Sanantuojan alkuperä

Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
1. elokuuta, 2012
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Ihmisillä ei ole mitään käsitystä siitä mitä Sanantuojana oleminen tarkoittaa, tai miten Sanantuojat valitaan tai valmistellaan. He haluavat palvoa sankareita tai kieltää heidät täysin.

He haluavat uskoa, että Sanantuoja on itse Sanoma, mutta Sanoma on aina Sanantuojaa suurempi. Ihmiset perustavat koko näkemyksensä ja lähestymistapansa siihen, miten he suhtautuvat Sanantuojaan, mutta Sanoma on aina tärkeämpi.

Ihmiset eivät kykene elämään Sanoman kanssa, joten heillä on päähänpinttymä Sanantuojasta. Mutta he eivät Sanantuojaa ymmärrä. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä mistä Sanantuoja tulee, ja siitä miten heidät valitaan ohi ja ylitse kaikkien muiden. Monet ihmiset ajattelevat, että ei voi olla yhtä Sanantuojaa. Täytyy olla monta Sanantuojaa, tai heidän itsensä pitäisi olla Sanantuojia.

Erillisyyden maailmaan tultaessa suurempaa yhteyttä edustavat käsitetään tai nähdään väärin. Sitä ei voi välttää.

Enkelivalta, Enkelien Yhteisö valitsee Sanantuojan jokaiseen sellaiseen maailmaan, missä Sanantuoja tarvitaan. Ja Sanantuoja valitaan rodulle, tietylle maailmalle, ainoastaan suurten muutosten, vaikeuksien ja mahdollisuuksien aikoina. Tällaisia suuria käännekohtia tulee vain todella harvoin.

Huolimatta kaikista merkittävistä tapahtumista, joita maailmassanne on kulloinkin meneillään, tulee Sanantuojia vain todella harvoin. Välissä tulee profeettoja – antamaan varoituksia ja asettamaan käyttäytymissääntöjä. On visionäärejä. On uudistajia. On puolestapuhujia.

Mutta Sanantuoja tuo kokonaan uuden todellisuuden. Tämä yksilö ei ole pelkästään se, joka varoittaa tulevaisuuden tai nykyhetken vaaroista, tai antaa korkeampia standardeja tai korkeamman näkemyksen ihmissuvun rauhasta, yhteistyöstä ja tasapainosta, sillä on monia, jotka voivat tehdä tämän. Mutta ainoastaan Jumalan lähettämä Sanantuoja voi tuoda kokonaan uuden todellisuuden ja aikojen kuluessa muuttaa suurten ihmisjoukkojen tietoisuutta ja tajuntaa, jopa vaikuttaen koko ihmiskunnan asenteisiin.

Profeetta ei voi tätä tehdä, sillä profeetat puhuvat siitä, mitä on tapahtumassa nyt tai lähitulevaisuudessa. Heidän profetiansa eivät ole kaikille ajoille tai kaikille ihmisille. Ne koskevat tiettyjä kansoja, paikkoja tai tapahtumia.

Korkeampaa standardia opettavien täytyy vahvistaa sitä standardia, joka on jo useasti annettu. Sen ovat antaneet ne toiset, jotka tähän arvokkaaseen tehtävään kutsuttiin.

Mutta Sanantuoja tuo kokonaan uuden todellisuuden. Heidän vastuulleen ei kuulu jokainen päivittäinen tarve tai jokainen sen hetken ongelma tai kriisi. He tuovat jotain muuttamaan ihmiskunnan koko lähestymistavan ja tulevaisuuden.

Sanantuojia tuomitaan, ristiinnaulitaan ja tuhotaan, koska ihmiset eivät saa Sanantuojalta sitä mitä he haluavat. He eivät saa rikkautta tai enemmän turvaa tai etuja tai erityisiä suosionosoituksia – Jumalan lahjoja.

