Više slijedi…

U ovo vrijeme, Glasnik Marshall Vian Summers angažiran je u povijesni projekt sastavljanja knjiga i sveska Nove Poruke u njihovoj cijelosti. U isto vrijeme, misteriozan proces Otkrivenja se nastavlja. Bog nastavlja, kroz Anđeoski Skup, donošenje novih Otkrivenja kroz Glasnika u ovo vrijeme, koja će u konačnici pronaći svoje mjesto u knjigama i svescima Nove Poruke.

Stoga, kako Glasnik nastavlja u ovom povijesnom radu kompilacije, i kako Bog i Anđeoski Skup nastavljaju otkrivati još kroz svog Glasnika, knjige i svesci dostupni ovdje na NewMessage.org nastaviti će rasti, otvarajući nove dimenzije, vodeći nas i pripremajući nas za vremena ispred.

Sada živimo u vrijeme Otkrivenja. Blagoslovljeni smo svjedočiti procesu Otkrivenja koji se odvija nama pred očima. Privilegirani smo svjedočiti Božjem Glasniku dok sastavlja novi testament za čovječanstvo, u svoje vrijeme i u skladu sa uputama danim mu od strane Stvoritelja. Ovo stoji u kontrastu sa činjenicom da knjige Otkrivenja prošlosti nisu bile sastavljene i prezentirane od strane svojih Glasnika za vrijeme njihovih života, tako dovodeći kroz vrijeme do problema u tumačenju te korupcije originalnih tekstova.

Više o procesu otkrivenja i kompilacije

Sa više od 9000 stranica teksta (sa skoro 1000 audio otkrivenja u svojem izvoru) Nova Poruka od Boga je najveće i najopsežnije Otkrivenje ikada dano čovječanstvu, dano sada pismenom svijetu globalne komunikacije te rastuće globalne svjesnosti.

Razmjer i dubina ove zbirke svetih tekstova nadmašuje one od prošlih Otkrivenja te je dana da ispuni kompleksan niz globalnih potreba te izazova s kojima je suočen naš moderni svijet, sada, te i u budućnosti.

Svaki dan Društvo Nove Poruke od Boga, sa svojim mnogim bitnim zadatcima i ograničenim resursima, radi da predoči ovo veliko Otkrivenje, čineći ga dostupnim za svijet na što je više jezika to moguće (21 jezik trenutno osim Engleskog) u višestrukim formatima (online, tiskanim, digitalnim knjigama, video zapisima), radeći da bude dostupno ljudima na svakom kontinentu, u svakoj državi.

A ipak iza scene, još veći je projekt na putu. Sada te u godinama ispred, Glasnik se približava ostvarivanju svojeg velikog zadatka sastavljanja Nove Poruke od Boga u Jednu Knjigu te predstavljanju ovog novog testamenta svijetu.

Jedna Knjiga Nove Poruke

The New Message from God

Anđeoski Skup usmjerio je Glasnika da ujedini Novu Poruku u jedan testament za čovječanstvo. Ovaj testament biti će podijeljen u sveske: svaki svezak u knjige: svaka knjiga podijeljena je na poglavlja a tekst svakog poglavlja predstavljen je stihom. Stoga budućnost strukture Nove Poruke može biti prikazana na ovaj način: Svezak>Knjiga>Poglavlje>Stih. U cijelosti, ovi svesci, knjige i poglavlja biti će u konačnici ujedinjeni u jedan testament: Novu Poruku od Boga.

U Novoj Poruci postoje dvije vrste knjiga: one dane kao knjige od Izvora te one sastavljene u knjige od strane Glasnika, od stotine samostojećih otkrivenja.

Samostojeća otkrivenja dana su tokom 42 godišnjeg perioda te, u prethodnim godinama, na lokacijama diljem svijeta. Ova samostojeća otkrivenja sada bivaju sastavljena u knjige od strane Glasnika, koji je isključivo zadužen ovim zadatkom organiziranja i predstavljanja About the Volumes and Books of the New Message from GodNove Poruke od Boga. Stoga, Glasnikov je zadatak da sakupi zajedno pojedinačna otkrivenja te ih ujedini sa postojećim knjigama Nove Poruke da bi bili potpun testament za čovječanstvo. U isto vrijeme, on mora predstaviti ovaj testament čovječanstvu te ga dovesti pojedincima diljem svijeta koji su ga spremni primiti. Ovo je monumentalan zadatak.

