קריאתו של השליח

הקשיבו להתגלות המקורית באנגלית:

הורדה (קליק ימני כדי להוריד)

כפי שנגלה
למרשל ויאן סאמרס
ב-3 בספטמבר 2014
בבולדר, קולורדו

אודות ההקלטה

הטקסט שאתם קוראים הוא שכתוב הקול המקורי של הוועידה השמיימית כפי שהיא דיברה דרך השליח מרשל ויאן סאמרס
 
כאן, המסר המקורי מאלוהים, אשר קיים מעבר למילים, תורגם לשפה והבנה אנושית על ידי הוועידה השמיימית אשר משגיחה על העולם. לאחר מכן הוועידה מעבירה את המסר מאלוהים דרך השליח, אשר בעקבות כך משוכתבת ומוצעת לכם ולכולם.
 
בתהליך מיוחד זה, הקול של ההתגלות מדבר מחדש. המילה הכתובה והקול המקורי נמצאים בעולם. מי יתן ותהיו ממקבלי המתנה של ההתגלות ושתהיו פתוחים לקבל את ייחודו של המסר עבורכם ועבור חייכם
 


הערה לקורא:
תרגום זה נמסר לאגודה על ידי תלמיד של המסר החדש אשר התנדב לתרגם את הטקסט המקורי באנגלית. אנחנו מאפשרים גישה לתרגום בצורתו הראשונית כדי שתהיה לאנשים ההזדמנות לחוות חלק מהמסר החדש בשפתם.

אלוהים שלח שליח לעולם, שליח שנשלח מהוועידה המלאכית. הוא השליח הראשון שמגיע מאז ימי מוחמד. ולא יישלח עוד שליח נוסף במשך זמן רב מאוד.

תפקידו כל כך חשוב. הוא מביא משהו לעולם שמעולם לא הובא לכאן קודם לכן, הוא ממשיך את סדרת ההתגלויות הגדולה שהובאו לאנושות בנקודות מפנה קריטיות בהיסטוריה ובאבולוציה שלה.

הוא מגיע בתקופה של צורך גדול וגובר כאשר האנושות עומדת בפני עולם של שינויים סביבתיים עצומים, וכל התהפוכות הפוליטיות והכלכליות שייגרמו כתוצאה מכך. הוא מגיע בזמן שבו האנושות עומדת בפתחו של יקום מלא חיים תבוניים. הוא מגיע בזמן שבו האנושות חייבת להתכונן.

הקריאה שלו לעולם היא שהעולם חייב לקבל את זה. אנשים מכל האומות, התרבויות וההשתייכות הדתית, הוא קורא לכם – לאלה שיכולים לשמוע, לאלה שיכולים לקבל, לאלה שמבינים שהתגלות חדשה חייבת לבוא.

כי הדת נפלה לאי-סדר והיא מתנגשת בתוך עצמה ובין ביטוייה הראשוניים. היא הפכה לכלי של המדינה ולכלי של אלה המחפשים כוח ושליטה על אחרים.

ובכל זאת זה לבדו לא הביא את ההתגלות החדשה לעולם. זה אכן הסף הגדול שהאנושות עומדת בפניו, שרק המסר החדש מאלוהים יכול לגלות לכם במלואו. זהו סף של שינוי עצום בעולם, שידרוש הכנה והסתגלות בקנה מידה שלא נראה מעולם. זה ידרוש הכנה לעיסוק של האנושות בחיים ביקום, שכבר החלו, אבל באופן מסוכן מאוד למשפחה האנושית.

אנשים מכל האומות, התרבויות והמסורות הדתיות, השליח קורא לכם לקבל את האומץ והכנות להרגיש את הצורך הגדול שאלוהים ידבר אליכם שוב. כי אלוהים מדבר אל האנושות רק בנקודות מפנה גדולות, בזמנים של צורך והזדמנות גדולים.

התפילות הכנות והבקשות והצרכים האמיתיים של אנשים בכל רחבי העולם נענים כעת באמצעות ההתגלות. אך אלוהים לא נותן לבני האדם את מה שלו הם מצפים. אלוהים נותן לבני האדם את מה שהם צריכים לזמן הזה ולזמנים שיבואו. וההתגלויות הן כה עצומות ועמוקות שהן מדברות על הצרכים של אנשים שעדיין לא נולדו, העמים בעוד חמישים שנה או מאתיים שנה מהיום – כה גדולה היא ההתגלות. זו הסיבה לכך שהתגלויותיו הקודמות של אלוהים גדלו עם הזמן והיו מסוגלות לקיים ברציפות את בני האדם מתקופות שונות ואומות שונות, בכל מיני נסיבות.