Sanantuoja osoittaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja tuo maailmaan kokonaan uuden todellisuuden. Tarvitsevaiset ja kunnianhimoiset ihmiset eivät siinä hetkessä saa siitä haluamaansa, ja niin he kääntyvät poispäin Sanantuojasta. He kieltävät Sanantuojan. He tuomitsevat Sanantuojan. He etsivät jotakuta, joka on hyödyksi heille juuri nyt, sellaisilla tavoilla kuin he haluavat ja määrittelevät. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä he katsovat. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä he arvostelevat. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitkä heidän korkeammat tarpeensa todellisuudessa ovat – heidän sielunsa tarpeet.

Tämä on kaikkien maailman ihmisten vaikea pulma – niin rikkaiden kuin köyhien, kaikissa kansoissa, kulttuureissa ja uskonsuunnissa. He eivät vielä ole tietoisia sielun suuresta tarpeesta. Ne harvat, jotka ovat, yrittävät tavoittaa sitä omasta traditiostaan tai niiden ulkopuolelta. He kurkottavat löytääkseen sisältä käsin tämän yhteyden, tämän yhteyden Jumalan kanssa, ja tämän yhteyden omaan tulevaisuuteensa sekä kohtaloonsa ja maailmassa olemisensa tarkoitukseen. Kaikki muut ovat kuin karjaa laitumella, tyytyväisiä pelkästään siihen, että saavat päivän ruoat ja lisää mielitekoja huomiseksi, ja että ovat turvassa, joko oikeutetusti tai epäoikeutetusti, maailman vaaroilta.

Jumala puhuu niille, joilla on ja niille, joilla ei ole. Jumala puhuu niille, jotka hallitsevat ja niille, joita hallitaan. Jumala puhuu niille, jotka ovat rehellisiä ja niille, jotka ovat epärehellisiä. Jumala puhuu niille, jotka ovat rikkaita ja niille, jotka ovat hyvin köyhiä.

Sanantuoja tuo Sanoman heille kaikille. Hän ei ole uudistaja. Hän ei ole vain puolestapuhuja. Hän ei ole vain visionääri. Hän ei ole vain profeetta varoittamassa maailman nykyhetken vaarojen seurauksista. Hän tuo todellisuuden kaikille, jotka voivat ottaa hänet vastaan, nöyrästi ja rehellisesti. Ja hänen läsnäolonsa maailmassa luo kontrastin kaikelle sille muulle, joka on petollista ja manipulatiivista ja omaa etua tavoittelevaa ja raskasta ja anteeksiantamatonta ja vihaista.

Mutta Sanantuoja ei ole täydellinen, sillä kukaan suurista Sanantuojista ei ole ollut täydellinen. Ja Sanantuoja ei ole Jumala, sillä kukaan suurista Sanantuojista ei ole ollut jumala.

Hänen alkuperänsä on maailman ulkopuolella. Enkelien Läsnäolo valitsi ja valmisteli hänet tulemaan maailmaan tiettyyn paikkaan ja tiettynä ajankohtana.

Hänen kohtalonsa oli saada perusoppi ihmiskunnasta ja ihmisen tilasta, ja olla riittävän eristyneenä maailmasta, jotta hänen suurempi lahjansa ja kutsumuksensa voisi toteutua, kun hän saavutti kypsyyden myöhemmin elämässään.

Hänen elämänsä oli nimittäin suunniteltu, päinvastoin kuin kenenkään hänen ympärillään. Hänen elämänsä oli todella suunniteltu ja valvottu. Tämä on kaikkien Sanantuojien todellisuus. Ja se on maailmassa nyt olevan Sanantuojan todellisuus, hänen, joka tuo uuden pyhän Sanoman Jumalalta.

Sillä Jumala on puhunut uudelleen valmistellakseen ihmiskunnan niihin riskeihin, jotka liittyvät elämiseen pienenevässä ja taantuvassa maailmassa, sekä niihin suuriin ja ennenkokemattomiin vaaroihin, joita liittyy kontaktiin universumista tulevien tunkeilevien valtojen kanssa – niiden, jotka ovat täällä hyötyäkseen ihmiskunnan heikkoudesta, kunnianhimosta ja hajaannuksesta.