Kompilacija cijele Nove Poruke je rad u tijeku koji je poduzet kroz opsežan period. U isto vrijeme, Otkrivenje se nastavlja primati sa novim učenjima danim svake godine. Kao rezultat toga, odabir poglavlja u svakoj knjizi može se promijeniti. Sa ovime, naslovi knjiga se također mogu promijeniti da bi odrazili rastući opseg svake knjige.

Knjige Nove Poruke će u konačnici biti sadržane u šest svezaka. Svaki svezak rasti će kroz vrijeme kako su nova otkrivenja dana od Izvora te kako Glasnik sastavlja nove knjige i stavlja ih u odgovarajuće sveske.

U konačnici će šest svezaka biti zajedno pripojeni u jedan testament za čovječanstvo. Ovaj novi testament sadržavati će svaku riječ Božje Nove Poruke za svijet.

Po prvi puta u povijesti, Glasnik osobno sastavlja te predstavlja čisti tekst Božjeg Otkrivenja. Ovdje Glasnik zapečaćuje u čistoći tekstove Nove Poruke te ih daje vama, svijetu te svim ljudima u budućnosti. Bilo da se ovi tekstovi čitaju danas ili za 500 godina od sada, Božja izvorna komunikacija govoriti će sa ovih stranica sa istom prisnosti, čistoćom i moći kao i na dan kada je izgovorena.

Nadalje, velik broj zvučnih snimaka ovih izgovorenih Otkrivenja biti će učinjen dostupnima uz tekst. Ovo tada pruža pojedincu mjesto prisne i osobne blizine izvornoj dostavi Božje komunikacije svijetu, danu, mjestu, trenutku kada je izgovorena. Izvanredno, po prvi puta u povijesti, Glas Otkrivenja je sačuvan te će biti dostupan u budućnosti za sve ljude da ga dožive.

Ovaj dar sada je dan svijetu. Rođen je od ljubavi Stvoritelja, velike ljubavi koja ima moć da probudi Znanje u srcu ljudske obitelji te da pripremi i zaštiti čovječanstvo dok se suočava sa svojim najvećim testovima u budućnosti.

Online Knjige

Društvo nastoji učiniti Novu Poruku dostupnom svijetu besplatno online. Trenutno su brojne knjige Nove Poruke dostupne besplatno na NewMessage.org. Možete istražiti knjižnicu besplatnih online knjiga.

Knjige u Tisku

Društvo trenutno nudi neke od knjiga Nove Poruke u tisku. Međutim, zbog ogromne veličine otkrivene Nove Poruke, Društvo još nije u mogućnosti u ovo vrijeme objaviti u tisku svih šest svezaka Nove Poruke. Da biste kupili tiskanu kopiju trenutno dostupnih knjiga Nove Poruke molimo vas posjetite Dućan Knjižnice Novog Znanja.

CD i mp3 Audio

Određena otkrivenja povezana sa učeništvom Nove Poruke dostupna su kao plaćeni CD-ovi ili mp3-ice. Zbog financijske stvarnosti dopiranja do cijelog svijeta sa Novom Porukom, Društvo nudi određena učenja na prodaju po umjerenoj cijeni u Dućanu Knjižnice Novog Znanja.

Projekt Besplatne Knjige

Sa većom financijskom podrškom, Društvo će biti u mogućnosti učiniti više ovih učenja mudrosti dostupnima besplatno online. Nadalje, Projekt Besplatne Knjige od strane Društva nudi besplatnu osobnu kopiju trenutno dostupnih knjiga i mp3-ica otkrivenja Nove Poruke onima bez sredstava da ih kupe. Pozivamo vas da napravite donaciju za podršku Projekta Besplatne Knjige tako da sve više i više ljudi u potrebi mogu imati pristup Novoj Poruci od Boga.

Buduće Publikacije

Društvo će nastaviti unaprjeđivati svoju viziju izdavanja cijelosti Nove Poruke od Boga, u svojim knjigama kao i svescima, a možda jednog dana kao jednu knjigu, jednostavno nazvanu: „Nova Poruka od Boga“. Ovo je ogroman pothvat za koji Društvo treba vaš doprinos i sudjelovanje. Molimo vas razmotrite napraviti donaciju ili postati Stup Nove Poruke da biste podržali ovaj sveti cilj. Zahvaljujemo vam na vašoj podršci.