מה ישים קץ למלחמות

כפי שנגלה
למרשל ויאן סאמרס
באפריל 29, 2007
בעיר העתיקה, ירושלים, ישראל

אודות הטקסט

הטקסט שאתם קוראים הוא שכתוב הקול המקורי של הוועידה השמיימית כפי שהיא דיברה דרך השליח מרשל ויאן סאמרס

כאן, המסר המקורי מאלוהים, אשר קיים מעבר למילים, תורגם לשפה והבנה אנושית על ידי הוועידה השמיימית אשר משגיחה על העולם. לאחר מכן הוועידה מעבירה את המסר מאלוהים דרך השליח, אשר בעקבות כך משוכתבת ומוצעת לכם ולכולם.

בתהליך מיוחד זה, הקול של ההתגלות מדבר מחדש. המילה הכתובה והקול המקורי נמצאים בעולם. מי יתן ותהיו ממקבלי המתנה של ההתגלות ושתהיו פתוחים לקבל את ייחודו של המסר עבורכם ועבור חייכםהערה לקורא:
תרגום זה נמסר לאגודה על ידי תלמיד של המסר החדש אשר התנדב לתרגם את הטקסט המקורי באנגלית. אנחנו מאפשרים גישה לתרגום בצורתו הראשונית כדי שתהיה לאנשים ההזדמנות לחוות חלק מהמסר החדש בשפתם.

שלום נמצא במחשבות של אנשים רבים, אך שלום אינו אפשרי ללא צורך ונחיצות. שלום כמטרה, או שלום כשאיפה, או שלום כרצון אין בכוחו להתגבר על המתחים והאיבה הקיימים בין אנשים ואפילו בתוך אנשים, בתוך יחידים.

השלום שניתן יהיה לבסס בעתיד חייב להיות מבוסס על צורך ונחיצות. זה חייב להתבסס על הבנה ברורה שהאנושות נכנסת לתקופה של קושי חמור – מול עולם בהידרדרות, עולם של משאבים הולכים ומתמעטים, בו אנשים רבים נוספים יפיקו מהשפע שהעולם יכול לספק, עולם שבו האנושות תצטרך להתמודד עם תחרות מצד גזעים אחרים אשר מעבר לעולם – מכלול נסיבות שכשהם מתקיימים יחד גדולים ועמוקים ומרחיקי לכת יותר מכל מה שהאנושות כולה נאלצה להתמודד איתו בעבר.

לא יהיה אף אחד בעולם שלא יושפע מנחשולי התמורה הגדולים האלה ומהחשכה הגדולה שיש בעולם, שגוברת עם כל יום שעובר. כאן שלום לא יכול להיות פשוט הפסקת הסכסוך, שכן הצעדים שינקטו לכונן שלום כעת חייבים להיות הרבה יותר קיצוניים ומרחיקי לכת. פשוט לעכב אנשים מלתקוף אחד את השני לא יהיה יעיל בעתיד כאשר המגבלות הללו לא יהיו קיימים.

על מנת שתבינו מה יידרש בעתיד, עליכם להבין את הסכנה הגדולה של העתיד ואת הצרכים הגדולים של האנושות וכיצד ניתן יהיה להגשים אותם בעתיד. עליכם להביא הבנה חדשה למצב, אחרת לא תראו את אופי הבעיה, ולא תראו כיצד ניתן ליצור את הפתרון.

לא מספיק לומר שאנשים רוצים שלום. ואינכם חייבים להאמין שאנשים חיו תמיד בהרמוניה, כי הייתה מעט מאוד הרמוניה בעולם במהלך הזמן. ואתם לא צריכים לחשוב שהקמת שלום בעולם היא פשוט יצירת תוכנית חברתית חדשה או תשתית חברתית חדשה או שזה הכל עניין של פוליטיקה או יחסים בין מדינות או קבוצות שונות.