Sanantuojalle on annettu Sanoma maailman ulkopuolelta, ei älyllisesti, vaan inspiraation tavoin mielen syvemmällä tasolla, älyn alueen tavoittamattomissa. Kuka voi tämän ymmärtää? Kuka maailmassa, paitsi hyvin harva, voi tämän ymmärtää?

Hänestä tulisi vaatimaton mies. Hän olisi koulutettu, mutta ei korkeasti koulutettu. Maailma vaikuttaisi häneen, mutta maailma ei vaikuttaisi suuressa määrin. Hän olisi muiden suhteen tarkkaavainen, mutta ei muiden lumoissa. Hänen tulisi pysytellä saatavilla, avoimena ja vastaanottavaisena läpi elämänsä alun kaikkien kehitysvuosien ajan.

Ilman Pyhän huolenpitoa on hyvin vaikeaa tätä saavuttaa: Pidätelty poissa suurilta urapoluilta. Pidätelty suhteisiin sitoutumisesta ennen kuin hän kohtaisi todellisen kumppaninsa. Pidätelty kiinnostuksista ja harrastuksista. Pidätelty puolestapuhujaksi tai uudistajaksi ryhtymisestä. Vuosien ja vuosien pidättäytyminen ja epäonnistuminen yhteiskunnan normien täyttämisessä, epäonnistuminen yhteiskunnan odotusten suhteen, epäonnistuminen suvun odotusten suhteen – odottamista, valmistautumista Vihkimyksen hetkeen.

Nykyiselle Jumalan Sanantuojalle tämä tapahtui 33 vuoden iässä. Hänen oli odotettava pitkään. Sanoma oli hänen sisimmässään, tiedostamattomana. Hän kantoi sitä kuin salaista lastia. Lastin pitää olla salainen, jotta se säilyy koskemattomana. Sitä ei voi paljastaa ennenaikaisesti. Sitä ei voi käyttää väärin, jakaa väärin tai ymmärtää väärin. Sen täytyy odottaa Vihkimystä, Vihkimyksen suuria Säteitä, jotka iskisivät häneen niin voimallisesti, että hänen elämänsä pirstoutuisi saattaen hänet aivan uuteen suuntaan.

Ihmiset luulevat, että kaikki suuret Sanantuojat ovat hyvin pyhimysmäisiä, hyvin puhtaita, erehtymättömiä läpi koko elämänsä. Tämä on typeryyttä. Tietenkin he ovat kaikki tehneet elämässä virheitä. Monet heistä ovat kärsineet niistä paljon.

Se, mikä teki heistä Sanantuojia, oli heidän täyttymisensä Sanoman voimasta, sekä heidän kykynsä kestää maailman houkutuksia, tragedioita ja paineita aina siihen asti, että heidän Vihkimyksensä voisi alkaa. Ja tämä ei olisi voinut tapahtua ilman Pyhän huolenpitoa ja huolellista ohjausta heidän elämässään. Ihmiset luulevat, että tällaista ohjausta on tarjolla kaikille, mutta asia ei ole näin.

Kaikissa tapauksissa Sanantuojat eivät tienneet keitä he olivat tai mitä he kuljettivat tai mitä se merkitsisi tulevaisuudelle ennen sitä Vihkimyksen hetkeä ja sitä seurannutta prosessia, joka kantaisi heitä eteenpäin monien kynnysten yli kohti tulevaisuutta. Aika ja paikka olivat tässä hyvin tärkeitä, ja se minkä asteista tukea he saivat tietyiltä yksilöiltä, oli tässä hyvin tärkeää.

On kyseessä todella ainutlaatuinen yksilö maailmassa, ja on aina ollut. Vaikka heidän alkuperänsä [maailmassa] on useimmiten tavanomainen ja vaatimaton, päätyvät he maailman tärkeimmiksi ihmisiksi.

Enkelien Läsnäolo on lähettänyt heidät. He ovat täyttyneet Sanomalla, joka on heitä suurempi, joka ylittää heidän ymmärryksensä, joka on korkeampi kuin mikään minkä he voisivat itse tuottaa. Se sisältää Jumalan Voiman. Se sisältää Vihkimyksen Voiman.

