Pyhiinvaellus

Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
31. lokakuuta 2018
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Sanantuojan pyhän matkan vuoksi on heille, jotka voivat vastata, tärkeää tehdä pyhiinvaellus – jos mahdollista pyhiinvaellus häntä tapaamaan, tai yhteydenotto häneen, jos ei ole mahdollista häntä tavata.

Jos sinua on siunattu Jumalan pyhällä Sanomalla, tulee tämä pyhiinvaellus hyvin tärkeäksi, ja sinun pyrkimyksesi yhteyteen tulee hyvin tärkeäksi sinä jäljellä olevana aikana, jonka Sanantuoja täällä Maassa tulee olemaan. Sillä hän on vanhempi mies, ja hän on matkannut pitkän ja vaikean tien – matkan vailla tunnustusta, matkan vailla maailman ihmisten kiitosta, ehkä muutamia hyvin harvoja lukuun ottamatta. Hän on tehnyt työtä tuntemattomuudessa ottaakseen vastaan suurimman pyhän Sanoman, mitä maailmalle on koskaan annettu valmistelemaan ihmiskuntaa tulevaisuuteen, joka tulee olemaan niin monin tavoin menneisyydestä poikkeava.

Jos pyhä Sanoma on koskettanut sinua, jos koet että se on palvellut elämääsi, jos koet että pyhän Sanoman kautta olet saanut uuden elämän, niin silloin tulee pyhiinvaellus Sanantuojaa tapaamaan sinulle nyt tärkeäksi. Ja jos et voi tavata häntä, jos se ei ole mahdollista, pyri tavoittamaan hänet lähettämälläsi kiitollisuuden viestillä, jotta hän saisi tietää kuka olet, jotta hän voisi sinua siunata ja pitää sinut sydämessään.

Sillä tällä hetkellä on paljon niitä, jotka ovat ottaneet pyhän Sanoman vastaan, mutta eivät ole koskaan ottaneet yhteyttä Sanantuojaan. Ehkä he ajattelevat voivansa tehdä tämän matkan omillaan. Ehkä he ajattelevat voivansa yhdistää sen muihin suunnitelmiinsa ja päämääriinsä taikka ennakkokäsityksiinsä uskonnosta tai hengellisyydestä. Mutta uusi Sanoma on itsessään kokonainen, ja Sanantuojalla on sen keskeinen valo ja hänellä on sellaisia asioita, joita ei sisälly Ääneemme tai antamiimme Sanoihin, koska olemme antaneet ne hänelle, annettavaksi maailmaa valaisemaan silloin kun se on tarpeellista.

Se että olet ottanut pyhän Sanoman vastaan, missä määrin se onkaan tapahtunut, edustaa suurta käännekohtaa, jos voit vastata siihen aidosti, nöyrästi sekä tunnistaen että et voi kehittää sitä itse, kontrolloida sitä tai määrittää sen suuntaa omalla kohdallasi. Sillä sinulla on maailmassa korkeampi kutsumus, jota et ole itse keksinyt, mutta johon olet täydellisesti suunniteltu, ja sielusi vastaa vain siihen sisimpäsi syvemmältä tasolta käsin.

Jumala tietää miten sinut tavoittaa. Jumala osaa opastaa sinua. Mutta sinun pitää olla henkilö, joka tekee siihen kuuluvan työn. Sinun pitää olla se henkilö, joka tekee päätökset, ottaa vastuun noista päätöksistä, ei väittämällä omaavansa korkeamman vallan, vaan olemalla täällä Maassa vastuuta kantava edustaja.

Jos olet ottanut vastaan pyhän Sanoman, on sinulla suhde Sanantuojaan. Niitä ei nimittäin voi erottaa toisistaan, sillä hän on majakka. Ja jopa elämänsä jälkeen hän kaitsee niitä, jotka voivat vastata, aivan kuten kaikki aiemmat suuret Sanantuojat aikanaan ovat tehneet ja tekevät edelleen, tälläkin hetkellä.

