Blagoslov

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:

Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
20 travnja, 2007.
u Istanbulu, Turska

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Blagoslov je nad čovječanstvom, jer ovo je vrijeme Otkrivenja. To je vrijeme kada je čovječanstvu dan veliki dar, veliki dar za pružiti mu svrhu i usmjerenje suočavajući se s teškim i nesigurnim vremenima ispred.

To je vrijeme u kojem čovječanstvo prima veće razumijevanje svoje duhovnosti, poziv k svojem jedinstvu i suradnji te svojoj sudbini – u ovom svijetu a također i izvan ovog svijeta unutar Veće Zajednice inteligentnog života u svemiru.

Jer čovječanstvo je doseglo veliki prag, prag s kojeg nema nazad. To je prag nalik niti jednom pragu koje je čovječanstvo kao cjelina ikada prije dosegla.

Sada morate postati narod svijeta – ne samo narod jedne nacije ili plemena ili grupe. Jer pojavljujete se u Većoj Zajednici inteligentnog života, gdje će vas svi koje ćete susresti i svi koji vas sada promatraju smatrati narodom svijeta.

Ovdje ulazite u veću panoramu života, i ulazite u konkurentno okruženje u svemiru nimalo nalik ičemu što biste uopće mogli zamisliti. Kako se ponašate ovdje, kako upravljate svojim međusobnim odnosima, kako gledate na svoju poziciju u svemiru – sve nosi ogromnu težinu u određivanju vaše slobode i kako će vaša sudbina u ovoj Većoj Zajednici biti ispunjena, te čak i da li može biti ispunjena.

Dosegli ste veliki prag gdje imate mogućnost uništiti resurse koje održavaju život ovog svijeta i staviti čovječanstvo u trajno stanje pada.

Imate moć se međusobno natjecati, kao što ste se oduvijek natjecali, otjerati čovječanstvo u ovo veliko stanje pada. A [opet] imate moć izabrati drugi put, put van dileme koja će samo postati teža i tvrdokornija kako vrijeme prolazi.

Što ćete vi kao pojedinac učiniti, što ćete vi kao dio veće grupe i veće nacije učiniti, će odrediti koji ćete od ova dva velika izbora izabrati. Ako se nastavite ponašati onako kako ste ponašali u prošlosti, kao što je vaša navika, onda je vaša budućnost predvidljiva i izuzetno ozbiljna.

No ako izaberete drugi put, onda možete uspostaviti novi početak, i možete izraziti veće obećanje koje počiva u srcima svih koji prebivaju ovdje.

Blagoslov ovdje je prizvati ovo veće obećanje. Započinje s pojedincem, naravno, ali se proteže dalje od ljudske obitelji.

To je prizvalo Novu Poruku od Boga u svijet, jer samo Nova Poruka od Boga može sadržavati takav Blagoslov. Samo onda ima moć prizvati veću mudrost i veće suosjećanje koje je Stvoritelj sveg života stavio unutar svake osobe.

Ne postoji pojedinac, ne postoji filozofija, ne postoji škola misli koja može stvoriti takav poziv. Mora doći od Stvoritelja sveg života. Mora doći od Boga cijele Veće Zajednice – Jednog Boga, Jednog Izvora, čiji Anđeli nadgledaju svijet, ali čija se Moć proteže dalje nego što čovječanstvo može zamisliti.

Bog je unutar svake osobe stavio sjeme Znanja kako bi mogli odgovoriti na ovaj poziv. Ovo Znanje je veća inteligencija unutar svake osobe koja čeka da bude otkrivena, ali cijelo njeno postojanje je u odnosu sa Stvoriteljem sveg života.

To nije resurs koji možete koristiti za sebe kako biste se obogatili ili stekli prednost nad drugima. Jer Znanje neće učiniti ove stvari. Njegova svrha i njegova stvarnost su odazvati se Stvoritelju sveg života te odgovoriti velikom pozivu koji se odašilje kako se čovječanstvo nastavlja približavati ovom velikom pragu u svojem postojanju.

Jer na ovoj velikoj prekretnici čovječanstvo će izabrati uspjeh ili neuspjeh, suočeno s golemom teškoćom u svijetu i suočeno s protivnim i konkurentnim silama iz same Veće Zajednice, koje nastoje iskoristiti podijeljeno čovječanstvo koje se muči.

Mnogi ljudi diljem svijeta osjećaju veliku nelagodu, veliki nemir u vezi stanja svijeta, te imaju velike brige za njegovu budućnost i za budućnost čovječanstva. Naslućuju i osjećaju i znaju kako žive u vrijeme velike moći, vrijeme koje će odlučiti usud i rezultat za čovječanstvo. To nije intelektualno razumijevanje kao što je instinktivno iskustvo, moćno prepoznavanje, urođen osjećaj svjesnosti – što sve dolazi iz Znanja u njima.