Ei kukaan Sanantuoja voisi luoda tätä itse. Ei kukaan Sanantuoja voisi tuottaa tai kehitellä tätä. Tämä opetus ei perustu ideoiden valikointiin, eikä se ole olemassa olevien uskonperinteiden uudistettu versio. Hengelliset opettajat kaikissa perinteissä ympäri maailman tekevät näin, mutta Sanantuoja tuo jotain merkittävämpää.

Sanantuoja ei ole upea. Sanantuoja ei ole niin ihmetystä herättävä, että jokainen hänen ympärillään tunnistaisi välittömästi tämän henkilön tärkeyden ja ainutlaatuisuuden.

Jumalan Sanantuojilla asia ei ole koskaan ollut näin. Heitä on kohdeltu hyvin huonosti. Heidät on jätetty huomiotta, heidät on kielletty, ja heitä on kohdeltu julmasti – eikä ympärillä olevista juuri kukaan heitä tunnistanut. Vain hyvin harvat tunnistivat, ja heistä tulisi hyvin tärkeitä Sanantuojan kehityksessä, varhaisessa seurakunnassa sekä myöhemmissä onnistumisissa.

Nyt Sanoman voima annetaan ensimmäistä kertaa yhtaikaa koko maailmalle – ei vain yhden heimon sisäisesti, ei vain tietyllä alueella, ei yhdessä tärkeässä paikassa maailmassa. Sillä maailma on nykyisin yhteydessä, ja Sanantuoja tulee puhumaan koko maailmalle, ja koko maailma voi myös kääntyä häntä vastaan. Mahdollisuus on suunnaton, mutta niin ovat myös tähän liittyvät vaarat.

Uskonnolliset hahmot kokevat olonsa uhatuksi, kuten aina, kun hänen äänensä alkaa kuulua, kun vaikutus ihmisiin kasvaa, kun Sanoma alkaa saada jalansijaa. Ja vaikka hän ei olekaan täällä hyökkäämässä hallituksiin tai kaatamassa julmia diktatuureja, tai ollakseen ylipäätään tällainen kapinallinen, vaikka hän tuo rauhaa, yhteistyötä ja tyyneyttä, kohtelevat uskonnollisiksi itseään väittävät häntä kuin vihollista – nämä, jotka väittävät edustavansa Jumalaa ja Jumalan tahtoa, nämä kaikkien aiempien Sanantuojien seuraajat.

Monet kokevat hänet vihollisena ja uhkana. Tämä osoittaa kuinka kaukana he todella ovat omien traditioidensa Lähteestä ja kuinka heikko heissä on Tietous – se korkeampi mieli, jonka Jumala on antanut kaikille ihmisille.

Sanantuojan tunnistaminen tulee olemaan helpompaa tavalliselle henkilölle. Sanantuojan tunnistaminen on helpompaa sellaiselle henkilölle, jolla on vähän ennakkokäsityksiä ja joka ei ole investoinut mitään omaan yhteiskunnalliseen asemaansa.

Voit kieltää hänet. Voit olla tunnustamatta häntä. Mutta Sanoma on hänellä, ja hän vie sitä eteenpäin, puhtaimmassa mahdollisessa muodossa.

Nyt voit jopa kuulla Sanoman Äänen, mikä ei aiemmin ollut mahdollista, ja mitä ei koskaan ennen ole tapahtunut. Enkelien Äänten on kyllä kuultu aiemmin puhuvan hyvin määrätyistä aiheista, ja sitä on ajoittain tallennettu, mutta uutta Sanomaa Jumalalta ei ole koskaan äänitetty puhtaassa muodossaan.

Tunnistaaksesi Sanantuojan on sinulla oltava näkevät silmät ja kuulevat korvat. Saadaksesi puhtaan ja todellisen kokemuksen täytyy sinun olla halukas siirtämään syrjään ennakkokäsityksesi ja valituksesi uskonnosta, sekä jäykät käsityksesi Jumalasta, uskonnosta ja hengellisyydestä.

