Society

Mikä on Society?

The Society for the New Message from God on 501(c)(3) -artiklan mukainen uskonnollinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on säilyttää, suojella ja levittää Jumalan Uutta Sanomaa maailmaan. Society ei ole sidoksissa mihinkään muuhun uskonnollisen tahoon. Society saa rahallisen tukensa lahjoituksina Uuden Sanoman opiskelijoilta eri puolilta maailmaa, eikä se saa sponsorirahoja tai tuloja minkään maan hallitukselta tai uskonnolliselta organisaatiolta.

Societyn perusti Sanantuoja Marshall Vian Summers vuonna 1992; hän näki tarpeen järjestölle ja omistautuneelle Uuden Sanoman ydinryhmälle, joka voisi viedä eteenpäin Sanantuojan missiota sekä hänen elinaikanaan että sen jälkeen, suojellen suurta Sanomaa ja pitäen yllä sen puhtautta pitkälle tulevaisuuteen asti.

Siitä päivästä tähän päivään asti on Society jakanut Sanantuojan taakan seisoen hänen vierellään, todistaen Ilmoituksen prosessia ja ottaen suureksi tehtäväkseen Jumalan uuden Sanoman tuomisen ihmiskunnalle.

Societyyn kuuluu kymmenen Jäsentä ja kolmetoista Ydinavustajaa, joista jokainen on valinnut vastata omaan kutsumukseensa avustaa Sanantuojaa sekä edistää Uuden Sanoman saattamista maailman tietoisuuteen. Lisäksi Societya avustavat ja tukevat eri maissa asuvat omistautuneet vapaaehtoiset, jotka palvelevat monissa eri tehtävissä.

Society seuraa Uuden Sanoman johtajan Marshall Vian Summersin suoraa ohjeistusta. Uuden Sanoman johtajaa avustamassa on Societyn johtaja Reed Summers, joka koordinoi organisaation eri osastoja valvovaa johtoryhmää.

Työmme

Societyn tehtävä on tuoda Jumalan Uusi Sanoma maailmaan kaikille ihmisille, jotta ihmiskunta voisi löytää yhteisymmärryksen, suojella Maata, suojella ihmiskunnan vapautta ja edistää ihmiskunnan sivilisaatiota seisoessamme suuren ja ennennäkemättömän muutoksen kynnyksellä.
Society omistautuu työssään edistämään Sanoman ja Sanantuojan tehtävää, jonka alkuperäisesti perusti Jumala ja Enkelien Yhteisö. Tämä missio on syvästi yhteydessä maailmamme evoluutioon ja kohtaloon, ja se on suorassa yhteydessä Pyhään Suunnitelmaaan, joka palvelee maailmaamme tänä kriittisenä aikana ihmiskunnan historiassa.

Aina ajanlaskun alusta ja näkyvän maailman luomisesta asti Jumala ja Enkelien läsnäolo ovat edistäneet tehtävää parantaa Erillisyys ja pelastaa erilliset Tietouden kautta, sekä meidän maailmassamme että kautta Maailmojen Suuryhteisön universumin, jota asuttaa älyllinen elämä.

Society on omistautunut palvelemaan tätä tehtävää ja Jumalan Suunnitelmaa. Tällä hetkellä pääasiallinen työmme on vastaanottaa, säilyttää, suojella ja esittää Jumalan Uutta Sanomaa maailmassa. Me pyrimme tekemään tätä kirjojen julkaisujen kautta, tukemalla käännösprosessia eri kielille, pitämällä yllä verkkosivuja, keskustelufoorumeita ja monia muita verkkoympäristöjä, antaen opetusta ja osallistumisalustan Maailmanlaajuiselle Yhteisölle tapahtumien, lähetyksien, Kokoontumisten sekä Uuden Sanoman Maksuttoman Koulun (Free School) kautta.

