חכמה מקהילת הייקוום – כרך 1

Wisdom from The Greater Community Volume One is a wise and compassionate guide for discovering the New Message teaching on the power of relationship and inner certainty in everyday life.

Wisdom from The Greater Community Volume One speaks to that persistent feeling that there is something important to do in life. It provides a Greater Community perspective on topics ranging from “Marriage” and “Achieving Peace” to “Provoking Change” and “World Evolution.” Wisdom One cuts through the uncertainty and confusion of our time and enables you to find and to follow what you have always deeply known.

Wisdom from the Greater Community Volume I is the first book of Volume 5 of The New Message from God.

תוכן העניינים

פרק 1: דת היקום הגדולה

פרק 2: קשר ומיניות
פרק 3: קהילת היקום
פרק 4: אמון
פרק 5: נישואין
פרק 6: בריאות
פרק 7: חופש
פרק 8: הכנות לעתיד
פרק 9: אמיתות רוחניות
פרק 10: שירות בעולם
פרק 11: כוח ואחריות
פרק יב: אהבה
פרק 13: קהילה רוחנית
פרק 14: האבולוציה העולמית
פרק 15: נתינה I
פרק 16: נתינה II
פרק 17: מומחיות
פרק 18: השכלה גבוהה
פרק 19: הגשמה
פרק 20: האזנה פנימית
פרק 21: אושר מתמשך
פרק 22: להחלץ מהסבל
פרק 23: סליחה
פרק 24: אושר בעולם
פרק 25: להחלץ מהפחד
פרק 26: דממה
פרק 27: אכזבה
פרק 28: שימוש בכוח לטוב
פרק 29: אמונה ופחד
פרק 30: תפיסה
פרק 31: ריפוי
פרק 32: הישגיות וקשר
פרק 33: לעורר שינוי
פרק 34: דת כחינוך
פרק 35: השגת שלום