Svjetska Zajednica Božje Nove Poruke

Worldwide Community of God's New Message

Otkrivenja predstavljena ovdje sastavljena su u ovu knjigu od strane Glasnika Marshall Vian Summersa.

Nova Poruka od Boga došla je u svijet. Ona je izražaj bezvremene čiste poveznice sa Bogom kako je postojala kroz ljudsku povijest te od početka manifestiranog svemira. Čovječanstvo sada ima izravan pristup ovom čistom iskustvu, neometano ljudskim nerazumijevanjem, autoritetom i korupcijom. Sada je ponovno ušlo u svijet.

Svjetska Zajednica Božje Nove Poruke nadolazeća je knjiga u Svesku 2 Nove Poruke od Boga.

 

Tablica Sadržaja

Vaš Odnos sa Glasnikom
Podržavati Božje Novo Otkrivenje
Hodočašće
Biti Osoba Nove Poruke
Raspoznavanje Lažnih Glasnika
Svjetska Zajednica Božje Nove Poruke
Svjedočiti Otkrivenju