Tätä tekemällä Jumalan kutsu ja kommunikaatio voi saavuttaa kaikkien ihmisten sydämet, herättäen Tietouden voiman maailmassa, jotta ihmiset voisivat löytää oman ainutlaatuisen antamistapansa tässä lisääntyvien tarpeiden, muutosten ja mahdollisuuksien ajassa.

Kuitenkin tämä on vastuu joka suuresti ylittää sen, mitä yksin voimme tehdä. Se edellyttää tukea ja apua monilta ihmisiltä. Kirjat, joita pidät käsissäsi; verkkosivu, joka evästää ja inspiroi sinua; Suuryhteisön Pyhättö, jossa järjestetään Uuden Sanoman tapahtumia; toimistot, joissa ylläpidetään tätä organisaatiota, ovat kaikki monen ihmisen antamisen tulosta.

Ja kiitos sen kaiken rahallisen tuen, ovat ovet avoinna Suuryhteisön Pyhättöön, Uuden Sanoman Maksuton Koulu on avoinna kaikille ihmisille kuluitta ja yhä enemmän Uuden Sanoman kokoelmia ja kirjoja on saatavilla ilmaiseksi verkossa. Sinä, joka saatat olla ensimmäisten joukossa vastaanottamssa ja kokemassa Jumalan Uuden Sanoman, voit liittyä toisten joukkoon antamaan todellista tukea tämän elintärkeän tehtävän hyväksi.

Missiomme

 1. Tuoda Jumalan Uusi Sanoma ihmiskunnalle puhtaassa muodossaan-
 2. Tuoda uutinen ihmisille kaikkialla uudesta Sanantuojasta ja hänen läsnäolostaan maailmassa.
 3. Tukea Tietouden esiintuloa ihmisten elämässä kaikkialla Uuteen Sanomaan sisältyvän opetuksen ja kehityspolun kautta
 4. Kannattaa ihmiskunnan tietoisuutta ja valmistautumista Suuriin Muutosaaltoihin ja ihmiskunnan esiintuloon älyllisen elämän asuttamaan universumin Suuryhteisöön.
 5. Kannustaa uskontojen välistä yhtenäisyyttä ja suvaitsevaisuutta niinkuin Jumalan tälle ajalle antamassa Sanomassa opastetaan.
 6. Tukea ja kannattaa Sanantuojaa kun hän jatkaa Uuden Sanoman vastaanottamista maailmalle.
 7. Perustaa Uuden Sanoman Maailmanlaajuinen Yhteisö Uuden Sanoman oppimiseen, elämiseen ja tukemiseen linjassa Sanantuojan ja Societyn kanssa.
 8. Rakentaa vahva järjestöllinen perusta Uuden Sanoman maailmaan viemiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Strategiset tavoitteet

 1. Vakiinnuttaa henkinen tietoisuus Uudesta Sanomasta ja Uuden Sanoman traditio maailmassa.
 2. Saavuttaa miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti Uuden Sanoman opetuksilla ja julistuksella.
 3. Muuntaa Jumalan Uuden Sanoman Testamentin teksti ja ääni luettavaksi.
 4. Saattaa Uuden Sanoman valtava laajuus ja syvyys saataville kirjojen, verkkosivujen ja käännöksien kautta.
 5. Antaa Sanoman Ääni maailmalle sen alkuperäisessä äänitetyssä muodossaan.
 6. Julkaista Sanantuojan opetuksia maailmalle sekä ääni- että tekstimuodossa.
 7. Vakiinnuttaa Sanantuojan visio Uuden Sanoman oppimisen ja elämisen tiestä.
 8. Luoda ihmisille maailmanlaajuisesti mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa Sanoman sekä heidän oman syvemmän luontonsa ja kutsumuksensa kanssa Uuden Sanoman Maksuttoman Koulun kautta.
 9. Rakentaa järjestöllistä vakautta ja kestävyyttä, jotta voimme menestyksekkäästi kohdata maailman reaktion Uutta Sanomaa ja sen Julistusta kohtaan.

