Johdanto uuteen Sanomaan

God Has Spoken Again. The Word and the Sound are in the world.

Uudesta Sanomasta

Jumalan uusi Sanoma toivottaa sinut tervetulleeksi. Ihmeellisesti, läpi ajan ja pitkän, ehkä mystisen elämänmatkan kautta, olet saapunut tänne. Olet löytänyt uuden Sanoman Jumalalta tai ehkäpä se on löytänyt sinut. Ei ole sattumaa, että näin on käynyt.

Jumala on puhunut uudelleen. Jumalan uusi Sanoma on maailmassa. Tämä on Jumalan rakkauden ja kommunikaation ihme ihmiskunnalle, joka tapahtuu meidän aikanamme, ja olet yksi ensimmäisistä, joka tästä saa tietää.

Jumalan uusi Sanoma on Jumalan alkuperäistä kommunikaatiota kaikille ihmisille maailmassa. Tämä on kommunikaation ja pyhän ilmoituksen lahja kaikkien kansojen ja uskontokuntien ihmisille, nyt annettu lukutaitoiselle globaalin viestinnän ja kasvavan globaalin tietoisuuden maailmalle.

Uusi Sanoma ei ole pelkästään yhdelle heimolle, kansalle tai yhdelle uskonnolliselle ryhmittymälle tarkoitettu. Se on Jumalan kommunikaatiota koko maailmalle.

Tällä kommunikaatiolla on voima sytyttää ihmiskunnan hengellinen sydän, viedä Jumalan kutsu yhtenäisyyteen maailman kansoille ja uskontokunnille sekä valmistaa ihmiskunta radikaalisti muuttuvaan maailmaan sekä sen kohtaloon älyllisen elämän suuremmassa universumissa.

Uusi Sanoma on tullut yli 41 vuoden aikana miehelle nimeltä Marshall Vian Summers. Hän on kulkenut pitkän ja rasittavan matkan ottaakseen vastaan Jumalan uuden Sanoman ja tuodakseen sen sinulle kaikille, jotka sen ottavat vastaan. Hän on vaatimaton mies, lähetetty maailmaan tässä tarkoituksessa, olemaan Jumalan uuden Sanoman Sanantuoja, Lähettiläs.

Miksi sinä?

Miksi olet tullut tänne? Miksi olet löytänyt Jumalan uuden Sanoman? Se saattaa vaikuttaa mysteeriltä tai pelkältä sattumalta. Mutta itse asiassa on olemassa syy siihen, että olet löytänyt uuden Sanoman juuri nyt.

Sillä Jumala kutsuu kautta maailman monia ihmisiä heräämään ja valmistautumaan uuteen ja suurempaan elämään – elämään, jossa on tarkoitus, suhteita ja tarpeessa olevan maailman auttamista. Jumala ja Enkelien Yhteisö kutsuvat monia ihmisiä löytämään korkeamman tarkoituksensa ja palvelemaan ihmiskuntaa nyt sekä tulevina vaikeina aikoina.

Oletko sinä yksi näistä ihmisistä? Tuntuuko siltä, että elämälläsi on suurempi, arkiset olosuhteesi ylittävä tarkoitus ja kohtalo? Tuntuuko siltä, että on olemassa toisia, jotka sinun täytyy löytää ja joiden tarkoitukseen sinun tarkoituksesi ja kohtalosi on yhteydessä? Aistitko, että maailma on menossa kohti vaikeaa tulevaisuutta ja että sinun täytyy selvittää, mitä se merkitsee ja kuinka voit valmistautua?

Jos näin on, niin se, että löysit uuden Sanoman voi olla kohtalon sanelema tapahtuma. Sillä uusi Sanoma tarjoaa vastaukset näihin kysymyksiin ja niin paljon enemmän.

Uusi Sanoma tarjoaa selkeän polun Tietouden, sisimmässäsi elävän syvemmän älyn, kehittämiseen; ainoan, joka voi paljastaa korkeamman tarkoituksesi ja sinulle tarkoitetut suhteet maailmassa.

Miksi nyt?

Ihmeellisesti on niin, että elät ihmiskunnan historian suuressa käännekohdassa. Tämä on aika, jolloin ihmiset kaikkialla kohtaavat ennenkokemattomia muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia.