כי אם אנשים נמצאים במלחמה בתוך עצמם, הם יביעו זאת בעולם, והם יוסיפו לסכסוך הקיים בין עמים. אם אנשים מחויבים להגשים את רצונותיהם, זה יציב אותם בסכסוך עם אחרים שרצונותיהם מתחרים בזה. ואם אנשים רוצים יותר ממה שהם באמת צריכים, הם יקחו מאחרים שצרכיהם לא נענו.

זהו נושא מוסרי ואתי עבור כל אדם. כאן העשירים חייבים לתת לעניים. זו לא פשוט אפשרות. זו לא פשוט שאלה מוסרית או אתית. זה הכרח, או שלא תהיה יציבות. לא תהיה יציבות ואנשים ימשיכו להתנהג ולחשוב כמו תמיד.

עכשיו העולם כולו בסכנה. האנושות והציוויליזציה עלולים להיכשל. האנושות עומדת בפני איום חמור מעבר לעולם על ידי אותם גזעים המבקשים לנצל אנושיות חלשה ומפולגת.

כל זה מתגלה במסר החדש שאלוהים שלח לעולם לשם הגנתה וקידומה של האנושות. אך הגנה והתקדמות חייבים לדרוש הבנה אחרת. כי אם אנשים וקבוצות ועמים ימשיכו כפי שאתם ממשיכים עכשיו, העולם ייכנס לתקופה של ירידה ממושכת, ומלחמה ותחרות וסכסוך יצאו מכלל שליטה, ואנשים בכל מקום יסבלו מאוד, ואסונות גדולים יבואו לעולם.

אנשים לא יהיו מוכנים ואנשים לא יבינו. אנשים ירגישו נבגדים על ידי אלוהים. אנשים ירגישו שנבואותיהם מתגשמות וכי סוף העולם בפתח.

אבל זה לא סוף העולם. זו רק תוצאה של בורות אנושית וטעות אנושית ותוצאה של הופעתה של האנושות בקהילת היקום הגדולה יותר של חיים תבוניים בה האנושות תצטרך להתמודד עם כוחות מתחרים שמעבר לעולם שלכם.

יש צורך, אפוא, במסר החדש שאלוהים מעביר לעולם שתינתן הבנה ברורה על מצוקתה ומצבה של האנושות וההזדמנות הגדולה לאחדות אנושית ושיתוף פעולה הקיים, אפילו ברגע זה. אך כדי לראות את ההזדמנות הגדולה הזו, עליכם לראות את הבעיה הגדולה יותר העומדת בפני האנושות. זה דורש הבנה ברורה וחדשה. קשה להשיג הבנה חדשה אלא אם כן הנסיבות מחייבות אתכם לעשות זאת.

לכן, אל תהיו בהכחשה לגבי נחשולי התמורה הגדולים שהולכים ובאים. אל תנסו להפחית מערכם ולקרוא להם דברים אחרים. אל תבטלו אותם כחשיבה מפוחדת בלבד. אל תחשבו שהם מייצגים רק נקודת מבט אחת. אל תחשבו שהם פשוט התחזיות של כמה יחידים.

אם אינכם יכולים לראות את הבעיה, לא תראו את הפתרון. אם אינכם יכולים להתמודד עם חומרת העיתים, לא תביאו את הרצינות האמיתית הנדרשת למצב. ולא יהיה לכם את המוטיבציה ליצור הבנה חדשה וגישה חדשה.

לא מספיק פשוט לפחד ולהתעצבן על העתיד ולהתלונן על התנהגותם של אחרים, כי כעת עליכם לעשות חשבון נפש על חייכם וכיצד אתם מתייחסים לעולם ולאנשים אחרים.

זוהי התמודדות עבור כל אחד. זו לא פשוט בעיה שממשלה כלשהי צריכה לפתור. האחריות משותפת לכולם, באופן פרטני וקולקטיבי. אם אתם יכולים לשקול זאת ברצינות, תבינו שאין לכם תשובה, שהתשובות שלכם אינן מספיקות ואפילו אתם עצמכם לא בטוחים מה לעשות בתחום החיים שלכם והחשיבה שלכם.

