Ihmiskuntaa odottava valtava haaste

The Great Challenge Awaiting Humanity

Kuten annettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
31. tammikuuta 1997
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa tekstistä


Se, mitä nyt tästä tekstistä luet on Enkelien Yhteisön alkuperäisen äänen puhtaaksikirjoitus sellaisena kuin se puhui Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.

Täten Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sitten Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta, jonka jälkeen se kirjoitetaan puhtaaksi ja tuodaan julki sinulle ja kaikille ihmisille.

Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Näinä päivinä todella moni ihminen ympäri maailman tuntee, että suuri ihmiskuntaa koskeva muutos on käsillä. Tämä ei perustu ainoastaan siihen todelliseen muutokseen, jonka he näkevät yhteiskunnissaan ja kulttuureissaan, vaan myös heidän syvimpiin tuntoihinsa. Jotkut ovat toiveikkaita, monet ovat peloissaan; eräät pelkästään spekuloivat suuremman palkkion ja menestyksen odottavan ihmiskuntaa, kun taas toiset ennustavat valtavan katastrofin olevan tulossa.

Näinä päivinä moni ihminen maailmassa on hyvin huolissaan. Tämä johtuu siitä, että eletään siirtymävaiheen aikakautta, suurten muutosten aikakautta. Tällaisina aikakausina on kautta historian tehty monia hengellisiä julistuksia, joista toiset ennustavat uuden kulta-ajan alkua, kun taas toiset ihmiskunnan olemassaolon tuhoa ja loppua. Tämänkaltaiset profetiat sekä ihmisten oikeutetut huolet ovat kaikki osa elämää, kun ollaan suuressa käännekohdassa.

Vastauksena tähän monet ihmiset yrittävät vetäytyä ikivanhoihin traditioihin, yrittäen saavuttaa ja elää uudelleen sitä, minkä he uskovat olleen ihmiskunnan olemassaolon kulta-aikaa tai turmeltumattomampaa aikaa. Toiset eksyvät kuvitelmiinsa, eivätkä he kykene käsittelemään omia sisäisiä kokemuksiaan tai heitä ympäröivää oleellista muutoskokemusta. Ja sitten ovat ne, jotka pyrkivät liikkumaan eteenpäin. He kulkevat rohkeasti, tietämättä edes minne, mutta yrittäen päästä menneisyyden ja kaiken sitä edustavan yli.

Nämä kolme reagoimistapaa osoittavat, että ihmiskunta elää suurta siirtymävaihetta. Todisteita tästä löytyy kaikkialta, jos vain katsoo. Mutta minne ihmiskunta on menossa? Mitä todella on tapahtumassa? Mikä sysää liikkeelle niitä merkittäviä muutoksia, joita ihmiset kokevat ympärillään? Ja miksi ihmiset ovat levottomia ja epävarmoja? Mikä tuottaa tällaisen ahdistuksen, huolen ja kiihtymyksen?

Löytääksesi vastauksen näihin kysymyksiin sinun on katsottava ihmissuvun toiveiden ja pelkojen tuolle puolen. Sinun on katsottava monien ihmisten [ennustamien] hillittömän menestyksen tai täydellisen tuhon reseptien tuolle puolen. Kaikkien näiden kahden äärinäkemyksen väliin jäävien eri ennusteiden kanssa sinun on ensin katsottava itsesi ylitse kohti Suuryhteisöä.

On jokseenkin ilmeistä, etteivät ihmiset ole huomioineet kohtaloaan Suuryhteisössä. Moni niistä tulevaisuuden ennusteista, joista luet tai joista olet tietoinen tämän päivän maailmassa, ei sisällä mitään mainintaa Suuryhteisöstä, koska monet ihmiset uskovat ihmiskunnan vain jatkavan eristyneessä olotilassaan – yrittäen ratkaista ongelmiaan, yrittäen hyötyä vahvuuksistaan, yrittäen sopeutua käsillä oleviin vaikeisiin muutoksiin ja tulossa oleviin vaikeisiin muutoksiin.

Näetkö missään niissä loistavissa tai ankeissa tulevaisuudennäkymissä yhtään mainintaa Suuryhteisöstä – ainoatakaan mainintaa siitä, että ihmiskunnan ikiaikainen eristyneisyys olisi lähenemässä loppuaan? Ihmiset ajattelevat edelleen eristystilasta käsin. He heijastavat käsityksiään, uskomuksiaan sekä toiveitaan eristystilasta käsin.

Suurin osa maailman ihmisistä tänä päivänä ei huomaa, että eristyneisyys on päättynyt ja että Suuryhteisö on täällä. Päivä päivältä todisteet kuitenkin lisääntyvät. Todisteet siitä, että jotakin tärkeää on tapahtumassa, jokin merkittävä on muuttumassa – jokin, joka ei ole seurausta ihmisten virheistä tai keksinnöistä. Jokin ihmissuvun luoman kehityksen ulkopuolelta aiheuttaa valtavaa muutosta.