Nema bježanja od ovog velikog vremena, ove velike prekretnice. Nema više gubljenja sebe u svojim fantazijama i svojim individualnim potragama. Jer ako uđete u ovo veliko vrijeme, ovaj veliki prag i ovo vrijeme Otkrivenja slijepi i opsjednuti sobom, nećete biti u stanju vidjeti, znati i pripremiti se.

Možete se moliti Bogu za spasenje. Možete se moliti Bogu za Blagoslov. Ali Blagoslov i spasenje su već stavljeni u vas – u Znanje unutar vas – očekujući vrijeme kada biste imali zrelosti, kada biste imali potrebu, kada biste imali razumijevanja kako se takva moć u vama mora pozvati, mora slijediti, mora uvažiti iznad svega drugog.

Jer to je vaš odnos s Bogom, a hitnost koju osjećate u sebi je Poziv od Boga – Poziv za probuditi se, postati svjestan i odgovoriti.

Nemojte misliti da će bez vašeg sudjelovanja vaš život imati veću mogućnost. Nemojte misliti da možete prespavati kroz najveći događaj u ljudskoj povijesti i očekivati profitirati od promjenjivih okolnosti oko sebe. I nemojte misliti kako možete pronaći mir i staloženost pokušavajući previdjeti velika vremena u kojima živite. Jer neće biti mira i staloženosti ovdje. Neće biti lagodnosti i utjehe ovdje.

Živite u doba Otkrivenja. Živite u vrijeme kada se čovječanstvo suočava sa svojim najvećim pragom, svojim najvećim izazovima, svojom najvećom opasnošću, a ipak svojom jednom velikom prilikom uspostaviti ljudsku suradnju i jedinstvo pred ozbiljnim i opasnim okolnostima.

Kako bi vidjeli ovo i znali to za sebe, morate biti u stanju nadvladati vlastito negiranje. Morate moći nadvladati uvjetovanje svoje kulture. Morate moći nadvladati vlastite preferencije i vlastitu težnju za bijegom. Možda misliti da to nije moguće, ali moć Znanja u vama će vam omogućiti to učiniti i omogućiti drugima da to učine.

Poziv sada ide naprijed. Nova Poruka od Boga je u svijetu. Glasnik je u svijetu. Spreman je sada predstaviti Novu Poruku. Ona sadrži Blagoslov. Ona sadrži Upozorenje. Ona sadrži Pripremu.

Nije ovdje da zamijeni religije svijeta već da uspostavi i učvrsti njihovo zajedničko tlo, da ih prosvijetli te da im pruži snagu i svrhu kako bi mogle imati budućnost – unutar svijeta a također i unutar veće Zajednice života u kojoj se čovječanstvo sada pojavljuje.

Suočene s ovim velikim pragom, vaš vlade neće imati odgovor. Vaši filozofi neće imati odgovor. Možda će ljudi vidjeti dio rješenja i pokušati to izraziti, a to je potrebno, ali odgovor mora doći iz veće moći u vama i iz Veće Moći izvan vas.

Jer što će biti potrebno je veliki pomak u ljudskom razumijevanju i promjena u ljudskom ponašanju. Ove stvari moraju biti primorane od strane Veće Sile i većeg odgovora u vama i u ljudima diljem svijeta. Neće svi trebati odgovoriti, ali dovoljno ljudi na mnogo mjesta će morati doživjeti ovaj poziv i ovaj odgovor.

Vremena je malo. Sada nije vrijeme postati bezvoljan ili neodlučan. Nema luksuza u ostajanju neupućen i neozbiljan pred Velikim Valovima promjene.

Jer postoji Veća Tama u svijetu. To je Tama dublja i posljedičnija nego išta s čime se čovječanstvo prije susrelo.

Ona ulazi u svijet za vrijeme velike ranjivosti za ljudsku obitelj, kako se suočavate sa svijetom u opadanju te kako se suočavate s velikom odlukom pred sobom, da li će čovječanstvo izabrati put samouništenja – put rođen iz konkurencije, sukoba i rata – ili će drugi put, drugi način, biti prepoznat i zatražen i zahtijevan i izražen, put prema suradnji i jedinstvu pred velikom opasnosti.

Mnogi ljudi diljem svijeta počinju uočavati dokaze ove velike opasnosti, ali mnogi ljudi još uvijek spavaju, sanjajući o vlastitom osobnom ispunjenju, nesvjesni i nepažljivi prema Velikim Valovima promjene koji već preplavljuju svijet.

