Uusi Jumala

Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

 

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
12. helmikuuta, 2009
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumalasta on annettu uusi Ilmoitus, Ilmoitus joka nostaa Jumalan pois ihmiskunnan muinaishistoriasta ja ihmiskunnan konflikteista, fantasioista ja väärinymmärryksistä. Tämä uusi Ilmoitus vie Jumalan universumin elämän suureen panoraamaan, jota kutsutaan Suuryhteisöksi.

Tarvitsette tätä uutta ymmärrystä Jumalasta, koska entisaikojen Jumala oli pieni Jumala, teidän maailmanne ja aikanne Jumala, kulttuurienne ja muinaiskansojen Jumala. Mutta ihmiskunta on kasvanut ulos tästä Jumalasta, tästä vihaisesta, kostonhimoisesta Jumalasta – Jumalasta, joka vaikuttaisi olevan persoonallisuutenne ja taipumuksienne heijastuma.

Eivät entisaikojen ihmiset väärässä olleet. Heillä vain oli rajoittunut ymmärrys. Eivät he niinkään luoneet Jumalaa kaltaisekseen; he eivät vain kyenneet käsittämään Jumalaa, joka ei ollut heidän kaltaisensa. Uusi Ilmoitus näyttää Jumalan laajemmassa yhteydessä: universumin älyllisen elämän kontekstissa. Tämä ei ole ihmisen konteksti, sillä universumi, jonka kohtaatte, ei kuulu ihmisille.

Tämän Jumalan toiminta ei tapahdu pelkästään tässä yhdessä maailmassa. Tämä Jumala ei arvioi samalla tavoin kuin te arvioisitte tai tuomitse kuten te tuomitsisitte. Tämä Jumala ei tarvitse ylistystä tai palvontaa, tai odota kuuliaisuutta ja mielistelyä. Se oli entinen heimon Jumala. Entinen Jumala suosi yhtä kansakuntaa toisen kustannuksella, toista ihmisryhmää yli muiden. Se on vanha käsitys Jumalasta.

Mutta eihän Jumala ole koskaan ollutkaan tällainen. Sillä se Jumala, jota kohti ihmiset ovat katsoneet ja jota he ovat palvoneet, se Jumala jonka ihmiset ovat ymmärtäneet ja väärinymmärtäneet, on ollut aina Jumala koko Suuryhteisölle – avaruuden valtaville etäisyyksille, todellisuuden eri ulottuvuuksille ja lukemattomien rotujen olennoille, jotka ovat niin kovin erilaisia kuin ihminen.

Tämä on universumin Yksi Jumala; ei yhden maailman, kansan tai heimon Jumala; ei sellainen Jumala, joka ajattelee, toimii tai käyttäytyy kuten ihmiset ajattelevat, toimivat tai käyttäytyvät. Tämä Jumala ei ole rajoittunut yhteen Ilmoitukseen ihmiskunnalle, sillä ihmiskuntaa varten on tullut toistuvasti Ilmoituksia. Nyt ihmiskunnalla on uusi Ilmoitus valmistelemassa ihmissukua siihen suureen muutokseen, joka maailmaan on tulossa, ja valmistelemassa ihmiskuntaa sen tulevaisuuteen, kohtaloon sekä universumin Suuryhteisön älyllisen elämän kohtaamiseen.

Ei ole mahdollista pitäytyä entiseen ajatusmalliin Jumalasta jos haluaa ymmärtää Jumalan uuden Ilmoituksen maailmalle. Universumin älyllisen elämän todellisuuden ja merkityksen ymmärtäminen ei onnistu jos ajattelee Jumalasta entiseen tapaan. Sillä entinen Jumala oli yksin ihmisten: oli yhden kansakunnan Jumala, yhden ihmisryhmän Jumala, oman rotuni Jumala, yhden ainoan maailman Jumala. Siksi entinen Jumala oli liian rajallinen ja liiaksi käsitetty ihmisenkaltaisena, jotta Jumalan todellista luonnetta ja tarkoitusta olisi voitu ymmärtää – edes sitä, mitä se on täällä, tässä maailmassa.

