Bitni Pojmovi

Nova Poruka od Boga otkriva da naš svijet stoji na najvećem pragu u povijesti i evolucije čovječanstva. Na ovom pragu je došla Nova Poruka od Boga. Otkriva veliku promjenu koja dolazi na svijet te našu sudbinu unutar Veće Zajednice života van našeg svijeta za koju smo nesvjesni i nepripremljeni.

Ovdje Otkrivenje redefinira određene poznate pojmove ali unutar većeg konteksta te uvodi druge pojmove koji su novi ljudskoj obitelji. Važno je razumjeti ove pojmove čitajuću tekstove Nove Poruke.

Bog je otkriven u Novoj Poruci kao Izvor i Stvoritelj svega života te nebrojenih rasa u svemiru. Ovdje je veća stvarnost Boga razotkrivena u proširenom kontekstu svega života u ovome svijetu te svega života u svemiru. Ovaj veći kontekst redefinira značenje našeg razumijevanja Boga i Božje Moći i Prisutnosti u našim životima. Nova Poruka izjavljuje, da bismo razumjeli što Bog čini u našem svijetu, moramo razumjeti što Bog čini u cijelom svemiru. Ovo je sada otkriveno po prvi puta kroz Novu Poruku od Boga. U Novoj Poruci, Bog nije osobnost ili singularna svijest, već je prožimajuća sila i stvarnost koja prožima sav život, postojeći izvan ograničenosti sve teologije i religijskog razumijevanja. Bog se obraća najdubljem dijelu svake osobe kroz moć Znanja koja živi u njima. Naučite više…

Odvojenost je trenutačno stanje postojanja razdvojeno od Boga. Odvojenost je započela kada je dio Kreacije zaželio imati slobodu biti bez Boga, živjeti u stanju Odvojenosti. Kao rezultat, Bog je stvorio naš evoulirajući svijet te šireći svemir kao mjesto za odvojene u kojemu će živjeti u nebrojeno oblika i mjesta. Prije Odvojenosti, sav život je bio u bezvremenskom stanju čistog jedinstva. U to izvorno stanje jedinstva sa Bogom su svi oni koji žive u Odvojenosti u konačnici pozvani da se vrate – kroz službu, doprinos i otkriće Znanja. Božja je misija u našem svijetu i diljem svemira da povrati odvojene kroz Znanje, koje je dio svakog pojedinca, i dalje povezano sa Bogom. Naučite više…

Znanje je dublji duhovni um i inteligencija unutar svake osobe, koja čeka da bude otkrivena. Znanje predstavlja vječni dio nas koji nikada nije napustio Boga. Nova Poruka govori o Znanju kao velikoj nadi za čovječanstvo, unutarnjoj moći u srcu svake osobe za koju je Božja Nova Poruka ovdje da otkrije i izazove. Znanje postoji izvan intelekta. Samo Ono ima moć da vodi svakoga od nas našoj većoj svrsi te sudbinskim odnosima u životu. Naučite više…

Anđeoski Skup je velika Anđeoska Prisutnost koja nadgleda naš svijet. To je dio hijerarhije službe i odnosa uspostavljenih od Boga da nadziru iskupljenje i povratak svega odvojenog života u svemiru. Svaki svijet gdje postoji svjesni život, nadgledan je od strane Anđeoskog Skupa. Skup koji nadgleda naš svijet preveo je Božju Volju za naše vrijeme u ljudski jezik i razumijevanje, koje je sada otkriveno kroz Novu Poruku od Boga. Pojam Anđeoski Skup je sinoniman sa pojmom Anđeoska Prisutnost i Anđeoski Zbor. Naučite više…

