כרך 5

Volume 5

אודות כרך 5

 

הכרך החמישי הוא ביתם של תורת החוכמה של המסר החדש מאת האלוהים.

מימי המוקדמות של ההתגלות ועד ימינו, האלוהים גילה שפע עצום של חוכמה, כשהוא מדבר כמעט על כל נושא של דאגה וחשיבות, והעניק הדרכה רוחנית ומעשית לענות על צרכיהם של אנשים ברחבי העולם הן כיום והן עמוק אל העתיד. בסופו של דבר, כרך חמישי יכיל מספר ספרי חוכמה שנערכו על ידי השליח.

למידע נוסף בנושא חוכמת המסר החדש, עיין ברשימת ההתגלויות האחרות שעדיין לא הוכנסו לספרים וכן את הוויקי של המסר החדש, אנציקלופדיה מקוונת המתרחבת ללא הפסקה של ציטוטים מהמסר החדש המאורגנת לפי נושאים.

הספרייה של המסר החדש

 

כרך 5

תוכן עניינים


פרק 1: דת היקום הגדולה

פרק 2: קשר ומיניות
פרק 3: קהילת היקום
פרק 4: אמון
פרק 5: נישואין
פרק 6: בריאות
פרק 7: חופש
פרק 8: הכנות לעתיד
פרק 9: אמיתות רוחניות
פרק 10: שירות בעולם
פרק 11: כוח ואחריות
פרק יב: אהבה
פרק 13: קהילה רוחנית
פרק 14: האבולוציה העולמית
פרק 15: נתינה I
פרק 16: נתינה II
פרק 17: מומחיות
פרק 18: השכלה גבוהה
פרק 19: הגשמה
פרק 20: האזנה פנימית
פרק 21: אושר מתמשך
פרק 22: להחלץ מהסבל
פרק 23: סליחה
פרק 24: אושר בעולם
פרק 25: להחלץ מהפחד
פרק 26: דממה
פרק 27: אכזבה
פרק 28: שימוש בכוח לטוב
פרק 29: אמונה ופחד
פרק 30: תפיסה
פרק 31: ריפוי
פרק 32: הישגיות וקשר
פרק 33: לעורר שינוי
פרק 34: דת כחינוך
פרק 35: השגת שלום

תוכן עניינים


פרק 1: שאפתנות
פרק 2: רכוש
פרק ג: תענוג
פרק 4: לשרת אחרים
פרק 5: עבודה עם הנפש
פרק 6: הבחנה
פרק 7: זהירות
פרק 8: פתרון בעיות
פרק 9: כנות
פרק 10: ביקורים קהילתיים גדולים יותר
פרק 11: תרגול רוחני
פרק 12: ביטוי עצמי והסביבה המנטלית
פרק 13: דת כמסתורין
פרק 14: תבונה
פרק 15: תגובה לקהילת היקום
פרק 16: נקודות מעבר
פרק 17: תפיסת המבקרים את האנושות
פרק 18: חמלה
פרק 19: אומץ
פרק 20: למידה מאחרים
פרק 21: מסירות ומחויבות
פרק 22: כסף
פרק 23: להיות חכם
פרק 24: עבודה
פרק 25: סביבות
פרק 26: סכסוך
פרק 27: ספק עצמי
פרק 28: מציאויות בקהילת היקום
פרק 29: השראה
פרק 30: חסד
פרק 31: ריכוז
פרק 32: גאווה
פרק 33: התמדה
פרק 34: הליכה בדרך הידיעה