Uuden Sanoman käännösprosessista

Sanantuoja Marshall Vian Summers on ottanut vastaan uutta Sanomaa Jumalalta vuodesta 1983. Jumalan uusi Sanoma on suurin pyhä Sanoma, joka koskaan on ihmiskunnalle annettu, tällä kertaa annettu lukutaitoiselle globaalin viestinnän ja kasvavan globaalin ymmärryksen maailmalle. Sitä ei ole annettu vain yhdelle heimolle, yhdelle kansakunnalle tai yhdelle uskontokunnalle, vaan saavuttamaan koko maailma. Tätä varten tarvitaan käännöksiä niin monelle kielelle kuin mahdollista.

Pyhän Sanoman ilmestyksenomainen prosessi on paljastettu ensimmäistä kertaa historiassa. Tässä erityislaatuisessa prosessissa Jumalan Läsnäolo kommunikoi sanattomasti Enkelien Yhteisölle, joka valvoo maailmaa. Tämän jälkeen Yhteisö kääntää kommunikaation ihmiskielelle ja ilmaisee kaiken yhteisesti Sanantuojansa kautta, jonka äänestä tulee tämän suuremman Äänen välikappale – Sanoman Ääneksi. Sanat puhutaan englanniksi ja nauhoitetaan suoraan äänitiedostoksi, ja sen jälkeen ne kirjoitetaan puhtaaksi ja julkaistaan Uuden Sanoman teksteinä ja äänitiedostoina. Tällä tavoin Jumalan alkuperäisen Sanoman puhtaus säilyy ja voidaan antaa kaikille ihmisille.

Ja lisäksi on olemassa myös käännösprosessi. Koska alkuperäinen Sanoma on annettu englanniksi, on tämä perustana kaikille ihmiskunnan kielien käännöksille. Koska maailmassamme puhutaan monia kieliä, ovat käännökset välttämättömiä vietäessä uutta Sanomaa ihmisille kaikkialle. Uuden Sanoman opiskelijat ovat tarttuneet vapaaehtoisesti toimeen kääntääkseen Sanomaa omille äidinkielilleen.

Tässä historian vaiheessa Society ei pysty maksamaan näin laajan Sanoman käännöksistä näin monille kielille – Sanoman, jonka on tavoitettava maailma kriittisen kiireellisesti. Tämän lisäksi Society uskoo myös, että kääntäjiemme on tärkeää olla uuden Sanoman opiskelijoita ymmärtääkseen ja kokeakseen, niin paljon kuin mahdollista, sen ydinolemusta mitä ollaan kääntämässä.

Ottaen huomioon kiireellisyyden ja tarpeen jakaa uusi Sanoma kautta maailman, kutsumme lisää käännösapua parantaaksemme uuden Sanoman tavoitettavuutta maailmassa, tuomaan lisää uutta Sanomaa niille kielille, joissa kääntäminen on jo alkanut ja myös tuomaan uusia kieliä mukaan. Ajan myötä pyrimme myös kehittämään näiden käännösten laatua. On vielä paljon tehtävää.