi pokušavaju napraviti sve jedno te istim. Život je jedan, ali funkcionira drugačije na različitim razinama postojanja, i ne možete pomiješati razine ako ćete imati ikakvu nadu za shvaćanje što postoji unutar njih.

Nadalje, nećete biti u stanju razumjeti inteligenciju Veće Zajednice, motivaciju Veće Zajednice, ili stvarnost Veće Zajednice, iz isključivo ljudske perspektive. Morate steći veće gledište.

Ovo je moguće zbog onoga što vam je Stvoritelj dao. Ako gledate na ovo iz isključivo svojih ljudskih ideja, nećete razumjeti. Zbog toga je potrebna priprema– stepenice koje će vas odvesti na veću razinu, k većem gledištu na planini života kako biste mogli vidjeti krajolik, kako biste mogli vidjeti iznad vrhova drveća, kako biste mogli vidjeti gdje zaista stojite i što se zaista događa.

Ne mogu očekivati da ćete jednostavno razumjeti sve što vam predstavljamo ovdje u ovoj knjizi, ali morate imati određeno razumijevanje kako biste počeli – da započnete to putovanje, da pronađete to više gledište.

Isto tako, ne možete se okrenuti ljudskim religijama da vam pruže odgovore na ovo, jer to su religije koje su uspostavljene u stanju izolacije i ne mogu svjedočiti Većoj Zajednici života.

Veliki duhovni učitelji u ljudskoj povijesti, iako prevladavajući unutar svijeta, iako izvanredni u svojoj izvedbi i demonstraciji, su, unutar konteksta Velike Zajednice, vrlo male figure. Jer Veća Zajednica također predstavlja veću duhovnu stvarnost. A vaš cijeli pojam o tome tko je Božanstvo i kako Božanstvo funkcionira u očitovanom životu će proći duboke promjene kako steknete perspektivu i razumijevanje Veće Zajednice.

Stoga, ne okrećite se drevnim tekstovima kako biste razumjeli značenje Veće Zajednice ili zašto je ovdje, jer oni vam to ne mogu reći. To nije bilo učenje u to vrijeme. To nije bila poruka koja je u to vrijeme bila potrebna.

Drevne tradicije, iako bogate sa vrlinama, su se prvenstveno bavile uspostavljanjem suosjećanja i suradnje kao temelja civilizacije. Nisu bile fokusirane na pripremanje čovječanstva za njegovo pojavljivanje u Većoj Zajednici. Umjesto toga, bile su fokusirane na omogućavanju čovječanstvu da se uopće započne pripremati za Veću Zajednicu. Drugim riječima, položile su temelje za ovo gdje ste sada. Ali ovo je novi početak. Ovo je novi prag.

Nadalje, shvatite da se u Većoj Zajednici sve rase suočavaju s problemima preživljavanja, kao i čovječanstvo. Visoko tehnološka društva u svemiru često unište svoja vlastita prirodna okruženja, kao što i čovječanstvo sada čini. Ovo zahtjeva da putuju na druge svjetove kako bi stekli resurse i započeli proces angažiranja u određenim kontekstima trgovine. Ovo duboko utječe na njihove kulture. U mnogo slučajeva, nadvladani su od strane jačih rasa. U drugim slučajevima, u stanju su preživjeti i održati svoj vlastiti identitet. Nisu savladali fizičke potrebe života, kao što se to toliko nada ovdje u svijetu. Moraju se nositi sa vlastitim fizičkim potrebama. Moraju se nositi sa sigurnosnim pitanjima u vezi drugih rasa. I moraju postati funkcionalni u psihičkom okruženju, o čemu ćemo pričati kasnije.

U stvari, fizičke potrebe su postale veće jer im je potrebno više resursa. Potrebna im je veća izolacija u Većoj Zajednici. Često se moraju oslanjati na druge rase da im pruže primarne materijale. To je izazovnija i teža egzistencija na mnoge načine.

Unatoč činjenici da tehnologija rješava mnoge male probleme, ona stvara puno više velikih. Zato u Većoj Zajednici, Mudri ostaju uglavnom skriveni te ne sudjeluju u mnoštvu putovanja i trgovanja. Postoje neki vrlo temeljni razlozi za ovo, o čemu ćemo govoriti kasnije.