Päivä päivältä todisteet lisääntyvät. Päivä päivältä yhä useampi ihminen tulee tietoiseksi asiasta. Mutta edelleen on valtavasti tietämättömyyttä ja asian kiistämistä. Edelleen on valtavasti todisteiden manipulointia. Ihmisten on nyt todella vaikeaa saada mitään luotettavaa informaatiota.

Maailman hallitukset eivät kerro, mitä tietävät. Maailman uskonnolliset instituutiot eivät pysty auttamaan teitä. Ihmiset ovat täynnä taikauskoa. He ovat täynnä toivoa. He ovat täynnä villejä odotuksia. Mutta kuka kykenee näkemään selkeästi? Kenen ajatukset ovat selkeät, vailla yhteiskunnan vallitsevien asenteiden ja uskomusten vaikutuksia?

Vastaus on sekä sinussa että sinun ulkopuolellasi, ei vain toisessa näistä. Sinun on katsottava maailmaa ja sen suurempaa liikehdintää. Sinun on katsottava inhimillisten toiveiden, uskomusten, pelkojen ja pyrkimysten kokoelman tuolle puolen. Sinun on katsottava koko ihmissuvun tuolle puolen ymmärtääksesi, ettei ihmiskunta ole enää yksin edes sen omassa maailmassa – ymmärtääksesi, että Suuryhteisö on täällä ja että eristäytyneisyys on ohi; ymmärtääksesi, että [ihmiskunnan] maailma valmistautuu suureen käännekohtaan – käännekohtaan, joka muuttaa ikiajoiksi ihmiskunnan kohtalon sekä ihmiskunnan pyrkimysten lopputuleman.

Sinun on katsottava maailmaa uusin silmin, ei toiveikkain tai kaipaavin silmin, ei pelokkain tai hermostunein silmin. Sinun on katsottava uusin silmin nähdäksesi, mitä maailmassa todella on, käyttäen aikaa ja energiaa todella katsoa, mitä siellä on. Suurin osa ihmisistä ei tule antamaan tälle aikaa. He ovat liian peloissaan omasta epävarmuudestaan. He eivät halua kokea sitä hämmennystä, jota kuka tahansa kokee yrittäessään pureutua elämän mysteereihin. He tulevat yksinkertaisesti valitsemaan mukavan aseman ja pitäytyvät siinä sokeasti, miettimättä tai harkitsematta.

Katso maailmaa. Tunne mitä siellä tapahtuu. Kysy itseltäsi: ”Olemmeko me yksin maailmassa? Onko ihmiskunta yksin maailmassa? Päättääkö ihmiskunta nyt täysin omasta kohtalostaan?”

Katso myös itseesi – älä siihen, mitä luulet tai uskot, vaan syvemmälle, syvempään mieleesi; mieleen, jonka sisimpäsi aidoksi tunnistaa. Täältäkin tulet löytämään vahvistusta, sillä se mikä on totuudellisinta itsessäsi, on yhteydessä siihen, mikä on totuudellisinta itsesi ulkopuolella, samoin kuin se, mikä on epätotta tai valhetta itsessäsi on yhteydessä siihen, mikä on epätotta tai valhetta itsesi ulkopuolella.

Mutta katsoaksesi tällä tavoin on sinun katsottava ja oltava kärsivällinen. Et tule saamaan vastausta heti. Sinun on pureuduttava, sinun on mentävä syvemmälle, sinun on ymmärrettävä, sinun on käytettävä aikaa. Tämä on tarpeellista, jotta edes alkaisi ymmärtää ja kokea mitä on tapahtumassa, ja jotta voisi valmistautua tulevaisuutta varten, joka tulee olemaan niin erilainen kuin menneisyys. Kuka pohtii ajan kanssa elämänsä merkitystä ja kohtaloa sekä koko ihmiskunnan todellisuutta ja kohtaloa?

Nähdäksesi tällä tavoin sinulla on oltava nuoret silmät. Jos yrität perustella oppimisen- ja ajatustentäyteistä elämää, haet ensisijaisesti perustelua sille, mihin jo uskot ja mitä jo pidät totena. Jos katsot maailmaan, mutta olet jo mielessäsi päättänyt, mikä on todellisuuden luonne, ihmiskunnan kohtalo sekä ihmisen muutoksen ja evoluution syyt, et tule näkemään todisteita, vaikka ne ovat kaikkialla ympärilläsi.