Tietoa Uuden Sanoman johdosta

Marshall Vian Summers

Sanantuoja, Uuden Sanoman johtohahmo

Marshall Vian Summers on Jumalan Uuden Sanoman Sanantuoja. Hänet valittiin ja valmistettiin Enkelien Yhteisön toimesta ennen tätä elämäänsä, palvelemaan tässä Uuden Ilmoituksen Sanantuojan roolissaan, ja hän on nyt vastaanottanut suurimman ja kokonaisvaltaisimman Sanoman, joka on koskaan annettu ihmiskunnalle.

Marshall on perustanut Societyn, joka muodostettiin vuonna 1992 säilyttämään ja tuomaan esiin Jumalan Uutta Sanomaa maailmassa. Hän on tämänhetkinen Jumalan Uuden Sanoman sekä Uuden Sanoman Maailmanlaajuisen Yhteisön johtaja. Hänen johtajan roolinsa tulee ajan mittaan perimään hänen vaimonsa Patricia Summers.

Nykyisin Sanantuoja jatkaa Uuden Sanoman tälle ajalle ja tuleville ajoille tarkoitetun laajenevan Ilmoituksen vastaanottamista. Lisäksi hän toimii julistuksensa ja ydinviestinsä maailmalle viemisen parissa ja myös dokumentoi laajaa kokoelmaa opetuksia, ohjeita ja selvennyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa oppilaita oppimaan ja elämään Uutta Sanomaa. Ja viimeisenä, hän toimii historiallisen projektin parissa kooten yli 9000-sivuista Sanomaa kokonaisuudessaan yhdeksi testamentiksi ihmiskunnalle.

Reed Summers

Uuden Sanoman opettaja ja edustaja

Syntymän kautta Uuden Sanoman perinteeseen mukaan tullut Sanantuojan poika, Reed Summers on Societyn jäsen ja tällä hetkellä ohjaa sen yleistä jakamis- ja opetustehtävää. Lisäksi hän tarjoaa opetusta ja suuntaa Maailmanlaajuisen yhteisön oppilaille sekä toimii Sanantuojan pääasiallisena julkisena edustajana.

Reed Summers liittyi Sanantuojan ja Societyn seuraan vuonna 2004, 20 vuoden ikäisenä. Sen jälkeisinä vuosina hän on tukenut Sanantuojan missiota monessa eri tehtävässä: Uuden Sanoman verkkosivujen, kirjankansien ja julkistusmateriaalin suunnittelussa; kirjoittamisessa, puhumisessa ja opettamisessa Uuden Sanoman Maksuttomassa Koulussa, Sanantuojan monien matkojen koordinoimisessa; sekä työskennellyt Patricia Summersin rinnalla luomassa opinto-ohjelmaa Uuden Sanoman Maksuttomaan Kouluun, Uuden Sanoman videolähetyksissä, valvojaisissa ja kokoontumisissa.

Patricia Summers

Uuden Sanoman opettaja ja edustaja

Patricia on ollut Marshallin rinnalla vuodesta 1983 lähtien, melkein vuosikymmenen ennen Societyn perustamista. Ilmoituksen ensimmäisistä päivistä lähtien hän on ollut läheisenä apuna Sanantuojalle hänen pitkällä matkallaan Uuden Sanoman Ilmoituksen vastaanottamisessa. Patricia on pysynyt hänen rinnallaan aina, auttaen kantamaan kasvavaa vastuun ja roolin taakkaa.

Patricia on Societyn jäsen, ja yli kolmen vuosikymmenen ajan hän on auttanut järjestön rakentamisessa ja ohjannut sen monien haasteiden läpi saadakseen sen siihen tilaan, missä se on tällä hetkellä. Tänä päivänä hän työskentelee Reed Summersin ja Sanantuojan kanssa Societyn johdossa, Ilmoituksen kirjojen kokoamisessa sekä Uuden Sanoman välittämisessä maailmalle. Lisäksi hän on yksi Uuden Sanoman pääasiallisista opettajista antaen elintärkeää viisautta, inspiraatiota ja suuntaa Maailmanlaajuisen Yhteisön opiskelijoille, jotka opiskelevat Ilmoitusta.

