זמן ההתגלות

The Time of Revelation - Grey book coverThe Time of Revelation is an upcoming new book to be released by The Society for the New Message. The remainder of the book will be available soon. We will send an announcement to you by email as soon as this book is released, and will update this book web page to include all chapters.

If you haven’t already subscribed to the New Message Mailing List and would like to receive news and updates about new releases, please do so by scrolling down to the Signup to Mailing List on the left sidebar and enter your email address.

זמן ההתגלות הוא הספר הראשון בכרך 1 של המסר החדש מאת האלוהים.

תוכן עניינים

זמן ההתגלות
תוכניתו של אלוהים לעולם
הסף הגדול
קול ההתגלות
בודהה והמסר החדש מאלוהים
ישוע והמסר החדש מאלוהים
מוחמד והמסר החדש מאלוהים
המסר והשליח
עול השליח
גורל ויעוד