Koskaan aiemmin ei ole sotien, uskonnollisten konfliktien, katastrofaalisten ilmastonmuutosten ja inhimillisen kärsimyksen riski ollut vakavampi. Ja kuitenkin ei ole myöskään koskaan ollut suurempi mahdollisuus maailman yhtenäisyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Missä sitten olitkaan syntynyt, miten olitkaan kasvatettu tai mitkä olivatkaan olosuhteesi, olet osa tätä historiaa määrittelevää ajanjaksoa. Uusi Sanoma opettaa, että jokainen meistä on valinnut astua maailmaan tänä ajankohtana palvelemaan ja auttamaan kamppailevaa ihmiskuntaa, pitämään elossa hengellistä tulta ihmiskunnan sydämessä, ja tuomaan armon ja viisauden lahjan Ikiaikaisesta Kodistammepalvelemaan maailmaa, kun se on kohtaamassa suurimmat koettelemuksensa. Tutki itseksesi: oletko sinä täällä tästä syystä?

Tulevat vuosikymmenet määrittävät ihmiskunnan kohtalon. Ihmissuvun kohtalon ja tulevaisuuden määrittävät sekä nyt että tulevina vuosikymmeninä jokaisen ihmisen teot ja päätökset. Tulevina vuosina ihmiskunta tulee valitsemaan joko uuden tien eteenpäin kohti yhtenäisyyttä ja yhteistyötä taikka tulevaisuuden, jossa konfliktit ja taantuminen on pysyvää. Jumala on puhunut uudelleen, siksi että seisomme tällä suurella kynnyksellä.

Miksi uusi Sanoma?

Uusi Sanoma on tullut, koska maailmassa ilmenee tällä hetkellä neljä perustavanlaatuista kriisiä:

  1. Muutokset ja mullistukset ympäristössä, yhteiskunnassa ja taloudessa ovat nyt kokoontumassa Suuriksi Muutosaalloiksi ihmiskunnan ylle, tuoden mukanaan sodan ja inhimillisen kärsimyksen riskin sellaisessa mittakaavassa, jota ei ole koskaan ennen nähty. Ihmiskunta on luonut maailmanlaajuisen katastrofin, jolla on voima muuttaa maailma sellaisena kuin sen olemme tunteneet. Tähän olemme valmistautumattomia. Uuden Sanoman kautta Jumala antaa ihmiskunnalle uuden tien eteenpäin sekä polun sisäiseen ja ulkoiseen valmistautumiseen, jonka jokainen voi toteuttaa.
  2. Ihmiskunta on astumassa esiin universumin älyllisen elämän Suuryhteisöön. Kontakti on alkanut niiden toimesta, jotka pyrkivät hyötymään heikosta ja jakautuneesta ihmiskunnasta. Tähän ihmiskunta on valmistautumaton. Ensimmäistä kertaa, Jumala paljastaa tämän kontaktin todellisen luonteen ja sen myötä universumin elämän todellisuuden ja hengellisyyden. Tämä on se laajempi konteksti, josta käsin ihmiskunnan evoluutiota ja kohtaloa voi ymmärtää, ja josta voi ymmärtää sitä miten Jumala tekee työtään maailmassa ja kaikissa maailmoissa.
  3. Maailman uskonnot ovat jakautuneet ja kilpailevat keskenään ja jopa sisäisesti. Tämän lisääntyvän kilpailun ja ristiriitojen vuoksi ne heikentävät ihmissukua ja aiheuttavat paljon kiistoja ja jakautuneisuutta aikana, jolloin ihmiskunnan yhtenäisyyden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Jumalan uusi Sanoma opettaa, että Jumala on saattanut alkuun kaikki uskonnot ja että ihminen on ne muuttanut.
  4. Ihmiset kaikkialla tuntevat suurta sisäistä köyhyyttä, niin rikkaissa kuin köyhissä maissa, irrallisena suuremman tarkoituksen tunteesta, suhteista ja suunnasta elämässä. Ihmiset ympäri maailman elävät ja kärsivät syvän hengellisen kaipuun kanssa. Jumala on vastannut tähän tarpeeseen herättämällä Tietouden hengellisen voiman jokaisessa, joka pystyy vastaamaan. Tietous on Jumala-yhteytemme. Tietouden ohjaamat ihmiset ovat niitä, jotka ovat käänteentekevässä asemassa, kun maailman kohtaloa ja tulevaisuutta määritellään.

Näiden neljän kriisin vuoksi Jumala on puhunut jälleen maailmalle antamalla varoituksen, siunauksen ja valmistelun ihmiskunnan kaikille kansoille, heimoille ja uskontokunnille.