Entinen Jumala johti ihmiset sotiin. Entisellä Jumalalla ei näyttänyt olevan kiinnostusta niiden ihmisten ja kansojen hyvinvointiin, joita hän ei suosinut. Kuninkaat, monarkit ja valtakunnat käyttivät entistä Jumalaa oikeuttamaan ja korostamaan valtakuntiensa epäkohtia ja pyyteitä. Entinen Jumala näytti saavan mielihyvää rangaistessaan ihmistä niistä väistämättömistä virheistä, joita ihmisyhteisö tekee eläessään erillisyyden tilassa tässä maailmassa. Koko käsitys Taivaasta ja Helvetistä on rakennettu entiseen Jumalaan liittyvien uskomusten ja oletusten ympärille.

Uusi Jumala, Suuryhteisön Jumala – omaanne suuremman todellisuuden Jumala – edellyttää kaikkien näiden asioiden uudelleen määrittelyä. Sillä Jumalan todellisuus on niin kovin erilainen, kuin miten se on menneisyydessä nähty ja mihin on uskottu.

Jumala ei suosi yhtä kansaa yli muiden. Jumala ei johda kansoja sotiin. Jumala ei toivo yhden kansan voittavan toista tai yhden ihmisryhmän valloittavan toista. Luonnonmullistukset, rutot, sairaudet tai katastrofit eivät ole Jumalan tahto.

Näistä asioista voi syyttää entistä, vanhaa Jumalaa, mutta ei uutta Jumalaa. Sillä Jumala on laittanut liikkeelle luonnonvoimat, evoluution sekä geologiset muutokset aikojen alussa, ja nyt nämä kaikki toimivat itsestään. Jumala on älykäs. Jumalan ei tarvitse valvoa jokaista pientä asiaa. Jumalan ei tarvitse liikuttaa verta suonissasi tai hallita miljoonia solujasi. Jumalan ei tarvitse hallita maailman säätä. Jumalan ei tarvitse hallita maailman kansoja tai talouksia. Kaikki on laitettu liikkeelle. Kaikki on laitettu liikkeelle aikojen alussa.

Jumala kaitsee maailmaa ja kaikkia maailmoja, kutsuen erillisiä palaamaan, kutsuen uskonnon kautta, kutsuen omatunnon kautta, kutsuen todellisen rakkauden ja tunnistamisen kautta.

Universumin Jumalaa ei kiinnosta mikä uskonnollinen vakaumuksesi on jos se vain auttaa tuomaan sinut sen syvemmän Tietouden äärelle, jonka Jumala on sisällesi asettanut – sen syvemmän älyn, jonka Jumala on asettanut sisimpääsi ohjaamaan, suojaamaan ja johtamaan sinut suurempaan palveluun ja antamiseen maailmassa.

Uskonnolliset instituutiot dominoivat entistä Jumalaa. Jos ei kannattanut noita instituutioita ja uskonut niiden ideologiaan, katsottiin että joutuu helvettiin, että oli uhmannut Jumalaa.

Jumala ei piittaa näistä asioista. Ihmiskunnan uskomukset, viehätykset, pakkomielteet ja fantasiat eivät ole Jumalan liikkeellepaneva voima. Sydämen ja omatunnon syvempi liike, pyyteettömän antamisen teko, anteeksiantamisen teko ja halu antaa itsestään ohi omien tarpeiden ja mieltymysten, toisen tunnistaminen, vihollisen muuttuminen ystäväksi, maailman pilatun luonnon parantaminen – nämä ovat asioita, jotka liikuttavat maailmankaikkeuden Luojaa.

Jos tarkoitus on ymmärtää ihmiskunnan kohtaloa ja tulevaisuutta Suuryhteisössä, sekä ymmärtää kuinka valmistautua maailmaan tuleviin suuriin muutoksen aaltoihin, täytyy omata uusi kokemus ja ymmärrys Jumalallisesta.

Jos ripustautuu vanhoihin ajatuksiin ja määrittelyihin, ei ymmärrä mitä ihmiskunnalla on edessään ja kuinka valmistautua siihen. Luulette lopun aikojen koittaneen. Luulette, että suuri rangaistus on käsillä. Luulette, että kyseessä on lopullinen taistelu: kaikkea sellaista, mikä viittaisi inhimillisen kokemuksen suureen loppunäytökseen.