Ali za sada, važno je da shvatite kako rase koje ćete susretati, zapravo većina rasa u Većoj Zajednici, nisu potpuno samodostatne i moraju se nositi sa silnim problemima u smislu odnosa sa drugim kulturama te vlastitim ekološkim problemima. 

Ovo je ključno razumijevanje jer ovdje počinjete shvaćati zašto bi mogli biti ovdje u svijetu. Ne putuju po svemiru čineći dobra djela. Traže ono što im je potrebno. Nastoje proširiti svoju moć, svoju sigurnost, svoje resurse i tako dalje.

A zbog toga što je ovaj svijet bio bitan resurs mnogim lokalnim kulturama [u Većoj Zajednici] kroz dugo vremensko razdoblje, on ima veliku privlačnost i bitnost. A zbog toga što se nalazi u visoko nastanjenom dijelu Veće Zajednice, relativno govoreći, također ima stratešku važnost, o kojoj čovječanstvo nema nikakvo saznanje.

Razmotrite usporedbu malenog plemena u džungli. Da li oni imaju ikakvo shvaćanje o tome koliko bi mogla biti bitna njihova lokacija ili njihovi resursi vanjskoj kulturi? A opet, to je bio motivirajući faktor da ove kulture budu otkrivene, zagađene i zauvijek promijenjene. Sada imamo ovakvu situaciju.

Stoga, ono što je motiviralo vaše posjetitelje nije pažnja ili briga za ljudsku sreću, već potreba za resursima, potreba za sigurnošću i potreba za moći. Jedina iznimka ovome su vaši Saveznici, koji su načelno zabrinuti za vaš integritet i vašu sposobnost preživljavanja u kontekstu Veće Zajednice. Ali oni ne predstavljaju [sile] koje su u svijetu danas, kao što niti ne predstavljaju većinu sila u Većoj Zajednici.

Ovo je neophodan dio vaše edukacije Veće Zajednice, a isprva može biti vrlo zahtjevan za razmotriti. Jer toliko je nade i očekivanja, toliko uvjerenja i fantazije glede stvarnosti drugih oblika života i njihove koristi za čovječanstvo kojoj se nada, da ovo može biti vrlo teška stvar za razmotriti. 

Ali to nosi sa sobom i potrebu za samostalnošću, potrebu za razvitkom, potrebu za edukacijom i potrebu za postati snažniji i kompetentniji, psihički i fizički. Ovo čovječanstvo treba. I ovo je ono što je potrebno.

Postoje veće duhovne sile koje su ovdje da pomognu čovječanstvu da se pripremi, ali one ne predstavljaju vaše stvarne [fizičke] posjetitelje iz Veće Zajednice.

Veća Zajednica je golema mreža zajednica – od kojih su neke uključene u trgovinu a od kojih neke nisu. Neke žive u izolaciji u udaljenim dijelovima galaksije; druge žive u naseljenijim područjima.

Nije očekivano da možete razumjeti koliko je golema ova mreža ili kako funkcionira ali je ključno da razumijete kako određene stvarnosti postoje u Većoj Zajednici te će imati izravan utjecaj na budućnost čovječanstva.

Opet ćemo reći da kada predstavljamo ove ideje, imamo posla sa nizom očekivanja i uvjerenja koja ne postoje u ljudskoj kulturi, što ih čini vrlo teškima za razumjeti ili vidjeti ove stvari jasno.

Neki ljudi misle da postoje strašne sile tamo vani, ratoborne i destruktivne. Drugi vjeruju da su sve anđeoska braća koja su ovdje kako bi pomogla čovječanstvu u novu dimenziju. A između ova dva ekstremna pogleda, postoje sve vrste različitih tumačenja.

Ali morate naučiti vidjeti jasno i razumjeti jasno. To nije [izbor] između imati percepciju ljubavi ili percepciju straha. Opet, kažemo da se radi o tome da li možete vidjeti ili ne.

U svim velikim događajima u ljudskoj povijesti koji su zabilježeni i koji su postojali, određeni ljudi su mogli vidjeti što se događa a mnogi ljudi nisu mogli. Određeni ljudi su mogli vidjeti nastanak velikog sukoba; mnogi nisu mogli. Neki su mogli vidjeti ishod velikog sukoba; mnogi nisu mogli. Neki su se mogli ponašati primjereno i odgovorno i zauzeti pozitivnu ulogu doprinosa; mnogi nisu mogli.

