מהו אלוהים?

כפי שנגלה
למרשל ויאן סאמרס
ב-17 באוגוסט 1993
בארצות הברית

אודות הטקסט

הטקסט שאתם קוראים הוא שכתוב הקול המקורי של הוועידה השמיימית כפי שהיא דיברה דרך השליח מרשל ויאן סאמרס

כאן, המסר המקורי מאלוהים, אשר קיים מעבר למילים, תורגם לשפה והבנה אנושית על ידי הוועידה השמיימית אשר משגיחה על העולם. לאחר מכן הוועידה מעבירה את המסר מאלוהים דרך השליח, אשר בעקבות כך משוכתבת ומוצעת לכם ולכולם.

בתהליך מיוחד זה, הקול של ההתגלות מדבר מחדש. המילה הכתובה והקול המקורי נמצאים בעולם. מי יתן ותהיו ממקבלי המתנה של ההתגלות ושתהיו פתוחים לקבל את ייחודו של המסר עבורכם ועבור חייכםהערה לקורא:
תרגום זה נמסר לאגודה על ידי תלמיד של המסר החדש אשר התנדב לתרגם את הטקסט המקורי באנגלית. אנחנו מאפשרים גישה לתרגום בצורתו הראשונית כדי שתהיה לאנשים ההזדמנות לחוות חלק מהמסר החדש בשפתם.

בקהילת היקום הגדולה, אלוהים הוא הידיעה. בקהילת היקום הגדולה, אלוהים הוא חוויה. בקהילת היקום הגדולה, אלוהים הוא תקשורת של תובנה והכרה עמוקה מאחד לשני, המחלחלת לכל החיים הגלויים. זה מתהווה ומתקיים בתחום החוויה שלכם.

אלוהים נראה כמו דברים שונים לאנשים שונים ולגזעים שונים של ישויות בקהילת היקום הגדולה, אך החוויה המהותית שמציתה את הרצון לאלוהים, המודעות לאלוהים והקשר עם אלוהים זהה בכל מקום. דחף דתי זה, הדחף לאיחוד עם אלוהים, הוא אוניברסלי. למרות שזה נראה נעדר להפליא בתרבויות מסוימות ומתבטא באופן חריג באחרות, הדחף זהה. מה שהוא אלוהים חייב לבוא לידי ביטוי במונחים של טווח החוויה שלכם ויכולת החוויה שלכם. בקהילת היקום הגדולה, אלוהים הוא כה מוחלט ושלם שכל הגדרה תמיד תקרטע ותכשל.

לכן, בואו נאמר שאלוהים הוא החוויה של מערכת יחסים טוטאלית. אתם יכולים לחוות זאת לרגע פה ושם ולתקופות ארוכות יותר אם תתכוננו בדרך הידיעה. זוהי חוויה שניתן לתרגם גם מעולם אחד למשנהו וגם לחלוק ולהדגים מישות אחת לאחרת, תוך עקיפה והתעלות מעל כל ההבדלים של גזע, תרבות, מזג וסביבה. זה אלוהים. אלוהים בשבילכם הוא אלוהים בפעולה. אלוהים עבורכם הוא חוויה שאינה דומה לשום חוויה אחרת בחיים, אך חוויה זו מעניקה משמעות לכל חוויותיכם האחרות.

בקהילת היקום הגדולה, אלוהים שלם. בעולמכם, אלוהים הוא אלוהי עולמכם, אלוהי הגזע שלכם, אלוהי ההיסטוריה שלכם, אלוהי מזגכם, אלוהי פחדיכם ושאיפותיכם, אלוהי גיבוריכם הגדולים, אלוהי הטרגדיות הגדולות שלכם, אלוהים הקשור לשבט שלכם ולזמנכם. אבל בקהילת היקום הגדולה, אלוהים הוא כל כך הרבה יותר גדול, כל כך שלם – מעבר להגדרות של כל גזע, מעבר להיסטוריה של כל גזע, מעבר לטמפרמנט, לפחדים ולשאיפות של כל גזע, מעבר לתפיסת כל פילוסופיה אישית או קולקטיבית. ואף על פי כן, אתם מוצאים את אלוהים בדחף טהור, ברגע נצחי של הכרה, ברצון לפעול מעבר לתחום האינטרסים והמניעים האישיים שלכם, בהכרה באחר, במניע לתת, בחוויה הבלתי מוסברת של קירבה. אלה ניתנים לתרגום. זהו אלוהים בפעולה. בשבילכם, זה אלוהים.