כך יהיה המקרה עם ההתגלות החדשה של אלוהים אם ניתן יהיה למצוא אותה ולקבלה, ללמוד אותה וליישם אותה. הוא לא כאן כדי להחליף את דתות העולם, אלא כדי לתת להן היקף וממד גדולים יותר ולאחד אותן. זאת משום שאלוהים יזם את כולם, והאדם שינה את כולם באמצעות אימוץ, בלבול ושחיתות.

אנשי כל העמים, התרבויות והמסורות הדתיות, השליח קורא לכם להכיר בצורך העמוק יותר שלכם, בצורך הנשמה שלכם. זה לא רק הצורך של היום, או אירועי העולם, או המשבר של הרגע הזה. זהו צורך נרחב ועמוק יותר – הצורך להתאחד עם המקור שלכם, הצורך לצבור את הכוח שרק השמיים יכולים לספק, הצורך לדעת את המטרה והכיוון האמיתיים שלכם מעבר למה שהתרבות שלכם, ואפילו הדת שלכם הכתיבו לכם. כי רק אלוהים יכול לתת לכם את זה.

הצורך לסלוח, הצורך ביושרה, הצורך במטרה וכיוון אמיתיים מעבר למה שהתרבות שלכם ואחרים קבעו לכם – זה חייב לבוא מאלוהים אם זה יהיה אמיתי ויעיל, אם זה ישרת אתכם בכל עת, בכל מיני מצבים – מעבר לכל המחלוקות האנושיות, מעבר לכל הסכסוכים של האנושות, מעבר לכל הכישלונות של האנושות.

אלוהים יודע מה מגיע מעבר לאופק ומבקש להזהיר אתכם, לברך אתכם ולהכין אתכם.

השליח קורא לכם עכשיו לשמוע, להיענות, למצוא זאת, לקבל זאת, להניח בצד את השיפוטים שלכם, את העדפותיכם ואת תוכחותיכם כדי שתוכלו לקבל את ברכות הבורא, שניתנו עכשיו מחדש תחת מערכת נסיבות שונה מאוד, כשהאנושות עומדת להתמודד עם הניסיונות הגדולים ביותר שלה.

לא כולם יוכלו להיענות בהתחלה, אבל יש רבים בעולם היום שבשלים לשמוע את זה. מכל העמים, מכל התרבויות, מכל מסורות האמונה, יש רבים שבשלים לשמוע את הקריאה הזו.

השליח הוא אדם מבוגר עכשיו. לכן הזמן הוא מהותי עבורכם כדי לשמוע אותו, לקבל אותו ולהכיר בו בשנותיו הנותרות על כדור הארץ.

הוא קורא לכם לקבל, ללמוד ולקחת את המדרגות לידיעה, את הידיעה העמוקה יותר שאלוהים הציב בתוככם שהוצבה בתוככם עוד לפני שבאתם לעולם – להדריך אתכם, להגן עליכם ולהוביל אתכם לחיים גדולים יותר של מטרה והגשמה בעולם. אתם לבד לא יכולים לתת לעצמכם את הדברים האלה.

ללא הידיעה הזו, אנשים ילכו בעקבות השבט. הם ילכו בעקבות התרבות. הם ילכו בעקבות אזהרותיהם של אחרים. הם ילכו לאיבוד בעולם של תשוקה, אשליות ומרמור. הם יחיו חיים של ייאוש, ולעתים קרובות חיים של אלימות. הם לא יהיו מוכנים לכוחות הגדולים יותר שמשנים את העולם אפילו ברגע זה.

ללא הידיעה, אנשים יוצבו זה נגד זה כפי שתמיד עשו – נאבקים, מתחרים, נלחמים, הורסים זה את זה כפי שעשו תמיד.

רק בזכות השליחים והמסרים הגדולים, האנושות הגיעה אפילו עד לכאן בהצלחה כה רבה, למרות כישלונותיה ושגיאותיה הרבים.

