Uvod u Novu Poruku

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

O Novoj Poruci

Dobrodošli k Novoj Poruci od Boga. Izvanredno, kroz vrijeme te dugo i misteriozno putovanje u životu, stigli ste ovdje. Pronašli ste Novu Poruku od Boga ili je možda ona pronašla vas. Nije slučajno da je tako.

Bog je ponovno progovorio. Postoji Nova Poruka od Boga u svijetu. Ovo je čudo Božje ljubavi i komunikacije za čovječanstvo koje se otkriva u naše vrijeme, a vi ste među prvima koji znaju za to.

Nova Poruka od Boga je originalna komunikacija od Boga za ljude svijeta. Ovo je dar komunikacije te otkrivenja za ljude svih nacija i vjera, dano sada pismenom svijetu globalne komunikacije te rastuće globalne svjesnosti.

Nova Poruka nije za jedno pleme, jednu naciju ili samo jednu skupinu. To je Božje obraćanje cijelom svijetu.

Ovo obraćanje ima moć da rasplamsa duhovno srce čovječanstva, da oglasi Božji poziv za jedinstvo među svjetskim nacijama i religijama te da pripremi čovječanstvo za radikalno promjenjiv svijet i svoju sudbinu u većem svemiru inteligentnog života.

Nova Poruka je dana tokom perioda od više od 42 godina, Marshall Vian Summersu. On je prohodao dugo i mukotrpno putovanje da primi Božju Novu Poruku te da je dostavi vama i svima koji je mogu primiti. On je skroman čovjek, poslan u svijet s ovom svrhom, da bude Glasnik Nove Poruke od Boga.

Zašto Vi?

Zašto ste stigli ovdje? Zašto ste pronašli Novu Poruku od Boga? Može se činiti kao misterija ili samo slučajnost. Ali zapravo postoji razlog što ste pronašli Novu Poruku u ovo vrijeme.

Jer Bog poziva diljem svijeta mnoštvo ljudi da se probude te pripreme za novi i veći život – život svrhe, odnosa i doprinosa svijetu u potrebi. Bog i Anđeoski Skup pozivaju mnogo ljudi da otkriju svoju višu svrhu i da služe sada čovječanstvo u teškom razdoblju koje dolazi.

Da li ste vi jedan/na od ovih ljudi? Da li osjećate da vaš život ima veću svrhu i sudbinu pored vaših svakodnevnih okolnosti? Da li osjećate da postoje drugi koje morate pronaći, čija su svrha i sudbina povezane sa vašom? Da li osjetite da svijet ide prema teškoj budućnosti i da morate saznati što to znači te kako se možete pripremiti?

Ako je tako, onda je vaše otkriće Nove Poruke možda sastanak sa sudbinom. Jer Nova Poruka pruža odgovor na ova pitanja te toliko mnogo više.

Nova Poruka pruža čist put za razvijanje Znanja, dublje inteligencije koja živi u vama, koja vam jedina može otkriti vašu višu svrhu te suđene odnose u svijetu.

Zašto sada?

Izvanredno, živite za vrijeme velike prekretnice u ljudskoj povijesti. Ovo je vrijeme neviđene promjene, izazova i prilike sa kojom su ljudi posvuda suočeni.

Nikada prije rizik rata, religijskih sukoba, katastrofalne klimatske promjene te ljudske patnje nije bio strašniji. A ipak niti u ijednom drugom vremenu nije prilika za svjetsko jedinstvo i globalnu suradnju bila veća.

Bez obzira gdje ste rođeni, kako ste odgajani ili koje su vaše trenutne okolnosti, dio ste ovog određujućeg poglavlja u povijesti. Nova Poruka uči da je svatko od nas izabrao doći u svijet u ovo vrijeme služiti i doprinositi čovječanstvu u muci, održati na životu duhovnu vatru u srcu čovječanstva, te donijeti dar milosti i mudrosti iz našeg Drevnog Doma da služi svijet dok se suočava sa svojim najvećim izazovima. Razmotrite za sebe: da li je to zbog čega ste ovdje?

Desetljeća koja dolaze odrediti će sudbinu čovječanstva. Postupci i odluke svake osobe sada, a također i u godinama koje dolaze su ono što će odlučiti sudbu i budućnost ljudske obitelji. U godinama koje dolaze čovječanstvo će ili izabrati novi put naprijed, put jedinstva i suradnje, ili budućnost neprestanog sukoba i pada. To je zato jer stojimo na ovom velikom pragu što je Bog ponovno progovorio.

Zašto Nova Poruka?