זו הסיבה שאלוהים שלח מסר חדש לעולם, לא כדי לענות על כל השאלות שלכם, לא כדי לפתור את כל הבעיות שלכם, אלא כדי להצית את התבונה הגדולה יותר בתוככם ולהראות לכם בבירור לאן העולם הולך ומה יידרש. .

אנשים יצטרכו לעבוד על כל הפרטים ויצטרכו להבין כיצד ליישם את כל הדברים האלה. אך ללא הבנה גדולה יותר זו, האנושות תילחם ותתמודד ותאבק עם עצמה. המחלוקות והפיצולים שלה יתחדדו. מלחמותיה יהפכו לממורמרות וממושכות יותר. זה יהיה קבוצה נגד קבוצה, דת נגד דת, אומה נגד אומה. כאן אינכם יכולים להאשים ממשלה אחת או מנהיג אחד, שכן כולם יהיו אחראים.

אנשים אפילו לא חושבים בתוך ההקשר הנכון כדי להבין מה קורה גם היום, מדוע אנשים סובלים כל כך ומדוע הסבל שלהם גובר. מאשימים אנשים אחרים, מאשימים ממשלות אחרות, אך הבעיה מהותית יותר מכך.

יש לזה הרבה קשר לאופן שבו אנשים משתמשים בעולם ובמשאבים שלו. וכי אנשים מזדהים רק עם משפחתם או עם הקבוצה הקטנה שלהם ולא מבינים שהאנושות תצטרך לעבוד יחד הרבה יותר בשיתוף פעולה על מנת להשתמש במשאבים הללו בעולם, שכעת הולכים ומתמעטים.

השאלה של ממשלות, אם כן, היא לא פשוט כמה כוח צבאי יכול להיות לכם או כמה עושר אתם יכולים לצבור או איך אתם יכולים לשמר אורח חיים שלא ניתן יהיה לקיים בעתיד. השאלה היא: “איך תטפלו בעם שלכם? איך תספקו את מה שהם יצטרכו? " כי רק זה ישמור על יציבות וסדר, ורק זה ימנע את האנושות מליפול לתוהו ובוהו והרס.

זה לא פשוט כמו להיות בעל אידיאולוגיה פוליטית חדשה. זה לא פשוט כמו לדרוש שאנשים יהיו בשלום, כי אנשים לא יהיו בשלום. השינוי שיידרש ישמור על אנשים במצב של עימות וסערה, שכן שלום ושינוי אינם מתקיימים יחדיו באופן כזה טוב.

זהו עימות הכרחי, או שאנשים לא יתעלו ויתגברו. הם לא יראו מה יידרש מהם או מאומותיהם. הם תמיד יאשימו אנשים אחרים. הם תמיד יחשבו שבגלל מישהו אחר הם סובלים או שבגלל מישהו אחר הזמנים קשים. וכל האנרגיה הטמונה בתלונות ובבכיינות ובהטלת האשמה על אחרים תבוזבזנה, מכיוון שהיא לא תוביל לכלום. זה לא ייצור פעולה בונה. זה לא יעלה את רמת האחריות האישית. זה לא יעודד ולא ידרוש מאנשים לשקול כיצד הם חיים ומה עליהם עצמם לעשות בתוך [חייהם] וביחסים שלהם עם אחרים, לחיות חיים מאוזנים ופשוטים יותר.

אלה שעשירים ינסו להישאר עשירים, ואלה שרוצים להיות עשירים יחתרו לעושר, והעניים יהפכו לעניים יותר. לא יכול להיות שלום כעת בנסיבות אלה. ממצים את העולם. אתם פשוט לא יכולים לבזוז אותו עוד ועוד ולקוות לספק את כל צרכי האנושות.