Biti će dakle nužno za one koji mogu odgovoriti da odgovore u potpunosti – da prepoznaju veliku prijetnju, da čuju veliku opasnost i da prime veliki Blagoslov od Stvoritelja sveg života.

Postoji odgovor za čovječanstvo, ali to nije odgovor koji čovječanstvo u potpunosti može izmisliti za sebe. Jer odgovor mora imati moć pozvati ljude u veću službu jedne drugima. Mora imati moć nadvladati i poništiti psihološke, društvene i političke ideologije i sklonosti koje nastavljaju stavljati čovječanstvo u opoziciju samome sebi. To mora biti moć dovoljno velika da potakne suosjećanje, toleranciju i oprost u ljudskoj obitelji.

To nije samo skup ideja. To je moć iskupljenja. To je poziv od Boga i odgovor od Božje Kreacije – odgovor u ljudima, odgovor u vama.

Stoga, primite Blagoslov. Nećete ga moći intelektualno razumjeti, ali ga možete osjetiti i znati da je autentičan. Možete osjetiti komešanje odgovora u sebi.

Uvažite ovaj odgovor i dopustite mu da se pojavi u vašoj svjesnosti. Dopustite mu da vas vodi naprijed. To je vodstvo koje vam Stvoritelj pruža. Spavao je u vama kao što ste vi spavali oko njega.

Sada se mora probuditi, jer je vrijeme za njegovo pojavljivanje došlo. Sada morate gledati van u svijet s jasnim i objektivnim očima. Sada morate ostaviti postrance djetinjaste i neozbiljne preokupacije koje vas samo mogu držati slabima i slijepima i ranjivima.

Ovo je vrijeme Otkrivenja. Takva vremena dolaze vrlo rijetko – na velikim prekretnicama za ljudsku obitelj, u velikim trenucima prilike gdje Stvoritelj sveg života može pružiti čovječanstvu veću Mudrost i Znanje te novu infuziju inspiracije i duhovne moći.

To je vaše vrijeme. To je vrijeme radi kojeg ste došli. Jer niste došli cijelim putem u ovaj svijet s pomoći Anđeoskog Skupa samo biti potrošač ovdje – samo si izgraditi gnijezdo, samo se obogatiti i boriti se s drugima za ovo obogaćivanje.

Iako ovo može biti stvarnost vašeg života ovdje u ovom trenutku, to nije vaša veća stvarnost, koja je donijeti nešto dragocjenije u svijet, nešto što si svijet ne može sam pružiti, te dopustiti ovom daru da preoblikuje vaš život i preusmjeri vaš život u službu čovječanstvu i službu životu u ovom svijetu.

No svrha mora biti aktivirana od strane većeg poziva i većeg skupa okolnosti. Stoga, nemojte ustuknuti od Velikih Valova promjene koji dolaze, već se suočite s njima. Biti ćete uplašeni i nesigurni u njihovoj sjeni, ali njihova će stvarnosti također upaliti duhovnu moć u vama, a ova će se duhovna moć pojaviti zbog Poziva, zbog Blagoslova.

Jer Bog poziva sve koji sada spavaju da se probude iz svojih snova jada i ispunjenja, da se odazovu ovom velikom vremenu i da se pripreme pružiti svoje darove za koje su poslani u svijet da pruže čovječanstvu koje se muči – čovječanstvu čija će budućnost sada uvelike biti određena unutar sljedećih nekoliko godina. To je Blagoslov.

Možete se moliti Bogu za mnoge stvari. Možete tražiti biti sačuvani. Možete se moliti za priliku i prednost. Možete se moliti za blagostanje članova svoje obitelji i voljenih. Ali ne postoji veći odgovor koji možete pružiti i ne postoji veći dar koji može biti pružen od Blagoslova. Jer Blagoslov odgovara na daleko veće pitanje koje dolazi iz vas, iz potrebe vaše duše. To je komunikacija daleko izvan dosega vašeg intelekta ili potrebe trenutka. Pruža daleko više nego što ste naučili tražiti.

To je način. To je put. To je svjesnost. To je putovanje. To je planina za uspeti se. To je Blagoslov.

To je ono što će preurediti vaš život i dati mu značenje. To je ono što će organizirati vaše razmišljanje i pružiti vam bijeg od podvojenosti i kaosa. To će, bez obzira na vaše okolnosti, donijeti Blagoslov u vaš život kako bi ga drugi mogli vidjeti i osjetiti i odgovoriti na njega. Neopipljiv je. Neopisiv je. No ima moć donesti sve veće nagrade u ljudsku obitelj.