Sanantuoja ei tuomitse maailman uskontoja, vaan hän antaa kontrastiksi kyseisten Opetusten varsinaisen ydinolemuksen, joka on ollut kadonnut, unohdettu tai kielletty.

Hän tuo maailmaan uuden todellisuuden, joka edellyttää kaikilta uskonnoilta ensisijaisten ja perustavimpien ajatusten ja uskomusten uudelleenarviointia. Vaikka hänessä ei ole väkivaltaa, kääntää hän asiat päälaelleen julistuksellaan, läsnäolollaan maailmassa ja itse Sanomalla.

Ihmisillä tulee olemaan päähänpinttymä siitä, kuka hän ajattelee tai sanoo olevansa tai voisi olla, koska he pelkäävät Pyhää Sanomaa. He eivät pysty käsittelemään Sanomaa, joten he tarttuvat Sanantuojaan. He valittavat. He syyttävät häntä asioista. He ajattelevat, että Sanantuojan täytyy täyttää heidän kriteerinsä, jotta Sanoma voisi olla tosi. He valittavat, mukamas tietäen mitkä ovat kriteerit Sanantuojalle. Niin typerää ja ylimielistä, mutta monilla ihmisillä on tällaiset käsitykset, ja he perustavat ajatuksensa niihin.

Niin, hänen pitäisi antaa ihmisille mitä he haluavat tai he eivät halua häntä. Kaikki Sanantuojat ovat kohdanneet tämän perustavanlaatuisen ja väistämättömän ongelman.

Hän ei ole täällä antamassa sinulle sitä, mitä sinä haluat. Saattaa olla, ettei hän anna edes sitä, mitä sillä hetkellä luulet tarvitsevasi. Mutta hän antaa sinulle polun omaan henkilökohtaiseen oivallukseen, uudelleenkorjaamiseen ja vapautukseen. Ja hän tuo sen sinulle niin selkeästi kuin on mahdollista.

Nyt hän puhuu lukutaitoiselle maailmalle, joten Opetusta ei ole verhottu ja kätketty maalaiselämän termeihin, vertauksiin tai tarinoihin, jotka edellyttäisivät väliin tulkitsevaa henkilöä, jotta ihmiset ymmärtäisivät niiden merkityksen.

Pyhä Sanoma annetaan puhtaana ja yksinkertaisena. Mutta se on niin syvällinen, että ihmisten on oltava sen kanssa uudella tavalla, sillä kyseessä ei ole älyllinen hanke. Se on sydämen ja sielun asia.

Enkelien Yhteisö ymmärtää vaikeuden, kun tuodaan jotain näin voimallista ja puhdasta maailmaan, ja sen ihmisissä aikaansaaman kriisin liittyen siihen, voivatko he ottaa vastaan ja hyväksyä tämän vaiko eivät, sekä sen heille antaman haasteen uudistaa elämänsä ja vakiinnuttaa yhteytensä Tietouteen: Jumalan heille antamaan korkeampaan älyyn, joka odottaa löytämistään.

Tämä on se syy, miksi Pyhä Sanoma on antanut Askelet Tietouteen [Steps to Knowledge] aivan heti Sanoman aluksi; jotta polku olisi perustettu, eikä jälkikäteen mielikuvitusta omaavien ihmisten luoma, ja siksi että selkeys ja tarkoitus olisi selkeästi vakiinnutettu, eikä uudelleen myöhemmin perustettu niiden toimesta, jotka eivät Sanantuojaa tunteneet.

Vääristymisen riski on niin suuri. Väärintulkinnan riski on niin suuri. Väärinymmärryksen riski on niin suuri. Tästä syystä Pyhässä Sanomassa on niin paljon toistoa – jatkuvaa toistoa sen tarkoituksesta, sen päämäärästä, sen polusta, sekä niistä esteistä ja ongelmista, joita ihmiset kohtaavat, kun he alkavat saada todellista suhdetta syvempään luontoonsa, ja saada mahdollisuuden löytää korkeamman tarkoituksensa maailmassa, ja kaikesta anteeksiantamisesta ja uudelleen ajattelemisesta, mitä tämä vaatii, ottaen huomioon sen kuinka he näkevät itsensä ja maailman tänään.