Nähdäksesi aidosti, on sinun katsottava avoimin ja nuorin silmin. Tämä ei tarkoita, että sinun tulisi olla nuori, vaan sitä, että sinun täytyy olla suostuvainen siihen, että sinulle näytetään jotain, mitä et ole koskaan ennen nähnyt. Sinun on suostuttava näkemään, tuntemaan ja kokemaan jotain, jota et ole koskaan aiemmin nähnyt ja kokenut sekä suostuttava omien ajatustesi haastamiseen riippumatta siitä, kuinka paljon olet niihin panostanut.

Jos et voi nähdä, et voi tietää. Jos et voi tietää, et myöskään tule tietämään, kuinka vastata oikein ja asianmukaisesti. Jos et tiedä kuinka vastata, tulet vastaamaan kuten kaikki muutkin, eli ennakoitavalla määrätyllä tavalla, joka perustuu ehdollistuneisuuteesi tai niihin vaikutteisiin, jotka vaikuttavat sinuun tälläkin hetkellä.

On uskomatonta, että ihmiset eivät ole vapaita, mutta he luulevat olevansa vapaita. He uskovat olevansa vapaita, mutta he eivät ole vapaita. Ei se, ettet ole vankilassa, eikä se, ettei kukaan seiso ovellasi vahdissa, eikä se, että sinulla on muutamia oikeuksia yhteiskunnassasi, tarkoita sitä, että olisit todellisuudessa vapaa.

Jos et voi nähdä; jos et voi tietää; jos et voi kokea mitä syvimmälläsi koet; jos et voi nähdä mitä ympärilläsi maailmassa – suuremmassa mittakaavassa, oman pienen henkilökohtaisen piirisi yläpuolella – tapahtuu; jos et voi nähdä tai tuntea näitä asioita, et vielä ole vapaa. Ja vapaus kutsuu sinua.

Haasteesi on nähdä ja tietää ja toimia sekä rakentaa perusta Tietoudelle elämässäsi – perusta henkiselle todellisuudellesi, uusi perusta. Et siis kaunistele sitä minkä jo tiedät, vaan rakennat uuden perustan. Aloitat uudelleen.

Ainoastaan ne mukanasi tuomat asiat, joista tulee olemaan hyötyä, tulevat olemaan osa tulevaisuuttasi. Kaikki muu tulee asteittain, pala palalta, jäämään taakse. Tämä on haasteesi. Et tee tätä ainoastaan itseäsi varten. Teet sen koko ihmiskuntaa varten. Sillä ainoastaan itsesi takia et jaksaisi nähdä vaivaa; et sitoutuisi; et menisi kohti vaikeuksia ja epävarmuutta. Mutta ihmiskunnan puolesta kutsumus ja vastuu on suurempi.

Tämä on haasteesi. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Koska sisäinen todellisuutesi on suoraan yhteydessä ulkoiseen todellisuuteen, täytyy sinun selvittää, mitä todella tapahtuu ja oppia valmistautumaan. Sinun on opittava Suuryhteisöstä. Sinun on opittava, mitä Suuryhteisön Tietous ja Viisaus todella tarkoittavat. Sinun täytyy kokea Suuryhteisön hengellisyys löytääksesi omasi ja tuodaksesi tämän osaksi traditioitasi ja arkielämän kokemuksiasi. Sinun täytyy oppia Suuryhteisöstä ja ottaa Askelet Tietouteen. Tämä suuri haaste odottaa kaikkia, jotka ovat valmistautuneita kohtaamaan oman suuren haasteensa.

Usein ihmiset tahtovat tulosta: ”Haluan vain tietää mikä on tarkoitukseni, ja sitten minä toteutan sen. Ehkä.” He eivät halua kulkea etsimisprosessin lävitse, mikä on ratkaiseva asia. He haluavat vain vastauksen. He haluavat ratkaisun. Ja niin he antavat itse itselleen vastauksen. He määrittelevät itselleen loppuratkaisun. Ja se perustuu heidän häilyväisiin tunteisiinsa, toiveisiinsa, pelkoihinsa, haluihinsa ja huoliinsa.

He eivät pysty sitoutumaan mihinkään, sillä heillä ei ole perustaa, jolla sitoumusta tehdä. Näin ollen, he saattavat vakaasti haluta jotain tänään, mutta seuraavalla viikolla halu jo muuttuu. Ja kuukauden päästä on se jo jotain muuta. He eivät pysty tulemaan määrätietoisiksi, eivätkä he kykene valitsemaan suuntaa ja liikkumaan sinne päin selkeästi viisautta ja erottelukykyä käyttäen.

Suuri haaste ihmiskunnalle on valmistautua nousemaan Suuryhteisön jäseneksi; valmistautua käsittelemään sitä todellisuutta, että ihmiskunnan eristäytyneisyys on ohi ja että sen täytyy nyt kamppailla muiden rotujen kanssa – rotujen, jotka ovat itse kiinnostuneita siitä, mitä ihmiskunta arvostaa sekä tämän maailman luonnonvaroista ja mahdollisuuksista.

