Lisää tulossa…

Tällä hetkellä  Sanantuoja Marshall Vian Summers on historiallisen projektin parissa koostamassa kaikkia Uuden Sanoman kirjoja ja kokoelmia yhdeksi kokonaisuudeksi. Samaan aikaan salaperäinen Ilmoituksen prosessi jatkuu. Jumala jatkaa, Enkelien Yhteisön välityksellä, uusien Sanomien tuomista Sanantuojan kautta tässä ajassa; Sanomien, jotka tulevat lopulta löytämään tiensä osaksi Uuden Sanoman kirjoja ja kokoelmia.

Näin ollen, kun Sanantuoja jatkaa historiallista koontityötään, ja kun Jumala ja Enkelien Yhteisö paljastavat edelleen lisää Sanantuojan kautta, kasvaa kirjojen ja kokoelmien saatavuus täällä NewMessage.org -sivustolla, avaten uusia ulottuvuuksia, opastaen meitä ja valmistaen meitä tuleviin aikoihin.

Elämme tällä hetkellä Pyhän Ilmoituksen aikaa. Olemme siunattuja todistaessamme Sanoman prosessin etenemistä silmiemme edessä. Olemme etuoikeutettuja todistaessamme, kunJumalan Sanantuoja kokoaa uutta perintöä ihmiskunnalle hänen omana aikanaan ja sen ohjeistuksen mukaan jonka Luoja on hänelle antanut Luojalta. Tämä luo kontrastin sille tosiasialle, että menneisyyden Ilmoitusten kirjoja eivät koonneet niiden Sanantuojat elinaikanaan, mikä johti ajan mittaan ongelmiin alkuperäisten tekstien tulkinnassa ja näiden tekstien vääristymiseen.

Lisätietoa ilmoituksen prosessista ja koostamisesta

Uusi Sanoma, yli 9000 tekstisivuineen (ja lähes tuhat äänitettyä sanomaa niiden lähteinä), on suurin ja kattavin Pyhä Ilmoitus joka on koskaan annettu ihmiskunnalle, tällä kertaa annettu lukutaitoiselle, globaalin kommunikaation ja kasvavan maailmanlaajuisen tietoisuuden maailmalle.

Näiden pyhien tekstien kokoelman laajuus ja syvyys ylittää minkä tahansa aiemman Pyhän Ilmoituksen ja se on annettu vastaamaan monimutkaiseen yhdistelmään nykymaailmaamme kohtaavia maailmanlaajuisia tarpeita ja haasteita, sekä nyt että tulevaisuudessa.

Joka päivä The Society for The New Message from God, monen muun tärkeän tehtävänsä ja vähien resurssiensa ohella, tekee työtä toimittaakseen tätä suurta Ilmoitusta, tuodakseen sen saataville maailmalle niin monella kielellä kuin mahdollista (21 kieltä tällä hetkellä englannin lisäksi) ja monessa muodossa (verkossa, painettuna, e-kirjana, videona), tehden työtä saattaakseen sen saataville joka mantereella ja joka maassa.

Ja kuitenkin kulissien takana vielä suurempi tehtävä on meneillään. Nyt ja tulevina vuosina Sanantuoja lähestyy koko ajan suuren tehtävänsä loppuunsaattamista: Uuden Sanoman koontia Yhdeksi Kirjaksi ja sen esittämistä uutena testamenttina maailmalle.

Uuden Sanoman Yksi Kirja

The New Message from God

Enkelien yhteisö on ohjannut Sanantuojaa yhdistämään Uuden Sanoman yhdeksi testamentiksi ihmiskunnalle. Tämä testamentti tulee olemaan jaoteltu kokoelmiin; jokainen kokoelma jaettuna kirjoiksi; jokainen kirja jaettuna kappaleiksi; ja jokaisen kappaleen teksti jaettu säkeiksi. Joten tuleva Uuden Sanoman rakenne voitaisiin esitellä tällä tavalla: Kokoelma > Kirja > Kappale > Säe. Kokonaisuudessaan nämä kokoelmat, kirjat ja kappaleet tulevat lopuksi yhdistetyksi yhdeksi testamentiksi: Jumalan Uudeksi Sanomaksi.

Uudessa Sanomassa on kahdenlaisia kirjoja: niitä, jotka Lähde on antanut kirjoina ja niitä, jotka on koottu kirjoiksi sadoista yksittäisistä Sanomista Sanantuojan toimesta.

Kaikki yksittäiset sanomat on annettu yli 42 vuoden kuluessa ja viime vuosina myös eri paikoissa ympäri maailmaa. Näitä yksittäisiä Sanomia kootaan nyt kirjoiksi Sanantuojan toimesta, joka on ainoana nimetty tehtävään järjestää ja esittää Jumala uusi Sanoma.
About the Volumes and Books of the New Message from God

On siis Sanantuojan vastuulla koota yksittäiset Sanomat ja yhdistää ne jo olemassa olevaan Uuden Sanoman kirjojen kokonaisuuteen, jotta niistä tulisi kokonainen testamentti ihmiskunnalle. Samaan aikaan hänen täytyy esittää tämä testamentti ihmiskunnalle ja tuoda se eri puolilla maailmaa oleville yksilöille, jotka ovat valmiina ottamaan sen vastaan. Tämä on valtava tehtävä.

