Pečat Proroka

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:

Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
21. svibnja, 2014.
u Boulderu, Colorado

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Vrlo je važno da sada pričamo o Pečatu Proroka kako bi ljudi svijeta mogli razumjeti što to zaista znači i zašto je bitno čuvati Božja Velika Otkrivenja, koja su dana samo u određenim ključnim prekretnicama u razvoju i evoluciji čovječanstva.

Velika Otkrivenja toliko su vrlo bitna za svijet. Ona pružaju građevne blokove ljudske civilizacije.

Sada je Bog ponovno progovorio kako bi zaštitio ljudsku civilizaciju od unutarnjeg raspadanja i kolapsa te od podčinjavanja silama u svemiru koje nastoje iskoristiti ljudski sukob i neznanje.

To je prag koji je dugo očekivan i suđen da dođe, a došao bi u vrijeme kada je čovječanstvo počelo uspostavljati svjetsku civilizaciju – svakako ne savršenu civilizaciju, ali civilizaciju bez obzira.

Dogodio bi se kada su određeni uvjeti zadovoljeni i kada bi ranjivost čovječanstva prema vlastitim greškama narasla do takve točke da bi sama ljudska civilizacija bila ugrožena kroz propadanje i remećenje okoliša, te pljačkom Zemlje do točke gdje više ne bi mogla dostatno pružati rastućem čovječanstvu.

Čekao bi do trenutka kada bi ranjivost čovječanstva prema svemiru dosegla kritičan prag. Jer Zemlja je dugo promatrana od strane određenih rasa radi vlastitih svrha i planova.

Bog zna ovo, naravno, jer ovo je dio evolucije bilo kojeg svijeta – bilo kojeg svijeta koji je bio izvor nastanka rase ili bilo kojeg svijeta koji je bio njegovan od strane posjetitelja izvana. To je predvidivo. Dogoditi će se prije ili kasnije. A sada je došlo ovo vrijeme za čovječanstvo.

Bog čuva velika Otkrivenja s Pečatom. Pečat znači da Anđeoski Skup neće pružiti još jedno veliko Otkrivenje sve dok Gospodar svemira ne nagovijesti da mora biti tako. To je njihov Pečat, kako bi zaštitio Otkrivenje od uzurpacije, od plagiranja te od onih koji se proglašavaju poslanicima i glasnicima, što se neizbježno dešava nakon velikog Otkrivenja za svijet.

Ljudi Zemlje neće znati da ovaj Pečat postoji. On nije nešto što mogu dodirnuti. Nije zapisan u njihovim ustavima. Nije široko shvaćen i prihvaćen.

Ali među Anđeoskom Prisutnosti i Skupom koji nadgleda ovaj svijet, to je vrlo jasan mandat i mora biti uspostavljen, ili velika Otkrivenja mogu biti zagađena do neprepoznatljivosti. Biti će pod utjecajem i promijenjena od strane čovječanstva tokom vremena, kroz neznanje i korupciju i kroz zlouporabu usvajanja. Ali Pečat u Nebu je potpun, vidite.

Međutim, u određenom trenutku, Bog će prekinuti pečat, jer Novo Otkrivenje mora doći. Jer bi velika Učenja koja su dana prije bila nedovoljna za zadovoljiti stvarne potrebe čovječanstva kao cjeline.

Interval između velikih Otkrivenja će biti vrlo dugačak, u većini slučajeva, jer su dostatna za zadovoljiti potrebe čovječanstva za veliko nadolazeće vremensko razdoblje.

Ali sada ste dosegli veliki prag gdje je Bog ponovno progovorio – veliki prag za koji je čovječanstvo neuko i nepripremljeno, veliki prag o kojemu velika Otkrivenja dana u drevna vremena ne mogu govoriti. Nisu dizajnirana za ovo. Nisu dana za ovu svrhu. Bila su ključna u izgradnji ljudske civilizacije, svjetske civilizacije tokom vremena.

Ali ljudska je civilizacija sada, u današnjem stanju, ugrožena iznutra i također izvana, toliko ozbiljno ugrožena da je Bog ponovno progovorio, jer rizici su previsoki, opasnosti su prevelike, ljudsko neznanje je preduboko.

