החיים בייקום

במשך אלפי שנים, האנושות הביטה בשמי הלילה ותהתה: מי שם בחוץ?

כעת יש לך סיכוי לנסוע אל שמי הלילה ההם, לעבור אל מעבר לתהייה ולחוות בעצמכם את המציאות והרוחניות של החיים שמעבר לעולמנו.

החיים בייקום הוא חלון לסיפור החי של היקום שלנו: מציאות הסחר, המסע והסכסוכים בתוך קהילה גדולה יותר של חיים תבוניים; הלידה והמוות של תרבויות ברחבי הכוכבים; ותכניתו ומטרתו הגדולה יותר של הבורא המפקח על ההתקדמות הרוחנית של החיים בכל הגלקסיות.

אלוהים מתריע כעת ומכין אותנו לייעודנו בתוך קהילת היקום הגדולה. רק באמצעות התגלות אלוהית נוכל להבין את הדברים האלה וללמוד על המציאות והרוחניות של החיים ביקום. כעת בפעם הראשונה תוכלו לצאת אל מעבר לגבול עולמנו ולזירת החיים העצומה שאליה מתהווה האנושות.

החיים בייקום הוא אשנב פתוח לחוויה אנושית גדולה יותר. מה שנפרש לפניכם הוא הסיפור והחזון של הקוסמוס החי, המורכבות של יחסי הגומלין בין העולמות והעתיד הצפויים לנו כשאנחנו נכנסים לזירת החיים הגדולה והרחבה הזו. תחרגו מהגבול של נקודת תצפית אנושית גרידא כדי לטבול את עצמכם ב"קהילת יקום רחבה" זו, פנורמה גדולה יותר של החיים שתמיד קראו לכם.

החיים בייקום הוא הספר השני בכרך 4 של המסר החדש מאת האלוהים.

תוכן עניינים

מבוא
פרק 1: התמודדות עם הקהילה הגדולה יותר של החיים
פרק 2: היסטוריה קצרה של ביקורים לכדור הארץ
פרק 3: גבולות הנסיעה בחלל
פרק 4: מסחר וחליפין באזור זה של החלל
פרק 5: טכנולוגיה והנתיבים השונים ליציבות
פרק 6: משפחות ומניפולציה גנטית
פרק 7: תחרות, השפעה והסביבה המנטלית
פרק 8: חופש בקהילת היקום
פרק 9: דת בקהילת היקום
פרק 10: כוחה של הידיעה
פרק 11: כוחות בלתי נראים ביקום
פרק יב: הבריאה והגורל
פרק 13: אלוהים של קהילת היקום
פרק 14: הקשר שלך עם קהילת היקום