מערכות יחסים וייעוד עליון

Relationships and Higher Purpose

מערכות יחסים וייעוד עליון מעביר אתכם אל מעבר לפרמטרים הרגילים של מערכות יחסים אנושיות לחוויה עמוקה יותר של איחוד, מטרה ומשמעות עם אותם אנשים איתם אתם חולקים גורל גדול יותר בחיים. זוהי ההוראה המכוננת במסר החדש על גילוי הקשר הגדול יותר שלכם עם עצמכם, עם אחרים ועם העולם.

מערכות יחסים וייעוד עליון מרחיב את ההקשר של מערכות יחסים כך שיכלול את מערכת היחסים שלך עם הידיעה (מהי הידיעה?), עם המשפחה הרוחנית שלך (היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך) ועם הכוחות הגדולים המעצבים את חייכם ואת העולם.

מערכות יחסים וייעוד עליון הוא המרכיב החיוני למציאת החיים הנעלים של מטרה, משמעות וגורל גדולים יותר והגשמתם.

מערכות יחסים וייעוד עליון הוא הספר השני בכרך 2 של המסר החדש מאת האלוהים.

תוכן העניינים

פרק 1: היחסים הראשוניים ביותר שלך
פרק 2: היחסים שלך עם עצמך
פרק 3: היחסים שלך עם אחרים
פרק 4: היחסים שלך עם העולם
רק 5: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 6: היחסים שלך עם הידיעה
פרק 7: היחסים שלך עם הלא ידוע
פרק 8: בעיית הרשע וכוחות הצרימה
פרק 9: שלבי ההתפתחות
פרק 10: נישואין
פרק 11: המטרה שלך והקריאה הרוחנית שלך
פרק 12: יצירת מערכות יחסים
פרק 13: קיום מערכות יחסים
פרק 14: השלמת מערכות יחסים
פרק 15: סיכום