Jedan Bog

Jedan Bog je knjiga otkrivenja koja pruža novo razumijevanje prirode i stvarnosti Boga i Božjeg Plana i Svrhe u svijetu te u Većoj Zajednici života u svemiru. Ovdje započinje sljedeće poglavlje u rastućem Otkrivenju Božje Prisutnosti i Volje za čovječanstvo. Kroz velike Glasnike i Učenja prošlosti, ovo kontinuirano Otkrivenje teklo je kroz vrijeme, unaprjeđujući naše razumijevanje Jednog Boga te ponovno budeći naš odnos sa Božanskom Prisutnošću u našim životima. Sada se ovo kontinuirano Otkrivenje nastavlja iznova kroz Novu Poruku od Boga.

Riječ i Zvuk sada su u svijetu. Svako poglavlje Jednog Boga je otkrivenje dano da pruži novo učenje o Izvoru naših života te našoj svrsi zbog koje smo u svijetu u ovo vrijeme. Svako poglavlje otvara pred vama novi vidikovac iz kojega možete vidjeti na trenutak u srce Boga, nazad do postanka svemira te naprijed do otkrivenja Božjeg Plana za ovo vrijeme te za nadolazeća vremena.

Svako poglavlje Jednog Boga je otkrivenje dano od Izvora, sastavljeno u ovaj tekst od strane Glasnika Marshall Vian Summersa.

Jedan Bog druga je knjiga Sveska 1 Nove Poruke of Boga.

Tablica Sadržaja

Uvod

Poglavlje 1: Shvaćanje Boga

Poglavlje 2: Otkrivenje Novog Boga

Poglavlje 3: Podrijetlo

Poglavlje 4: Odvojenost

Poglavlje 5: Što je Kreacija?

Poglavlje 6: Duša

Poglavlje 7: Što Stvara Zlo?

Poglavlje 8: Iskupljenje

Poglavlje 9: Bog, Znanje i Anđeoska Prisutnost

Poglavlje 10: Kako se Bog Obraća Svijetu

Poglavlje 11: Božji Plan je Spasiti Svakoga

Poglavlje 12: Srce Božje