אבל עכשיו יש להעניק התגלות חדשה. השליח בילה 40 שנה בקבלתה תוך כדי בידוד. כעת עליו להכריז לעולם בשנותיו הנותרות. ייעודו, אם כן, אינו רק לקבוצה אחת או לאומה אחת או לאזור אחד. זה לכל העולם, ולכן הוא משדר לכל העולם, ומספק את ההתגלות לכל העולם, ומספק בפעם הראשונה בכל ההיסטוריה האנושית את קול ההתגלות.

קול כזה שדיבר אל ישוע, הבודהא ומוחמד אתם יכולים לשמוע בפעם הראשונה – הקול שלנו, הקול הזה, קול הוועידה המלאכית מדברים יחד כאחד, מציאות ותופעה שהשכל שלכם לא יכול להבין, אבל הלב שלכם יכול לקבל בעוצמה.

כי האדון הוא אדון היקום כולו, עם אינספור גזעים של ישויות כה שונות מכם, וממדים אחרים של העולם הפיזיקלי ושל הבריאה מעבר לתחום הפיזי לחלוטין.

אלוהים שם את הידיעה בתוככם. אם תתעוררו אליה ותיענו לה, רצונו של אלוהים יוכל להניע אתכם, להגן עליכם ולהדריך אתכם, משום שאתם זקוקים לה עכשיו יותר מאי פעם.

אנשים מכל העמים, התרבויות והמסורות הדתיות, שִׁמְעוּ את קריאתו של השליח [אליכם]. אל תחלקו על כך. אל תכחישו זאת, או שתתכחשו לחסדו ועוצמתו של אלוהים. ואתם מתכחשים למתנת אלוהים אליכם, שאתם זקוקים לה עכשיו יותר מכל דבר אחר.

כי המסורות הגדולות של העבר לא יכולות להכין את האנושות לשינוי הגדול שמגיע לעולם או למפגש של האנושות עם החיים התבוניים ביקום – שני האירועים הגדולים ביותר בכל ההיסטוריה האנושית, שני האירועים שיכולים להשפיע יותר מכל דבר אחר על עתידו של כל אדם על כדור הארץ ושל אלה שעוד יבואו. כל כך גדול הוא הצורך שאתם בקושי יכולים לזהות אותו. זה מעבר לצרכים שאתם חושבים עליהם.

אבל העולם מתחיל להיתפרק. הציוויליזציה האנושית מתחילה להתמוטט. זה ישפיע עליכם ועל כל אדם, עשיר או עני, בכל מדינה, בכל פינה בעולם.

עליכם לשמוע את קריאתו של השליח אליכם. אלוהים שלח אותו לכאן כדי להיות המקבל והנציג העיקרי של ההתגלות החדשה של אלוהים לעולם.

אל תחלקו על כך מטעמים דתיים. זאת משום שאינכם יכולים לקבוע מה אלוהים יעשה או מתי אלוהים ידבר. אינכם יכולים לקבוע שלא ניתן לשלוח שליח אחר לעולם. רק יהירות וטיפשות יכריזו הכרזות כאלה.

אתם נכנסים לעולם חדש של משאבים הולכים ופוחתים, מזג אוויר אלים, יבולים כושלים ושינוי ביולוגי ופיזי עצום בעולם שנוצר על ידי הטיפשות, תאוות הבצע והשימוש לרעה של האנושות בעולם. זהו זמן של צורך הולך וגובר, המסלים עם כל יום שעובר. מעטים האנשים שמודעים למה שזה באמת אומר ועד כמה זה ישנה את הנסיבות שלהם. אבל אלוהים יודע, וההתגלות מגלה זאת בבהירות רבה.

איזה אדם בעולם יודע מהם החיים ביקום, או אילו מפגשים מסוג זה ידרשו או ישפיעו על האנושות, וכיצד להבחין בין חבר לאויב במפגש כזה? רק אלוהים יודע, ואלוהים שלח את ההתגלות כדי לגלות לכם זאת ולהכין אתכם לכך, שכן שום דבר בעולם לא יכול להכין אתכם לכך.

אנשים מכל העמים, התרבויות והמסורות הדתיות, שומעים את קריאתו של השליח. הוא האדם היחיד שיכול לעשות זאת. כי הוא נשלח מהוועידה המלאכית. הוא לא אדם רגיל. הוא לא אלוהים, כי אף אדם אינו אלוהים. אבל הוא חבר הוועידה והוא בעולם. כי כל השליחים הגדולים באו מהוועידה. זה מה שנתן להם את הכוח ואת ההשתייכות להביא את ההתגלויות הגדולות שהם הביאו לעולם.

