התגלויות נוספות

התגלויות אחרות של המסר החדש מאלוהים:

כאן ניתן למצוא התגלויות אחרות של המסר החדש מאלוהים שעדיין לא נערכו על ידי השליח לכרכים וספרים.

Audio Downloads Available at New Knowledge Library:

CDs Available at New Knowledge Library:

–>