Koraci do Znanja: Nastavak Treninga

Koraci do Znanja: Nastavak Treninga

Koraci Nastavak Treninga nastavlja putovanje koje život mijenja započeto u Koracima do Znanja. Sastavljeno od 84 Koraka, ili vježbi, Nastavak Treninga vodi vas dalje prema realizaciji vaše svrhe i sudbine u svijetu.

Ako ste dvaput završili putovanje u Koracima do Znanja te slijedili upute kako su dane, bez da mijenjate nastavni program, tada ste spremni započeti ovo naprednije učenje.

Koraci Nastavak Treninga dostupni su učenicima Nove Poruke u dućanu Knjižnice Nove Poruke.

Koraci Nastavak Treninga druga je knjiga Sveska 3 Nove Poruke od Boga.