עליכם לחשוב על אלוהים כעת הנמצא בקהילת היקום הגדולה – לא אלוהים אנושי, לא אלוהים של ההיסטוריה הכתובה שלכם, לא אלוהים של הניסיונות והמצוקות שלכם, אלא אלוהים של כל הזמנים, של כל הגזעים, של כל הממדים, של אלה שהם פרימיטיביים ושל אלה המתקדמים, של אלה שחושבים כמוכם ושל אלה שחושבים כל כך אחרת, של אלה שמאמינים ושל אלה שעבורם האמונה אינה מוסברת. זהו אלוהים בקהילת היקום הגדולה. וכאן עליכם להתחיל.

להאמין באלוהי קהילת היקום הגדולה זה ניסיון גדול מדי מכיוון שתבינו שהגזע שלכם קטן והיקום אדיר. כאן תתמקדו באלוהים לא של עולמכם ושל זמנכם, אלא באלוהים של כל העולמות ובכל הזמנים. איזה סוג של תיאולוגיה או פילוסופיה יכולה לגלם אלוהים בסדר גודל שכזה? איזה סוג של ספקולציות אנושיות ואתיקה אנושית יכולות להקיף אלוהים כה שלם כמו זה?

עם זאת, התיאולוגיה שלכם על אלוהים חייבת להיות התיאולוגיה של מעשיו של אלוהים בעולם הזה. ואם זה נכון, מדויק ומועיל, זה חייב להתמקד בחוויה של הידיעה. הידיעה היא תחילתה של הדת. הידיעה היא השלמת הדת. הידיעה היא הראיה לאלוהים וההוכחה לכך שאתם חלק מחיים גדולים יותר מעבר לגבולות זמנכם, מעבר לגבולות הגזע שלכם ומעבר לגבולות היכולת השיכלית הנוכחית שלכם. כאן אין סיפור בריאה. אין גיבורים. אין סוף כל הזמנים. יש רק את החוויה הכוללת של מערכת יחסים, שהיא חווית הידיעה וחווית האלוהים.

מהי דת אנושית בלי סיפור בריאה, בלי גיבור לסגוד לו ובלי פסגת החוויה האנושית? איזו דת אנושית יכולה להתמקד באלוהים בסדר גודל שכזה, שהעניין היחיד שלו אינו עולמכם בלבד, שדאגתו היחידה אינה החוויות היומיומיות שלכם, שהמודעות אליו שלמה כל כך, ושהטוב שלו מברך את מי שכל כך שונה מכם? מהו אם כן הדוגמה להתנהגות אנושית? מהו הבסיס לאתיקה או למוסר כאשר אלוהים הוא אלוהים של קהילת היקום הגדולה? לשם כך עליכם לצאת אל מעבר לדת הילדותית וצרכיכם הילדותיים. אתם חייבים לצאת אל מעבר לצורך רק בחוקים ותקנות וסיפורים פנטסטיים אשר בקושי אמינים. עליכם להיווכח בחוויה ובמסתורין של החיים, שהם הפתח לאלוהים, שנמצא בלב ליבם של חייכם ומכיל את עצם המטרה לבואכם לכאן שהיא ייחודית לכם אך אותה אתם חולקים עם כל החיים.

ברוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר, אין גיבורים. אין סיפור בריאה. ואין חוויה עליונה שתביא קץ לקשיי החיים הגשמיים. אז מהי דת בלי הדברים האלה? הדברים האלה הם שבטיים באופיים. ואתם לא לבד בקהילת היקום הגדולה שרוצים אותם, בהקמתם ובהיצמדות אליהם. בכל מקום שבו הדת השתרשה ומצאה ביטוי, גזעים ביססו את מעשיהם ואת ההבנה שלהם על תקופתם, על ההיסטוריה שלהם ועל מזגם שלהם. אבל מעבר לכך יש את החוויה של אלוהים. מעבר לכך יש רוחניות טהורה. זה מה שעליכם לחפש כעת, שכן הדת האנושית לעולם לא תוכל לגלם אלוהים של קהילת היקום הגדולה. זה כל כך בלתי מוסבר משום שזה מתעלה על הדרישות שלכם מהאלוהי. לכן, עליכם למצוא דרך אחרת, בוגרת יותר, גישה שלמה יותר, הכנה שהיא אמיתית.