Kohdatakseen tämän haasteen on sinunlaistesi ihmisten – tätä kirjaa lukevien ihmisten, vastaamaan kykenevien ihmisten – otettava haaste vastaan itse. Nyt ei seurata johtajaa. Nyt ei palvota opettajaa. Nyt ei omaksuta jäykkää uskomusmallia eikä käskykokoelmaa.

Sen sijaan aloitat mystisen ja perustavanlaatuisen matkasi kohti Tietoutta. Otat Askeleita Tietouteen. Opit Tietouden Tiestä. Tulet Tietouden opiskelijaksi. Etsit valmennusta, jota et itse voi itsellesi antaa. Otat vastuuta omasta kehityksestäsi. Vastaat kutsuun, jonka kuulet sisältäsi. Et hyväksy passiivisia ja joutavia olettamuksia, joita ihmiset ympärilläsi tulevat luomaan ja joita he luovat tälläkin hetkellä.

Ihmiskunta koostuu yksilöistä. Ihmiskunnan kehitystä on aina vienyt eteenpäin prosentuaalisesti pienen ihmisjoukon päättäväinen toiminta. Ihmiskuntaa edistävät hyväntahtoisten ja aidosti inspiroituneiden miesten ja naisten yhteenliittyminen tärkeiden tehtävien hoitamiseen, millä ratkaistaan sekä olemassa olevia ongelmia että valmistaudutaan niihin, jotka vasta ovat nousemassa horisontin takaa.

Tähän ei valmistauduta ihmiskuntana. Tähän valmistaudutaan yksilöinä. Älä käänny hallitusten puoleen. Älä käänny uskonnollisten instituuttien puoleen. Älä käänny sosiaalipalveluorganisaatioiden puoleen. Älä sano: ”Jonkun pitää tehdä asialle jotakin!” Tämä on sinulle. Kutsu kuuluu sinulle. Kutsu kuuluu jokaiselle, joka pystyy vastaamaan, joka pystyy valmistautumaan, joka pystyy ottamaan haasteen vastaan ja joka pystyy kohtaamaan velvollisuudet.

Kyllä, velvollisuudet ovat suuret, mutta tältä tieltä löydät suuruuden itsestäsi. Et koskaan löydä suuruutta elämällä pientä, pienten asioiden hallitsemaa elämää. Löydät suuremman elämän ottamalla vastaan suuremman haasteen ja vastuun, kääntymällä itsessäsi olevan suuremman voiman ja energian puoleen, pysymällä sen kanssa, kulkemalla oppimisen kynnysten yli ja kehittämällä taitojasi ja tietoisuuttasi.

Kuten olemme sanoneet, ihmiskunta ei ole valmis Suuryhteisöä varten. Se ei ole älyllisesti valmis, se ei ole psykologisesti tai emotionaalisesti valmis, eikä se ole valmis hengellisesti. Et voi odottaa ihmisten luomien instituutioiden tai traditioiden antavan tätä valmennusta, sillä todellinen valmennus ylittää sen, mitä ne ovat tähän mennessä saavuttaneet uusien olosuhteiden kohtaamiseksi.

On olennaista ymmärtää, että tieto, jonka suuret Opettajat toivat maailmaan vuosituhansia sitten, ei pysty täysin vastaamaan uusien olosuhteiden vaatimuksiin. Tämän vuoksi uskontojen kehittyminen muodostuu peräkkäisistä Sanomien aalloista. Niitä ei tapahdu joka päivä eikä joka vuosi, vaan enemmänkin kerran vuosisadassa tai vuosituhannessa. Ne ilmaantuvat vastaamaan elämän muuttuviin olosuhteisiin ja valmistamaan tulevaan.

2000 vuotta, 1500 vuotta [tai 2500 vuotta] vanha kristinusko, buddhalaisuus tai islaminusko eivät antiikkisuutensa vuoksi vastaa tämän päivän haasteisiin ilman uutta Sanoman aaltoa. Suuri Sanoma on täällä. Se on opetus Suuryhteisöstä. Se on tapa opiskella Suuryhteisön Hengellisyyttä. Se on Suuryhteisön Tietouden Tie.

Tämä tulee puhaltamaan uutta elämää ikivanhoihin traditioihin täällä. Tämä antaa uutta toivoa ihmiskunnalle. Todellinen vastuu on kuitenkin edelleen yksilöllä. Mitä tulet tekemään? Tietous tietää, mitä sinun täytyy tehdä, mutta sinä et vielä tiedä, mitä Tietous tietää. Tämä on mahdollisuutesi. Tietoudella on voima, vahvuus ja viisaus opastaa sinua kohti täyttymystäsi, mutta sinulta pitää löytyä rohkeus matkalle lähtemiseen.

