Uvod

Ova knjiga sadržava početne rijeci Nove Poruke od Boga. U narednim stranicama, Bog se iznova obraca ljudskom rodu, pruzajuci upozorenje, blagoslov i pripremu za velike promjene koje dolaze u svijet.

Bog je ponovno progovorio u doba velike potrebe i poteškoće diljem svijeta. Ovo je Božanski odgovor na  povećanu krizu rata, na nepopustljive promjene klime, na religijske sukobe i ljudske patnje i siromastva koja se trenutno povećavaju u svijetu.

Nova Poruka od Boga je živa komunikacija od Boga koja se obraća srcu svakog muškarca, žene i djeteta na svijetu. Riječ i zvuk su prisutni u svijetu. Živimo u vremenu Otkrivenja.

Nova Poruka od Boga nije ušla u svijet kroz postojeće religiozne vlasti i današnje institucije. Ona nije dosla rukovodiocima ovih religija ili onima koje prikupljaju slavu i priznanja.

Umjesto toga, Nova Poruka od Boga  je ušla u svijet na način na koji je uvijek ulazila. Ona je ušla tiho, ne tražena, nenajavljena, data skromnom čovjeku koji je bio odabran i poslat u svijet za ovaj jedan zadatak, da bude Glasnik čovječanstvu u ovoj velikoj prekretnici u kojoj se ono nalazi.

Iako se čini da je ovo samo knjiga u ruci, Bog Je Ponovno Progovorio je nešto mnogo veće.  Ovo je početak živuće komunikacije od Boga vama. Na stranicama ove knjige, Božja prisutnost poziva vas i sve ljude da se probudite iz sna i noćne more koju živite u Izolaciji, odcjepljeni od vašeg izvora, pozivajući vas kroz drevne dvorane vašeg uma obraćajući se duhovnoj prisutnosti i snazi koja živi u vama, koja čeka da bude otkrivena.

Upravo ta duhovna prisutnost će potvrditi istinitost i vjerodostojnost Nove Poruke od Boga. Ovdje ce um sumnjati i boriti se sa darom i izazovom Novog Otkrivenja, ali vaše srce će znati. Na ovoj dubljoj razini nece vas trebati uvjeravati – istina će vam biti očigledna.

Da li je Bog ponovno progovorio? Da li je ovo poruka koju ste čekali? Pročitajte izreke Otkrivenja u ovoj knjizi i znati ćete da li je ovo istina, otvorena i čista, čak i ako se razlikuje od onoga u što trenutno vjerujete.  Ovo je to unutarnje znanje i potvrda koje će opozvati dubinu i snagu vašeg odnosa s Bogom.

Ono što držite u rukama je knjiga Otkrivenja. Riječi ovog teksta su direktna komunikacija od Boga, prevedena na ljudski jezik od strane Anđeoske Prisutnosti koja nadzire svijet, a zatim izražena preko svog Glasnika g. Marchall Vian Summers-a.

Nova Poruka od Boga predstavlja najveću objavu ikada datu čovječanstvu, datu sada pismenom svijetu, svijetu globalne komunikacije i rastućoj globalnoj svijesti. Ona nije data samo jednom plemenu, jednoj naciji ili jednoj religiji, već cijelome svijetu, svijetu vrlo drugačijem od drevnog svijeta u kojem su živjeli prethodni Glasnici. Nikada prije nije bilo takvog Božanskog Otkrivenja, tako dubokog i opsežnog, datog od Boga svim ljudima na cijelom svijetu u vremenu kada je Glasnik još uvijek živ.

Usred Nove Poruke od Boga nalazi se izvorni Glas Otkrivenja, koji je izgovorio svaku riječ svake knjige Nove Poruke. Nikada prije, Glas Otkrivenja, Glas koji je govorio svim prošlim Glasnicima i Prorocima, nije bio zabilježen u svojoj izvornoj čistoći niti je bio dostupan svakoj osobi da ga osobno čuje i doživi. Na ovaj način, Riječ i Zvuk su sada prisutni u svijetu.

U ovom izvanrednom postupku  izrečenog Otkrivenja, Božje Prisustvo komunicira bez riječi sa Anđeoskim Vijećem koje nadgleda svijet. Vijeće onda prevodi ovu komunikaciju u ljudski jezik i izgovora je jednoglasno kroz njihovog Glasnika, čiji glas postaje vozilo za ovaj veci Glas – Glas Otkrivenja.

Riječi ovoga Glasa su snimljene u zvučnom obliku, zatim ispisane i sada su dostupne kao tekst i  zvučne snimke Nove Poruke. Na ovaj  način, čistoća Božje originalne Poruke je očuvana i data svim ljudima diljem svijeta.

Glasnik je morao hodati dugim i teškim putem da bi donio Novu Poruku od Boga svijetu. Proces Otkrivenja je započeo 1982-e i nastavlja se sve do današnjeg dana.

Glasnik trenutno radi na sastavljanju izgovorenog Otkrivenja koje se zbivalo zadnjih 30 godina u  konačan i kompletan tekst. Nova Poruka će naposlijetku imati  šest svezaka a moguće je i više. Svaki Svezak će sadržavati dvije ili više knjiga, a svaka knjiga ce biti organizirana u poglavlja i stihove. Stoga, Nova Poruka od Boga imat će slijedeću strukturu: Svezak > Knjiga > Poglavlje > Stih.