Mikä suuri taakka onkaan Sanantuojalle olla todistamassa pyhän Sanoman turmelemista ja väärinkäyttöä tulevaisuudessa. Tästä syystä ydinryhmä yksilöitä on kutsuttu hänen luokseen pysymään hänen kanssaan ylläpitämässä puhdasta pyhää Sanomaa, hänen käsiensä valmistelemaa ja hänen hyväksyntänsä saanutta, jotta sitä ei myöhemmin muokattaisi nokkelien tai kierojen tai harhaanjohdettujen toimesta.

Suhteesi Sanantuojaan on varsin tärkeä. Hän ei tule olemaan henkilökohtainen oppaasi tai ohjaajasi, sillä hänellä ei ole aikaa sellaiseen niin monille ihmisille. Mutta hänen opetuksensa sinulle sekä opetukset, jotka hän antaa tarjolla olevia kanavia ja työkaluja käyttäen, tulevat olemaan hyvin tärkeitä sinulle uuden Sanoman ymmärtämisessä. Ne tulevat olemaan tärkeitä, jotta ymmärrät Sanoman suuren tärkeyden maailmalle tässä ajassa, jotta vastaat siihen oikein ja tunnistat ne ideat ja taipumukset itsessäsi, jotka voisivat johtaa sinut harhaan – tunnistat ne, pidät ne kurissa tai korjaat ne.

Sillä et voi tehdä uudesta Sanomasta omaa versiotasi. Jos yrität sitä, niin turmelet sen omilla henkilökohtaisilla taivutteluillasi, omilla henkilökohtaisilla mieltymyksilläsi ja peloillasi, ja silloin se menettää voimansa ja vaikutuksensa sinun suhteesi ja muuntuu ehkäpä joksikin ihan muuksi. Näin on tietysti käynyt menneisyydessä suurten pyhien Sanomien kanssa, ihmiskunnan suureksi vahingoksi ja niiden epäonneksi, jotka niitä yrittivät hyödyntää omiin tarkoitusperiinsä ja suunnitelmiinsa.

Sinulla on tämä valtava mahdollisuus ottaa vastaan Äänemme, joka ei koskaan aiemmin ole ollut mahdollista. Sillä Me olimme niitä, jotka valmistelivat Jeesuksen, Buddhan ja Muhammedin sekä muut vähemmän tunnetut suuret opettajat – jopa sinulle tuntemattomat, jopa koko maailmalle tuntemattomat – jotka tässä maailmassa ovat astelleet, täällä Maapallolla, tällä syntyplaneetallanne.

Se on nyt vakavasti uhattuna sisältä ja ulkopuolelta käsin, ja tämä on tuonut Jumalan uuden Sanoman maailmaan. Sillä ihmiskunta on tietämätön ja valmistautumaton. Kyseessä on niin suuri käännekohta, että ette voi sitä edes vielä nähdä tai pohtia sen seurauksia. Sillä ainoastaan jokin näin valtava asia voisi tuoda maailmaan uuden Sanoman Jumalalta, mitä tapahtuu ehkä kerran vuosituhannessa. Sillä Sanomat ovat todella suuria, ja niiden on tarkoitus palvella ihmisiä ei ainoastaan lähetysajankohtanaan, vaan myös satoja vuosia eteenpäin.

Siispä sinulla on suuri mahdollisuus elää sellaisena aikana, sellaisena harvinaisena aikana, sellaisena mullistavana aikana ihmiskunnan historiassa. Lakkaa tuomitsemasta maailmaa ja muita, että voisit tunnistaa suuren käännekohdan, josta olet osa, ja jota olet suuren Koordinaation alaisena tullut palvelemaan. Tämä Koordinaatio on suurempi kuin kukaan ihminen Maapallolla tai edes universumissa voi ymmärtää.

