Odnosi i Viša Svrha

Relationships and Higher Purpose

Odnosi i Viša Svrha vodi vas izvan normalnih parametara ljudskih odnosa prema većem iskustvu jedinstva, svrhe te značenja sa onim pojedincima sa kojima dijelite veću sudbinu u životu. To je sjemensko učenje u Novoj Poruci o otkrivanju vašeg većeg odnosa sa sobom, drugima i svijetom.

Odnosi i Viša Svrha proširuje kontekst odnosa da uključi vaš odnos sa Znanjem (Što je Znanje?), sa vašom Duhovnom Obitelji (Vaš Odnos sa vašom Duhovnom Obitelji) te sa Većim Silama koje oblikuju vaš život te svijet.

Odnosi i Viša Svrha druga je knjiga Sveska 2 Nove Poruke od Boga.

Tablica Sadržaja

PRVI DIO: ODNOSI I VIŠA SVRHA
Poglavlje 1: Vaš Najosnovniji Odnos
Poglavlje 2: Vaš Odnos sa Sobom
Poglavlje 3: Vaš Odnos sa Drugima
Poglavlje 4: Vaš Odnos sa Svijetom
Poglavlje 5: Vaš Odnos sa Vašom Duhovnom Obitelji
Poglavlje 6: Vaš Odnos sa Znanjem
Poglavlje 7: Vaš Odnos sa Nepoznatim
Poglavlje 8: Problem Zla i Sile Nesklada
Poglavlje 9: Stadiji Razvoja
Poglavlje 10: Brak
Poglavlje 11: Vaša Svrha i Duhovni Poziv
DRUGI DIO: PRAKTIČNA PITANJA
Poglavlje 12: Uspostavljanje Odnosa
Poglavlje 13: Održavanje Odnosa
Poglavlje 14: Završavanje Odnosa
Poglavlje 15: Zaključak