Glasnik

Tko je Marshall Vian Summers?

U jesen 1981. u 32. godini života, Marshall Vian Summers imao je izravan susret s Anđeoskim Skupom koji nadgleda ovaj svijet. Ovaj susret zauvijek je promijenio tok njegovog života te ga je inicirao u dublji odnos sa Skupom, koji je zahtijevao od njega da preda svoj život Bogu. I tako je započeo dug, misteriozan proces primanja Božje Nove Poruke za čovječanstvo… Pročitajte više…

My Life is a Calling


Naučite više…

The Origin of the Messenger


Naučite više…