Ihmiskunta on vain jättämässä taakseen yhden kehitysvaiheen ja astumassa toiseen. Kyseessä on suuri siirtymä heimoyhteiskunnista ja keskenään sotivista ryhmistä yhtenäisempään ja voimakkaampaan ihmiskuntaan – sellaiseen ihmiskuntaan, joka voi elää, toimia ja pysytellä vapaana elämän Suuryhteisössä – sellaiseen ihmiskuntaan, joka voi kohdata universumin muiden rotujen intervention ja pystyy määrittelemään täällä omat yhteistoiminnan sääntönsä – sellaiseen yhdistyneeseen ihmiskuntaan, joka voi oppia elämään tämän maailman rajoitusten ja rajallisten resurssien puitteissa ajamatta niitä loppuun tai rappioon.

Yhdistynyt ihmiskunta tulee tarvitsemaan uuden kokemuksen ja ymmärryksen Jumalallisesta, jotta se voisi tehdä tämän suuren siirtymän ja välttää yhä lisääntyvän houkutuksen konflikteihin, kilpailuun ja sotiin. Hupenevien resurssien maailma, ympäristötuhon maailma, rajujen sääilmiöiden ja lisääntyvän talouden epätasapainon maailma – tämän kohtaamiseen tulette tarvitsemaan suurempaa kokemusta Jumalallisesta ja erityisesti Tietouden voimasta sisimmässänne. Tällä syvemmällä tasolla, älysi pinnan alla Jumala koskettaa sinua ja liikuttaa sinua todellisella Jumalallisen vetovoimalla.

Ette voi ymmärtää Jumalaa älyllisesti. Jumalaa ei voi kutistaa rationaaliseksi periaatteeksi. On ymmärrettävä, että Jumala ei operoi kaikkia maailman toimintoja, sillä ne saatettiin liikkeelle aikojen alussa. Luomisen ja evoluution välillä ei tässä ole ristiriitaa. Ei ole todellista ristiriitaa uskonnon ja tieteen välillä. Ne ovat molemmat syntyneet samasta todellisuudesta, samasta tarpeesta ymmärtää elämää, samasta tarpeesta korjata inhimillisiä virheitä ja rakentaa turvallista ja turvattua tulevaisuutta ihmiskunnalle.

Uskontoa ja tiedettä ovat turmelleet samat voimat: halu yksilön valta-asemaan, yhden ryhmittymän halu dominoida toista, instituutioiden taistot herruudesta. Ne ovat molemmat itsessään sovinnaisia, ja molemmat tapaavat olla rajoittuneita ja puolustuskannalla.

Sen sijaan, että yrittäisi liittää menneisyyden nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, on parempi antaa menneiden olla jotta voisi nähdä, että ihmiskunnan ymmärrys Jumalallisesta on sellaisenaan evoluutiomainen prosessi. Jos yrittää liittää tulevaisuuden menneisyyteen joutuu joko kieltämään tulevaisuuden tai muuttamaan käsityksensä menneisyydestä.

Muinaiset profetiat eivät toteudu. Messias ei palaa maailmaan. Nyt on Tietouden aika tulla esiin. On ihmiskunnan yhteistyön ja vastuun aikakausi.

Mikään yksittäinen suuri johtaja ei astu esiin ohjaamaan ihmiskuntaa loistavaan tulevaisuuteen. Ei saavu yksilöä tasoittamaan tilejä ja kostamaan pahoille. Tämä on vanha ajatus Jumalasta. Se ei ole enää ajankohtainen, eikä se alun alkujaankaan ollut oikeasti totta. Kyseessä oli ihmisten toive saada lopullinen ratkaisu elämän arvoituksiin, elämän kysymyksiin ja elämän ongelmiin.

Sinut lähetettiin maailmaan antamaan oma osasi täällä, antamaan tiettyyn tarkoitukseen, liittyen tiettyihin ihmisiin, tietyissä tilanteissa. Älä ajattele, että ymmärrät näistä vielä. Älä vielä oleta, että olet täysin mukana näissä. Älä ajattele, että uskomalla uskonnolliseen ideologiaan tulet pelastetuksi. Sillä jos et tee sitä mitä tulit tänne tekemään, jos et ole tekemisissä niiden kanssa, joiden kanssa sinun kuuluisi olla ja anna lahjojasi, ei pelkkä usko yksin rakenna siltaa kuilun yli ja tee loppua erillisyydestä sinun ja Jumalan välillä.

Liittyäkseen takaisin Jumalan yhteyteen on tultava enemmän sellaiseksi kuin millaiseksi Jumala on sinut oikeasti luonut. Jumala on asettanut Tietouden sisimpääsi ohjaamaan ja vapauttamaan sinut. Uskomukset ovat toissijaisia ja ne ovat usein tämän vapautuksen tiellä.