Koko Uuden Sanoman koostaminen on etenevä pitkän aikavälin työprosessi. Samaan aikaan Ilmoituksen vastaanottaminen jatkuu; uusia opetuksia saadaan joka vuosi. Tämän tuloksena eri kirjojen kappalejako voi muuttua. Tämän myötä kirjojen nimikin voi muuttua heijastamaan kirjojen kasvavaa laajuutta.

Uuden Sanoman kirjat tulevat aikanaan olemaan kuudessa kokoelmassa. Jokaisen kokoelman koko kasvaa uusien Lähteen antamien Sanomien myötä, sekä kun Sanantuoja kokoaa uusia kirjoja ja asettaa niitä oikeisiin kokoelmiin.

Aikanaan nämä kuusi kokoelmaa tullaan liittämään yhteen, yhdeksi testamentiksi ihmiskunnalle. Tämä testamentti pitää sisällään jokaisen Jumalan Uuden Sanoman sanan maailmalle.

Ensimmäistä kertaa historiassa itse Sanantuoja on kokoamassa ja esittelemässä puhdasta Jumalan Pyhän Ilmoituksen tekstiä. Tässä Sanantuoja sinetöi Jumalan uuden Sanoman tekstien puhtauden ja antaa ne sinulle, maailmalle ja kaikille tulevaisuuden ihmisille. Olivatpa nämä tekstit luettu tänään tai 500 vuoden päästä, Jumalan alkuperäinen kommunikaatio tulee esiin yhtä intiiminä, puhtaana ja voimakkaana kuin päivänä, jolloin se lausuttiin.

Lisäksi suuri määrä äänitteitä näistä puhutuista Sanomista tullaan tekemään saatavaksi tekstien oheen. Ja tämä tarjoaa yksilölle intiimin ja henkilökohtaisen läheisyyden tilan Jumalan alkuperäisen kommunikaatioon maailmalle sellaisena kuin se oli sinä päivänä, siinä paikassa ja sillä hetkellä, kun se lausuttiin. Merkillepantavaa on, että ensi kertaa historiassa Sanoman Ääni on tallennettu ja tulee olemaan saatavilla kaikkien koettavaksi tulevaisuudessa.

Tätä lahjaa annetaan maailmalle tällä hetkellä. Se on syntynyt Jumalan rakkaudesta: suuresta rakkaudesta, jolla on voima herättää Tietous ihmissuvun sydämessä sekä valmistaa ja suojella ihmiskuntaa kun se kohtaa suurimmat haasteensa tulevaisuudessa.

Kirjat verkossa

Society ponnistelee saattaakseen Uuden Sanoman saataville maailmalle ilmaiseksi verkosta. Tällä hetkellä useita Uuden Sanoman kirjoja on saatavilla maksutta NewMessage.org -sivustolla. Voit tutustua maksuttomien verkkokirjojen tarjontaan..

Painetut kirjat

Society tarjoaa tällä hetkellä joitakin Uuden Sanoman kirjoja painettuna. Mutta Uuden Sanoman valtavan koon takia Societyn ei ole mahdollista julkaista kaikkia kuutta Uuden Sanoman kokoelmaa tällä hetkellä. Ostaaksesi painetun kappaleen Uuden Sanoman kirjoista, käy New Knowledge Library -kaupassa.

CD:t ja mp3 -äänitteet

Tietyt Uuden Sanoman opiskelijuuteen liittyvät Sanomat ovat saatavilla maksullisina CD-levyinä tai mp3-tiedostoina. Uuden Sanoman koko maailman saavuttamisen rahallisten realiteettien vuoksi Society tarjoaa tiettyjä Opetuksia myytäväksi kohtuulliseen hintaan New Knowledge Library -kaupassa.

Ilmainen Kirja -projekti (The Free Book Project)

Suuremmalla rahallisella tuella Society voi tarjota enemmän näitä viisauden opetuksia ilmaiseksi netissä. Lisäksi Societyn Free Book Project tarjoaa ilmaisen henkilökohtaisen kopion tällä hetkellä saatavilla olevista Uuden Sanoman kirjoista ja mp3 -tallenteista niille, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa niitä. Kutsumme sinua tekemään lahjoituksen tukeaksesi Ilmainen Kirja -projektia, jotta Uusi Sanoma olisi saatavilla yhä suuremmalle osalle sitä tarvitsevista ihmisistä.

Tulevat julkaisut

Society tulee jatkamaan visionsa edistämistä; julkaista koko Jumalan Uusi Sanoma kirjoineen ja kokoelmineen, ja ehkä jonain päivänä yhtenä kirjana, yksinkertaisesti nimellä ”Jumalan Uusi Sanoma”. Tämä on valtava hanke, johon Society tarvitsee sinun apuasi ja osallistumistasi. Harkitse ystävällisesti lahjoituksen tekemistä tai tulemista Uuden Sanoman Pilariksi tukeaksesi tätä pyhää tehtävää. Kiitämme sinua tuestasi.