עכשיו אתם חיים בזמן של התגלות. זהו זמן שיאתגר את האמונה שלכם, את האומץ שלכם, את הביטחון שלכם, את האמון שלכם בעצמכם ובאחרים בדרכים שמעולם לא נראו בעבר. אפילו למלחמות הגדולות של המאה הקודמת תהיה משמעות מועטה מאוד בהשוואה למה שאתם תתמודדו איתו עכשיו – תוצר של השימוש לרעה של האנושות בעולם.

רק אלוהים יכול להראות לכם את הדרך. שכן עד כה, האנושות לבדה לא הצליחה לתקן את התנהגותה. רק אלוהים יכול להראות לכם נתיב לעתיד גדול יותר עבור המשפחה האנושית, משום שאנשים לא יכולים להמציא זאת לעצמם.

לשם כך, עליכם לראות שאלוהים גדול בהרבה ממה שחשבתם בעבר – אל של אינספור גזעים ביקום, אל של תחום חיים כה רחב שהשכל שלכם בקושי יכול לתפוס אותו, או [אפילו] חלק ממנו.

זהו האל ששלח אתכם לעולם באמצעות משפחתכם הרוחנית. זהו האל שהניח את הידיעה בתוככם כדי להדריך אתכם ולתת לכם חוכמה מעבר לעולם. זהו האל שיחזיר לכם את שלמותכם האמיתית, את טבעכם העמוק יותר ואת המטרה האמיתית שהביאה אתכם לעולם בדיוק בנסיבות שאתם מבקשים להכחיש או להימנע מהן.

אנשים מכל האומות, התרבויות ומסורות האמונה, שומעים את קריאתו של השליח, שכן זוהי קריאתו של אלוהים. הוא אכן השליח. אבל הוא לא כאן רק כדי להעביר את המסר, אלא כדי לייצג אותו ולדבר בשמו. הדבר הזה מתאפשר בגלל מי שהוא ומאיפה שהוא בא.

אין אף אחד אחר [בעולם] שיכול לתפוס את התגלות אלוהים ולהשתמש בה לעצמו, שכן אין להם את הכוח או החיבור לעשות זאת. והשמיים לא יכבדו אותם, לא משנה מה הם מכריזים על עצמם.

רק אחד נשלח. כי זו דרכם של דברים. רק אחד נשלח, והוא נמצא בעולם, והוא קורא לכם. הוא קורא לכם בקולו, והוא קורא לכם באמצעות ההתגלות עצמה, אשר הולכת ונהיית זמינה לעולם במהירות האפשרית.

השליח הוא אדם צנוע. אין לו שום מעמד בעולם. הוא עבר הכנה שלא דומה לשום דבר שאתם יכולים לדמיין למען הקריאה הגדולה יותר ולמען המשימה הגדולה יותר כאן על כדור הארץ. אך עליו לדבר אל אנשי כדור הארץ ולהגיע לכמה שיותר אנשים בשנים שנותרו לו.

זו הקריאה שלו אליכם. זהו האתגר שלכם. האם אתם יכולים להתמודד עם אור ההתגלות? האם אתם יכולים להיות פתוחים להתגלות החדשה של אלוהים לעולם? האם אתם יכולים לאמץ אותה לליבכם וליישם אותה בחיים שלכם? כי היא תספק לכם כל כך הרבה עכשיו, בכל מה שאתם עושים ובכל מה שאתם צריכים.

אלוהים נתן את ההתגלות לעולם, ובכל זאת היא תספק את השיקום לכל אדם שיכול לקבל אותה וליישם אותה בחייו. רק גאונות הבורא יכלה לעשות זאת. רק גאונותו של הבורא יכלה לדבר אל בני כל האומות, כל התרבויות וכל מסורות האמונה באמצעות ההתגלות החדשה.

הברכה עליכם. השליח קורא לכם לקבל אותו. השליח קורא לכם להיות כנים ופתוחים באמת. השליח קורא לכם להניח בצד את אמונותיכם ואת תוכחותיכם כדי שתוכלו להיות פתוחים להתגלות. אם אינכם יכולים לעשות זאת, אלוהים לא יכול לעזור לכם. אלוהים לא יכול לסייע לכם.

שכן אלוהים עדיין נוכח בעולם, והתגלותו של אלוהים לאנושות הגיעה כעת שוב.