Čak i velika Otkrivenja dana prije su razlomljena i sporna, unutar sebe i međusobno. Ne mogu pripremiti čovječanstvo za Veću Zajednicu života u svemiru. Ne mogu pripremiti čovječanstvo za svijet ekološkog propadanja – najveće promjene koja se može desiti ikojoj civilizaciji u ikojem svijetu. Nisu dizajnirana za ovu svrhu.

Bog zna ovo, naravno. Ali čovječanstvo ne zna. Ne shvaća što dolazi preko obzora. Ne razumije svoje stanje s obzirom na život oko sebe u svemiru. Ne poznaje dostatno stanje svijeta kako bi vidjelo koliko je prestiglo i prekomjerno potrošilo svoje prirodno nasljedstvo u ovom svijetu. Na nepromišljenom je smjeru samouništenja i raspadanja kroz vrijeme.

Velike promjene koje će doći na sam planet su dostatne da ozbiljno smanje ljudsku civilizaciju, ako čovječanstvo nije pripremljeno.

Ovdje je Pečat prekinut, jer Novo Otkrivenje mora biti dano. Pečat je bio prekinut nakon Isusovog života kada je Muhamedu dana njegova velika misija na Zemlji. A sada je Pečat ponovno prekinut u Božjem Novom Otkrivenju za svijet.

Ovdje morate razumjeti kako su veliki Glasnici svi došli iz Anđeoskog Skupa, poslani u svijet radi velike misije, poslani u svijet za vrijeme velikih prekretnica i prilika. Svi su došli iz Skupa. Svi imaju zajednički Izvor. Nisu sinovi Božji. Nisu centar svemira.

Došli su iz Skupa koji nadgleda ovaj svijet, svijet velike bitnosti i značaja u svemiru zato jer je čovječanstvo održalo svoju duhovnu svjesnost na životu. Unatoč svojim mnogim greškama i tragičnoj prošlosti – velikim sukobima i velikim nesrećama koje je nanijelo na sebe i na svijet – i dalje je svijet velikog obećanja i značaja.

Bog će stvoriti novi Pečat kada Objava u ovo vrijeme bude dovršena, a trajati će stoljećima.

Ljudi će i dalje tvrditi kako imaju poruke od Boga ili kako su proroci ili iskupitelji. Ali Anđeoski Skup im neće dati što bi im bilo potrebno dati kako bi to zapravo bilo istinito i autentično. Na ovaj način, Nebo radi što može kako bi zaštitilo velika Otkrivenja, koja su toliko ranjiva ljudskoj zlouporabi i krivom shvaćanju.

Božje Veliko Otkrivenje za svijet u ovoj velikoj prekretnici je najopsežnije ikada dano svijetu – dana sada pismenom svijetu, svijetu globalne trgovine i komunikacije, svijetu globalnih opasnosti i rizika, dano sada s vlastitim komentarima kako bi se smanjila mogućnost njegovog pogrešnog tumačenja i pogrešne primjene u budućnosti, dano s velikim ponavljanjem, izrečeno na mnogo načina kako bi pružilo najveću priliku ljudima da uistinu razumiju što primaju i zašto to mora biti dano u ovo vrijeme.

Božje Novo Otkrivenje za svijet sadrži upozorenje, blagoslov i veliku pripremu. Bez pripreme, ne biste mogli odgovoriti na upozorenje. Bez upozorenja, ne biste razumjeli važnost pripreme. A bez blagoslova, ne biste imali snage ili znali gdje se okrenuti u sebi ili među sobom za hrabrost i odlučnost za učiniti što se mora učiniti za svijet, za razumjeti stvarno značenje svoje svrhe ovdje i zašto ste došli u vrijeme ove velike prekretnice.

Ovo nije dar za nekolicinu odabranih, ili za nekoliko izabranih pojedinaca, ili za najbogatije ili najprivilegiranije među vama. Dan je cijelom svijetu, dan u najjednostavnijim terminima, dan na najjasniji mogući način, dan s velikom snagom, obraćajući se skoro svakoj aveniji ljudskog iskustva, dan kako bi pružio čovječanstvu ovu jednu veliku priliku za obnoviti svijet i pripremiti se za Veću Zajednicu života, kojoj sada mora naučiti odgovoriti.