Jos et voi tehdä matkaa Sanantuojaa tapaamaan hänen jäljellä olevina vuosinaan, niin lähetä hänelle viesti, jossa ilmaiset ajatuksiasi ja kiitollisuuttasi – ja hän tulee muistamaan ja siunaamaan sinut. Hän ei voi ylläpitää kanssasi viestinvaihtoa, koska liian moni pyrkii tällaiseen kontaktiin hänen kanssaan nyt. Mutta hän tuntee sinut ja muistaa sinut, ja he jotka jatkavat hänen työtään Societyssa (The Society for the New Message), he pitävät sinut myös sydämissään ja mielissään, jotta et tule unohdetuksi.

Tämän suuren Liiton rakentaminen Maapallolle on nyt pyhän Sanoman aikana olennaista, sillä jonkin näin aidon ja puhtaan tulon maailmaan voi niin helposti väärinymmärtää, väärinkäyttää tai turmella muihin tarkoituksiin. Tai se voidaan jättää huomiotta ja kieltää siinä määrin, että se pystyy hädin tuskin juurtumaan maailmassa, joka on nyt kohtaamassa päivä päivältä kasvavaa eripuraa, kasvavaa epävarmuutta, kasvavaa jakaantuneisuutta.

Taivas tietää mitä horisontin takaa on tulossa ja ne suuret riskit, jotka ihmiskunnalla on nyt edessään, kun se on nyt muuttanut ilmastoaan pysyvästi, kun se on nyt riistänyt maailmaa niin paljon, että maailma pystyy hädin tuskin selviämään kasvavasta ihmissuvusta. Kaikki ne epäkohdat ja vihanaiheet ja tragediat, jotka ovat kerääntyneet vuosien ja vuosisatojen aikana, kaikki nämä ovat nyt osa elämäänne, kun astutte maailmassa uuteen todellisuuteen – maailmassa, jossa on paljon enemmän haasteita ja vaikeuksia, mutta myös maailmassa, joka aivan välttämättä tarvitsee enemmän yhteistyötä ja enemmän yhtenäisyyttä ja enemmän myötätuntoa ihmisten kesken kaikkialla. Sillä ei voi olla toinen vastaan toista, tai ryhmä vastaan ryhmää tai kansakunta vastaan toista kansakuntaa., jos ihmiskunnan on tarkoitus selviytyä tässä uudessa maailmantodellisuudessa, tai selviytyä muodossa, jollaista vielä itse todella haluaisitte tapahtuvaksi.

Tunteakseen uuden Sanoman todellisen voiman ja merkittävyyden, on nähtävä ihmiskuntaa kohtaava suuri uhka ja haaste. Näe tämä objektiivisesti, yrittämättä tehdä siitä parempaa tai pahempaa kuin se on ja ymmärtämättä mitä se oikeasti tulee vaatimaan. Sillä ihmiskunnan tulee tehdä monta päätöstä, jotka määrittelevät lopputuleman vakavuusasteen.

Sinun on päätettävä, että elämääsi ja tulevaisuuttasi ohjaa Tietouden suurempi voima, jonka Jumala on sisimpääsi asettanut. Tätä uusi Sanoma kannattaa. Se on tuonut muinaisen opetuksen Tietouden Tiestä, Askelet Tietouteen (Steps to Knowledge), mikä on ihmisten sivilisaatiotakin vanhempi. Se tulee maailman ulkopuolelta. Sitä on monin paikoin harjoitettu salassa sellaisissa maailmoissa, joissa ei ole vapautta.

Se annetaan nyt koko maailmalle, mikä on paikallisuniversuminne historiassa harvinainen tapahtuma. Teillä ei ole mitään käsitystä kuinka harvinaista tämä todella on – tavoittaa ne jotka täytyy tavoittaa, kutsua niitä jotka täytyy kutsua, puhua niille joille täytyy puhua, pelastaa heidät merkityksettömästä ja toivottomasta olotilasta johonkin suureen, tärkeään ja tarpeelliseen.