Societyn jäsenistä

Marshall Vian Summersille ja Societylle on annettu valtaisa vastuu tuoda Uusi Sanoma maailmaan. Kymmenelle Societyn jäsenelle on sekä taakka että siunaukselta sitoutua täysin sydämin tähän suureen palvelukseen ihmiskunnalle.

Society on Uuden Sanoman Pyhän Sanan ja Äänen opastaja ja suojelija. Uuden Sanoman Lähde on uskonut heille tämän roolin suojella, säilyttää ja jakaa tämä Uusi Pyhä Sanoma ja palvella sitä täysin sydämin. Heidän työnsä onkin suojella Uuden Sanoman puhtautta sen julkaisuissa, teksteissä, äänessä, kuvissa ja julkisissa tapahtumissa.

Societylla on laaja-alaiset käytännön vastuualueet, jotka liittyvät tehtävään suojella ja julistaa Uutta Sanomaa ja tukea Maailmanlaajuisen Yhteisön opiskelijoiden kehitystä. Tässä työssään he ovat mukana monissa ydinryhmissä ja Societyn projekteissa koordinoiden ydinavustajien ja vapaaehtoisten järjestöä avustavaa työtä.

Societyn jäsenet eivät ole hengellisen neuvonantajan, ohjaajan tai opettajan asemassa. He eivät opeta Uutta Sanomaa tai tulkitse sitä. Sen sijaan heidän roolinsa on pitää yllä organisaation keskeistä työtä ja tukea Sanantuojaa ja Uuden Sanoman opettajia tarjoamalla opetuksellinen polku ja inspiraatiota kaikille niille, jotka pyrkivät oppimaan ja elämään Pyhää Sanomaa.

Tällä hetkellä Societyssä on kymmenen jäsentä: Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers ja Patricia Summers

Societyn jäsenten tarina

Jokaisella Luojan kautta aikain antamalla Ilmoituksella on tarina – tarina sen jakamisesta, tarina sen Sanantuojasta ja tarina silloisesta yhteisöstä, joka kerääntyi tukemaan Sanatuojaa ja auttamaan tuomaan esiin Jumalan Ilmoituksen maailmaan.

Jumalan Uuden Ilmoituksen tarina on tapahtuu silmiemme edessä juuri nyt, Sanantuojan ympärillä, Societyn ympärillä – sen pienen häntä tukemaan kokoontuneen piirin – ja kasvavan Maailmanlaajuisen opiskelijayhteisön ympärillä. Tämä on tarina, jolla on vaatimaton alku ja joka jatkuu parhaillaan.

Vuonna 1992, oltuaan Ilmoituksen prosessissa jo 10 vuotta, Sanantuoja perusti Society-yhdistyksen, vaikka siihen aikaan hänen kanssaan läsnä oli vain muutama yksilö, jotka pystyivät tulemaan mukaan.

Sitä seuranneina vuosina nykyiset Societyn jäsenet tulisivat löytämään Ilmoituksen ja lopulta ottivat oman paikkansa sen palveluksessa. Jokaisella heistä on oma ainutlaatuinen tarinansa.

Erilaisista elämäntilanteista, olosuhteista ja paikoista käsin, heistä jokainen kohtasi Sanoman tai Sanantuojan ja alkoi vastaamaan tunnistamisen kokemukseen ja kutsumuksen tunteeseen, ottaen ensiaskeleensa palveluksentäyteistä elämää kohti, tietämättä minne nämä askeleet johtaisivat tai mitä se tarkoittaisi.

Ja niin he saapuivat – ottaen vapauden löytää tiensä – yksi kerrallaan, jokainen kohdaten haasteita ja vastuksia, mutta jokainen tietäen että heidän täytyy tulla, tietäen että heidän täytyy astua palvelutehtävään tätä saapuvaa Sanomaa ja sitä vastaanottavaa miestä varten.