Oman uskonnon näkeminen ainoana tosiuskontona tulee olemaan esteenä vapautuksen tiellä. Muiden valtioiden, kansojen ja uskontojen tuomitseminen estää vastaanottamasta tätä vapautusta. Omahyväisenä ja oman uskonnon puolustajana esiintyminen sokaisee sinut ja käännät selkäsi Jumalalle. On oltava rohkeutta sekä uskoa Jumalalliseen, jotta näkisi Jumalan uutena, jotta ymmärtäisi tähän liittyvät vastuunsa, ja jotta tajuaisi, että on lähetetty maailmaan antajaksi eikä tuomariksi tai kriitikoksi.

Tässä yhteydessä on ymmärrettävä, että Jumala on saattanut alulle kaikki maailman uskonnot ja että ihmiset ovat muuttaneet niitä kaikkia, jopa radikaalisti. Menneisyyden virheiden korjaamiseksi, todellisen uskon uudistamiseksi, ja muinaisten uskontojen suuren totuuden esiin tuomiseksi puhtaassa muodossaan, on Jumala lähettänyt uuden Ilmoituksen maailmaan – ei korvaamaan maailman uskontoja, vaan selkiyttämään niitä ja antamaan niille uutta vahvuutta ja voimaa ja suurempaa keskinäistä yhtenäisyyttä.

Ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan korjaamisesta. Kyseessä on valmistelu sellaista tulevaisuutta varten, joka tulee olemaan erilainen kuin menneisyys. Teillä on edessänne ei-inhimillinen universumi. Teillä on edessänne ympäristön tuhoutumista ja yhä lisääntyvää epätasapainoa ja turvattomuutta maailmassa. Teillä on edessänne hupenevien resurssien maailma: maailma, jossa yhä kasvavan väestön täytyy juoda hitaasti kuivuvasta kaivosta.

Voit rukoilla pelastusta Jumalalta, mutta Jumala on lähettänyt sinut pelastamaan maailman – tekemään oman pienen, mutta olennaisen osasi tässä.

Ei tämä ole lopun aika. Tämä on suuri siirtymä. Tämä ei ole maailman loppu. Tämä on suuren tilinteon ja suuren Ilmoituksen aika. Monet asiat tulevat päätökseensä. Monia elämäntapoja täytyy muuttaa. Ihmisten ymmärryksen tulee muuttua. Ihmisten vastuuntunnon täytyy lisääntyä. Ihmisten myötätunnon täytyy kasvaa. Ihmisten anteeksiannon täytyy kasvaa. Se tulee näyttämään lopun ajalta: siltä kuin koko maailma olisi kaatumassa päälle, mullistavan ja järisyttävän muutoksen ajalta. Mutta todellisuudessa se on ihmisen aikuiseksi kasvamisen aika, viisaaksi tulemisen ja tulevaisuuteen valmistautumisen aika.

Vain Jumala tietää mitä horisontin takaa on tulossa, ja vain Jumala voi valmistaa tähän kokonaisvaltaisesti. Saatat tunnistaa joitain ratkaisuja maailman ongelmien johonkin osaan, mutta et voi valmistaa itseäsi Muutoksen suuriin aaltoihin tai universumin älyllisen elämän kohtaamiseen.

Jumala on lähettänyt uuden Ilmoituksen maailmaan valmistamaan ihmiskuntaa sen tulevaisuutta varten, varoittamaan ihmiskuntaa suurista vaaroista maailmassa ja sen ulkopuolella sekä siunaamaan ihmiskuntaa Tietouden voimalla ja läsnäololla, mikä on asetettu jokaiseen ihmiseen syvemmäksi voimavaraksi, jotta ihminen valitsisi rauhan sodan sijasta, yhteistyön jakautumisen sijasta, päättäväisyyden itseluottamuksen menetyksen sijasta, vapauden antautumisen sijasta ja vastuun heikkouden sijasta. Tämä ei ole muutaman inspiroituneen ihmisen tai ihmisen hyväksi työtä tekevän muutaman pienen ryhmän huolta tulevaisuudesta. Tämän täytyy olla jotain, jonka on ulotuttava kauas ja laajalle.