Ihmiskunta on astumassa paljon suuremmalle älyllisen elämän kentälle. Sen seurauksena jokainen tulee tuntemaan itsensä hiukan pienemmäksi. Tämä on aina hinta, joka maksetaan, kun siirrytään suurempaan mittakaavaan. Sen sijaan että olisit tärkeä henkilö kylässäsi, olet nyt pieni henkilö suuremmassa yhteisössä.

Jokainen ihminen tulee tuntemaan itsensä todella pieneksi ja haavoittuvaiseksi tajutessaan eristäytyneisyyden ajan olevan ohi ja Suuryhteisön olevan täällä. Ihmiset tulevat tunnistamaan avuttomuutensa. He tulevat huomaamaan, etteivät he kykene kontrolloimaan tapahtumia. He tulevat huomaamaan, etteivät he voi kontrolloida edes reaktioitaan. Tämän vuoksi maailma on kieltämistä täynnä. Ihmiset haluavat pitää kiinni kontrollintunteestaan ja määräysvallastaan, vaikka heidän elinolosuhteensa ovatkin muuttuneet dramaattisesti.

Kuka kykenee kohtaamaan tämän? Kuka kykenee kohtaamaan tämän sillä ymmärryksellä, että tämä on pelastavaa armoa? On helppoa alkaa pelkäämään. Vaikeampaa on saada yhteys omaan rohkeuteensa.

Ihmiskunta on myöhässä aikataulustaan valmistautumisessaan Suuryhteisöä varten. Suuremmat Hengelliset Voimat, jotka valvovat ihmiskunnan hyvinvointia toivoivat, että edistystä olisi tapahtunut enemmän. Mutta ihmiskunta on jäljessä. Ihmiset ovat niin täydellisesti omiin huolenaiheisiinsa vaipuneita, etteivät he kykene näkemään itseään edemmäs.

Esimerkiksi vasta viime vuosina ihmiskunta on alkanut kantamaan yhtään vastuuta siitä, että ympäristöä, jossa se asuu, on elvytettävä ja suojeltava. Ja tämä on ollut joidenkin yksilöiden tiedossa jo vuosisatojen ajan. Jokainen hyvä maanviljelijä tietää tämän. Jokainen hyvä metsätyömies tietää tämän. Mutta vihdoinkin vastuuntunto on muuttunut kollektiiviseksi. Vaan kuinka kauan sen muodostumiseen on tarvittu aikaa? Ja miten myöhään se ilmeni?

Jos tunnet levottomuutta ja jos sinusta tuntuu, että jokin liikkuu itsessäsi siten, ettet näytä pystyvän rauhoittumaan huolimatta kaikista niistä iloista ja nautinnoista, joita itsellesi annat. Jos tämä on tilanteesi, niin tiedät jotakin ja olet vastaamassa johonkin. Kenties koet myös hätäisyyden tunnetta, joka ei ole henkilökohtaisilla syillä selitettävissä, sillä suurelta osin sinulla näyttäisi olevan tarpeeksi kaikkea useimmilla osa-alueilla ollaksesi suhteellisen tyytyväinen.

Miksi siis levottomuus? Miksi hätäinen tunne? Miksi huoli ja varovaisuus? Miksi häiritsevät tuntemukset ja tunnetilat? Siksikö että olet perustavanlaatuisesti viallinen? Vai siksi, että sinulla oli onneton lapsuus? Vaiko siksi, että elämäsi ei ole täydellistä?

Ei. Katso näiden asioiden yli. Katso syvemmälle. Tunnet, että vastaat johonkin. Tätä tarkoitetaan vastuullisuudella. Se on sitä, että vastaat johonkin, joka sijaitsee syvällä sisimmässäsi ja johonkin, joka on itsesi yläpuolella ja kaukana oman henkilökohtaisen elämäsi rajoitusten ulottumattomissa.

Ennen myrskyn alkua metsän eläimet vaikenevat ja etsivät suojaa. Ne muuttavat käyttäytymistään. Ne vastaavat myrskyyn ennen kuin se on edes alkanut. Sinä vastaat myös, mutta reaktiosi jäävät usein huomiotta tai tuntematta. Sinussa on luonnollinen suunnistusväline, joka pitää sinut yhteydessä ympäristöösi, mutta erityisesti modernien kansojen keskuudessa tämä luonnollinen vaisto, luontainen kyky, on hyvin heikentynyt ja vahingoittunut. Sitä ei enää tunnisteta.

Ihmiset jatkavat arkielämäänsä ikään kuin mitään ei tapahtuisi, vaikka heidän elinolosuhteensa ovat kokonaan muuttuneet. Ihmiset eivät valmistaudu tulevaan. He eivät valmistaudu vanhenemiseen. Edes oman elämänsä perusedellytyksien osalta he eivät valmistaudu, sillä he eivät vastaa niihin merkkeihin ja vihjeisiin, joihin heidän täytyisi vastata.