Takav će i sada biti slučaj. Kako stvarnost Veće Zajednice postane očiglednija u svijetu, ljudi će postati polariziraniji u svojim pozicijama i svojim stavovima. Postojati će veća oporba, veće poricanje, veća fantazija, zbog toga što mnogo ljudi neće biti pripremljeno se nositi sa ovom većom stvarnošću. Povući će se u svoje stare ideje i navike, a neki će u potpunosti zanijekati njeno postojanje. Ali oduvijek je bilo ovako u ljudskim poslovima.

Međutim, neophodno je da određeni broj ljudi postane educiran [o] Većoj Zajednici te nauči kako joj prići mudro i sa razboritošću. To će učiniti svu razliku u ishodu.

Iduća neophodna stvar za shvatiti je da čovječanstvo u sadašnjosti nije pripremljeno za Veću Zajednicu. Nije spremno psihološki. Nije spremno politički. Nije spremno u smislu svojih religijskih tradiciji, koje su, unutar ovog konteksta, sklone sputavanju ljudi.

Potreba za ovom pripremom je toliko velika i toliko duboka, i mnogi ljudi osjete potrebu da učine nešto kako bi se pripremili, da poduzmu pozitivan slijed akcija, da postanu snažniji i kompetentniji, da postanu mudriji i razboritiji. Ali dosad nije bilo pripreme za Veću Zajednicu.

Jer kao što Smo rekli, ne možete koristiti ljudsku religiju, ne možete koristiti ljudsku psihologiju da naučite o životu u većoj panorami. Potrebno vam je Učenje iz Veće Zajednice o Većoj Zajednici. Potrebno vam je Učenje čiji je izvor u Stvoritelju kako bi garantirali njegovu čistoću, njegovu moć i njegovu nužnost u životu.

Priprema je sada ovdje. Ali pitanje je , „Da li će se ljudi pripremiti? Da li ćete se vi pripremiti?“ Ili ćete otpasti kako bi pronašli mjesto za sakrivanje, kako bi živjeli na sretnom mjestu u svijetu gdje se sve čini ugodno i zadovoljno, okružiti se predivnim objektima, predivnim pogledima i zvukovima i misliti predivne misli o svijetu koju ulazi u kobnu situaciju?

 Čak i da Veća Zajednica nije ovdje, ovo bi i dalje bio slučaj. Jer svijet je u opadanju, a čovječanstvo nije preuzelo odgovornost za to. Ali zbog toga što je Veća Zajednica ovdje, to mijenja cijelu situaciju i pruža poriv koji će ljudima posvuda biti potreban da se uzdignu iznad svojih preokupacija, da se uzdignu iznad svojih sklonosti poricanja i fantazije, kako bi shvatili stvarnu situaciju. I pošto je priprema ovdje u obliku Puta Znanja Veće Zajednice, ljudi napokon imaju sredstvo za pripremu i to da se izravno pripreme.

Čovječanstvo nije pripremljeno. Ako razmislite o ovome, ako pogledate oko sebe i vidite gdje ljudi sebe ulažu; što preokupira ljude posvuda; gdje posvećuju svoje vrijeme, svoju energiju i svoje resurse; što misle da je bitno te što prevladava njihovom pozornošću, vidjeti ćete da zasada vrlo malo ljudi može svjedočiti velikim događajima koji se sada odvijaju te koji će doći.

Još jedna neophodna istina koja mora biti prepoznata je da Veća Zajednica neće dati čovječanstvu tehnologiju osim ako ne žele da čovječanstvo postane ovisno. Ovo je neophodna ideja. Opet, mnogi ljudi koji su razmišljali o ovome misle kako će posjetitelji donijeti tehnologiju za spasiti život k čovječanstvu, što će riješiti toliko puno problema čovječanstva zato jer se tehnologija sada smatra spasiteljem. U ranija vremena, proviđenje se smatralo spasiteljem. Sada je to tehnologija.

Međutim, tehnologija je sklona stvaranju više problema nego što ih riješi. Ali bitno je za vas da razumijete u startu da ako ikakva tehnologija bude dana ljudskim vladama na primjer, neće biti za dobrobit čovječanstva koliko će biti sredstvo ili način za steći kontrolu nad ljudskim poslovima. Naposljetku, kada bi veliko djelo tehnologije bilo dano čovječanstvu i ako bi ga čovječanstvo trebalo i postalo ovisno o njemu, ali njegov izvor je izvan svijeta, onda biste dali vrlo mnogo za stvarno jako malo.