Nova Poruka od Boga je izvorno Otkrivenje i komunikacija od Boga, svim ljudima svijeta, za naše vrijeme i također za nadolazeća vremena. Nova Poruka je dar od Stvoritelja svega života svim ljudima, svih nacija i religija, i predstavlja sljedeći veliki izražaj Božje Volje i Plana za ljudsku obitelj. Nova Poruka duga je preko 9000 stranica te je najveće Otkrivenje ikada dano svijetu, dano sada pismenom svijetu globalne komunikacije te rastuće globalne svjesnosti. Nova Poruka nije izdanak ili reformacija ijedne prošle tradicije. To je Nova Poruka od Boga za čovječanstvo, koje se sada suočava sa velikom nestabilnošću i metežom u svijetu, te velikim pragom ulaska u Veću Zajednicu inteligentnog života u svemiru. Naučite više…

Glas Otkrivenja je ujedinjeni glas Anđeoskog Skupa, koji dostavlja Božju Poruku kroz Glasnika poslanog u svijet za ovaj zadatak. Ovdje se Skup obraća kao jedan Glas, mnogi koji pričaju kao jedan. Po prvi puta u povijesti, u mogućnosti ste čuti pravi Glas Otkrivenja koji govori kroz Božjeg Glasnika. Taj Glas se obraćao svim Božjim Glasnicima u prošlosti. Riječ i Zvuk Glasa Otkrivenja su ponovno u svijetu. Naučite više…

Glasnik je jedan, izabran, pripremljen i poslan u svijet od strane Anđeoskog Skupa da primi Novu Poruku od Boga. Glasnik za ovo vrijeme je Marshall Vian Summers. On je skroman čovjek bez pozicije u društvu, koji je prošao kroz dugačku i tešku pripremu da bi bio u stanju ispuniti tako bitnu ulogu i misiju u životu. On je zadužen sa velikim teretom, blagoslovom i odgovornošću da primi Božje čisto Otkrivenje te ga zaštiti i predstavi u svijetu. On je prvi od Božjih Glasnika koji će otkriti stvarnost Veće Zajednice inteligentnog života u svemiru. Glasnik je angažiran u proces Otkrivenja preko 30 godina. On je živ u svijetu danas. Naučite više…

Pečat Proroka je pečat uspostavljen od Boga na kraju Glasnikovog života. On zapečaćuje Otkrivenja u čistoći, zaštićujući od dodavanja ili promjene Božje komunikacije. Pečat Proroka uspostavljen je samo od Boga, jer samo Bog može prekinuti Pečat na onim pragovima u evoluciji čovječanstva i usponu, kada Bog izabere ponovno progovoriti. Naučite više…

Prisutnost se može odnositi ili na prisutnost Znanja unutar pojedinca, na Prisutnost Anđeoskog Skupa ili u konačnici na Prisutnost Boga. Prisutnost ovih triju stvarnosti pruža iskustvo milosti i odnosa koje mijenja život, koje može biti pronađeno slijedeći misteriju u životu te učeći i prakticirajući ili neke od Božjih prošlih Otkrivenja ili Božjeg Novog Otkrivenja za svijet. Novo Otkrivenje nudi moderan put do iskustva snage ove Prisutnosti u vašem životu. Naučite više…

Koraci do Znanja su drevna knjiga duhovne prakse od Boga, dana svijetu sada po prvi puta. Poduzimajući ovo misteriozno putovanje, svaka osoba dovedena je do otkrića moći Znanja te iskustva dubokog unutarnjeg znanja, koje ih može odvesti do njihove više svrhe i poziva u životu. Naučite više…

Veća Zajednica je veći svemir inteligentnog života u kojemu je naš svijet oduvijek postojao. Ova Veća Zajednica obuhvaća sve svjetove u svemiru gdje svjesni život postoji, u svim stanjima evolucije i razvoja. Nova Poruka otkriva da je čovječanstvo u ranoj i adolescentnoj fazi svoga razvoja te da je sada došlo vrijeme da se čovječanstvo pripremi za pojavljivanje u Većoj Zajednici. Ovdje, stojeći na pragu svemira, čovječanstvo otkriva da nije samo u svemiru, ili čak unutar svog vlastitog svijeta. Naučite više…