Samo Blagoslov može pripremiti i zaštititi ljudsku obitelj. Samo će vam Blagoslov dati putokaz kroz nesigurna i teška vremena ispred. I samo vas Blagoslov može pripremiti za Veću Tamu koja ja u svijetu – Veću Tamu koja ima moć odrediti budućnost svake osobe i svake buduće osobe u ovom svijetu.

Ovo je vrijeme koje poziva ljudsko jedinstvo i ljudsku moć i ljudsku mudrost da se pokažu. Jer sada ste suočeni s konkurencijom od izvan svijeta, kao i također s katastrofalnim posljedicama unutar svijeta. To je skup okolnosti koje su bez presedana u cijelom postojanju čovječanstva.

Nemojte misliti kako je takva stvarnost u nekoj dalekoj budućnosti ili kako nije sada nad vama. Osim ako možete vidjeti veliki izazov, nećete osjetiti veliku potrebu. Ako ne možete osjetiti veliku potrebu, nećete prepoznati Blagoslov. Nećete osjetiti potrebu za Blagoslovom. Nećete vidjeti kako će bez Blagoslova, čovječanstvo ući u period produženog pada, s ozbiljnim i znatno teškim okolnostima.

Bog razumije nepovoljan položaj čovječanstva čak i ako ga čovječanstvo ne može samo prepoznati. Bog poznaje potrebu vaše duše čak i ako ju vi još ne možete u potpunosti osjetiti u sebi. Bog zna što dolazi za čovječanstvo te poziva čovječanstvo da se pripremi – da postane budno i svjesno – da se pripremi.

Božja Volja i čovječja odluka nisu isto. Stoga, ishod je na ljudima. Stvoritelj je već pružio veliki miraz Znanja. Anđeli nadgledaju ovaj svijet. Ali ishod je u rukama ljudi.

Ljudi mogu izabrati – kao što su i mnoge druge rase u Većoj Zajednici izabrale od pradavnih vremena – podbaciti, propasti, pasti pod utjecaj i dominaciju drugih sila. To se dogodilo nebrojeno puta u vašem svijetu te u golemom prostranstvu svemira.

Što Bog želi i što ljudi izaberu i žele za sebe nije isto. A to je problem. To je zavrzlama. To stvara veliku Odvojenost. To vas onemogućuje slijediti Znanje u sebi. To drži ljude slijepima, prouzrokujući neozbiljno i destruktivno ponašanje. Stoga, ako možete prepoznati problem, stavljate se u poziciju prepoznati rješenje.

Poziv mora doći od Boga. Odgovor je u Znanju u vama i Znanju u svima. Ne postoji konkurencija ili sukob između ovog Znanja, jer postoji u svima. Koliko je to drugačije od vaših teorija i ideja, vaših propisa i propisa vaših društava.

Na kraju, čovječanstvo mora poduzeti hrabar čin i donijeti teške odluke. Ali Poziv je tu.

Vaše odluke i vaše akcije moraju slijediti Blagoslov a ne mu prethoditi. Dopustite si primiti dar Blagoslova a onda, korak po korak, znati ćete što učiniti – koji niz akcija morate poduzeti, pragove kroz koje morate proći te promjena koju morate donijeti u vlastitom razmišljanju i vlastitim okolnostima. Akcija i razumijevanje slijede Blagoslov.

Kako biste dali, morate primiti. Kako biste znali, vaše oči moraju biti otvorene. Kako biste imali moć i hrabrost za odgovoriti, morate osjetiti potrebu i osjetiti veličinu vremena u kojem živite.

Morate pripremiti svoj um i svoje emocije. Morate se pripremiti primiti Blagoslov i doživjeti veći odgovor u sebi, veliki poziv Znanju u sebi. Morate dopustiti ovom Znanju da izađe polako, bez da ga pokušate kontrolirati ili dominirati ili manipulirati na bilo koji način.

Na ovaj način, Blagoslov se prima u vama i raste u vama. Jer Blagoslov nije trenutna stvar. On nije nešto što doživite kao bljesak munje. Ne osvijetli krajolik po noći samo na sekundu.

On započinje proces pojavljivanja. Započinje proces obnove. Započinje proces iskupljenja koji može usmjeriti i ispuniti ostatak vašeg života ovdje. Takva je velika potreba čovječanstva, a takva je i velika potreba vaše duše i svih koji borave ovdje.

Neka vam se moć Blagoslova sada, i neka vam se težina vaše situacije, najmoćnije otkriju. I neka prođete kroz prvobitne osjećaje straha, nesigurnosti i nepodobnosti kako biste odgovorili i dopustili odgovoru da se dogodi u vašem životu, kao što i bude danas, sutra i svaki dan koji slijedi. Jer ovo je vrijeme Otkrivenja. A vi ste ovdje u vrijeme Otkrivenja.