Bog je Ponovno Progovorio je Knjiga broj 1, koja se nalazi u Svezku broj 1 Nove Poruke od Boga. Stoga, ovaj tekst sadrži početne rijeci Nove Poruke od Boga i prva je knjiga rastuće knjižnice Novog Otkrivenja.

Bog je Ponovno Progovorio sadrži 14 individualnih otkrivenja, sastavljena u ovu knjigu od strane Glasnika. Dakle, čitatelj bi trebao razumjeti da ova knjiga nije serija poglavlja koje slijede jedna iza druge, već je kompilacija individualnih izrečenih otkrivenja koje su date u raznim vremenima i mjestima.

Da bi iznjeli ovu  izrečenu komunikaciju u napisan oblik, mala tekstovna i gramatička podešavanja su učinjena od strane Glasnika. Ovo je bilo zatraženo od strane Anđeoskog  Vijeća da bi glasnik pomogao razumijevanju čitalaca i da bi se Poruka prenijela prema gramatičkim standardima pisane rijeci na Engleskom jeziku.

U nekim slučajevima, Glasnik je ubacio riječ koja nije bila izrečena u Otkrivenju. Kada je takva riječ prisutna, ona će biti iznesena [u zagradama]. Smatrajte ove umetnute zagrađene riječi kao direktno razjašnjenje od strane samog Glasnika, umetnute u tekst da sve postojeće nejasnoće u izgovorenoj komunikaciji ne bi izazvale konfuziju ili netočnu interpretaciju teksta.

U nekim slučajevima Glasnik je uklonio riječ kako bi tekst bio lakši za čitanje. To je obično urađeno kada je riječ o nekim veznicima (kao što su riječi i, ili) koji su pridonijeli neobičnosti teksta ili su ga učinili gramatički netočnim.

Sam Glasnik je napravio ove male promjene samo zato da bi prenio originalnu izgovorenu komunikaciju sa najvećom mogućom točnošću. Niti  jedno od originalnih značenja kao ni namjera ove komunikacije nije bila promijenjena.

Tekst ove knjige je strukturiran u stihove od strane samog Glasnika. Svaki stih otprilike signalizira početak ili kraj određene teme ili značenje poruke koju je priopćio Izvor.

Stihovna struktura teksta omogućuje čitatelju da pristupi bogatstvu sadržaja i onim suptilnim porukama  koje bi se lako mogle propustiti u dužim pasusima teksta koje prenose više tema. Na ovaj   način, svakoj temi i ideji koja je komunicirana od strane Izvora je dato svoje vlastito mjesto, omogućujući joj da govori sa stranice direktno čitatelju. Glasnik je odlucio da je strukturiranje teksta u stihove je najefikasniji i najvjerniji  način prevođenja originalnih izrečenih otkrivenja Nove Poruke.

Prevođenje ovog teksta je izvedeno prema Glasnikovoj izvornoj volji i namjeri. Povlašteni smo da svjedočimo procesu kompilacije, poduzet od strane Glasnika brzinom koja njemu odgovara, njegovom vlastitom rukom. Ovaj je način u suprotnosti prema činjenici da bivše velike tradicije nisu predstavljene pisanom riječi od strane njihovih Glasnika, ostavljajući originalna Otkrivenja podložna promjenama i korupciji.

Ovdje, Glasnik pečati čistoću teksta Nove Poruke od Boga i daje ga vama, daje ga svijetu i svim ljudima u budućnosti. Hoće li se ova knjiga otvoriti danas ili za 500 godina, Božja izvorna komunikacija govorit će s ovih stranica istom intimnošću, čistoćom i snagom koja je postojala onoga dana kada je izgovorena.

Bog je Ponovno Progovorio predstavlja početak žive  Božje komunikacije čovječanstvu. Poglavlja ove knjige su kao dah u toj komunikaciji. Ovdje, Bog poziva  čovječanstvo, poziva diljem cijelog svijeta svaku naciju, kulturu i religijsku zajednicu; poziva u hodnike vlada i religija; poziva najtamnijia mjesta gdje su unutarnja patnja i fizicko siromastvo najdublja; poziva duhovnu snagu čovječanstva da se pojavi i udruži te kooperira u tolikoj mjeri da se pripremi za velike izazove koji su pred nama.

Značajno je da ste pronašli Novu Poruku od Boga, ili da je ona pronašla vas. Ovo nije slučajnost. Bog sada poziva diljem svijeta i ovaj poziv je pronašao vas.

Ovdje se otvara novo poglavlje misterije vašeg  života i vašeg postojanja na svijetu u ovo vrijeme. Vrata se otvaraju pred vama. Vi samo trebate ući da bi krenuli.

Kako budete ulazili dublje u Otkrivenje, udarac na vaš život će rasti, donoseći  veći doživljaj jasnoce, unutarnje sigurnosti i pravi pravac vašem životu. Vremenom, vaša će pitanja  biti odgovorena kako se budete oslobađali od sumnje u sebe, unutarnjeg konflikta i ograničenja prošlosti. Ovo je Snaga Raja koja vam se obraća direktno, otkrivajući vam život u cijelosti koji vam je uvijek bio predodređen.

Knjižnica Novog Znanja