Kaikkien ei tarvitse vastaanottaa ja uskoa Jumalan uutta Sanomaa, mutta sen täytyy tavoittaa tarpeeksi ihmisiä, jotta sillä olisi vaikutuksensa täällä, jotta se antaisi uuden tietoisuuden ja kokemuksen Jumalallisesta elämässänne ja elämänne syvemmästä liikkeestä.

On päästettävä irti Taivaan ja Helvetin käsitteistä ja uskomuksistanne lopulliseen tuomiopäivään ja kaikkiin näihin asioihin, sillä ne eivät sovi yhteen sen suuremman todellisuuden kanssa, johon olette astumassa.

Jos seuraa Tietoutta, pääsee lähemmäksi Jumalaa. Jos kieltää Tietouden ja seuraa pelkojaan ja ambitioitaan, etääntyy Jumalasta. Jos annat lahjasi maailmassa, ei sinun tarvitse tulla tänne uudelleen. Silloin on saanut päätökseen yhden vaiheen evoluutiossaan ja kehityksessään.

Jumala ei pelkästään tuo sinua takaisin Taivaaseen. Jumala aikoo laittaa sinut töihin universumissa, erillisten todellisuudessa. Sinulla on monia nykyisiä tehtäviä ja monia tulevia tehtäviä. Tätä ei paetakaan Taivaaseen, sillä tehtävää on paljon. Jumala ei hukkaa tätä mahdollisuutta. Sinun vapautuksesi tulee olla inspiraation lähde muille ja kantaa positiivisesti resonoivaa vaikutusta universumin elämään.

Ketään ei lähetetä helvettiin, mutta ihmiset elävät jo helvetissä: olemalla erossa Jumalasta, oman mielikuvituksensa helvetissä, itsevihansa ja toisten vihaamisen helvetissä, olosuhteidensa helvetissä, eristyneisyytensä helvetissä. On kylläkin olemassa pahempia helvettejä kuin nämä, mutta Jumala ei lähetä teitä sinne.

Jos jäät Jumalan armon ja voiman ulkopuolelle, Jumalan kaitselmuksen ja ohjauksen ulkopuolelle, silloin helvettisi syvenee ja vaikuttaa loputtomalta. Mutta ei se ole loputon, sillä Jumala on asettanut Tietouden sisimpääsi. Ja loppujen lopuksi tulet ymmärtämään että tätä Tietoutta on seurattava, että tämä Tietous on hyväksyttävä ja että vain Tietous voi tuoda pois erillisyyden helvetistä, eristyneisyydestä ja omista valituksen aiheista ja itsensä kieltämisestä.

Lopulta Jumala voittaa kaikki takaisin, jopa häijyimmätkin. Heidän täytyy vain työskennellä kauemmin pelastaakseen itsensä. Heidän täytyy antaa enemmän korjatakseen sen vahingollisen vaikutuksen, mikä heillä on ollut muihin. Silloin kuninkaat joutuvat veden kantajiksi ja peltojen kyntäjiksi. Silloin tyrannit joutuvat lakaisemaan katuja.

Ihmiset ovat kärsimättömiä. He haluavat tuomiopäivän. He haluavat kaiken päättyvän. He eivät halua elää suurten kysymysten kanssa, suurten ratkaisemattomien kysymysten. He haluavat Jumalan rankaisevan toisia, joita he itse eivät voi tai halua rangaista. He luulevat tietävänsä mitä oikeus on. Siitä johtuukin se, miksi vanha Jumala on täynnä kostoa, vihaa ja hylkäämistä ja ihmiset on pakotettu uskomaan kuolemalla ja helvetillä uhkaamisen avulla. Tämä on primitiivinen näkökulma elämään. Se on tietämätön näkökulma elämään. Se ei ota huomioon Jumalallisen todellisuutta ja jumalallisen luontonne ja kohtalonne todellisuutta.

Jumala kutsuu kaikki takaisin viime lopussa, mutta siihen voi mennä tästä pitkä aika. Sillä välin kärsit: elät pimeydessä ja hämmennyksessä. Et tajua voimaasi, arvoasi tai suurta Tietouden voimaa sisimmässäsi. Se odottaa tulevansa löydetyksi, ja yrittää pelastaa sinut tälläkin hetkellä.

