לחיות את דרך הידיעה הפנימית

Living the Way of Knowledge

לחיות את דרך הידיעה הפנימית הוא ההוראה של המסר החדש כיצד להכניס את החסד, ההדרכה וכוח הידיעה לארבעת עמודי התווך בחייכם: עמוד היחסים, עמוד העבודה, עמוד הבריאות ועמוד ההתפתחות הרוחנית. כמו ארבע רגלי השולחן, ארבעת העמודים מספקים את התשתית היציבה לבניית חיים גדולים יותר בעולם לא יציב וחסר וודאות.

לחיות את דרך הידיעה הפנימית מציג את אחד השיטות הגדולות בלימוד המסר החדש מאת האלוהים וכיצד לחיות אותו. על ידי בניית ארבעת העמודים בחייכם, אתם מפתחים בסיס אמיתי וודאות, יציבות וכיוון גדולים יותר בחוויה שלכם.

החוכמה הגדולה בלחיות את דרך הידיעה הפנימית היא שתספק את התובנה היומיומית הנחוצה כשאתם עוברים את הספים הגדולים במסע גילוי הידיעה וההליכה בעקבותיה.

לחיות את דרך הידיעה הפנימית הוא הספר השלישי של כרך 3 של המסר החדש מאת האלוהים.

תוכן העניינים

פרק 1: חיים בעולם מגיח
פרק 2: ארבעת עמודי החיים
פרק ג: עמוד התווך של היחסים
פרק 4: עמוד התווך של הבריאות
פרק 5: עמוד התווך של העבודה
פרק 6: עמוד התווך של התפתחות רוחנית
פרק 7: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 8: בניית קהילה רוחנית
פרק 9: שיתוף הדרך של הידיעה עם אחרים
פרק 10: להיות נוכח בעולם
פרק 11: הכנות לעתיד