Palvelusvuosiensa aikana he ovat kulkeneet Sanantuojan kanssa vaikeaa polkua pitäen yllä syvää omistautumista ja sitoutumista häntä ja hänen tehtäväänsä kohtaan, jolloin hän on vapautunut tekemään sitä, mitä vain hän voi tehdä. He ovat seisoneet hänen rinnallaan ja olleet paikalla häntä varten, oli haaste tai vaikeus mikä hyvänsä.

Tänään he vastaavat edelleen kutsumuksen ja vastuun tuntoonsa, tavoitellen tietään suurempaan palvelukseen, kohdaten yhä suurempia haasteita, joissa heidän elämänsä ja roolinsa muuttuu ja uudelleenmäärittyy tämän suuren mission palveluksessa. Tämä kaikki tapahtuu siksi, että Jumalan Uusi Sanoma voisi tavoittaa maailman yhä pienenevässä aikaikkunassa, välittäen viisautta ja syvää ymmärtämystä, jota harvemmin näkee tässä maailmassa. Jumalan Uusi Sanoma kutsuu esiin Tietoutta ihmiskunnassa niin, että tämä hengellinen voima voisi tulla esiin ja opastaa ihmiskuntaa nyt kun sitä niin suuresti tarvitaan.

Mutta kuinka näin ihmisryhmä voisi mitenkään tehdä tämän kaiken? Miten he saavat tämän tehtävän päätökseen? Näiden kysymysten kanssa he elävät.

Nyt muutkin ovat alkaneet vastaamaan omaan kutsumuksen tuntoonsa auttaa Societyä tässä suuressa hankkeessa. Ydinavustajat ja monet Societya avustavat vapaaehtoiset ovat nyt ottamassa merkittäviä rooleja ja vastuualueita mikä mahdollistaa mission etenemisen yhä suuremmassa mittakaavassa.

Suuren Sanoman varhaisen yhteisön tarina jatkaa muotoutumistaan, kun inspiroituneet yksilöt ympäri maailmaa vastaavat Jumalan Uuteen Ilmoitukseen ja ottavat paikkansa sen palveluksessa niin maailmassa kuin suoraan tukien Sanomaa ja Sanantuojan tehtävää.

Societyn ydinvustajat

Societyn ydinavustajat ovat olennainen osa Jumalan Uuden Sanoman missiossa. Ydinavustajat ovat henkilöitä, jotka tuntevat henkilökohtaista kutsumuksen tuntoa palvella ja edistää Sanoman ja Sanantuojan tehtävää ja auttaa Societyä toteuttamaan tätä tehtävää maailmassa. He ovat asettaneet tämän keskeiseksi painopisteeksi, vahvistaen sisäistä ja ulkoista elämäänsä riittävästi pystyäkseen vastaamaan ja edistämään Societyn työn pääalueita sekä ylläpitämään näitä pitkäaikaisesti. Tämä on todellinen esimerkki aidosta palvelutyöstä.

Tällä hetkellä kolmetoista ydinavustajaa kolmesta eri maasta on avustamassa Societyä.

Societya avustavat vapaaehtoiset

Societyä avustavat vapaaehtoiset antavat elintärkeää apua Societyn työn ja mission osa-alueiden edistämiseen. Vapaaehtoiset ovat Maailmanlaajuisessa Yhteisön eri puolilla maailmaa asuvia opiskelijoita, jotka kykenevät tarjoamaan aikaansa, taitojansa ja ovat käytetttävissä tiettyjen tehtävien toteuttamiseen, projektien miehittämiseen sekä tekemään yhteistyötä yhdistyksen tiimien ja osastojen kanssa. Tämä palvelu täydentää heidän opiskelijuuttaan ja Uuden Sanoman jakamistyötä, ja se on merkittävänä tukena Societyn ja Sanantuojan missiossa.

Tällä hetkellä Societya avustaa 84 vapaaehtoista 28 eri maasta.


Lahjoita auttaaksesi tuomaan Uusi Sanoma maailmaan