Stvarni veliki dar koji Veća Zajednica ima za dati ljudima je stvarnost njezine prisutnost i stvarnost njezine namjere. Ovo je poziv za probuditi se i pripremiti se. To nije znak da će još besplatnih stvari biti dano čovječanstvu. Čovječanstvo se mora probuditi iz svog sna i postati zrelo, postati odraslo u Većoj Zajednici života.

Sile Veće Zajednice neće doći i riješiti probleme svijeta, bar ne za čovječanstvo. Naglašavati će očuvanje fizičkog okoliša, ali to je za njihovo korištenje a ne prvenstveno za vaše. Pokušava se sada, i već desetljećima replicirati ljudske biljke i životinjske oblike, sačuvati ih za buduće korištenje.

Stoga, ne dolazite k silama Veće Zajednice s otvorenim rukama, tražeći i moleći, pohlepni za njihovom moći, pohlepni za njihovom tehnologijom, jer ovo će vas uhvatiti u klopku i zaslijepiti. Ovdje ćete izgubiti svoju slobodnu volju.

Slijedeće, bitno je razumjeti da će utjecaji Veće Zajednice biti fokusirani prvenstveno na vlade svijeta. Govoriti ćemo u dubinu o ovome kada ćemo dati naš govor o psihičkom okruženju. Ali bitno je za vas da znate kako utjecaj vjerojatno neće biti usmjeren na vas kao pojedinca jer vi nemate toliki utjecaj u svijetu u cijelosti, već [će biti usmjeren] na svjetske vođe, na utjecajne ljude, na one koje posjeduju opipljive oblike moći. Oni će biti fokus utjecaja. To ne znači da će sve vlasti, sve vlade, biti izravno pod utjecajem, ali ovo je fokus. Ovdje će utjecaj biti fokusiran i tu je fokusiran sada.

Sada, postoje druge manifestacije ovoga koje ćemo opisati kasnije, ali je bitno za vas da razumijete ovo. Ako možete shvatiti da su sile Veće Zajednice u svijetu danas vođene vlastitim potrebama, potrebama s kojim se vi također možete poistovjetiti i razumjeti, to će vam dati puno jasnije razumijevanje zašto su ovdje. Onda ih nećete gledati kao samo dobre ili zle; biti ćete u stanju razumjeti što ih pokreće i što su im brige. Ovdje izlazimo iz romantičnog pogleda na svemir i dolazimo u stvaran odnos.

Slijedeće, bitno je da shvatite kako sav inteligentan život ima duhovnu prirodu, ali ova duhovna priroda je latentna i nerazvijena u njima kao što može biti i u ljudskim bićima. U mnogim vrlo tehnološkim društvima, koja su često društva uključena u putovanje i trgovinu, ova duhovna stvarnost može biti vrlo podčinjena i vrlo kontrolirana.

Naposljetku, visoko tehnološko društvo koje mora koordinirati svoje aktivnosti preko golemih [udaljenosti] ne može biti vođeno od strane vrlo individualističkih bića koja imaju svoje osobne motivacije da ih navode. Manifestacije ovoga znatno variraju diljem Veće Zajednice.

Ovdje je opet neophodno shvatiti da oni koji su doputovali ovdje da bi vas fizički posjetili, ne predstavljaju vrlo evoluirana duhovna bića – inteligentna, sposobna, tehnološka, moćna u psihičkom okruženju, sposobna za psihičko uvjeravanje, da. Ali duhovno napredna, ne.

Ovdje možete početi stjecati razumijevanje da je Veća Zajednica kao svijet samo što je daleko veća, sa mnogo istih problema. Radije nego da bude spasonosna stvarnost koja vam jednostavno daje sve što želite i rješava sve probleme svijeta, ona stvara cijeli novi skup problema i cijeli novi skup prilika. Njezine prilike su ono što je spasonosno. To je njezino spasenje. Ali ovo možete iskoristiti samo ako se tome shodno pripremite.

