Proklamacija

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:

Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
21. srpnja, 2006.
u Boulderu, Colorado

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Postoji Nova Božja Poruka u Svijetu. Došla je od Stvoritelja sveg života.

Prevedena je na ljudski jezik i shvaćanje kroz Anđeosko Prisustvo koje nadgleda ovaj svijet.

Ona nastavlja veliki niz prijenosa od Stvoritelja koja su se dogodila kroz stoljeća i tisućljeća. 

To je Nova Poruka za ovo vrijeme i za nadolazeća vremena.

Ona ispunjava prijašnje Poruke koje su dane čovječanstvu, međutim otkriva stvari koje nikada prije nisu pokazane čovječanstvu. Jer čovječanstvo se sada suočava s ozbiljnim i opasnim nizom izazova, u svijetu i također od izvan svijeta.

Nova Poruka od Boga je ovdje da upozori, da osnaži i da pripremi ljudsku obitelj – ljude iz svih nacija i religijskih tradicija, iz svih plemena, grupa i orijentacija.

Došla je u vrijeme velike potrebe, vrijeme velike posljedice. Priprema ljude za stvari koje još nisu ni prepoznate.

Proročanska je u upozoravanju ljudi na Velike Valove Promjene koji dolaze na svijet, te na poziciju čovječanstva u svemiru, posebice u vezi vašeg kontakta s drugim rasama.

Poziva na veliko duhovno prisustvo unutar svake osobe – veliki miraz Znanja koji je dan cijeloj ljudskoj obitelji, koji se sada mora njegovati, osnažiti i pokazati.

Ona se obraća velikoj duhovnoj potrebi pojedinca – potrebi za svrhom, značenjem i usmjerenjem. 

Obraća se velikim odnosima koje ljudi mogu uspostaviti jedni sa drugima, odnosima koji predstavljaju njihovu višu svrhu u životu.

Obraća se potrebama svijeta i potrebama budućnosti. Tako čineći, donosi svrhu i prepoznavanje, jedinstvo i suradnju, mudrost i snagu svima koji je mogu primiti, koji je mogu učiti, koji mogu slijediti njene korake, koji je mogu doprinijeti drugima i koji mogu dijeliti njenu mudrost u službi drugim pojedincima, obiteljima, zajednicama, nacijama te cijelom svijetu.

Primite ovaj blagoslov. Učite o Novoj Božjoj Poruci. Shvatite da će potvrditi sve što je istinito unutar vaših trenutnih tradicija, te će se obraćati dubljoj mudrosti koju već posjedujete. Obraćati će se vašem srcu, čak i pored vaših misli i uvjerenja te misli i uvjerenja vaše kulture ili vaše nacije.

Primite ovaj dar i učite od njega strpljivo, poduzimajući Korake do Znanja, učeći mudrost iz Veće Zajednice i prepoznajući moć Jedne Duhovnosti čovječanstva u ujedinjavanju čovječanstva, u osnaživanju čovječanstva te u pripremanju čovječanstva da prepozna i navigira  kroz nadolazeća teška vremena.

Primite Novu Poruku u njenom pozivu na očuvanje i učvršćivanje ljudske slobode, suradnje i odgovornosti.

Jer bez ove Nove Poruke, čovječanstvo se suočava s ozbiljnim i strmim padom.

Suočava se sa gubitkom svoje slobode i suverenosti u ovom svijetu, drugim intervenirajućim silama iz svemira oko vas.

Bez ove Nove Poruke, ljudski duh će ostati uspavan i ljudi će živjeti živote očajanja, konkurencije i sukoba.

Stvoriteljeva je Volja da čovječanstvo izađe u Veću Zajednicu života u svemiru, kao slobodna i suverena rasa – kao snažna rasa, kao ujedinjena rasa, kao rasa koja je sposobna održavati svoju kulturnu raznolikost i u isto vrijeme uvažavati dublju snagu i svrhu koja će održati svijet snažnim i održati ljudsku obitelj vitalnom, aktivnom i kreativnom, predstavljajući novu priliku za napredak u budućnosti.

Ali da bi napredovali, morate preživjeti, a morate preživjeti nadolazeća teška vremena i morate preživjeti konkurenciju od izvan svijeta po pitanju tko će kontrolirati ovaj svijet i njegovu sudbinu.

Svaki pojedinac mora prepoznati kako ima veliku priliku otkriti dublje Znanje koje mu je Bog dao – Znanje koje sadrži njegovu svrhu, njegov smisao, njegov smjer te kriterije za sve značajne odnose.

Stoga, postoji Nova Božja Poruka za pojedinca i postoji Nova Božja Poruka za cijeli svijet. Ona je sada tu.

Dugo vremena je bilo potrebno Glasniku da ju primi, jer Poruka je vrlo velika.

Uvažite tada onoga koji je došao donijeti Novu Poruku u svijet.

On je skroman čovjek. Razvio je potrebnu mudrost da prihvati takvu veliku ulogu, a poslan je u svijet s ovom svrhom.

Primite ga. Shvatite ga. Ne uzvisujte ga. On nije bog. On je Glasnik koji donosi Novu Božju Poruku u svijet.

Ovo je vrijeme sada. Ovo je velika prilika. Ovo je odgovor na molitve ljudi diljem svijeta – molitve kroz svaku vjersku tradiciju, kroz svaku naciju i kulturu, moleći za mudrost, snagu, jedinstvo, slobodu i oslobođenje.

Primite ovu Novu Poruku sada. Došla je, i došla je u pravi čas.