Ainoastaan suuret ja mullistavat ajat kutsuvat nämä asiat ulos sinusta, joten älä loputtomiin valita maailmasta tai asiaintilasta. Sitä olet tullut palvelemaan, sen kohtaamaan, siihen varautumaan, sitä kehittämään, sillä ihmisten suuret tarpeet ovat tulevaisuudessa valtaisat. Ja Jumalan täytyy puhua uudelleen kamppailevalle ihmiskunnalle.

Jos voit tulla tapaamaan Sanantuojaa, on vuodessa tiettyjä aikoja, järjestettyjä tapahtumia, jolloin se on mahdollista ja tervetullutta, sillä hän ei voi ottaa ihmisiä vastaan joka päivä tai milloin tahansa he haluavat tulla. Hänellä on aivan liikaa työtä tehtävänä näinä elämänsä jäljellä olevina vuosina.

Tule. Mitä se sitten vaatiikin, tule. Koska muutoin, jos lyöt tämän laimin ja hän lähtee tästä maailmasta, saatat tuntea suurta katumusta. Tässä on sinun mahdollisuutesi.

Jos tunnet hänet ja tunnistat hänet siksi, joka hän todella on, herää opiskelijuutesi eloon, sillä silloin sinun täytyy tuntea, että olet häneen yhteydessä, hänen luokseen kutsuttu sekä niiden luokse, jotka suojelevat ja säilyttävät sitä mitä hän on maailmalle antanut.

Sillä hänen elämänsä jälkeen ei pyhään Sanomaan tule lisäyksiä. Profeettojen Sinetti sulkeutuu hänen jälkeensä. Ja Taivas on vaiti ja katsoo kuka vastaa, kuka ei vastaa.

Näin pyhä Sanoma annetaan tälle maailmalle, ja todellakin, mille tahansa maailmalle universumissa. Sillä teidän Jumalanne ei ole vain tämän maailman Jumala, vaan kaiken universumin elämän Jumala – lukemattomien olentolajien tässä galaksissa ja muissa. Ei ole uskontoa, joka kattaisi mitään näin suurta. Tietenkään edes mielesi ei voi kunnolla käsittää mitään tässä mittakaavassa ja laajuudessa olevaa. Tämä ei ole älyllinen hanke. Se on kutsu palvella ja olla osa jotain olennaista ja kaunista ja merkityksellistä maailmassa.

Palvelusi kutsutaan sinusta ulos, ei välttämättä perustuen siihen mitä haluat antaa, vaan siihen mitä itse olosuhteet kutsuvat esiin sinusta. Tässä on ero todellisen palvelun ja omaan etuun perustuvan antamisen välillä.

Sinusta kutsutaan esiin se mitä sinut on suunniteltu antamaan ja mitä kykenet antamaan. Se ei vaadi valtavaa koulutusta tai ihmeellisyyttä sinun taholtasi, vaan ainoastaan vilpitöntä sydäntä sekä elämää, joka on vapaa vastaamaan.

Tätä nimittäin Sanantuoja opettaa ja esittää. Matka, jonka hän on tehnyt, on polttanut pois hänestä kaiken kunnianhimon. Mutta tämä tekee viisauden mahdolliseksi ja väistämättömäksi sen saavuttamisen.

Tässä sinun täytyy antautua itsesi korkeammalle osalle, joka ei ole älysi – ei se maailman luoma ja muokkaama ja edelleen sen dominoima mieli – vaan syvempi mieli sisimmässäsi, jota kutsutaan Tietoudeksi. Se osa sinua on edelleen yhteydessä Jumalaan: se on osa, jota et voi kuvitella, rakentaa tai esittää omistavasi. Se ei anna sinulle haluamaasi, vaan sen mitä sinä tarvitset, ja se vie sinut sinne, mihin sinun on tarkoitettu menevän. Ja se tuo elämääsi todellisia ihmissuhteita, joihin liittyy todellinen kohtalo: jotain sellaista mitä älysi tai persoonallisuutesi ei voisi koskaan saavuttaa.

