הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים

Worldwide Community of God's New Message

הגילויים שהוצגו כאן הוכנסו לספר זה על ידי השליח מרשל ויאן סאמרס.

המסר החדש מאלוהים הגיע לעולם. זהו ביטוי לקשר הטהור הנצחי עם אלוהים כפי שהיה קיים לאורך ההיסטוריה האנושית ומאז ראשית היקום הגלוי. לאנושות יש עכשיו גישה ישירה לחוויה טהורה זו, שלא מעורפלת על ידי אי הבנה אנושית, סמכות אנושית ושחיתות אנושית. כעת הוא נכנס לעולם מחדש.

הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים הוא ספר שיוצא בכרך 2 של המסר החדש מאת האלוהים.

תוכן העניינים

פרק 1: להיות אדם של המסר החדש
פרק 2: להיות תלמיד של המסר החדש
פרק 3: להיות אדם של המסר החדש
פרק 4: הקשר שלך עם השליח
פרק 5: הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים
פרק 6: תמיכה בהתגלות החדשה של אלוהים
פרק 7: עד להתגלות
פרק 8: התמודדות עם התנגדות ועוינות
פרק 9: –
פרק 10: –
פרק 11: העלייה לרגל
פרק 12: הגנה על המסר והשליח
פרק 13: ההבחנה של שליחים כוזבים