מהו המסר החדש?

 "המסר החדש מאלוהים הוא מסר אמיתי של בורא עולם אשר נשלח לעולם בתקופה של תמורה גדולה, מאבק ותהפוכות."

המסר החדש אינו מבוסס על שום מסורת דתית קיימת או הוראה רוחנית. זוהי מתנה לכל העמים והאמונות. היא מכבדת את כל האמונות הקיימות בכל הנבואות הגדולות שהבורא העניק לעולם, אך היא לא דומה לשום התגלות שניתנה לאנושות בעבר.

זוהי התגלות חדשה אודות הרוחניות של האחדות, שימור העולם והעתיד של האנושות בקהילת הגדולה של חיים תבוניים בייקום.