בקהילת היקום הגדולה, אלו שהתקדמו הבינו את טבעו ומטרתו של אלוהים בעולמם, אך הבנתם חרגה מעבר להבנת רצון האל בעניינים ספציפיים, אפילו מעבר לדאגה לרווחתו והישרדותו של גזעם. הם עברו מעבר לדאגות אלה לרוחניות גדולה יותר, רוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר – רוחניות של כל הזמנים וכל העולמות, רוחניות שהיא מסתורית, שאינה מוגדרת ומגולמת בטקסים, אידיאלים, אמונות, תיאורים היסטוריים או תמונות פנטסטיות, רוחניות שניתן לתרגם לחלוטין מישות אחת לאחרת במילים או במחוות, או ללא מילים או מחוות.

רוחניות קהילת היקום הגדולה יותר היא רוחניות של חוויה גדולה יותר, תפיסה גדולה יותר ויכולות גדולות יותר. בקהילת היקום הגדולה אתם לא נוֹשָעים. אתם רק מתפתחים. בקהילת היקום הגדולה אינכם מורשעים. אתם רק מתפתחים. בקהילת היקום הגדולה אין גן עדן. יש רק מעורבות נמשכת ויכולת גדולה יותר למערכת יחסים. בקהילת היקום הגדולה אין אלים ושדים מקומיים הנלחמים במלחמות רוחניות. בקהילת היקום הגדולה יש כאלה שיודעים וכאלה שלא יודעים. מהנסיונות שלהם מגיעים הקשיים הגדולים שמציבים בחיים בכל מקום.

לכם שחיים בעולם אנושי עם רעיונות אנושיים, אמונות אנושיות ופרספקטיבה אנושית יש הזדמנות נהדרת עכשיו לחוות את האלוהי ואת המטרה והרצון האלוהיים עבור חייכם וזמנכם באמצעות מודעות קהילת היקום הגדולה יותר ודרך נתיב וכיוון מסוג אחר. אתם זקוקים לכך עכשיו, שכן עולמכם מגיח לקהילת היקום הגדולה יותר של העולמות. ואתם צריכים את זה עכשיו כי זו הדת לכל הזמנים, לא רק לזמן שלכם. תעברו את הסף הגדול הזה ותבינו את העבר, ההווה והעתיד באופן כזה שיאחד אותם יחד.

זה ייתן לכם כוח ויכולת להבחין ולהבין את אלה מקהילת היקום הגדולה המבקרים בעולמכם. למרות שיש להם יכולת טכנולוגית גדולה יותר ויש להם לכידות חברתית גדולה יותר מכם, הם נקראים ללמוד גם רוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר. המתנה שלכם אליהם היא משהו מאוד נדיר ויקר. יש לכם משהו שהם צריכים. יש לכם משהו שכל החיים צריכים. זו הסיבה שרוחניות קהילת היקום הגדולה יותר מוכנסת לעולם הזה לפני גיחת העולם לקהילת היקום הגדולה. היא לא ניתנת רק להסתגלות שלכם לקהילת היקום הגדולה על מנת לבסס בסיס לתקשורת, הכרה והבנה. היא ניתנת גם כדי לקבוע שכבני אדם, מוגבלים ככל שתהיו ביכולותיכם הפיזיות, בכל זאת יש לכם מתנה רוחנית לתת – מתנה לכל הזמנים, מתנה של תועלת אמיתית. אולם, על מנת למצוא מתנה זו ולהעניק מתנה זו, חייבת להיות לכם הבנה גדולה יותר, מודעות גדולה יותר, תיאולוגיה גדולה יותר ובסיס חדש לחיים. זהו יסוד שישחרר אתכם בחיי היומיום שלכם ויהפוך את דאגותיכם האנושיות, שהן לכאורה כה מורכבות וקשות, לפשוטות הרבה יותר ממה שהן נראות היום.