Suuryhteisö on nyt maailmassa. Se on piilossa, mutta siitä jää todistusaineistoa joka puolelle. Ne ovat löydettävissänne, mutta teidän täytyy katsoa. Ette löydä todisteita sanomalehdistänne, sillä niiden ei yleisesti ottaen anneta painaa sellaisia asioita. Yhteiskunnissa podetaan yleistä muistinmenetystä. Näin on erityisesti kehittyneimmissä maissa, joiden voisi luulla olevan kouluttautuneempia ja asiantuntevampia.

Ihmiskuntaa odottava valtava haaste ei ole ainoastaan Suuryhteisön läsnäolo, vaan myös vaatimus siitä, että ihmiskunnan on alettava huomioimaan muuttuvia olojaan ja tultava tietoiseksi niistä tekijöistä ympäristössään ja olosuhteissaan, jotka aiheuttavat näin perusteellista muutosta. Tämä johtaa teidät suoraan Suuryhteisöön.

Se johtaa ihmiset kaikkialla pohtimaan jotakin sellaista, jota heidän ei koskaan aiemmin ole tarvinnut pohtia. Vanhempiesi ei tarvinnut pohtia tätä. Esivanhempiesi ei tarvinnut pohtia tätä. Heillä oli muita ongelmia, ja joitain niistä ette enää koe. Mutta teillä on ongelmia, joita heidän ei tarvinnut koskaan kokea.

Jotta kykenisit vastaamaan sisäisesti, on sinun mentävä yli kaikesta siitä, mille olet suuressa määrin ehdollistunut koulutuksen ja maailmassa elämisen myötä. Sinun on noustava kaiken tämän yläpuolelle. Sinun on mentävä syvälle sen alapuolelle löytääksesi itsestäsi tämän kyvyn vastata.

Suuryhteisö tuo valtavan riskin ihmiskunnalle, mutta se tuo myös pelastavan armon, joka edellyttää suurempaa koulutusta, suurempaa hengellistä virittyneisyyttä sekä suurempia kykyjä. Se laittaa maailman jokaisen ihmisen, köyhän tai rikkaan, samaan veneeseen. Kaikki kohtaavat saman ongelman kotimaastaan riippumatta. Tämä tasapainottaa olemassa olevaa eriarvoisuutta ja antaa perustan yhteistyölle, jota aiemmin ei kerta kaikkiaan ollut riittävästi.

Suuryhteisön todellisuus, tarve luoda Suuryhteisön ymmärrystä ja -perspektiiviä, ja tarve oppia Suuryhteisön hengellisyydestä ovat juuri niitä asioita, jotka tulevat tarjoamaan ihmiskunnan yhteistyölle perustan. Sen lisäksi, että ihmiskunta kaikkialla maailmassa on kohtaamassa vakavan uhkan, on sillä nyt myös mahdollisuus kehittää perusta, joka tulee ratkaisemaan suurimman osan maailman tämänhetkisistä ongelmista ja joka tulee valmistamaan ja auttamaan teitä käsittelemään niitä suurempia ongelmia, jotka odottavat ihmiskuntaa sen astuessa elämän Suuryhteisöön.

Jos vastaat Suuryhteisöön ainoastaan pelolla ja ahdistuksella, et tule olemaan asemassa, jossa pystyt tietämään. Toisaalta, jos vastaat Suuryhteisöön suunnattomalla optimismilla ajattelemalla, että “kaikki tulee menemään hyvin, tämä on vain prosessi, Jumala vastaa kyllä kaikesta, minun on vain tehtävä osani ja kaikki tulee menemään hyvin”, et myöskään pysty tietämään etkä pysty valmistautumaan.

Sen sijaan sinun on kuljettava keskitiellä. Pelko ja toivo ovat molemmat omilla tavoillaan kiehtovia, mutta niissä molemmissa on vakavat vaaransa. Tietouden mies tai nainen ei sorru kumpaankaan, vaan kulkee keskitiellä nähdäkseen selkeästi. He löytävät tasapainokohdan itsestään. He seisovat tasapainon kohdassa, ja he katsovat, ja he havainnoivat.

Katso ympärillesi. Näet että ihmiset huojuvat rajattoman innokkuuden ja täydellisen ahdistuksen välillä. He kulkevat ääripäästä toiseen. He eivät tiedä, kuinka keskitie löydetään.

Pelokkuuden tilasta katsottuna optimismi näyttää ihmeellisen vapauttavalta, joten valitset sen. ”Kaikki tulee menemään hyvin. Me pystymme hoitamaan tämän. Jumala vastaa tilanteesta. Voin rentoutua. Ei se niin kamalaa ole, kuin luulen. Itseasiassa, kaikkihan on ihmeellistä.” Ja elät tässä hetken, kunnes huomaat: ”No, ei tämä oikeastaan vastaa kokemaani todellisuutta ollenkaan.”, ja niin vajoat takaisin ahdistukseen ja huoleen.

