Recitacija

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:

Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
1. travnja, 2011.
u Boulderu, Colorado

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Bog je ponovno progovorio.

Mi smo oni koji će donijeti Poruku. Božja Volja je predstavljena kroz Nas.

Izvan vaše procjene smo, izvan vaših religijskih teorija i vaših osobnih nagađanja.

Jer ljudska mašta može samo proizvoditi iz onoga što doživljava u fizičkom svijetu. Ali stvarnost postoji izvan toga – izvan područja i dohvata intelekta.

Ovo je istina diljem svemira, Veće Zajednice života u kojoj živite.

Donosimo Veliku Poruku za ovu eru, rođenu iz Stvoritelja svih svemira, radi zaštite čovječanstva, radi spasenja svijeta.

Mi smo oni koje ne možete razumjeti. Ali Mi smo izvor i medij onoga što čovječanstvo mora prepoznati i učiniti u svoje ime, što mora vidjeti, što nije vidjelo, što mora znati, što nije znalo, što mora učiniti, što nije učinilo.

Ovo je Poruka za ovu eru. Ovo je vrijeme Otkrivenja.

Jedan je poslan u svijet da primi Otkrivenje i unese ga u ljudsku svijest, monumentalan zadatak.

Primiti Novu Poruku je primiti najveće Otkrivenje koje je ikada bilo dano ljudskoj obitelji.

Predstaviti ga svijetu je monumentalan zadatak, zadatak za Glasnika te za sve koji će mu asistirati u donošenju Otkrivenja svuda gdje je potrebno.

Potrebno je posvuda, jer čovječanstvo se suočava s velikom opasnošću. Posijalo je sjeme vlastite propasti kroz uništenje i degradaciju svog okoliša – njegovih voda, njegovog tla, njegovog zraka – do točke gdje se sam svijet počinje mijenjati, promjena koja će donesti veliki izazov i muku svijetu ljudi i ljudskoj obitelji.

Čovječanstvo se suočava sa svemirom inteligentnog života. Sada će se morati pripremiti za ovo, jer kontakt je započeo – kontakt od strane onih koji vide priliku u iskorištavanju slabog i podijeljenog čovječanstva.

To je vrijeme velike promjene i nesigurnosti, gdje će strane sile nastojati uspostaviti utjecaj te gdje će čovječanstvo postati plijenom vlastitog neznanja, budalaštine i ugađanja.

Poruka je prevelika za izreći u rečenici, ali će vas dovesti bliže Bogu i onome za što vas je Bog poslao, kao pojedinca, da učinite u svijetu sada, što je daleko drugačije od onoga što vjerujete i zamišljate danas.

Bog je donio mudrost iz svemira kako bi pripremio čovječanstvo za svemir.

Bog je donio suštinu duhovnosti u čistom obliku – nezamagljenu poviješću i ljudskom manipulacijom, nesputanu ljudskom politikom, voljom i korupcijom.

Donosimo Korake do Znanja kako biste mogli znati o dubljem umu koji je Bog stavio u vas da vas navodi u sve opasnijem svijetu.

Veliki prevrat će se sada desiti i počinje se dešavati – prirodne nepogode rođene ljudskim neznanjem te prekomjernim i nepravilnim korištenjem svijeta.

To je vrijeme poravnavanja računa, vrijeme odgovornosti, vrijeme za prekinuti budalaštine i aroganciju.

Samo Bog zna što dolazi.

A Mi smo donijeli Poruku – Poruku tisuću poruka, Poruku tisuću učenja, Poruku dovoljno veliku da vas okupira ostatak vašeg vremena, Poruku dovoljno veliku da preusmjeri ljudski trud, energiju i svjesnost kako bi čovječanstvo moglo imati veću budućnost od svoje prošlosti, kako bi čovječanstvo moglo preživjeti Velike Valove promjene te intervenciju i konkurenciju iz svemira oko vas.

Počujte ovo tada, ne sa svojim idejama, svojim uvjerenjima ili svojim prosudbama, već s dubljim umom koji vam je Bog dao da čujete, vidite, znate i djelujete s većom sigurnošću.