אחדות אנושית חייבת להיות מונעת על ידי צורך ולא רק על ידי אידיאלים גבוהים. זה הופך לשאלה מעשית כמו גם לשאלה אתית ומוסרית. זה דורש שכל פרט יכיר כיצד הוא חי ולראות ולשאול את עצמו: "האם הדרך בה אני חי תוכל לקיים אותי בעתיד? ואיך אוכל לתמוך באחדות אנושית ובשיתוף פעולה אנושי? "

כל המשאבים שלכם – הן חומריים, הן פסיכולוגיים או רגשיים – יצטרכו לבוא לידי ביטוי כדי ליצור אחדות גדולה יותר במשפחה האנושית. זה יצטרך לקרות בתוך משפחות, בתוך ערים, בתוך קהילות, בתוך אומות ובין אומות.

מלחמות יצטרכו להיזנח ולהיות מוגדרות כהרסניות באופן הדדי לכל המעורבים. זו כבר לא רק אפשרות. אתם לא יכולים להרשות את זה לעצמכם. אי אפשר לתת לזה לבוא לידי ביטוי. המשפחה האנושית לא יכולה לספוג את זה. היא לא יכולה לשרוד את זה. לא יהיה לזה שום פתרון.

אתם נכנסים למערך נסיבות חדש שידרוש מחויבות הרבה יותר גדולה לא רק מצד ממשלות ומנהיגים, אלא מאנשים בכל מקום. המוטיבציה תהיה מעשית, מוסרית ואתית. העשירים יצטרכו לחיות בפשטות יותר על מנת שמשאבים יחולקו בצורה שוויונית יותר. העולם יצטרך להיות מטופל בצורה הרבה יותר מצפונית ומשאביו יצטרכו להישמר, אחרת לאנושות לא יהיה עתיד. ללא יציבות זו, אין שלום. אין ביטחון. אין רווחה.

כל המשפחה האנושית נכנסה למצב שעכשיו ההימור כל כך גבוה שאין מקום לתמרן. אין אדמות חדשות לכבוש. העולם מנוצל עד תום. הוא כבר מלא.

לכן, האנושות אינה יכולה להתנהג כפי שהתנהגה תמיד. יש להביא כעת את ההיבטים הגדולים יותר של טבע האדם לידי ביטוי. ואת ההיבטים האפלים שלו יש לעצור ויש לשלוט ולהכיל. זהו הניסיון הגדול של האנושות. זהו הצורך הגדול שיש לאנושות.

האנושות הגיעה כעת לסף גדול. היכולת שלכם לשרוד ולהתקדם תיקבע בעשור הקרוב. אל תניחו שהאנושות תצליח. אל תתנו לעצמכם את הביטחון הכוזב הזה. אל תחשבו, "אה, עברנו כבר את כל הבעיות האלה בעבר, תמיד שרדנו, תמיד הצלחנו, תמיד משכנו את עצמנו קדימה." אל תתנו לעצמכם את ההבטחות האלה. אל תחשבו שבגלל שרוח האדם חזקה ההצלחה של האנושות מובטחת.

כעת אתם מתמודדים עם תחרות מעבר לעולם. יש כוחות מתחרים המחפשים כאן יתרון גם עכשיו. מעולם לא הייתם צריכים להתמודד איתם לפני כן. הם לא כמו אלה שביקרו בעולם מקודם. הם לא מחשיבים את ערכה של האנושות, והחופש אינו ידוע להם. בעיניהם העולם הזה, ואפילו האנושות עצמה, הם רק משאב שיש להשתמש בו ולנצל אותו. אל תחשבו, אם כן, אל מול כל אלה שהאנושות תמשיך ותתקדם, שכן אתם לא רק נתונים לסכנה של הידרדרות העולם, אתם גם נתונים לסכנת שיעבוד לגורמים מעבר לעולם.

לכן יש מסר חדש מאלוהים בעולם מכיוון שללא המסר החדש הזה, האנושות לא הייתה רואה, היא לא הייתה יודעת והיא לא תפעל כראוי. היא לא היתה מתכוננת לעתיד שיהיה שונה מהעבר. היא לא תכיר בחומרת המצב. והיא לא תשנה את מהלכה, הכיוון שלה או התנהגותה.

