Božja Nova Poruka za Svijet

Poslušajte izvorno izgovoreno otkrivenje na Engleskom:

Preuzimanje (desni klik za preuzeti)

Kako je otkriveno Božjem Glasniku
Marshall Vian Summersu
28. veljače, 2011.
u Boulderu, Colorado

O ovom zapisu


O ovom zapisu:

Ono što čujete u ovom audio zapisu je glas Anđeoskog Skupa koji govori kroz Glasnika Marshall Vian Summersa.

Ovdje, izvorna komunikacija od Boga, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda ovaj svijet. Skup tada dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika.

U ovom izvanrednom procesu, Glas Otkrivenja se ponovno obraća. Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, zapis izvornog izrečenog otkrivenja dostupan je vama i svijetu da iskusite.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu jedinstvenu Poruku za vas i vaš život.Napomena čitatelju:
Ovaj prijevod pružen je Društvu od strane učenika Nove Poruke koji je volontirao da prevede izvorni Engleski tekst. Činimo ovaj prijevod dostupnim svijetu u ovom ranom obliku kako bi ljudi imali šansu sudjelovati sa dijelom Nove Poruke na vlastitom jeziku.

Vrijeme je za primiti Novu Poruku od Boga. Vrijeme je za primiti dar, moć i blagoslov. Vrijeme je za prepoznati kako je Bog ponovno progovorio, nakon tolike duge tišine.

Jer čovječanstvo se sada suočava s Velikim Valovima promjene – velikom ekološkom, ekonomskom i društvenom promjenom. Suočava se sa svojim najvećim izazovima, svojim najtežim preprekama i svojim najvećim pozivom za jedinstvo i suradnju.

Primite dakle Novu Poruku i uzmite je k srcu. Neka vam bude studija. Neka vam bude naglasak. Ne osuđujte ju ili osporavajte, ili nećete moći primiti moć i milost, mudrost i snagu koju pruža.

Vidite svijet sada na velikoj prekretnici, gdje će sve veći broj ljudi piti iz bunara koji polako presušuje. Pogledajte preko obzora a ne samo u blisku budućnost, i vidjeti ćete kako se tamo grade Veliki Valovi. Vidjeti ćete kako će se čovječanstvo morati promijeniti i prilagoditi novom skupu okolnosti te kako će priroda, toliko dugo zanemarena i klevetana, sada odrediti uvjete sudjelovanja.

Vrijeme je velikog izračuna. Vrijeme je velikog obračuna. To nije kraj za čovječanstvo, ali je velika prekretnica. I predstavlja novi početak – novi početak koji se ne može izbjeći ili zanemariti.

Neozbiljni će ustrajati. Slijepi će nastaviti misliti kako će budućnosti biti ista kao prošlost. A oni koji su nesvjesni će objaviti kako znaju što se mora napraviti za svijet.

Ali unatoč najvećim i najpreciznijim proglasima i teorijama, morate imati Novo Otkrivenje, ili će prepreke biti prevelike i preteške, opasnosti previše nadmoćne, ljudski duh preslab i previše raspršen, nacije previše podijeljene i previše u službi sebi te svadljive.

To je vrijeme kada će čovječanstvo morati ponovno promisliti svoju poziciju u svijetu te prebaciti svoje prioritete iz rasta i širenja prema stabilnosti i sigurnosti, radi dobrobiti svijeta i radi dobrobiti naroda svijeta.

To je vrijeme koje zahtijeva viđenje, vrijeme koje će izazvati one koji su izgradili svoje karijere na teorijama i sustavima uvjerenja; vrijeme kada će blagostanje vaše djece i njihove djece morati biti ozbiljno razmotreno umjesto samo pretpostavljeno; vrijeme kada će resursi svijeta morati biti očuvani radije nego samo potraćeni i zloupotrijebljeni; vrijeme kada će potrebe siromašnijih nacija direktno utjecati na blagostanje snažnijih nacija; vrijeme za prekinuti svoje beskrajne sukobe kako bi izgradili infrastrukturu koja može uzdržati ljudsku obitelj.

Nacije će morati surađivati, ili će postati sve ugroženije. Resursi će postati sve skuplji i teži za nabaviti. Proizvodnja hrane će biti izgubljena. Klime svijeta se mijenjaju. Tehnologija sama neće biti u stanju odgovoriti na mnoge od izazova koji dolaze.