Naše riječi nisu za nagađanje ili debatu. U to se upuštaju budalasti, koji ne mogu čuti i ne mogu vidjeti.

Prestravljeni ste Otkrivenjem, jer će promijeniti vaš život. Ali želite Otkrivenje, jer će promijeniti vaš život.

Vaš sukob uma je ono što vas zasljepljuje. Svrhe koje se suprotstavljaju jedna drugoj je ono što vas drži u stanju zbunjenosti i ne dozvoljava vam da vidite.

Mi smo Oni koji su donijeli sva Otkrivenja u svijet.

Jer Bog ne govori. Bog nije osoba ili osobnost ili pojedinačna svjesnost. Razmišljati ovako je podcijeniti Stvoritelja a precijeniti sebe.

Mi smo se obraćali Isusu i Budi, Muhamedu te ostalim učiteljima i vidovnjacima kroz doba koji su donijeli veću jasnoću u svijet – prorocima u svakom dobu te Glasnicima koji dolaze samo za vrijeme velikih prekretnica za čovječanstvo.

Ne možete Nas štovati. Nećete znati Naša imena.

Jer sada morate postati odgovorni te upotrijebiti vještine i moć koju vam je Stvoritelj dao u službi svijetu sve veće potrebe, turbulencije i prevrata.

Ne prostirite se Stvoritelju ako ste nevoljni provesti ono što ste poslani ovdje učiniti, ako ne možete poduzeti Korake do Znanja, ako imate arogantnosti misliti kako možete odrediti svoju sudbu te svoju sudbinu i ispunjenje.

Ne budite licemjerni. Ne padajte na pod i štujte Boga kojeg ne možete služiti ili nećete služiti.

Bolje je tada živjeti svoj samoodređeni život i suočiti se sa svim opasnostima ovoga nego štovati Boga kojeg ne možete služiti.

A ako ne možete odgovorite Otkrivenju, što onda radite sada ovdje?

Svaki Glasnik je bio progonjen. Svaki Glasnik je bio krivo shvaćen. Svako Novo Otkrivenje bilo je osporavano, negirano i opiralo mu se.

Za ovo nema vremena sada. Sudbina čovječanstva će biti određena u slijedećih dvadeset godina – stanje svijeta, stanje ljudske obitelji, sudba i budućnost ljudske civilizacije.

Niste više sami u svijetu ili čak u svemiru, naravno. Ne znate što se dešava te što dolazi iza obzora zato jer ste previše uplašeni i previše arogantni, misleći kako znate. Zbog ovoga Otkrivenje mora biti dano kako bi vam pokazalo ono što ne možete vidjeti te što ne znate izvan ljudskog nagađanja i procjene. Ovo je ugrađeno u sva Učenja Nove Poruke.

Ovo je Nova Poruka. Borite se protiv ovoga i borite se protiv vlastitog prepoznavanja.

Jer morate saznati za veći um i veću snagu koju vam je Stvoritelj dao.

Poučavano u svakoj religiji, ali zamagljeno i skriveno od strane svake religije, to je ono što sada mora biti prepoznato.

Bog ne upravlja svijetom. Bog ne stvara katastrofe, oluje, potrese, poplave, suše.

Bog gleda kako će se čovječanstvo nositi sa svijetom koji je promijenilo – novim svijetom, novim i nepredvidivim svijetom.

Čovječanstvo ulazi u Veću Zajednicu života u svemiru zato jer su drugi ovdje koji traže utjecaj i dominaciju nad svijetom velike vrijednosti i važnosti.

Ali ljudi ne vide. Ne čuju. A ako uopće razmišljaju, to je kako bi stvorili razumijevanje koje potvrđuje njihove ideje i njihova uvjerenja.

Stoga narodi ne vide. Nacije se ne pripremaju. A razarajuće ponašanje se nastavlja.

Mi pazimo svijet. Gledamo već jako dugo vremena.

Mi smo oni koje je Bog poslao da nadgledaju razvitak i evoluciju čovječanstva te da primamo Otkrivenja koja su dana Glasnicima, da primamo uvide koji su dani prorocima, da dajemo upozorenja, da pružamo blagoslove a sada da pružimo pripremu za svijet koji nije nalik prošlosti koju ste iskusili te za budućnost gdje će se čovječanstvo morati nositi sa samom Većom Zajednicom.