Sinun täytyy tuntea Sanantuoja, koska se miten hänet tulevaisuudessa esitetään, perustuu todellakin siihen, miten hänet tunnistaneet näkevät hänet nyt – ne ketkä ovat ottaneet hänet vastaan hänen maan päällä ollessaan. He ovat ensimmäiset vastaajat, ja heidän todistuksensa tulee olemaan merkittävä, vaikka muut tulevat vastaamaan pyhään Sanomaan, ja jopa Sanantuojaan, pitkään, pitkään tämän ajan jälkeenkin. Tämä on sinulle ensisijainen suhde, mutta sinun tulee tietää tämä sydämessäsi.

Älä pelkästään tartu pyhään Sanomaan ja luule käyttäväsi sitä resurssina saadaksesi sen mitä haluat elämältä. Ei, tässä hengessä ei sinun tule tätä lähestyä. Se on pyhä kohtaaminen. Sitä ei tee epäpyhäksi oman edun tai kunnianhimon tavoittelu tai pyrkimys käyttää sitä työkaluna, jolla voi saada enemmän etua kuin muut. Se on pyhä kohtaaminen. Se juuri tuo elämäsi ulos surkeasta erillisyydestä ja sattumanvaraisesta elämästä. Se kutsuu sinut todelliselle polulle, jota sinun oli aina tarkoitus seurata. Ja sydämesi on täynnä iloa, että vihdoin sait löytää sellaisen asian, vaikka ehkä niin pitkään etsit sitä tuloksetta.

Vaikka polku on ajoittain haastava ja vaikea, kulkee mukanasi ilon tunne ja tunne siitä, että elämäsi on oikeaa, ja tämä lisääntyy ajan myötä. Se on jotain mitä harvat muut ihmiset maailmassa voivat rehellisesti sanoa omaavansa.

Näin löydät sen, mikä elämässäsi todella on tärkeää ja kuka elämässäsi on todella tärkeä. Kaikkien halujen ja houkutusten ja epäonnistuneiden suhteiden, loisteliaiden kuvien, viettelysten tuolla puolen on tämä se, mikä on todella tärkeää. Hän on se, joka on todella tärkeä.

Sanantuoja ei etsi tai halua palvontaa. Hän ei ole jumala, eikä kukaan Sanantuoja sitä ole ollut. He ovat kaikki tulleet Enkelien Yhteisöstä, ottaen ihmisen muodon täällä ottaakseen vastaan jotain maailmalle hyvin tärkeää ihmiskunnan suurissa käännekohdissa.

Jos voit ymmärtää tämän, alat nähdä kaikkien uskontojen yhteyden: sen että puhtaassa muodossaan ne ovat kaikki peräisin samasta Lähteestä – annettu eri aikakausina; annettu alkukantaisille ihmisille, eri kulttuuripiirejä edustaville ihmisille; annettu muodossa, jossa tuon ajan läsnäolijat ovat ne voineet tunnistaa ja omaksua. Jokainen niistä pitää sisällään rakennuspalikoita ihmiskunnan sivilisaation rakentamiseen vapaaksi ja jaloksi lajiksi pikemminkin kuin sotivien heimojen rykelmäksi, joka tuhoaa toisiaan ja ympäröivää maailmaa.

Sinulla on pyhä kohtaaminen Sanantuojan kanssa, pystyitpä tapaamaan hänet henkilökohtaisesti tahi et. Kunnioita tätä ja tunnista, että et voi vain varastaa pyhää Sanomaa ja mennä tiehesi siinä luulossa, että tiedät mitä sen kanssa teet, sillä se on sinua voimakkaampi, paljon voimakkaampi. Se on täällä viemässä sinut siihen osaan itseäsi, missä todellinen rehellisyys ja valta ja voima sekä omistautuminen voi luonnollisesti herätä.