Nemojte misliti da je ovo nebitno vašim potrebama, jer ovo je svijet koji ste došli služiti. Ova dva velika događaja će odrediti u svim stvarima, na sve načine, kakav ćete život moći imati, što će ograničavati vaš život te što će izvući iz vas vaše najveće snage i veću svrhu koja leži skrivena u vama ispod površine vašeg uma. Nemojte misliti kako se ovo ne obraća vama, jer poslani ste u svijet radi ovoga.

Ono što se dogodi u ovom svijetu i izvan ovog svijeta u vezi ovog svijeta, će odrediti sudbinu i budućnost svake osobe žive danas, te njihove djece i nadolazećih generacija. Toliko je ovo moćno. Toliko je potrebno.

Promijeniti će [Nova Poruka od Boga] vaše razumijevanje religije i unijeti ovdje veliku jasnoću. Utvrditi će jedinstvo svih religija te kako su jedna na drugoj gradile da bi pružile istinski moralni i etički temelj za ljudsko ponašanje i razumijevanje.

Ali sada živite u drugačijem svijetu, i suočeni ste s vrlo drukčijim svijetom u budućnosti – svijetu smanjujućih resursa i nestabilne klime, svijetu koji će utjecati na svačiji život, bogati ili siromašni, u svim krajevima svijeta.

Toliko je velika potreba. Toliko je veliki rizik. Toliko je velik utjecaj i moć ovoga da je Bog ponovno progovorio i poslao novog Glasnika u svijet. Poslan iz Anđeoskog Skupa on je, srodan svima onima koji su poslani prije. Oni stoje uz njega, jer on je Glasnik ovog vremena, ove ere, te nadolazećih vremena koja će trajati još jako dugo.

Pečat će biti s njim, a Nebo će gledati tko može odgovoriti njegovoj prisutnosti na Zemlji. Jer on je sada stariji čovjek i nema puno vremena da podučava ovo.

Proveo je svoj život primajući Otkrivenje opsežnije i potpunije od ičega što je ikada prije bilo dano čovječanstvu.

Ono će otkriti značenje života u svemiru. Otkriti će što dolazi preko obzora vašeg života i cijelog svijeta. Otkriti će pravu prirodu ljudske duhovnosti na višem nivou, na nivou zvanom Znanje. Otkriti će što čovječanstvo mora naučiti kako bi stvorilo stvarnu suradnju ovdje ne Zemlji te okončalo svoje neprekidne sukobe i svoja strašna pljačkanja svijeta. Jer ovo je jedini svijet koji ćete imati da vas može uzdržati.

Svemir oko vas neće biti vaš da ga osvojite ili da istražite izvan ovog Sunčevog Sustava. Tamo postoje velike opasnosti, o kojima čovječanstvo ne zna baš ništa. Još uvijek gleda primitivnim očima, očima neznanja i optimističnih očekivanja. Ne zna s čime ima posla u Većoj Zajednici života u svemiru.

Bog sada mora ovo pružiti, makar dostatno, kako bi se čovječanstvo moglo pripremiti te djelovati s mudrošću i brigom za budućnost, radije nego da djeluje samo iz probitačnosti za trenutak.

Ovo ima sve veze s onime tko vi jeste – vašom dubljom prirodom, zašto ste takvi kakvi jeste te zašto ste dizajnirani na način na koji jeste – a to je nešto što ne možete razumjeti dok ne shvatite kako je to za veću svrhu, koju imate zapravo tek otkriti.

Morate prihvatiti da je Pečat Proroka prekinut. Ne od strane osobe, ne od strane religije, već od strane Boga, koji komunicira svijetu kroz Anđeosku Prisutnost i Skup koji nadgleda ovaj svijet te napredak i evoluciju ljudske obitelji.

Ovdje će biti velike jasnoće oko pitanja religije, značenja vašeg života, sudbine čovječanstva i velikih izazova koji dolaze, za koje se čovječanstvo mora pripremiti u ovo vrijeme.

Nemojte ustuknuti od ovoga. Nemojte zapasti u sjene vlastitih preokupacija. Nemojte očajavati. Jer Bog vam je dao dublju snagu u vama kako bi vam omogućio da odgovorite, da se pripremite suočiti s većim svijetom i da iskusite veći život.

Još ne razumijete što to znači, ali će s vremenom postati jasno kao dan. Jer Bog vam je dao oči da vidite i uši da čujete, ali to nisu oči s kojima sada gledate niti uši s kojima sada slušate. No u vama su – dublje u vama.