Bog neće spasiti čovječanstvo tako što će otjerati zlo, tako što će dovesti kraju probleme što je čovječanstvo stvorilo ili probleme s kojima se mora suočiti kao prirodni dio svoje evolucije.

Misliti ovo je krivo shvatiti vaš odnos s Božanskim, dok sada živite u stanju Odvojenosti.

Ali Odvojenost nikada nije dovršena zato jer postoji dio vas koji je još uvijek povezan s Bogom.

Ovo zovemo Znanje. A to će se pokazati kao odlučujući faktor u ishodu vašeg osobnog života – značenja i vrijednosti vašeg života – te da li se čovječanstvo može pripremiti, prilagoditi i stvoriti u novom svijetu, u novom skupu okolnosti.

Nikada prije takvo Otkrivenje nije bilo dano ljudskoj obitelji, jer nije bilo potrebno.

Stvorili ste civilizaciju u svijetu. Razlomljena i podijeljena je, ali je civilizacija.

Postali ste sve više međuovisni između svojih nacija i kultura. Ovo je bila namjera Stvoritelja, jer ovo je prirodna evolucija čovječanstva te svih inteligentnih rasa u svemiru.

Sada se morate suočiti sa slijedećim velikim pragom – svijetom u propadanju, svijetom smanjujućih resursa, svijetu smanjujuće stabilnosti, svijetu umanjujuće hrane i vode, svijetu gdje će se rastuće čovječanstvo morati suočiti sa stanjem svijeta. Za ovo vam je potrebno Novo Otkrivenje.

Prošla Otkrivenja Stvoritelja vas ne mogu pripremiti za Velike Valove promjene. Ne mogu vas pripremiti za vašu sudbinu u Većoj Zajednici. Ne mogu vas pripremiti za velike pragove koji su sada nad vama te će sve više biti nad vama.

Nemate odgovore suočeni s ovim stvarima. Zbog ovoga se daje Otkrivenje. Jer čovječanstvo sada treba biti savjetovano i upozoreno, blagoslovljeno te mu se treba dati priprema za budućnosti koja neće biti nalik prošlosti.

Počujte ove riječi, ne sa svojim intelektom već sa svojim srcem. Obraćaju se većoj istini u vama – većoj istini izvan koncepata, uvjerenja i ideja.

Obraćaju se prirodnoj rezonanciji u vama, prirodnom afinitetu, prirodnoj inklinaciji, prirodnom usmjerenju koji živi u vama u svakom trenutku, izvan područja i dosega intelekta.

Ovo je komunikacija vašoj dubljoj prirodi – da ju se pojača, da ju se prizove, da ju se uspostavi nasuprot vašim idejama, vašim uvjerenjima i vašim aktivnostima kako postoje danas.

Nepripremljeni ste. Bog je poslao pripremu.

Nesvjesni ste. Bog pruža svjesnost.

Nesigurni ste. Bog vas poziva k središtu sigurnosti u vama.

Sukobljeni ste. Bog pruža put izvan sukoba.

Samoponižavajući ste i ponižavajući prema drugima. Bog vam obnavlja vašu istinsku vrijednost i svrhu u svijetu.

Svijet se mijenja, ali vi ne vidite. Bog vam je dao oči da vidite i uši da čujete, ali su drukčije od onoga što radite danas te što razumijete danas.

Čovječanstvo će podbaciti bez Novog Otkrivenja. Svijet će postati sve mračniji, sve opasniji i sukobljeniji bez Otkrivenja.

Čovječanstvo će posrnuti i podbaciti suočeno s vlastitim greškama i pomanjkanjem jasnoće.

Resursi svijeta će biti potrošeni kroz sukob, konkurenciju i rat. Ljudi će ustati protiv svojih vlada. Ljudi će ustati jedni protiv drugih.

Biti će neizmjeran sukob u budućnosti, veći i trajniji nego išta što ste vidjeli prije.