Zbog toga postoji Novo Otkrivenje, Nova Poruka od Boga, zato jer čovječanstvo ne može i nije dostatno odgovorilo – osim možda nekolicine iznimnih pojedinaca – spektru promjene koji je nad vama i pred vama.

To nije samo pitanje adaptacije. To je pitanje temeljne promjene – promjene srca, promjene pristupa, promjene stava. Jer što je uspijevalo prije možda neće uspjeti sada. Što je bilo pretpostavljeno se može ispostaviti neučinkovitim i neadekvatnim. Sve će se morati ponovno razmotriti.

Otkrivenje će otkriti to, i zašto je istinito. Obraćati će se onome što su, oni koji mogu vidjeti, već iskusili i što sada proživljavaju. Rezonirati će s velikim istinama svih vaših religija, a opet će otkriti stvari koje nikada prije nisu bile otkrivene. To je Poruka pojedincu koji se muči vidjeti i znati istinu. A i to je Poruka cijelom svijetu, koji se suočava s Velikim Valovima promjene.

To nije pitanje biti pozitivni ili negativni. To je pitanje da li možete vidjeti ili ne, da li imate oči za vidjeti i uši za čuti. To nije pitanje političke orijentacije ili ideologije ili škole misli. To je pitanje da li možete vidjeti ili odgovoriti – ne samo na događaje ovog dana, već na događaje koji će doći, događaje koji idu k vama, stanjima svijeta koji vam se mijenjaju pod nogama i koji su već promijenili svijet do te mjere da živite u i suočeni ste s drugačijom vrstom svijeta.

To nije svijet vaših roditelja ili vaših predaka. To nije svijet na kojem se je civilizacija izgradila i učinila sigurnom. To nije svijet na kojem su ljudska teorija i filozofija evoluirali kroz stoljeća. To je drugačiji, teži i nesigurniji svijet – svijet propadanja, svijet promjene, svijet koji čak znanost neće biti u stanju u potpunosti shvatiti, svijet koji je sada vaš.

Trebati će vam veća inteligencija za navigaciju ovim svijetom. Trebati će vam moć Znanja u pojedincu kako bi znali i vidjeli što se mora napraviti. Trebati će vam velika suradnja između naroda i nacija, ili će ishod biti katastrofalan.

Nova Poruka pruža ključne i nedostajale elemente. Neće se pozabaviti svime. Neće riješiti svaki problem. Neće odgovoriti na svako pitanje. Naravno da ne. Ali dati će vam prioritete vašeg života i prioritete budućnosti. Omogućiti će vam da se pripremite za stvari koje još ne možete vidjeti i koje još ne znate. Pružiti će vam snagu da ponovno razmotrite svoje ideje i uvjerenja. Obnoviti će vam moć viđenja, a s njom i oči da vidite i uši da čujete.

Neće svi ovo primiti. Neće svi odgovoriti. Neće svi učiti i svjedočiti Novoj Poruci. Naravno da ne. Ali mnogi će morati – na pozicijama vodstva, u narodu, u različitim zemljama, različitim kulturama, različitim religijama – zato jer je ovo Poruka za svijet.

To nije Poruka za jednu zemlju. To nije Poruka za jedno vrijeme ili jedan događaj. Ona nije reakcija na religiju. Ona nije odbacivanje religije. Ona nije odbacivanje vlade. Ona nije odbacivanje onoga što postoji, već upozorenje, blagoslov i priprema za živjeti i napredovati u drugačijem svijetu.

Ne možete se sada osloniti na što se dogodilo prije. Čak je i priroda toliko poremećena da se nećete moći osloniti na određene stvari. Nacije će se mučiti ekonomski. Biti će rasta, ali samo privremeno. A potrebe ljudske obitelji će toliko daleko nadmašiti kapacitet, ili će se tako činiti, da će preplaviti bilo koji napredak koji možete napraviti.

To će stvoriti promjenu u prioritetu. Sigurnost sada neće samo biti zaštite jedne nacije od druge. Biti će osiguravanje stabilnosti velike populacije ljudi. Svi će morati u to biti uključeni do neke mjere. To nije samo pitanje za vlade i vladavine. To je za cijeli svijet.