מה שאלוהים עושה בעולמכם קשור למה שאלוהים עושה בקהילת היקום הגדולה. אם אינכם יודעים מה אלוהים עושה בקהילת היקום הגדולה, כיצד תדעו מה אלוהים עושה בעולמכם? ואיך תבינו את הנוכחות והחוויה האלוהית כאן? אתם חייבים לראות את עצמכם מבחוץ מסתכלים פנימה כדי לראות איך אתם, איפה אתם ומי אתם בזמן הזה. תזדקקו לנקודת מבט זו כדי לראות מה סובב אתכם, מה מעודד אתכם ומה מעכב אתכם.

ידיעת מה אלוהים עושה בתבל יכולה להיות מתורגמת רק באמצעות התנסות טהורה, משום שהיקום עולה עד כדי כך על יכולתכם האינטלקטואלית או הרעיונית ששום שפה או טכנולוגיה לא יוכלו לתאר אותו. וגם אם אפשר לתאר אותו, לא תהיה לכם שום דרך להבין את זה.

עם זאת, לא כך מעבירים וממשים מודעות גדולה יותר ואמת גדולה יותר. אם אתם מוכנים ללכת מעבר לגבולות שלכם, אם אתם מוכנים ללכת מעבר לתפיסות שלכם, לרעיונות שלכם והאמונות שלכם, אז תוכלו לפתוח דלת לרוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר ולידיעה וחוכמה גדולה יותר שכל כך נחוצות בעולמכם בזמן זה. זה יאפשר לכם את כל היתרונות והבסיס לנתינה לאחרים בעתיד, אך כדי לעשות זאת, עליכם להיות אמיצים מאוד. אתם חייבים להסתכן במרחבים בהם אנשים לא תרו בעבר, לתוך סוג חדש של חוויה מקודשת ולתוך יקום הרבה יותר גדול ומורכב מכל מה שהייתם צריכים להתמודד איתו בעבר. תצטרכו ללמוד להרגיש בנוח ללא הגדרות. יהיה עליכם להיות בטוחים בתוך בסיס גדול יותר בתוך עצמכם. ואתם צריכים שיהיה לכם בני לוויה גדולים מאוד.

זו לא הרפתקה. זהו מסע – מסע בסדר גודל גדול ביותר, מסע שאי אפשר לצאת אליו לבד, מסע עם קשיים וסכנות, אך מסע שנחוץ וקורא לכם. הוא קורא לכם מעבר לרעיונות שלכם, למטרות שלכם ולדאגות שלכם. הוא קורא לכם עכשיו.

קריאה זו היא חוויה שנראית כה בלתי מוסברת, ועם זאת היא כה אמיתית, כה מחלחלת וכה שלמה, אפילו עבורכם כאן ועכשיו. זהו החלון שדרכו ניתן לראות יקום גדול יותר ואלוהים גדול יותר בפעולה.

זוהי התיאולוגיה של החוויה הטהורה – תיאולוגיה של חוכמה טהורה וידיעה טהורה, תיאולוגיה שאתם יכולים רק להדגים ותיאולוגיה שאתם יכולים רק לחוות. זוהי תיאולוגיה שהיא גדולה יותר מכל דבר שניתן ללמד בסמינרים ובבתי הספר לדת שלכם. מי יכול להגיב למתנה כה גדולה ולמסתורין כמו זה? מי יכול להיכנס למישור של חוויה טהורה, של איחוד גדול יותר עם אלוהים?

הניחו לזה להיות קריאה עבורכם שקוראים את המילים האלה. הניחו לקריאה זו אליכם מעבר להבנתכם וליכולתכם להבין, משום שלא תבינו את הדברים האלה עד שתחוו חוויה אדירה זו, ולא תדעו אם הדברים האלה נכונים עד שתחוו את האמת שלהם. אתם לא תדעו את הרלוונטיות המלאה שלהם עד שאתם עצמכם יכולים לגלם אותם.

בקהילת היקום הגדולה, אלוהים גדול מדי ואדיר מדי מכדי לעורר רק אמונה. אמונה יכולה רק להביא אתכם לסף החוויה. מעבר לכך, האמונה חלשה מדי וניתנת לטעויות מכדי לשאת אתכם הלאה. כאן האמונה משרתת את מטרתה היחידה והחשובה ביותר – להביא אתכם אל שער החוויה. זוהי תכלית האמונה ותכלית ההכנה. זוהי מטרת ההכשרה הדתית בעולמכם ובכל העולמות. מעבר לשער זה נמצא אלוהים של קהילת היקום הגדולה. המוביל לשער הזה היא רוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר ומעבר לשער הזה נמצאת הרוחניות של קהילת היקום הגדולה יותר.