זה ידרוש כוח ואומץ מכל אדם. כאן אתם לא יכולים להיות עצלנים ומפונקים. כאן אתם לא יכולים להיות אדישים או דו משמעיים. כל מה שאתם מעריכים עומד על כף המאזניים. כל מה שהאנושות יצרה ומועיל אי פעם נמצא על כף המאזניים. כל מה שאתם אוהבים מונח על כף המאזניים. כל אדם. כל מקום. הכל.

אל תבטיחו לעצמכם בחשבכם שהעיירה שאתם גרים בה או המדינה שאתם אוהבים או השממה המקסימה שהעניקה לכם השראה או היופי של הטבע או האתרים הנעלים והקדושים יוכלו לשרוד תחת נחשולי התמורה הגדולים והחושך הגדול שנמצא בעולם.

עליכם למצוא כוח עמוק יותר, את כוח הידיעה בתוככם כפרט, את העוצמה הגדולה יותר שאלוהים הציב בתוככם שעליכם למצוא ולעקוב אחריו. כי כל מה שסביבכם יהיה בסימן שאלה ויהיה נתון לסערה, וחוסר וודאות גדול ישתלט על הכל. ואי הוודאות הזו תביס אתכם או שתעלה מתוככם כוח גדול יותר, חוכמה גדולה יותר, כוחה ועוצמתה של הידיעה – תבונה גדולה יותר שבורא כל חי נתן למשפחה האנושית וששוכנת בלתי נגלית בתוך כל אדם.

הידיעה הזו היא שעכשיו צריכה לבוא לידי ביטוי, כי זה מה שיעניק לאנושות את הכוח ואת האומץ ואת הנחישות וההתמדה לבצע את מה שיידרש. רק הכוח הגדול יותר הזה בתוככם הוא שיכול לרסן את הצער האנושי, את הכעס האנושי ואת המשקל האיום של ההיסטוריה האנושית.

אולי תראו מה אפשרי עבור האנושות, אולי תראו מה צריך לשנות, אבל מה ייתן לכם את הכוח לשנות את מה שבתוככם ולהיות חלק מהשינוי שיידרש בעולם? כאן אתם לא יכולים פשוט לומר, "ובכן, אנשים אחרים לא יוכלו לשנות. האנושות לא תוכל לשנות. לכן, אני לא צריך לשנות."

אתם כן צריכים להשתנות. לא מצאתם את הכוח שלכם. האנרגיה שלכם מופנת לכיוונים לא נכונים. אתם אבודים במה שאתם רוצים וממה שאתם מפחדים. אתם מחויבים לדברים שאין להם תכלית. אתם מחשיבים דברים חסרי חשיבות. אתם מניחים הנחות שאין להן בסיס ולא יעמדו מול שינויים גדולים. יש לכם אמונות שאינן עולות בקנה אחד עם החיים ועם המקום אליו החיים הולכים.

יש שינוי גדול שחייב לקרות בתוך מספיק אנשים. לא כולם יוכלו לעשות את השינוי הזה, אבל אצל מספיק אנשים זה צריך לקרות, כדי להתנגד לפיתוי להילחם ולהיאבק ולנהל מלחמה כנגד אחרים. הפיתוי הזה יהיה גדול מאוד בעתיד; זה יהיה חזק מאוד. והפיתוי שתנקטו צד אחד ותחשבו שאתם צריכים להצטרף לקבוצה שאותה מסכנים או שאתם צריכים להצטרף לקבוצה שמנסה להתגבר על קבוצות אחרות, יהיה חזק מאוד. חייכם יאוימו ויתערערו מכיוון שאתם חיים בזמנים גדולים אלה.

אבל נכון גם שהגעתם לעולם לשרת את העולם בזמנים הגדולים האלה ושהידיעה בתוככם מוכנה לחלוטין לבאות. היא לא מפחדת מהעולם. היא לא מפחדת ממה שיכול לקרות כאן. לא בהכרח אכפת לה ממה שלכם אכפת. היא כאן מתוך משימה בתוככם, וזו המשימה שלכם בחיים.