Nadalje, neophodno je razumjeti da je prvenstveni fokus aktivnosti Veće Zajednice u svijetu u dva primarna područja. Već smo spomenuli da će postojati fokus na svjetske vlade. Drugi je na svjetske religije.

U domeni religije ljudi su najranjiviji, najmanje objektivni, najlakše uvjereni. Ovdje će ljudi djelovati protiv svojih najboljih interesa radi neobjašnjivih razloga. Nemojte misliti da ovi razlozi i ove motivacije ne mogu biti razaznate i iskorištene.

U svijetu danas postoje sile iz Veće Zajednice koje mogu stvoriti sliku Isusa kako se pojavljuje u podnožju vašeg kreveta. Kako biste razaznali da li je stvarna ili ne? Mogli bi stvoriti psihičku sliku i projicirati je u vaš um. Kako biste znali da li je stvarna ili ne? Mnogi bi jednostavno slijedili, pokorili se, pali na koljena, popustili, posvetili se čemu god bi ih slika navela da učine.

Tko ima razboritost? Tko ima sposobnost raspoznati stvarnost od jednostavnih projekcija kao ove? Tko ima sposobnost raspoznati što je stvarno i razlučiti to od onoga što nije? Svi u svijetu imaju ovaj potencijal. Vi imate ovaj potencijal. No da li je razvijen dovoljno? Da li ćete postati pojedinac kojeg se jednostavno ne može prevariti bez obzira koliko uvjerljiva prezentacija možda bila?

Ljudske religije su izvor veće vrline i većeg obećanja za budućnost. Ali su također područje veće praznovjernosti, većeg nepovjerenja i nesporazuma.

Kao što vlade koriste religije za vlastite svrhe, Veća Zajednica može koristiti religije za vlastite svrhe. To će biti fokusirano prema vrlo velikim vjeroispovijestima religija koje imaju silan utjecaj na mnoge, mnoge ljude. Tu morate utjecati samo na nekolicinu kako biste utjecali na mnoge. Nemojte misliti da je to teško napraviti. Iz stajališta Veće Zajednice, nije teško.

Zbog toga u samoj Većoj Zajednici, one kulture i nacije koje su bile u stanju očuvati ili njegovati bilo kakvu duhovnu tradiciju uopće, morali su je pažljivo štititi od upada drugih. Ovo je stvarnost u Većoj Zajednici. To je stvarnost koju morate shvatiti.

Sve što vam predstavljamo u ovom govoru je kako bi vam pružili temelj, kako bi vam pružili temelj za istinu i razumijevanje. To nije da vas zastrašimo. To je kako bi vam pružili čvrst temelj, što je zapravo vrlo teško imati u svijetu.

Većina ljudi ne može razlikovati između stvarnosti i mašte. Ne mogu razaznati prirodu svojih misli. I ne znaju što na njih utječe u psihičkom okruženju.

Stoga, razumijemo kako je ovo izazovno, ali mora biti dano, jednostavno i jasno kao što zaista jest, ili ćete podlijeći uvjeravanjima koja nikako ne možete razumjeti, i nećete biti u stanju razlučiti što se događa u vama, unutar svojih misli i emocija, niti što se dešava u svijetu oko vas.

Morate razmišljati na vrlo velik način s vrlo bistrim očima. Morate slušati jasno bez da obojate informacije kako biste ih učinili povoljnijima ili ugodnijima. Očito je kako je to potrebno, ali to je toliko teško za toliko mnogo ljudi. A svi donekle imaju poteškoća s ovime.

Svijet izvire u vrlo stvarno situaciju. Ono što se je u Većoj Zajednici događalo se još prije nego li je čovječanstvo kao rasa postojalo u ovom svijetu.

A duhovni rad koji Stvoritelj poduzima diljem Veće Zajednice se odvijao još prije, davno prije, nego što su ljudske religijske tradicije započete.

Zbog toga jer Velika Zajednica predstavlja takav znatan skup okolnosti, Stvoritelj je pokrenuo skup znatnih moći i sposobnosti, te je stvorio veliku mrežu službe, unutar očitovane fizičke stvarnosti i izvan nje također.

Ako se možete naučiti nositi s ovim stvarnostima Veće Zajednice, sa ovim neophodnim istinama, tada se stavljate u poziciju da počnete učiti o prirodi Stvoriteljeva Rada u svijetu te zašto ste takvi kakvi jeste.