Jos ihmiskunta aikoo välttää suuren romahduksen tulevaisuudessa, ja jos aiotte välttää muiden universumin rotujen ylivallan, on teidän nyt kuunneltava ja saatava uusi ja laajempi ymmärrys Jumalallisesta läsnäolosta ja voimasta elämässänne, ihmisen kohtalon todellisesta luonteesta ja siitä, mitä se ihmisiltä, ihmisryhmiltä ja kansoilta vaatii, jotta valitsisitte viisaasti muuttuvassa maailmassa.

Vanhat uskomuksenne selkiytetään ja puhdistetaan. Aiempia traditioita ei hylätä. Sen sijaan näette niiden yhteyden toisiinsa sekä sen suuren arvon ja viisauden, joka on niiden opetuksen ydinolemuksessa.

Kosmologianne tulee muuttumaan, koska olette astumassa Suuryhteisöön. Uskontonne ei voi enää olla vain yhden maailman tai yhden kansakunnan uskonto. On oltava Suuryhteisön uskonto, on oltava universumin Jumala, universumin hengellisyys siinä, mikä yhdistää teidät toisiinne huolimatta vaihtelevista näkemyksistä ja tulkinnoista.

Taistele tätä vastaan ja taistelet Jumalan tahtoa ja ihmiskunnan tarkoitusta vastaan. Kieltäydy tästä ja kiellät tulevaisuutesi, evoluutiosi ja sen perusopetuksen, mikä nyt tulee vastaanottaa. Hyökkää Jumalan uutta Ilmoitusta vastaan ja etäännytät itsesi yhä kauemmaksi Jumalan läsnäolosta ja voimasta elämässäsi. Kaikki nämä Ilmoitukset liittyvät toisiinsa, mutta tulee nähdä niiden puhdas, yhteinen yhdistävä sisältö ymmärtääkseen tämän.

Niin paljon siitä, mihin ihmiset uskovat on puhtaasti ihmisen omaa keksintöä – tarinat, ihmeet, kertomusten perinne – ihmisen keksintöä. Se, että Jumala loi maailman muutamassa päivässä – ihmisen keksintöä – yritystä käsittää Luomakunnan todellisuutta ja mysteeriä rajoittuneella ymmärryksellä. Sama kuin pyytäisi viisivuotiasta puhumaan maailman evoluutiosta. He pystyvät tekemään sen vain yksinkertaisin sanoin, yksinkertaisin tarinoin ja yksinkertaisella aikakäsityksellä. He eivät vielä pysty käsittämään kaiken sen laajuutta, valtavuutta ja monimutkaisuutta, mitä he katsovat.

Kun avarrat tietoisuuttasi ja ymmärrystäsi saat suuremman käsityksen Jumalallisesta ja Luomakunnan ihmeestä ja vielä suuremmasta vapautuksen ihmeestä

Uusi Jumala on vanha Jumala paljastettuna ja selkeytettynä, ei suljettuna vanhoihin käsityksiin tai muinaisiin mytologioihin. Sillä on vain yksi Jumala, joka on kaikkien universumien Jumala. Jumalalla on vapautuksen suunnitelma jokaiselle, ja jokainen saadaan takaisin Tietouden kautta, sillä Jumala on asettanut Tietouden kaikkiin.

Useimmat universumin rodut ovat paljon vähemmän vapaita kuin ihmiskunta nyt on. Monet rodut kärsivät toisten rotujen vallan alaisina nujerrettuina tai niistä on tullut korostukseltaan kokonaan ei-henkisiä ja teknologisia. Silti on olemassa vapautuksen suunnitelma niille kaikille. Mutta voiko sanoa mikä se on? Ei tietenkään. Voiko määritellä Jumalan tahdon ja suunnitelman universumille. Ei tietenkään. Voiko edes käsittää älyllisen elämän Suuryhteisöä: miljoonia, miljoonia ja taas miljoonia rotuja, ja vielä enemmän niiden tuolla puolen.

Sen sijaan, että yrittää saada elämän sopimaan omaan ideologiaan, että yrittää ahtaa kaiken rajoittuneeseen käsityskykyyn, voi alkaa seurata Tietouden voimaa ja läsnäoloa sisimmässään. Tämä paljastaa Jumalan läsnäolon sekä suunnitelman elämällesi, ja ymmärrät, että älyn tuolla puolen sijaitsee olemassaolosi suurempi ulottuvuus ja että älyn tulee palvella tätä.