Tässä ei ole mitään viettelyä. Tässä ei ole mitään manipulaatiota. Tässä Pyhä vetää puoleensa Luomakuntaa, mikä on kaikkein luonnollisin, puhtain voima, jonka tässä fyysisessä todellisuudessa voi kokea.

Taivas siunaa heitä, jotka voivat ottaa vastaan ja heitä, jotka voivat antaa. Heidän siunauksensa sisältyy vastaanottamiseen ja antamiseen. Taivas antaa vapauden niille, jotka voivat vastata, ja jotka ovat halukkaita tekemään tarvittavan työn tämän vapauden rakentamiseksi sekä sen säilyttämiseksi maailmassa, jossa tällainen vapaus on harvinaista, ja harvoin edes arvossa pidettyä.

Jos kunnioitat Sanantuojaa, kunnioitat aiempia Sanantuojia, jotka seisovat hänen rinnallaan tässä suuressa hankkeessa täällä maan päällä. Sillä se on osa aikojen kuluessa tapahtunutta Koordinaatiota, jollaista vain harvat ihmiset maailmassa todella ymmärtävät – tämän pyhän Tietouden pitämistä elossa maailmassa, jossa niin monta uhkaa tällä Tietoudella kadota tai unohtua; pitämistä elossa ja tehokkaina monien ihmisten ponnisteluita myötätunnon, palvelemisen ja rauhantyön puolesta maailmassa, sellaisessa maailmassa, jossa sotien ja konfliktien uhka herää maailman luonnonvarojen huvetessa.

Aluksi ensimmäinen haasteesi on tulla toimeen tämän kanssa omassa elämässäsi – sinun kutsutun, sinun kehen osui, sinun joka olet altistunut pyhälle Sanomalle. Se tuo sinut sen äärelle, millä on todellista merkitystä elämässäsi. Se tuo sinut ydinvahvuutesi, tarkoituksesi ja suuntasi äärelle, kun olet valmis ottamaan vastaan nämä asiat ja seuraamaan niitä vahvasti ja nöyrästi.

Sanantuoja on tuonut tämän sinulle, ja tuonut kaikki ne suhteet, joita tästä seuraa. Itse asiassa hän antaa sinulle maailman täynnä suhteita, kun uusi Sanoma matkaa ympäri tämän maailman. Sinulla on nyt ihmisiä monissa paikoissa, jotka voivat tunnistaa sinut, voivat resonoida kanssasi, voivat tukea sinua.

Mikä ihmeellinen lahja. Sinä, joka tällä hetkellä olet onnekas tuntiessasi edes yhden ihmisen, jolla on käsitys siitä kuka todella olet, ja joka arvostaa sitä yli kaiken muun. Mikä lahja: vapauden lahja, tie ulos merkityksettömästä ja toivottomasta olemassaolosta. Palvelun lahja, yhteenkuuluvuuden lahja – vihdoinkin tunnistettu sellaisena kuin olet ja miksi tänne tullut, minkä tunnistaminen sinun täytyy omaksua lähtöpisteeksesi.

Olkoon tämä siunaus kanssasi. Ulottukoon tämä mahdollisuus olla Sanantuojan kanssa sinuun. Ja tulkoon vastauksesi syvältä sisimmästäsi, ei pelkästään olosuhteisiin perustuen, vaan siihen perustuen, että todella tiedät mitä täytyy tehdä sillä, mikä elämässäsi on mahdollista.

Vaikka et voisikaan tulla, vastaa hän sinulle, jos lähetät hänelle viestin, jos mahdollista kuvasi kera. Hän ja muut voivat silloin tunnistaa sinut ja olla kiitollisia sinusta. Ja sinut muistetaan. Ja sinä tulet muistamaan. Sillä sinun täytyy muistaa, jotta löytäisit tiesi takaisin Ikiaikaiseen Kotiisi.