כרך 2

Volume 2

אודות כרך 2

כרך שני של המסר החדש מאת האלוהים מכיל את המסורת הרוחנית העמוקה יותר בלב ההתגלות החדשה של אלוהים לאנושות.

להלן טקסטים יסודיים של התיאולוגיה והרוחניות של המסר החדש של האלוהים. זה כולל את ספרי המסר החדש 'רוחניות של קהילת היקום', 'מערכות יחסים ויעוד עליון', ו'הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים'. טקסטים ייחודיים וקדושים אלה התקבלו בתהליך מתמשך של התגלות על ידי השליח.

טקסטים אלה הציגו את התגלות הליבה של אלוהים לעולם בנוגע לידיעה, (מהי הידיעה), קהילת היקום הגדולה (מהי הקהילת היקום הגדולה) ומערכות יחסים וייעוד עליון, כמו גם תורות מכוננות על אופי נוכחותו ומטרתו של אלוהים בעולם וביקום שמעבר לו.

בטקסטים אלה, האנושות מתוודעת לדרך הידיעה הפנימית של קהילת היקום הגדולה, מסלול התרגול הרוחני וההתפתחות הפנימית הנהוגה ברחבי היקום מאז ימי קדם. דרך הידיעה הפנימית של קהילת היקום הגדולה מוצגת כעת בפני העולם שלנו לראשונה.

בעוד טקסטים אלה מבססים עוד יותר את היסוד הרוחני של המסר החדש, הם משמיעים גם קריאה אינטימית עמוקה מאלוהים ליחיד – קריאה של עוצמה ומסתורין גדולים. קריאה זו נשמעת עבורכם, קוראת דרך המסדרונות העתיקים של מוחכם, קוראת לידיעה עמוקה יותר ולזיכרון קדום שחי בתוככם, ומחכה להתגלות.

כמו כן בכרך 2 נמצא הספר 'הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים'.

הספרייה של המסר החדש

כרך 2

תוכן עניינים


מבוא
פרק 1: מהו אלוהים?
פרק 2: מהו העולם?
פרק 3: מהו כוח החיים?
פרק 4: מהי ידיעה?
פרק 5: מהו הייעוד האנושי?
פרק 6: מהי קהילת היקום הגדולה?
פרק 7: כיצד מושגת החכמה בחיים?
פרק 8: למי מיועדת החכמה?
פרק 9: כיצד אלוהים משתתף בעולם?
פרק 10: איך מתכוננים?
פרק 11: לטובת מה אתם מתכוננים?
פרק 12: את מי תפגשו?
פרק 13: מה חייב להלמד מחדש?
פרק 14: ממה יש להימנע?
פרק 15: מי משרת את האנושות?
פרק טז: מי הם הבלתי נראים?
פרק 17: כיצד מתרחשת ההתגלות בחיי אדם?
פרק 18: מהו גורל האנושות?
פרק 19: מהי דת?
פרק כ: מהו חינוך דתי ולמי הוא מיועד?
פרק 21: מהי דרך הידיעה של קהילת היקום?
פרק 22: היכן ניתן למצוא את הידיעה?
פרק 23: כיצד מתורגמת הידיעה בקהילת היקום?
פרק 24: מה הם המדרגות לידיעה?
פרק 25: מה זה חסד?
פרק 26: מי הוא ישוע?
פרק 27: מהי התפתחות הדת בעולם?


תוכן עניינים


פרק 1: היחסים הראשוניים ביותר שלך
פרק 2: היחסים שלך עם עצמך
פרק 3: היחסים שלך עם אחרים
פרק 4: היחסים שלך עם העולם
רק 5: היחסים שלך עם המשפחה הרוחנית שלך
פרק 6: היחסים שלך עם הידיעה
פרק 7: היחסים שלך עם הלא ידוע
פרק 8: בעיית הרשע וכוחות הצרימה
פרק 9: שלבי ההתפתחות
פרק 10: נישואין
פרק 11: המטרה שלך והקריאה הרוחנית שלך
פרק 12: יצירת מערכות יחסים
פרק 13: קיום מערכות יחסים
פרק 14: השלמת מערכות יחסים
פרק 15: סיכום


תוכן עניינים


פרק 1: להיות אדם של המסר החדש
פרק 2: להיות תלמיד של המסר החדש
פרק 3: להיות אדם של המסר החדש
פרק 4: הקשר שלך עם השליח
פרק 5: הקהילה העולמית של המסר החדש של אלוהים
פרק 6: תמיכה בהתגלות החדשה של אלוהים
פרק 7: עד להתגלות
פרק 8: התמודדות עם התנגדות ועוינות
פרק 9: –
פרק 10: –
פרק 11: העלייה לרגל
פרק 12: הגנה על המסר והשליח
פרק 13: ההבחנה של שליחים כוזבים