To je istinska snaga vašeg života. To je istinska snaga ljudske obitelji. To je ono što će učiniti svu razliku u ishodu za vaš život na Zemlji ovdje te za budućnost i sudbinu čovječanstva.

Jedino Božje Novo Otkrivenje za svijet vam sada može otkriti ove stvari. Bez ovoga, čovječanstvo će nastaviti u svojem očajnom ratobornom padu, svojoj očajnoj ratobornoj putanji u životu, osiromašujući svijet toliko kritično da neće biti u stanju uzdržati ljudsku civilizaciju u bilo kakvom prepoznatljivom obliku. Postati ćete žrtva dominirajućim silama svemira, a sve vrijedno što ste stvorili biti će izgubljeno.

Jedino Božje Novo Otkrivenje za svijet vam to može jasno otkriti, bez distorzija, bez uplitanja interesa bilo koje strane rase, bez bilo kakve manipulacije ili obmane.

U vašem srcu, odgovoriti ćete, jer ste na dubljem nivou još uvijek povezani s Bogom. Bilo da ste religiozni ili ne, bilo da imate vjersku tradiciju ili ne, i dalje ste povezani. A to je obećanje vašeg budućeg iskupljenja, izvor vaše veće snage i vaše veće razrješenje onoga što god vam se je dogodilo prije.

Pečat Proroka je ponovno prekinut od strane Boga. Bilo mu je suđeno da bude prekinut jednom kada čovječanstvo dosegne određeno odredište, dosegne veliku prekretnicu gdje će se suočavati s izazovima nikada prije viđenim za cijelu ljudsku obitelj, suočavati sa svijetom u opadanju i stvarnostima svemira oko vas.

Bog je sada dao jasnoću za razumjeti o čemu su zapravo sve velike tradicije govorile, prije nego su bile promijenjene i prisvojene i upotrijebljene kroz generacije od strane pojedinaca i vlada za vlastite svrhe.

Ovdje uvažavate sve velike Glasnike te potpunije razumijete njihove misije na Zemlji, u jasnom svjetlu. Jer ne treba biti sporova i nadmetanja među religijama svijeta, jer sve su inicirane od Boga, a sve su promijenjene od strane čovjeka.

Pečat je prekinut, ali će biti ponovno uspostavljen jednom kada Božje Otkrivenje bude potpuno, i jednom kada Glasnik bude imao vremena da ga predstavi u svoje vrijeme, što se mora desiti sada kako bi Otkrivenje bilo uistinu, potpuno autentično. Ne može biti sastavljeno kasnije od strane onih koji ga nisu poznavali.

Njegov veliki zadatak je bio primiti najveće Otkrivenje ikada dano ovom svijetu – sastaviti ga, osigurati njegovu točnost, učiti od njega kako bi moglo biti podučavano, razumjeti ga u potpunosti dok je još osoba ovdje u svijetu, okupiti oko sebe hrabre pojedince koji bi mu pomogli u ovim velikim pothvatima kako bi unutar njegovog života Otkrivenje moglo biti dano u svojem čistom obliku, rješavajući dilemu koja je mučila ranija Otkrivenja za čovječanstvo.

Blagoslov je nad vama. Nad svijetom je, ali dolazi s velikom hitnošću i nužnošću. To nije stvar koju koristite kako biste se obogatili ili s kojom biste petljali. Morate mu prići s štovanjem i velikom ozbiljnošću i voljnosti da vidite što zapravo znači za vas i za svijet.

Mora se obraćati ljudima svih vjerskih tradicija te svih nacija i kultura.

Mora biti oslobođeno od bilo kakvih vlasništva postojećih religijskih institucija izvan onoga što je Glasnik uspostavio kako bi ga primio, pripremio i dao u svijet.

Trebati će vašu potporu. Ali morate naučiti o ovome i primijeniti to u svom životu kako biste razumjeli. Ne možete stajati udaljeni od toga i razumjeti, jer to nije moguće s velikim Otkrivenjem rođenim od Neba radi dobrobiti i zaštite svijeta.

Neka Blagoslov bude nad Glasnikom te nad svima onima koji mu pomažu u njegovim preostalim godinama na Zemlji. I neka oni koji imaju hrabrosti, poniznosti i veliku potrebu za razumjeti, prime ovo na vrijeme, kako bi prepoznali njegovu neophodnu bitnost za svoje živote i za budućnost ovog svijeta.