Tko je Marshall Vian Summers?

Who is Marshall Vian Summers?

Marshall Vian Summers

Marshall Vian Summers je Glasnik za Novu Poruku od Boga. Duže od tri desetljeća on je primatelj golemog Novog Otkrivenja, danog da pripremi čovječanstvo za veliku ekonomsku, društvenu i okolišnu promjenu koja dolazi na svijet, i za pojavljivanje čovječanstva u svemiru inteligentnog života.

U jesen 1981. u 32. godini života, Marshall Vian Summers imao je izravan susret s Anđeoskim Skupom koji nadgleda ovaj svijet. Ovaj susret zauvijek je promijenio tok njegovog života te ga je inicirao u dublji odnos sa Skupom, koji je zahtijevao od njega da preda svoj život Bogu. I tako je započeo dug, misteriozan proces primanja Božje Nove Poruke za čovječanstvo.

Slijedeći ovu misterioznu inicijaciju, u dobi od 33 godine, imao je drugi susret sa Anđeoskim skupom pri kojem je bio upućen da započne primati i „snimati“ njihovu Poruku za svijet.

Od tada tokom desetljeća, golemo Otkrivenje se razvilo, ponekad polako a ponekad u velikim bujicama. Tokom mnogih od ovih dugih godina, morao je nastavljati sa podrškom samo nekoliko pojedinaca, ne znajući što će ovo rastuće Otkrivenje značiti ili gdje će u konačnici voditi.

Velikim djelom godine Marshall boravi u Rocky Mountains-u u SAD-u gdje živi u relativnoj odijeljenosti, sa potporom svoje obitelji te članova Društva Nove Poruke. Tamo nastavlja svoju misiju primanja, pripremanja i prezentiranja Nove Poruke od Bogu svijetu.

U rijetkim prilikama Marshall je usmjeren od Izvora Nove Poruke da putuje na određene lokacije oko svijeta (Putovanja) da primi Božje Otkrivenje za to vrijeme i mjesto te da otkrije dublju istinu sadržanu u Božjoj Novoj Poruci na posebnim okupljanju Svjetske Zajednice (Događanja).

Glasnik je prohodao dug i težak put da primi i prezentira najveće Otkrivenje ikada dano ljudskoj obitelji. I dan danas Glas Otkrivenja nastavlja teći kroz njega, kako se suočava sa velikim izazovom donošenja Božjeg Novog Otkrivenja u mučen i podijeljen svijet.

  • Pročitajte Priču o Glasniku .
  • Poslušajte Glasnikova audio učenja (uskoro).
  • Pročitajte i poslušajte otkrivenja Nove Poruke o podrijetlu, misiji te sudbini Glasnika
  • Naučite više o Glasnikovom naporu da sastavi testament Nove Poruke (Više na putu..)
  • Pročitajte o Glasnikovim Putovanjima in the World.