Novi Svijet

The New World

Novi Svijet otkriva upozorenje na velike promjene koje dolaze na naš svijet te proročansku viziju budućnosti svijeta za koju se moramo pripremiti.

Novi Svijet je upozorenje od Boga o rapidnom iscrpljivanju i degradaciji Zemlje, njene klime i okoliša, od strane čovječanstva, te o hitnom postupku koji moramo pokrenuti, pojedinačno i kolektivno, da bi obnovili naš planet i pripremili se za stanje novog svijeta u budućnosti.

Ova knjiga otkriva ozbiljan položaj čovječanstva te dublje uzroke globalne tragedije, sukoba, siromaštva te potlačenosti, koji se sada šire diljem svijeta. Sa ovime, ona predstavlja Božji Plan za svijet, te ono što može spasiti čovječanstvo dok se suočava sa svojim najvećim izazovima u budućnosti.

Novi Svijet proročanski je uvod u Velike Valove Promjene, koji predstavljaju u više detalja, izazove s kojima ćemo se suočiti pojedinačno te put unutarnje i vanjske pripreme omogućene sada kroz Novu Poruku svakoj osobi.

Svako poglavlje Novog Svijeta je otkrivenje dano od Izvora, sastavljeno u ovaj tekst od strane Glasnika, Marshall Vian Summersa. Nekoliko poglavlja Novog Svijeta primljena su na lokacijama rastućih sukoba i nestabilnosti, uključujući Beirut, Aleppo i Tehran.

Novi Svijet peta je knjiga Sveska 1 Nove Poruke od Boga.

Tablica Sadržaja

Globalna Nužda
Biti Uravnotežen u Urušavajućem Svijetu
Veliko Upozorenje
Ulazak u Novi Svijet
Utrka za Spas Ljudske Civilizacije
Šok Budućnosti
Siromaštvo
Što će Spasiti Čovječanstvo