Veća Zajednica

Naš svijet se pojavljuje u Većoj Zajednici inteligentnog života u svemiru.

Čovječanstvo se pojavljuje u Većoj Zajednici svjetova. Kontakt je započeo i naša izolacija u svemiru je završena. Ovo je najveći događaj u ljudskoj povijesti, a ipak smo nesvjesni i nepripremljeni.

Čovječanstvo je doseglo ključan prag u svojoj evoluciji, vrijeme konvergencije kada se ogromne političke, društvene i ekološke sile sastaju sa stvarnošću izvanzemaljskog kontakta koji mijenja svijet.

Veća Zajednica predstavlja revolucionarni niz učenja da pripremi ljude posvuda za veliku promjenu koja je sada na putu, te da pruži bistru i neiskvarenu istinu o stvarnosti kontakta koji se dešava u svijetu danas.

Veća Zajednica otkriva:

  • – Tko posjećuje naš svijet, zašto su ovdje te što žele
  • – Izvanzemaljski plan na djelu u svijetu te kako utječe na ljude posvuda
  • – Tko su pravi saveznici čovječanstva te kako se oni razlikuju od onih sila koje sada interveniraju u našem svijetu
  • – Odnos između naše temeljne duhovnosti i kontakta sa drugim oblicima inteligentnog života
  • – Kako se pripremiti za stvarnost kontakta koristeći urođenu moć Znanja koje živi u nama

Kontakt sa inteligentnim životom u svemiru je svjetski događaj kao niti jedan drugi. To je sljedeći veliki korak u razvoju i evoluciji ljudske obitelji. Nezaustavljiv je. Neizbježan je. Dešava se sada. I postoje ljudi diljem svijeta koji znaju da je ovo istina – da je izvanzemaljski život stvarnost te da nismo sami u svemiru, ili čak unutar našeg vlastitog svijeta.

Ova knjiga je ovdje da vam pruži potpunu sliku te veću perspektivu o stanju našeg svijeta, stvarnosti kontakta te većem značenju vašeg života u ovoj ključnoj prekretnici u povijesti.

Otkrivenja ovdje predstavljena sastavljena su u ovu knjigu od strane Glasnika Marshall Vian Summersa. Daljnje otkrivenje i proročanstvo koje se tiče Veće Zajednice predstavljeno je u knjizi Život u Svemiru te u mnogim drugim tekstovima diljem Nove Poruke.

Veća Zajednica četvrta je knjiga Sveska 1 Nove Poruke od Boga.

Tablica Sadržaja

Uvod
Poglavlje 1: Pojavljivanje Čovječanstva u Većoj Zajednici
Poglavlje 2: Kontakt s Inteligentnim Životom u Svemiru
Poglavlje 3: Suočavanje sa Većom Zajednicom
Poglavlje 4: Ulazak u Veću Zajednicu
Poglavlje 5: Tko su Saveznici Čovječanstva?
Poglavlje 6: Neprijatelji Čovječanstva
Poglavlje 7: Sudbina Čovječanstva u Većoj Zajednici
Poglavlje 8: Pripremanje za Veću Zajednicu
Poglavlje 9: Čuvanje Svijeta
Poglavlje 10: Važnost Veće Zajednice
Poglavlje 11: Novo Otkrivenje