Novo Otkrivenje je ono što čuva sastojke koji nedostaju vašem razumijevanju, ključ vašoj svjesnosti te izvor vašoj moći, snazi i odlučnosti.

Za ovo morate imat ozbiljan um, uzeti svoj život za ozbiljno te se početi baviti većim potrebama i uvjetima svog života.

Zato je Bog poslao Otkrivenje.

Ovo je Otkrivenje. Mi smo Otkrivenje.

Sada nema junaka za štovati, nema pojedinaca za obožavati, samo veća odgovornost za preuzeti i veća mudrost za primijeniti.

Nema bijega kroz osobno prosvjetljenje. Nema bijega.

Nema samoobmane. Postoji samo veća rezonancija i odgovornost, veće žrtvovanje i doprinos.

To je ono što će spasiti svijet. To je ono što će spasiti slobodu čovječanstva i samoodređenost u svemiru gdje je sloboda rijetka te mora biti zaštićena jako pažljivo.

To je ono što će obnoviti dostojanstvo pojedincu te sposobnost za doprinijeti nešto od veće moći i značaja, bez obzira kakve su možda vaše okolnosti.

Počujte ove riječi – ne sa svojim idejama, svojim uvjerenjima ili svojim tvrdnjama, već sa svojim srcem, svojom dubljom prirodom.

Jer Bog se može obraćati samo onome što je Bog stvorio u vama. Bog nije stvorio vašu društvenu osobnost. Bog nije stvorio vaše ideje i uvjerenja. Bog nije stvorio vaše odluke, vaše neuspjehe i vaša žaljenja.

Bog se može obraćati samo onome što je Bog stvorio u vama, što je nešto dublje, nešto prožimajuće i prirodnije u vama.

Nova Poruka vas poziva. Jednom kada je postanete svjesni, tada se morate suočiti s izazovom prepoznavanja i što će to značiti za vaš život.

Ljudi odbijaju Otkrivenje zato jer se ne žele promijeniti. Ne žele ponovno razmotriti svoja uvjerenja, svoje ideje i svoju poziciju u društvu.

Ne mogu opovrgnuti Novu poruku, zaista. Mogu je samo izbjegavati i tvrditi protiv nje kako bi zaštitili svoje prijašnje investicije i ideju sebe.

Tko može tvrditi protiv Volje i Mudrosti Stvoritelja, osim na prividnom tlu?

Ovdje ćete vidjeti dilemu s kojom je suočena svaka osoba. Koliko zaista žele biti iskreni sa sobom, što vide i znaju? Koliko zaista žele biti svjesni sebe, svoje situacije i svijeta oko sebe? Koliko su voljni biti odgovorni kako bi doveli svoj život u ravnotežu te kako bi donijeli teške odluke koje nisu uspjeli donijeti prije?

Ovdje ćete vidjeti intelekt kako paradira kao neka vrsta boga kada je, zapravo, izvrstan sluga. To je njegova svrha i dizajn.

Ovdje ćete vidjeti aroganciju i neznanje vjenčane zajedno u samoobmanjujućem obliku kojeg se toliko mnogo ljudi pridržava.

Vidjeti ćete što je veliko a što je malo, što je snažno a što je slabo, što je istinito a što je lažno, što je dragocjeno a što se samo pretvara da je dragocjeno.

Otkrivenje otkriva sve.

Poziva na vas da slijedite što je veliko u vama a da upravljate onime što je malo. Ne govori o ikakvom kompromisu u ovom smislu.

Ne možete imati sve. Ne možete imati svoju budućnost i svoju prošlost zajedno zato jer nisu kompatibilne.

Samo kroz razočaranje i kroz neuspjeh ćete doći do toga da vidite kako ne živite život koji vam je namijenjen da živite i kako niste iskreni i istiniti prema sebi te iskreni i istiniti prema drugima – oštro ali potrebno suočavanje u doba izravnavanja računa, doba realizacije, doba Otkrivenja.

Poslušajte ove riječi – ne sa svojim idejama, svojim pretpostavkama, ne sa svojim obranama, ne s arogancijom, ponosom ili budalaštinom, već sa svojom dubljom prirodom, jer to je ono što vam mora biti otkriveno.

To je dio Otkrivenja.