Mnogi ljudi će biti izgubljeni u ovoj velikoj tranziciji. Ali gubici mogu biti minimizirani, a tragedije mogu biti ublažene. Svi će morati sudjelovati kako bi čovječanstvo preživjelo Velike Valove promjene i bilo u poziciji izgraditi novi i kooperativniji svijet – svijet temeljen ne na beskrajnom rastu i širenju, već na stabilnosti i sigurnosti naroda svijeta. To će biti budućnost vrlo drukčija od prošlosti i vrlo drukčija od svijeta koji vidite u ovom trenutku.

Samo Bog zna što dolazi preko obzora. Ali dane su vam oči da vidite i uši da čujete kako biste mogli vidjeti dokaze toga, danas i sutra i u danima koji slijede. Ne traži se od vas da vjerujete već da obratite pažnju, da ispraznite svoj um, da otvorite svoju percepciju. Najmanje sofisticirani među vama mogu vidjeti kako se vjetar mijenja, dok stručnjaci nastavljaju debatirati stvarnosti iz prošlosti. To nije pitanje intelektualne briljantnosti. To je pitanje pažnje i bistrine, viđenja i pronicljivosti.

Mnogi ljudi će podbaciti. Mnogi ljudi će negirati. Mnogi ljudi će izbjegavati stvarnost, jer to je jedna od velikih slabosti čovječanstva. Stoga, oni koji su jaki, oni koji su bistri, oni koji mogu vidjeti, oni koji su predani služiti mijenjajući svijet biti će sve bitniji u budućnosti, u bilo kojoj poziciji koju zauzmu u kulturi i društvu.

Zato Otkrivenje mora biti dano. Ono nije ljudski izum. Ono nije proizvod razmišljanja ili mašte jednog čovjeka. Teško. Ono nije revolucija protiv religijskog razmišljanja kakvo postoji danas. U potpunosti je novo. Ne dolazi osuđivati, već ispraviti i pružiti vam moć stvaranja. To je Poruka za svijet.

Sve mračnija neba rastu. Poteškoće čovječanstva eskaliraju. Vlade će postati impotentne u suočavanju s time osim ako su vođene većim viđenjem i većom posvećenošću.

Čovječanstvo još uvijek izlazi iz primitivnog stanja, plemenskog stanja, u svjetsku zajednicu. To je vrlo teška i opasna tranzicija, ali mora se desiti, kao što se mora desiti u svim svjetovima u svemiru gdje je inteligentni život evoluirao.

Suočavate se sada s ovim velikim i teškim tranzicijama, iz plemenskih ratobornih društava prema svjetskoj zajednici – zajednici temeljenoj na nužnosti a ne samo ideologiji, zajednici temeljenoj na osiguranju i očuvanju svijeta od unutarnjeg kolapsa i zaštite od strane intervencije iz svemira oko sebe.

To je drugačiji svijet nego svijet o kojem razmišljate danas, ali to je svijet koji drži korak s prirodom, jer priroda se nije promijenila. Svijet se je promijenio, ali čovječanstvo se nije promijenilo s njime. A sada ulazite u novi teritorij. Stran je i opasan. Zahtijevati će veliku pažnju kako nastavljate u budućnost.

Što će voditi ljudsku percepciju? Što će informirati ljudske odluke? Zato postoji Novo Otkrivenje, doneseno u svijet od strane jednog čovjeka s malom grupom pomagača. On je Glasnik za ovo vrijeme, ali neće ispuniti očekivanja nadčovjeka. Neće imati magične moći. Neće biti karizmatičan. Neće biti zabavan. Ali on je Glasnik, i njegov život je bio vozilo za prijenos Nove Poruke od Boga.

Primite tada. Poslušajte. Otvorite svoje umove. Ne možete navigirati budućnošću bez ovog većeg Otkrivenja. Neće biti pripremljeni. Nećete se pripremiti na vrijeme. Nećete moći uvjeriti druge da se odazovu.

Bog voli svijet i dao je čovječanstvu velika Učenja na bitnim prekretnicama kako bi uspostavio ljudsku civilizaciju i oslobodio ljude plemenskog identiteta, omogućio civilizacijama da evoluiraju i rastu unatoč svojim mnogim tragedijama i greškama.

Sada se pomičete od civilizacije prema svjetskoj zajednici, jer samo će to pružiti [pravu sigurnost] i zaštititi ljudsku obitelj u budućnosti. To je tranzicija o kojoj nekolicina mogu konstruktivno razmišljati u ovom trenutku. Ali to je vaša sudbina.