אבל לעולם לא תמצאו את המשימה הזו דרך הרצונות שלכם והפחדים שלכם וההשקפות הפוליטיות שלכם והציניות שלכם והשיפוט שלכם כלפי אחרים. לא תמצאו את הכוח הגדול יותר הזה באמצעות משאלת לב או דרך ניסיונות להאמין או להתעקש שהעולם טוב יותר ממה שהוא באמת.

לא תמצאו את הכוח שתצטרכו כדי לשרוד ולתרום לעולם נזקק אלא אם כן תוכלו להתמודד עם נחשולי התמורה הגדולים, אלא אם כן תוכלו לאפשר להם להורות ​​לכם מה עליכם לשקול מחדש ומה עליכם לעשות גם היום. כדי להתחיל בהכנה הארוכה שתידרש. כי אף אחד לא יכול להישאר היכן שהוא נמצא ולקוות להיות במצב אשר יתן לו יתרון בעתיד.

זו הסיבה שיש מסר חדש מאלוהים בעולם מכיוון שאנשים לא יודעים מה הולך ומגיע, לא יודעים להתכונן ולא מכירים את הכוח הגדול יותר שחי בתוכם.

אל תחשבו שכולם צריכים למצוא את הכוח הזה, כי לא כולם יהיו מסוגלים. אבל תצטרכו. אתם ואחרים כמוכם תצטרכו. ואתם עדיין לא במצב להבין את מהות הכוח הזה או עד כמה הוא יכול להיות יעיל בעולם לא בטוח.

המסר החדש מאלוהים מבסס את מה שיש להבין, מבסס את מה שהולך ובא ומבסס את הצורך הגדול בהכנה. הוא מדגיש מה כל אדם יכול לעשות בגילוי כוח הידיעה בתוכו וכיצד עליו להתחשב ביחסיו עם העולם עצמו ועם אחרים. הוא מדבר על השינוי הגדול שמתקרב וקובע כיוון לפעילות אנושית, להתנהגות אנושית ולהבנה אנושית.

המסר החדש של אלוהים אינו מחויב לשום מוסד או ממשלה בעולם, שכן הוא מסר מאלוהים. אלוהים שלח שליח לעולם למסור את המסר הזה. לעולם אל תחשבו שאלוהים שלח כבר את כל המסרים שאלוהים ישלח אי פעם, כי זה לא יכול להיות נכון.

אל תחשבו שהעבר קובע את העתיד, שכן למען האמת, העתיד קובע את ההווה. העתיד לא כאן כדי להגשים את העבר. אפילו השליחים עצמם שאלוהים שלח לעולם לא יכלו לחזות את מה שמגיע כעת.

לכן, יש לשלוח מסר חדש מאלוהים לעולם, כי האנושות נכנסת למציאות חדשה – מציאות שהיא לא מוכנה ולא מודעת לה, מציאות שאפילו המסרים הגדולים שאלוהים שלח לעולם [לפני] אינם יכולים להכין את האנושות בזמן באופן מלא והולם.

אתם לא יודעים על הסכנה הגדולה בעולם כיום. אתם לא יודעים על נחשולי התמורה הגדולים שהולכים ובאים. אתם לא יודעים מה זה ידרוש מכם. אינכם יודעים היכן תמצאו את הכוח והחוכמה לנווט בזמנים קשים אלה – לא רק כדי לשרוד, אלא כדי להפוך לכוח של טוב, לכוח של החלטה, למלא את חלקכם הקטן אך המהותי בבניית אחדות אנושית ושיתוף פעולה אנושי. אחדות ושיתוף פעולה אלו לא יתבססו על כך שאנשים יסכימו על הכל. אך היא תתבסס על אנשים שמשתפים פעולה כדי להבטיח ביטחון ויציבות עבור מדינותיהם, עיירותיהם ומשפחותיהם.

המסר החדש מדבר אל ממשלות העולם, אל מנהיגי הממשלות הללו, אל מנהיגי מוסדות הדת. במקום לבנות כוח צבאי ולהגן על העשירים מאוד ולנסות לשמר את השליטה על מדינות אחרות, במקום לנסות לשלוט או לתפעל מדינות אחרות, עליכם לדאוג לעם שלכם.