Sinun pitää löytää keskitie. Siellä saavutetaan selkeys. Siellä vallitsee tasapaino. Kyseessä ei ole tunnetiloista tai odotuksista toiseen ryntääminen. Kyseessä on keskitien löytäminen. Näin seurataan Tietouden Tietä, sillä Tietoutta eivät kiehdo lupaukset toivosta, vauraudesta ja onnesta. Eivätkä Tietoutta saa valtaansa pelon synkkä [vetovoima] tai ahdistuksen houkutukset.

Pelko on helppoa. Sen kokeminen ei vaadi paljoa ponnistelua. Optimismi on hieman vaikeampaa, mutta myöskin helppoa, koska pystyt täyttämään mielesi ihmeellisillä odotuksilla ja kertoilemaan itsellesi kaikenlaisia asioita ympäröivästä ja sisäisestä todellisuudestasi. Tietous on hankalampaa. Tasapainokohdan löytäminen on hankalampaa. Siihen vaaditaan päättäväisyyttä, vaivannäköä ja valmistautumista.

Näillä sivuilla annamme sinulle selkeämmän käsityksen kokonaiskuvasta. Selkeämmän, kuin minkä voit löytää mistään muualta. Emme puhu tästä kaikesta hämmentääksemme sinua, vaan herättääksemme syvemmän vastauksen ja syvempää tietämystä sisimmässäsi – tietämystä, joka sinussa jo on. Emme anna sinulle uusia asioita uskottavaksi, vaan vetoamme siihen, minkä jo tiedät. Tämä on osa sitä valtavaa haastetta, joka odottaa ihmiskuntaa.

Eräs kiinnostava seikka ihmisten yhteiskunnassa – ja monessa muussa Suuryhteisön yhteiskunnassa – on taipumus päästää asiat pahenemaan siihen pisteeseen, että niiden ratkaiseminen tulee kerta kaikkiaan välttämättömäksi, olivatpa kaikkien toiveet ja mieltymykset mitkä hyvänsä. Ihmiset sallivat olosuhteiden pahentuvan, kunnes heidän on pakko tehdä jotakin. Tällöin heidän tekonsa kuitenkin muuttuvat epätoivoisiksi ja käyvät todella kalliiksi, eivätkä useinkaan ole kovin tehokkaita.

Tietouden mies tai nainen pyrkii eliminoimaan ongelman heti, kun se on ensimmäisen kerran tunnistettu, kun taas henkilö, jolla ei ole tätä suurta perustaa, antaa asioiden huonontua ja yrittää sitten korjata asian rajusti ponnistellen, usein ilman hyviä tuloksia.

Tämä taipumus osoittaa vastuullisuuden puutetta ja sisäisen tietoisuuden puutetta. Se osoittaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden puutetta ihmisten yhteiskunnissa. Se osoittaa kunnioituksen puutetta sitä kohtaan, miten valtava vaikutus ympäristöllä – sekä mentaalisella että fyysisellä ympäristöllä, on.

Suuryhteisön saapuminen muuttaa kaiken tämän. Se tulee vaatimaan sitä. Se, että ihmiset pelkästään haluavat jotain, ei vielä aivan riitä, mutta kun jotain on pakko tehdä, niin sitten tehdään. Tämä aiheuttaa impulssin. Tietouden miestä tai naista hallitsee se, mitä on pakottavaa tehdä, eikä se, mitä he haluavat tai suosivat. Halut ovat heikkoja ja häilyväisiä. Mieltymykset perustuvat henkilökohtaisille toiveille. Ne eivät perustu elämän realiteetteihin eivätkä Tietouden liikkeisiin ihmisen sisimmässä.

Tässä on suuri haasteenne: ihmiskunnan on pakko valmistautua Suuryhteisöä varten ja sen on saavutettava suurempi ja aidompi hengellinen perusta. Sen on luotava pohja ihmissuvun keskinäiselle yhteistyölle ja liittoutumalle, jos se aikoo selviytyä ja säilyttää itsemääräämisoikeutensa Suuryhteisössä.

Tämä on pakkotilanne. Et voi tässä kohtaa sanoa: ”No, onhan se ongelma, mutta ratkaisemme sen vielä joskus.”. Tällaisella lähestymistavalla käy niin, että kun ihmiset aikanaan heräävät, tulee olemaan jo liian myöhäistä, ja tuho on jo tapahtunut.

