Koraci do Znanja

Koraci do Znanja vode vas na putovanje otkrivanja Znanja, misterioznog izvora vaše unutarnje moći i autoriteta, danog vam od Boga da vas vodi i čuva. Slijedeći ovo Znanje vodi vas do neophodnih odnosa koje ćete trebati da pronađete i ispunite vašu višu svrhu u životu.

Koraci do Znanja pružaju lekcije i vježbe potrebne za učenje i življenje Nove Poruke od Boga. Dani u formatu samo-primjene, sadržavaju 365 Koraka (dnevnih vježbi) koji vas uče kako vidjeti, znati te djelovati sa sigurnošću i autoritetom koji vam je Stvoritelj dao. To je potpuno učenje o istinskoj samoodređenosti te unutarnjem shvaćanju.

Koraci do Znanja su za ljude koji su spremni započeti svoj veći rad u svijetu i koji shvaćaju da su ovdje kako bi doprinijeli svijetu u ovoj kritičnoj prekretnici u našoj povijesti. Ova knjiga je ovdje da ih služi.

Koraci do Znanja prva je knjiga Sveska 3 Nove Poruke od Boga.