Nova Poruka od Boga je došla zbog četiriju fundamentalnih kriza koje upravo niču u svijetu:

  1. Veliki Valovi ekološke, društvene i ekonomske promjene te meteža se sada sastaju nad čovječanstvom, donoseći sa sobom rizik rata i ljudske patnje na neviđenoj skali. Čovječanstvo je stvorilo globalnu katastrofu koja ima moć promijeniti svijet kakav smo dosad poznavali. Za ovo smo nespremni. Kroz Novu Poruku, Bog pruža novi put naprijed za čovječanstvo, i stazu unutarnje i vanjske pripreme koju svaka osoba može uraditi.
  2. Čovječanstvo iskrsava u Veću Zajednicu inteligentnog života u svemiru. Kontakt je započeo od strane onih koji žele iskoristiti slabo i podijeljeno čovječanstvo. Za ovo, čovječanstvo je nespremno. Po prvi puta, Bog otkriva pravu prirodu ovog kontakta a sa time stvarnost i duhovnost života u svemiru. Ovo je veći kontekst za razumijevanje evolucije i sudbine čovječanstva te kako je Bog zaposlen u ovom svijetu i u svim svjetovima.
  3. Religije svijeta su podijeljene i u konkurenciji jedna sa drugom, pa čak i unutar sebe. Radi ovih rastućih nadmetanja i sukoba, one oslabljuju ljudsku obitelj i stvaraju veliki razdor i podjelu u vrijeme kada je izgradnja ljudskog jedinstva od najvećeg značaja. Nova Poruka uči da je Bog inicirao sve svjetske religije te da su sve bile promijenjene od strane čovjeka.
  4. Ljudi posvuda osjećaju veliko unutarnje siromaštvo, u zemljama bogatim i siromašnim, nepovezanost sa osjećajem većeg značenja, odnosa i smjera u životu. Ljudi diljem svijeta žive i pate sa dubokom duhovnom čežnjom. Bog je odgovorio ovoj potrebi i čežnji budeći duhovnu moć Znanja u svakoj osobi koja može odgovoriti. Znanje je naša poveznica sa Bogom. Pojedinci vođeni ovim Znanjem biti će ti koji će napraviti svu razliku u odlučivanju sudbine i budućnosti našeg svijeta.

Kao rezultat ovih četiriju kriza , Bog se ponovno obratio svijetu sa upozorenjem, blagoslovom te pripremom za sve nacije, plemena i religije čovječanstva.

Naša Sudbina

Nova Poruka otkriva da čovječanstvo ima veću sudbinu kao slobodna i ujedinjena rasa u našem svijetu a i u Većoj Zajednici života u svemiru. Čovječanstvo ima moć razriješiti sukob i obnoviti okoliš Zemlje da mu bude trajan dom u budućnosti. Čovječanstvo ima velike duhovne darove i sposobnosti koje moraju biti zaštićene, pokazane i kultivirane diljem svijeta. Ovo je sada ispred nas velika prilika i velika potreba.

Međutim, kako to može biti ostvareno? Kako čovječanstvo može odstupiti od nepromišljenog i pogubnog kursa na kojem je trenutno? Kako Veliki Valovi ekološke, političke i gospodarske promjene zaprijete sebičnim interesima i osobnoj sigurnosti svih ljudi, što može inspirirati ljudsku obitelj i usaditi joj veću motivaciju i inspiraciju u?

Na kraju je to Znanje, ta dublja duhovna moć u svim ljudima koja može inspirirati postupke i motivacije potrebne svakoj osobi da pronađe svoju višu svrhu u životu te u konačnici čovječanstvu da izabere jedinstvo i suradnju umjesto konkurencije, podjele i rata.

Bog je dostavio Novo Otkrivenje da probudi ovu duhovnu moć u svim ljudima te da inspirira veću viziju i sposobnost da izgradimo daleko bolju budućnost od naše prošlosti. Ovdje, Bog djeluje kroz pojedince iz svih nacija i vjerskim tradicija, u svim situacijama, radeći iznutra prema van.

Velika pomoć sada biva dana svijetu od Boga te od Anđeoskog Skupa, koji prevode Božju Volju na ljudski jezik i razumijevanje. Pomoć je došla. Bog je ponovno progovorio. Postoji novi put naprijed za vas te za cijeli svijet.

Gdje Početi?

Pronašli ste Novu Poruku od Boga ali što to znači? Što napraviti sljedeće? Uzmite si vremena da budete sa bitnošću ovog otkrića i razmotrite ove sljedeće korake koje možete poduzeti:

Pročitajte i Poslušajte Glas Otkrivenja


Pročitajte Priču o Glasniku

Marshall Vian Summers dao je proteklih 36 godina svojeg života primanju Nove Poruke od Boga. Pročitajte Priču o Glasniku i naučite više o čovjeku odgovornom za donošenje Nove Poruke na Zemlju.Poslušajte obraćanje Glasnika

Glasnik je živ u svijetu danas. Periodično iskorači sa porukom za svijet i učenike Nove Poruke. Poslušajte Priopćenje Glasnika.

Pođite na Putovanje Koracima do Znanja

Bog je pružio Korake do Znanja kao put koji svaka osoba može izabrati, da izgradi ovu temeljnu snagu i veću sposobnost u životu. Koraci s dostupni svim ljudima besplatno online.

Pridružite se Stranici Svjetske Zajednice Nove Poruke

Pridružite se Stranici Svjetske Zajednice Nove Poruke, sastavljenoj od učenika iz preko 70 zemalja koji uče i žive Novu Poruku od Boga. Posjetite tjedni Campfire chat i učenje uživo uz Fireside Broadcast.Pregledajte Više iz Knjižnice Nove Poruke…