כל עם חייב לדאוג לאנשיו. כל עיירה חייבת לדאוג לאנשיה, שכן הצרכים יגדלו ויהפכו לשולטים. בעתיד אנשים רבים יאבדו את מקום עבודתם. אנשים רבים יעמדו בפני קיפוח, אפילו במדינות עשירות. איך תטפלו באנשים האלה? כיצד תשמרו על יציבות על ידי מתן צרכים בסיסיים, מענה לצרכים בסיסיים של אנשים, מתן משאבים חיוניים שאנשים להם זקוקים?

זה לא קשור למותרות, שכן בעתיד יהיו מעט מותרות. המותרות האמיתיות שלכם יהיו יציבות והשראה מהידיעה בתוככם והידיעה באחרים. שכן תהיה גבורה גדולה ופעילות נטולת אנוכית גדולה שתידרש כעת.

עליכם לחשוב עכשיו על רווחת העולם כולו, על ביטחונו של כל העולם. שכן האנושות אינה לבדה ביקום, ויש אחרים שצופים ומחכים ומתכננים. אסור לכם לחשוב על הגנה על האינטרסים האישיים שלכם או על האינטרסים של פלח כלשהו בחברה או בקבוצה שלכם או בדתכם או בלאום שלכם. עליכם לחשוב על ביטחון לכל העולם.

כאשר מספיק אנשים יכולים לעשות זאת, זה יגבר כל שאר הדברים. זה יהיה כמו להיות בבית בוער בו כל דאגה או עיסוק אחר נשכחים לנוכח מה שקורה באותו הרגע. אתם משתפים פעולה או שאתם מתים. אתם מצילים אנשים. ואתם עובדים ביחד.

זהו הצורך הגדול של זמנכם וההזדמנות הגדולה של זמנכם. אנשים רבים ברחבי העולם התפללו לשלום ולסיום המלחמה והישועה וההדרכה האלוהית. לכן יש מסר חדש מאלוהים בעולם.

אבל המסר אינו מה שאנשים לו מצפים. זה לא מה שאנשים חושבים, וזה לא תואם את האמונות הדתיות שלהם או את המנהגים החברתיים שלהם. אבל המסרים האמיתיים מאלוהים לעולם אינם עושים זאת מכיוון שהם מסרים מאלוהים ולא מאנשים.

אתם יכולים להמציא כל תוכנית שאתם חושבים שהיא אפשרית. אתם יכולים לחשוב שהטכנולוגיה תציל אתכם. אתם עשויים לחשוב שיֶשוּ ישוב או מנהיג גדול אחר ישוב. אתם עשויים לחשוב שיהיה קרב אחרון שיסדיר הכל. אך כל זה אינו נכון, שכן הכל מבוסס על הבנה עתיקה מאוד שאינה רלוונטית כעת.

מלחמה גדולה תשמיד את האנושות ותשעבד אותה למעצמות אחרות ביקום. לא יהיה מנהיג גדול שיכול להוביל את כולם, כי לא כולם יכולים ללכת בעקבות מנהיג כזה או כל מנהיג אחר. אם ישו היה שב לעולם, אנשים היו נלחמים על האם הם מאמינים בו או לא. הוא היה מביא מלחמה והרס לעולם, וזה לא מה שאלוהים רוצה.

האנושות לא הגיעה עד כה עם סיוע כה גדול, דרך כל כך הרבה תלאות, פשוט כדי להכחיד את עצמה בסוף. אל תחשבו שאלו הם קץ כל הזמנים. זו טיפשות. כן, דברים רבים יצטרכו להגיע לסיומם, אך זה מהווה סף גדול לאנושות ואפשרות להתחלה חדשה ולכיוון חדש ולמערכת דרישות חדשה.

