מדרגות לידיעה הפנימית: תרגולי המשך

מדרגות לידיעה הפנימית – תרגולי המשך ממשיך את מסע שינוי החיים שהחל במדרגות לידיעה הפנימית. בהכילו 84 מדרגות או תרגולים, תרגולי המשך ממשיך אתכם לעבר מימוש המטרה והגורל האמיתי שלכם בחיים.

אם סיימתם את המסע במדרגות לידיעה הפנימית פעמיים ועקבתם אחר ההוראות כפי שניתנו, מבלי לשנות את תכנית הלימודים, אז אתם מוכנים להתחיל בלימוד מתקדם יותר זה.

מדרגות לידיעה הפנימית – תרגולי המשך זמין לתלמידי המסר החדש בחנות ספריית המסר החדש.

מדרגות לידיעה הפנימית – תרגולי המשך הוא הספר השני בכרך 3 של המסר החדש מאת האלוהים.