Silloin lakkaa julistamasta tietävänsä Jumalan tahdon, ja muuttuu nöyräksi ja sallii Jumalan tahdon niin itselleen kuin tälle ajalle tulla paljastetuksi. Jos aikomuksesi on puhdas, seuraat jotain menemättä suuriin johtopäätöksiin, julistamatta itseäsi ja muokkaamatta uutta ideologiaa, joka on todellisuudessa ihmisen keksintöä.

Tietous tietää mihin olet matkalla. Tietous tietää mitä tuleman pitää horisontin takana. Tietous yrittää suojella ja valmistella sinua tälläkin hetkellä. Mutta et ole vielä riittävän tietoinen Tietouden voimasta ja läsnäolosta sisimmässäsi kuullaksesi sen viestit, noudattaaksesi sen varoituksia ja vastaanottaaksesi sen opastusta. Siitä syystä Jumalan uusi Ilmoitus antaa Askeleet Tietouteen, jotta voisit saada pääsyn tähän syvempään todellisuuteen ja tähän syvempään pohjavirtaan elämässäsi.

Ihmiskunta ei voi pelastaa itseään nyt. Se ei voi tuottaa yhtä ratkaisua suuriin Muutoksen Aaltoihin. Se ei tiedä kuinka valmistella itsensä universumin älyllistä elämää varten – kilpailuympäristöä, jonka laajuutta ette edes kykene kuvittelemaan. Siksi maailmassa on Jumalan uusi Sanoma, tuomassa Ilmoituksen, antamassa varoituksen, antamassa rohkaisua ja antamassa valmistelun.

On tultava henkilöksi, joka kykenee toimimaan Suuryhteisössä: henkilöksi joka voi ajatella koko maailman puitteissa, henkilöksi joka ei ole rajoittunut tai sidottu aiempaan ymmärrykseen, mikä on aivan liian rajoittunut ja riittämätön mahdollistaakseen muuttuvien olosuhteiden ja suurten tulevien muutosten havaitsemisen.

Näin Uusi Ilmoitus avaa ovia, avartaa tietoisuuttasi ja havaintokykyäsi, vapauttaa vanhoista ajatuksista, jotka eivät koskaan sallisi nähdä nykyhetkeä ja tulevaisuutta, vapauttaa sinut tuomitsemisesta ja tuo sinut takaisin elämäsi mysteerin ja voiman ja suuremman tarkoituksen äärelle.

Jumalalla on suurempi suunnitelma ihmisperheelle, mutta tätä suunnitelmaa voi seurata vain yksilöllisesti Tietouden kautta, yhteistyön ja kansojen tunnustamisen kautta, ympäristövastuullisuuden kautta, ihmisperheen vastuuntunnon kautta sekä nöyryyden ja yksinkertaisuuden kautta – ilman ylpeyttä, tuomitsemista ja ilman itsetyytyväisyyttä.

Kaikki nämä ovat ihmisen keksintöä, eivätkä ne ole rajoittuneet vain ihmiskuntaan. Tällaisia taipumuksia esiintyy kautta universumin. Se on tulosta erillisyydestä, suuresta erosta Jumalasta joka laittoi liikkeelle fyysisen universumin luomisen ja laajenemisen.

Fyysinen universumi on vain pieni osa Jumalan Luomakuntaa. Mutta tämä jää teidän opittavaksenne, ja teillä on suurempi matka ja kohtalo täällä. Mutta teidän on sallittava mielenne laajeta, silmienne avautua ja korvienne kuulla, jos toivotte tätä suurempaa valmistelua ja ymmärrystä.

Vanhat uskonnot – jos ne halveksivat toisiaan – ovat todellakin vanhentuneita ja tulevat sellaiseksi yhä enemmän tulevaisuudessa. Nyt tulee nähdä Jeesus Suuryhteisössä, ja Muhammed sekä Buddha, ja kaikki suuret pyhimykset ja sanantuojat laajemmassa kontekstissa, suurempana sarjana Ilmoituksia; jokainen heistä tuomassa ihmiskuntaa lähemmäksi planeetan sivilisaatiota ja suurempaa yhteistyötä ja syvempää kokemusta omatunnosta, jonka Jumala on sisäänne asettanut. Tältä näkökannalta kaikki uskonnot ovat ekumeenisia. Niiden on tarkoitus tukea toisiansa sen sijaan, että ne kilpailevat ja tuomitsevat toisensa.