השליח שנשלח לעולם להביא את המסר הזה לא יוביל את האנושות, לא יהפוך למנהיג פוליטי, לא יפתור את כל בעיות העולם. הוא כאן כדי להעביר את המסר ולעשות כל שביכולתו כדי להבטיח כי המסר יישאר טהור ובלתי מושחת, שהוא לא יחטף על ידי מדינה או קבוצה דתית אחרת ויהפוך למשהו אחר המגלם חיפוש אחר טובה עצמית.

יהיו מנהיגים רבים לאנושות, אך אם עליהם להיות יעילים ומועילים, עליהם להיות בעלי הבנה גדולה יותר זו. עליהם להסתכל על העולם בעיניים חדשות, והם חייבים לראות את מה שמגיע מעבר לאופק, ועליהם להכיר בפגיעות הגדולה של האנושות ביקום. אך כל עוד האנושות תישאר חלשה ומפוצלת, בסתירה עצמית, היא תהיה חסרת אונים ביקום ופגיעה ביותר להתערבות – התערבות כמו שכבר מתרחשת כעת.

המסר החדש של אלוהים הוא שמחזיק את ההבטחה הגדולה ביותר. בכוחו לאחד את דתות העולם במצב גדול יותר של אחדות ושיתוף פעולה; לעסוק בחשיבה אנושית, בהמצאה, ביצירתיות ובפעילות, כדי לענות על מערך צרכים גדול בהרבה. הוא כאן כדי להחזיר את היושרה האמיתית לפרט על ידי גילוי הרוחניות שלכם, את המשמעות של הרוחניות שלכם, את חשיבות הרוחניות שלכם, את הרוחניות האנושית ברמת הידיעה.

התגלות כזו מעולם לא התרחשה לפני כן, אך היא חייבת להתרחש כעת. כי זהו זמן ההתגלות וזה זמן הסכנה. ישנו חושך גדול בעולם. האנושות ניצבת כעת בפני סכנה גדולה. יש לכם תחרות מעבר לעולם והאנושות חלשה וחלוקה ולא חושדת בכלום.

נדרשת אהבה גדולה מכל אדם כדי להיענות, כפי שנדרש אהבה גדולה מבורא כל חי כדי להעביר מסר חדש לעולם להגנת האנושות ולקידומה. הכל מבוסס על אהבה גדולה. יש דאגה, כפי שהורה דואג לילדו, אך הוא אינו מבוסס על פחד.

אהבה גדולה היא זו שהביאה את המסר החדש הזה לעולם, וזו תהיה אהבה גדולה בקרב כל אדם ובין עמים שתתן לאנשים את הכוח ואת העוצמה ואת ההבנה הדרושים להכנת האנושות ולהבטחת ביטחון רב יותר למשפחה האנושית ואחדות גדולה יותר בין העמים.

שכן חייב להיות שיתוף פעולה ואחדות עכשיו, גדולה יותר מכל דבר שאי פעם הושג והוקם. והאחדות הזו לא תהיה זמנית. היא לא תתבסס על אירוע אחד בלבד או תתקיים סביבו בלבד. זה יהיה לשימור והגנה על העולם והגנה על הציוויליזציה האנושית וכל מה שטוב בתוכה.

לבורא כל חי יש אמון באנושות מכיוון שבורא כל החיים נתן ידיעה לאנושות – תבונה גדולה יותר השוכנת בתוך כל פרט. לאלוהים אין אמון באמונות והנחות אנושיות, ברצונות אנושיים או באידיאולוגיות אנושיות. לאלוהים יש אמון בידיעה, כי זה מה שאלוהים ברא בכם. כל השאר רכשתם מהסביבה אשר סביבכם ומאנשים אחרים, אך הידיעה בתוככם היא מה שאלוהים ברא בכם – גדולה ממוחכם, גדולה מגופכם, גדולה ממחשבותיכם, גדולה יותר מהפחדים שלכם.

זו האהבה הגדולה שחיה בתוככם, וזו האהבה הגדולה שתקדם את חייכם ותחסוך מכם את ההרס שלכם ותיתן לכם את הכוח והיכולת לטפל בזולת.