Veća Tama je Intervencija u toku od strane određenih rasa iz Veće Zajednice koje su ovdje da iskoriste slabo i podijeljeno čovječanstvo. Ovo se odvija u vrijeme kada ljudska obitelj ulazi u period sve većeg raspadanja i nereda, suočeno sa Velikim Valovima promjene. Intervencija sebe predstavlja kao dobroćudna i iskupljujuća sila, dok je u stvarnosti njezin konačni cilj potkopati ljudsku slobodu i samoodređenost te preuzeti kontrolu nad svijetom i njegovim resursima. Nova Poruka otkriva da Intervencija nastoji u tajnosti uspostaviti svoj utjecaj ovdje u umovima i srcima ljudi za vrijeme rastuće konfuzije, sukoba i ranjivosti. Kao domoroci ovog svijeta, pozvani smo da se suprotstavimo Intervenciji te da upozorimo i educiramo druge, te tako ujedinimo ljudsku obitelj u velikoj zajedničkoj svrsi i pripremajući naš svijet za izazove i prilike života u Većoj Zajednici. Naučite više…

Veliki Valovi Promjene niz su moćnih ekoloških, gospodarskih i društvenih sila koje se sada sastaju nad svijetom. Veliki Valovi rezultat su ljudske zloupotrebe i preko upotrebe svijeta, njegovih resursa i okoliša. Veliki Valovi imaju moć drastično promijeniti lice Zemlje, stvarajući gospodarsku nestabilnost, ubrzano mijenjanje klime, nasilno vrijeme te gubitak obradive zemlje i izvora svježe vode; prijete stvoriti stanje svijeta velike poteškoće i ljudske patnje. Veliki Valovi nisu sudnji dani ili apokaliptičan događaj, već period tranzicije u novo stanje svijeta. Nova Poruka otkriva što dolazi za svijet te veću pripremu koju dovoljno ljudi mora poduzeti. Poziva na ljudsko jedinstvo i suradnju, rođenu sada iz čiste potrebe radi očuvanja i zaštite ljudske civilizacije. Naučite više…

Mentalno Okruženje je okruženje misli i emocija koje postoji paralelno sa fizičkim okruženjem. Mentalno okruženje sadrži sile koje utječu na naše razmišljanje i emocije, a koje nas mogu dominirati dok ne postanemo snažni sa Znanjem. Naučite više…

Viša svrha se odnosi na određeni doprinos zbog kojeg je svaka osoba poslana u svijet da napravi, te na jedinstvene odnose koji će omogućiti ispunjenje ove svrhe. Znanje u pojedincu čuva njihovu višu svrhu i sudbinu za njih. Ne može biti utvrđena samo s intelektom. Mora biti otkrivena, slijeđena i izražena u službi drugima da bi bila potpuno realizirana. Svijetu je potrebna demonstracija ove više svrhe od mnogo više ljudi nego ikada prije. Naučite više…

Duhovna Obitelj se odnosi na male radne grupe formirane nakon Odvajanja da omoguće svim pojedincima da rade prema većim stanjima jedinstva i odnosa, poduzeto kroz dug vremenski period, kulminirajući u vašem konačnom povratku ka Bogu. Vaša Duhovna Obitelj predstavlja odnose koje ste povratili kroz Znanje tokom vašeg dugog putovanja kroz Odvojenost. Neki članovi vaše Duhovne Obitelji su u svijetu a neki su izvan svijeta. Duhovne Obitelji dio su misterioznog Božjeg Plana da oslobodi i ujedini sve one koji žive u Odvojenosti. Naučite više…

Drevni Dom se odnosi na stvarnost života i stanje svjesnosti i odnosa koje ste imali prije ulaska u svijet, i u koje ćete se vratiti nakon vašeg života u svijetu. Vaš Drevni Dom je stanje povezanosti i odnosa sa vašom Duhovnom obitelji, Skupom i Bogom. Naučite više…