Jumalan tahto on että ihmiskunta yhdistyy, säilyttää maailman ja valmistaa sen Suuryhteisön tulevaisuuteen – tulevaisuuteen, jossa ihmiskunnan vapaus tullaan haastamaan toistuvasti, tulevaisuuteen, jossa ihmiskuntaa houkutellaan muukalaisten teknologialla: monien uhkien tulevaisuus, mutta tulevaisuus, jossa ihmiskunnan täytyy ylläpitää ihmiskunnan vapautta ja itsemääräämisoikeutta tässä maailmassa. Jos tämä menetetään, menetetään kaikki, kaikki ihmiskunnan saavutukset.

Vain Jumalan Uusi Ilmoitus voi näyttää teille nämä asiat, sillä ne eivät olleet osa Jumalan aiempia Ilmoituksia. Ihmiskunnan ei tarvinnut tietää Suuryhteisöstä, sillä ihmiskunta ei joutunut kohtaamaan alamäkeä menevää maailmaa aiempina aikakausina. Mutta nyt teillä on tämä edessänne, ja teidän tulee valmistautua. Ja siksi maailmaan lähetettiin lähettiläs tuomaan Uutta Sanomaa Jumalalta. Hän ei ole pelastaja. Hän ei ole suurenmoinen. Hän on yksinkertainen ja nöyrä. Hän on Sanantuoja.

Jälleen kerran ihmiskunta haastetaan uudella Ilmoituksella. Pystyykö se vastaanottamaan tämän? Pystyykö se ymmärtämään tämän? Pystyykö se hyväksymään tämän vai taisteleeko, rimpuileeko ja tuomitseeko se ja jatkaako se väkivaltaisia ja tietämättömiä tapojaan? Yrittääkö ihmisen äly yhä korvata Tietouden voiman yksilössä? Kasvaako ja laajeneeko uskonto, vai supistuuko se ja menee puolustuskannalle? Kykenevätkö ihmiset muuttumaan, kokemaan todellisen muutoksen sydämessään, joka valmistaa heitä tulevaan ja varmistaa heille suuremman elämän ja turvallisuuden maailmassa? Nämä ovat kysymyksiä, joihin vain ihmiset voivat vastata.

Ilmoitus on täällä, koska suuri tarve on käsillä. Jumalalla on lisää sanottavaa ihmissuvulle ja Hän on antanut uuden Ilmoituksen ja uuden tien eteenpäin. Tämä on tullut uudelta Jumalalta – uudelta vain teidän ymmärryksellenne – sillä on vain yksi Jumala ja se Jumala ei ole vanha eikä uusi, vaan on aina ollut. Ihmiskunnan ymmärryksen on nyt kehityttävä ja uusi Ilmoitus on annettu tekemään tämä mahdolliseksi.

Ilmoitus on annettu suuren tarpeen edessä, sillä ihmiskunta ei tunnista suuria Muutosaaltoja eikä se reagoi Suuryhteisön valtojen läsnäoloon, jotka ovat maailmassa hyötyäkseen jakautuneesta ja heikosta ihmiskunnasta.

Ihmiskunta ei reagoi, eikä voi valmistaa itseään ajoissa, ja siksi Ilmoitus on annettu. Se on myös annettu kohottamaan ihmiskunnan ymmärrystä omasta henkisestä luonnostaan ja Tietouden tason todellisuudesta, missä ei ole konflikteja ja riidanhalua ihmisten välillä. Sillä Tietous ei voi olla itseään vastaan. Suurempi henkinen todellisuutenne ja identiteettinne luotiin harmoniassa muiden kanssa. Ainoastaan ihmisen ylimieliset oletukset ja ylikäyvä pelon ja kilpailun läsnäolo ajavat ihmisiä poispäin todellisesta luonnostaan ja tarkoituksestaan täällä.

Olkaa hyvillä mielin, sillä suuri Sanoma on lähetetty maailmaan koko universumin elämän Luojalta. Luota lujasti Tietouden läsnäoloon ja voimaan sisimmässäsi; ja kun opit ottamaan Askeleet Tietouteen, löydät sen voiman, armon ja opastuksen itsellesi ja muille. Näet että olet todellakin Jumalan luoma ja lähetetty maailmaan suuremmassa tarkoituksessa ja että sinulla on suurempi kohtalo tämän maailman ulkopuolella ja suurempi tulevaisuus ajan rajojen sisällä ja ulkopuolella.