על מנת להבין את התיאולוגיה של אלוהים בקהילת היקום הגדולה, עליכם להיות בעלי מודעות גדולה יותר, אוצר מילים גדול יותר וטווח ניסיון גדול יותר. זה יכול להיות מתורגם עבורכם, ואתם יכולים לתרגם את זה לאחרים, אבל המילים שלכם לא יכולים להשיג את זה. זה יכול להיות מועבר מאחד לשני רק באמצעות תהליך מסתורי של העברה אלוהית. אף אחד לא יכול להבין את זה אינטלקטואלית כי הסביבה של זה גדולה מדי ומקיפה מדי.

מי שרוצה רעיונות בלבד יצטרך להישאר עם הדתות המקומיות שלו, כי זה גדול מדי. מי שרק רוצה לדעת קווים מנחים לחיים בונים ימצא את זה גדול מדי ומבלבל מדי, בלתי מוסבר מדי ומסתורי מדי. אלה שחווים את אלוהים בקהילת היקום הגדולה ואלה שיכולים להעביר את אלוהים בקהילת היקום הגדולה מייצגים אנשים שחצו את גבולות מורשתם הגזעית ויכולתם האינטלקטואלית. הם הפכו אוניברסליים בחשיבתם. הם רואים את מה שאחרים לא יכולים לראות, והם יודעים את מה שאחרים לא יכולים לדעת. זה העול שלהם והמתנה שלהם. עבורם, אמונה אינה בעיה מכיוון שהם חרגו מהצורך באמונה ומעבר לגבולות האמונה. הניסיון שלהם מדהים מכדי להיות מתורגם לאיזה מנעד רחב או לאיזה קהל גדול. זה חייב להינתן מאדם אחד למשנהו. הכנסייה שלהם והמקדש שלהם הם הסביבה שבה הם מקבלים מסר אלוהי ומתקשרים אותו לאחרים. התלמידים שלהם מעטים. המסע שלהם ארוך. הדרישות שלהם נהדרות. היישום שלהם הוא מוחלט ושלם.

האם מתנה כזו אפשרית לאנושות? זה לא רק אפשרי אלא הכרחי. ללא מתנה זו, לחוויה של קהילת היקום הגדולה תהיה השפעה הרסנית על האנושות. ללא מתנה זו, תשוקתה של האנושות לכוח ולשליטה תוביל לאסון. ללא מתנה זו, לא תוכלו להבין את אלה שתפגשו מקהילת היקום הגדולה, ולא תוכלו להבין את השינוי הגדול ואת האירועים הגדולים המתרחשים בעולמכם.

דרך הידיעה של קהילת היקום הגדולה יותר מוצגת לעולם כאמצעי להכין אתכם לקהילת היקום הגדולה יותר וכאמצעי להכין אתכם לאלוהים של קהילת היקום הגדולה יותר. זהו האמצעי להכין אתכם למטרה גדולה יותר בחיים הקשורה לחיים בכל מקום. קהילת היקום הגדולה יותר היא הסביבה הגדולה יותר בה אתם חיים ושאליה עליכם לתת דין וחשבון כעת. דרך הידיעה של קהילת היקום הגדולה יותר היא רוחניות מסוג אחר, אך תגלו שהחוויה שנמצאת בלב ליבה של דרך זו מוכרת יותר ומאשרת יותר מכל דבר שאי פעם חוויתם בעבר. חוויה זו תזכיר לכם את ביתכם העתיק ואת אלה ששלחו אתכם לעולם. זה יזכיר לכם את הקשר הגדול יותר של מערכות יחסים שקיים אפילו ברגע זה שחורג מגבולות הזמן והמקום שלכם בחיים. זהו פתח ליקום גדול יותר. זהו אמצעי ליכולת גדולה יותר וחוכמה גדולה יותר בחיים. זוהי תשובה לצורך גדול יותר באנושות ובחיים בכל מקום.