Sama haaste on läsnä niin monella muullakin ihmiselämän osa-alueella: luonnonympäristön pilaantumisessa, köyhyyden määrässä ja sosiaalisessa rauhattomuudessa maailmassa, luonnonvarojen epäsopivassa jakamisessa. Näiden kaikkien ongelmien laajuus kasvaa päivä päivältä, ja ihmissuku ei ota niistä tarpeeksi vastuuta kohdatakseen niitä täysin tai ratkaistakseen niitä. Totuuden soihtua kantavat ne yksilöt, jotka totuus on sytyttänyt, mutta heidän määränsä, vaikkakin lisääntyvä, ei vielä ole tarpeeksi vahva ja suuri.

Ihmiskuntaa odottava valtava haaste ei ole pelkästään haaste tulla tietoiseksi jostakin – tietoiseksi Suuryhteisöstä, vaan se on myös haaste valmistautua ja haaste toimia. Tämän täytyy kummuta käsillä olevan tilanteen kirkkaasta ymmärtämisestä ja voima tähän on tultava Tietoudesta, jotta se olisi oikeasti tehokas ja jotta se antaisi oikeasti hyödyllisiä tuloksia.

Ihmiskuntaa kohtaava suuri haaste on sama, jonka joudut kohtaamaan itse – haaste löytää itsesi, löytää se, mitä olet tullut tänne tekemään, haaste löytää totuuden perusta sisimmästäsi ja alkaa elämään siitä käsin.

Synnyit Tietoisena siitä, mitä sinun täytyy tehdä, minne sinun täytyy mennä ja mitä sinusta täytyy tulla. On aika löytää tämä Tietous ja alkaa elämään siitä. Tämä suuri haaste on edessäsi. Tämä sama suuri haaste on edessä myös ihmiskunnalla.

Sinulla on elämässä suurempia asioita tehtäväksi. Ihmiskunnalla on suurempia asioita tehtäväksi. On olemassa suurempia asioita, joista sinun täytyy tulla tietoiseksi. On olemassa suurempia asioita, joista ihmiskunnan on tultava tietoiseksi. On olemassa tärkeitä asioita, jotka sinun tulee tietää ja tajuta. On olemassa tärkeitä asioita, jotka ihmiskunnan on tiedettävä ja tajuttava.

Kaikki alkaa yksilöstä. Älä käänny hallituksien ja instituutioiden puoleen. Ne ovat menneisyyden halvaannuttamia. Ne ovat halvaantuneita uskoessaan menneeseen, eivätkä ne usein ole vapaita reagoimaan tulevaisuuteen, sillä ne itsekin ovat vaikutusten ja hallinnan alaisena. Kaikki lähtee yksilöstä. Siellä innovaatiot tapahtuvat. Kuka tahansa oletkin, missä tahansa oletkaan töissä, mitkä tahansa ovatkaan elinolosuhteesi; tässä on sinun suuri haasteesi.

Suuryhteisö on maailmassa tälläkin hetkellä. Se pyrkii saavuttamaan vaikutusvaltaa pystyäkseen vakiinnuttamaan itsensä tänne. Suuryhteisö vaikuttaa ihmisiin mentaalisessa ympäristössä ja yrittää yhdistää itsensä ihmissukuun geneettisesti. Se käyttää hyväkseen ihmisten hallitusten konflikteja sekä uskonnollisia vastakkainasetteluita saadakseen vaikutusvaltaa täällä, tyynnytelläkseen heidät, jotka ovat saavuttaneet voimaa ja kykyjä sekä ylläpitääkseen ihmiskunnan tämänhetkisiä illuusioita, jotta he voivat itse jatkaa läsnäolonsa vahvistamista täällä ilman ihmiskunnan väliintuloa.

Teillä on kuitenkin myös liittolaisia Suuryhteisössä, ja tulemme puhumaan heistä myöhemmin tässä kirjassa, samoin kuin heidän tärkeydestään sekä sinulle yksilönä että koko ihmiskunnalle. Ette nimittäin pysty astumaan Suuryhteisöön ilman heidän apuaan, ettekä pysty valmistautumaan uuteen elämäänne suuremmalla älykkyyden kentällä ilman, että löydätte valmennusta, joka tekee tästä mahdollista.

Keskittykäämme nyt siis valmistautumiseen itseensä ja siihen, mitä siihen sisältyy ja mitä se vaatii, sekä niihin suuriin palkkioihin, joita se tarjoaa teille. Se, että on tietoinen jostakin, ei riitä. Teidän on valmistauduttava kohtaamaan sen haaste ja sen mahdollisuus. Sitten pystytte kohtaamaan Suuryhteisön ja hyötymään sen läsnäolosta, käyttämään sitä saadaksenne vahvuutta ja lahjomattomuutta sekä käyttämään sitä ihmissuvun liittouman ja yhteistyön perustana. Ja sinä itse tulet käyttämään sitä rakentaaksesi suhteita, jotka ovat vahvoja, eivätkä henkilökohtaisten halujen ja pelkojen hallitsemia. Tämä kaikki on valmistautumisen lopputulosta, ja tämä on se mihin Me tulemme nyt keskittymään.