Kohtalomme

Uusi Sanoma paljastaa, että ihmiskunnalla on suurempi kohtalo vapaana ja yhtenäisenä rotuna maailmassamme ja universumin elämän Suuryhteisössä. Ihmiskunnalla on valta ratkaista ristiriidat ja ennallistaa Maapallon ympäristö sen pysyväksi kodiksi tulevaisuudessa. Ihmiskunnalla on suuria hengellisiä lahjoja ja kykyjä, joita täytyy suojella, tuoda esiin ja kehittää maailmanlaajuisesti. Tämä on nyt edessämme oleva suuri mahdollisuus ja välttämättömyys.

Mutta kuinka tämän voi tehdä? Kuinka ihmiskunta voi astua pois siltä holtitttomalta ja tuhoisalta tieltä, jossa se parhaillaan on? Kun suuret Muutosaallot ympäristössä, politiikassa ja taloudessa uhkaavat kaikkien ihmisten omia intressejä ja henkilökohtaista turvallisuutta, mikä voi inspiroida ja istuttaa suuremman motivaation ja innoituksen ihmissukuun?

Viime kädessä, se on Tietous, syvempi hengellinen voima kaikissa ihmisissä, joka voi innoittaa niitä tekoja ja motivaatioita, joita jokainen tarvitsee löytääkseen korkeamman tarkoituksensa elämässä ja lopulta sen, että ihmiskunta valitsee yhtenäisyyden ja yhteistyön kilpailun, jakaantumisen ja sodan sijasta.

Jumala on lähettänyt uuden Ilmoituksen herättämään tämän hengellisen voiman kaikissa ihmisissä ja innoittamaan suurempaa visiota ja kykyä rakentaa paljon parempi tulevaisuus kuin mitä menneisyytemme on ollut. Näin Jumala tekee työtään kaikkien kansakuntien ja uskontokuntien yksilöiden kautta kaikissa tilanteissa, tehden työtään sisältä ulospäin.

Suurta apua annetaan nyt maailmalle Jumalalta ja Enkelien Yhteisöltä, joka tulkitsee Jumalan tahdon ihmisen kielelle ja ymmärrykselle. Apu on saapunut. Jumala on puhunut uudelleen. On olemassa uusi tie sinulle ja koko maailmalle.

Mistä aloittaa?

Olet löytänyt uuden Sanoman Jumalalta, mutta mitä tämä tarkoittaa? Mitä tekisit seuraavaksi? Käytä aikaa, ja ole tämän löydön merkityksellisyyden kanssa ja harkitse näitä seuraavia askelia, jotka voit ottaa:

Lue ja kuule Sanoman Ääntä

Lue Julistus ja kuuntele sen jälkeen alkuperäisiä englanninkielisiä Sanomia:

Lue vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Lue vastauksia to yleisimpiin kysymyksiin Jumalan uudesta Sanomasta, mikä se on, mikä se on, miksi se on täällä ja kuinka se on saapunut.

Lue Sanantuojan tarina

Marshall Vian Summers on antanut viimeiset 41 vuotta elämästään ottaen vastaan Jumalan uutta Sanomaa. Lue Sanantuojan tarina ja tutustu mieheen, jonka vastuulla on ollut tuoda Uusi Sanoma Maapallolle.Kuuntele Sanatuojan puheita (englanniksi)

Sanantuoja elää maailmassa tänään. Aika ajoin hän astuu esiin antaakseen viestin maailmalle ja uuden Sanoman opiskelijoille. Kuuntele Sanantuojan lähetyksiä (englanniksi)

Aloita matka Askeleiden kanssa (englanniksi)

Jumala on antanut Askelet Tietouteen poluksi, jonka jokainen voi käydä läpi rakentaakseen tätä sisäistä vahvuutta ja suurempaa kyvykyyttä elämässä. Askelet (englanniksi) ovat saatavilla kaikille maksutta sähköisenä versiona.

Liity uuden Sanoman ilmaiseen englanninkieliseen kouluun (Free Online School of the New Message)

The Free School of the New Message, koostuu opiskelijoista yli 70 maasta. He opiskelevat ja elävät Jumalan uutta Sanomaa. Tule mukaan viikoittaiseen Campfire Chattiin ja live opetukseen Fireside Broadcasteissa.Selaa uuden Sanoman kirjastoa…