Sanantuoja ei tuo rauhaa. Hän tuo haasteita. Hän tuo mahdollisuuksia. Hän tuo korjauksia. Hän tuo työtä. Hän tuo todellisia suhteita. Hän tuo Pyhän Tahdon ja Tarkoituksen maailmaan.

Hän tuo Pyhän Sanoman, joka voi pelastaa ihmiskunnan maailman sisäiseltä romahdukselta ja maailman ulkopuolelta tulevalta alistamiselta. Hän tuo niin suuria asioita, että ihmiset eivät ole koskaan aikaisemmin niitä edes ajatelleet.

Hän puhuu niin tulevaisuuden kuin nykyhetken tarpeista. Hän puhuu tarpeista, joita on nykyhetkestä sata vuotta myöhemmillä ihmisillä, jotka kohtaavat katastrofaalisesti muuttuneen maailman. Hän puhuu heistä, jotka joutuvat tulevaisuudessa kohtaamaan Suuryhteisön elämän, ja myös heistä, jotka kokevat kontaktin tällä hetkellä.

Hän tuo ratkaisun tuhanteen kysymykseen ja ongelmaan, ylittäen sen minkä ihmiset tietävät tänään – mikä on se, joka turvaa ja luo ihmiskunnalle vapauden ja itsemääräämisoikeuden universumissa, jossa vapaus on harvinaista ja jossa kaikki paitsi invaasio otetaan käyttöön yrityksessä hyötyä heikosta ja hyväuskoisesta ihmiskunnasta.

Ihmiset eivät tiedä tästä yhtään mitään. Ihmiset eivät tiedä mitään maailmaa nyt kohtaavista todellisista vaaroista. He elävät omaa pientä unelmaansa, kiinni omissa tarpeissaan ja ongelmissaan. Heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mikä tulee uhkaamaan ihmisten sivilisaatiota niin sisältä kuin ulkoa käsin. Mutta Pyhä Sanoma antaa tämän tietoisuuden.

Sillä ainoastaan Jumala voi paljastaa millaista elämä on universumissa, ja tämä on osa Pyhää Sanomaa. Ainoastaan Jumala voi paljastaa, mitä ihmiskuntaa kohti on horisontin takana tulossa, ja tämä on paljastettu Pyhässä Sanomassa. Ainoastaan Jumala voi osoittaa sydämen ja sielun syvemmät tarpeet, ja tämä on Pyhän Sanoman keskiössä. Alkaen koko maailman tarpeista, niin nyt kuin tulevaisuudessa, aina sinun, yksilön perustaviin ydintarpeisiin – juuri nyt – Pyhä Sanoma puhuu kaikista näistä asioista, sillä kaikki nämä liittyvät nimittäin toisiinsa.

Sanantuoja puhuu suuremmasta elämästä palvelemassa tarvitsevaa maailmaa. Varmastikin nämä tarpeet kasvavat päivä päivältä, ja ne tulevat suurenemaan ihmisten tämänpäiväisistä arvioista.

Hän kutsuu ihmisiä pois surkeista yrityksistä saada oma täyttymys, heidän tragedioistaan, heidän ahdingoistaan, heidän ansoistaan [kutsuen] heitä pois poliittisesta ja sosiaalisesta ja uskonnollisesta sorrosta löytämään sen äänen, jonka Jumala on heidän sisimpäänsä laittanut löydettäväksi ja seurattavaksi.

Tämän vuoksi hänet kieltävät ja tuomitsevat ne, jotka ovat investoineet muihin asioihin; ne, joiden näkemyksiä uhataan; ne, joiden asema elämässä kyseenalaistuu; ne, joiden arvot, etiikka ja vakaat uskomukset joutuvat epäilyksen alle hänen julistuksensa ja koko Pyhän Sanoman luonteen vuoksi.

Enkelien Läsnäolo tietää, että jos hän voi saavuttaa omana aikanaan tarpeeksi ihmisiä, niin Pyhä Sanoma juurtuu maailmaan. Mutta monet asiat ovat viivästyttäneet Sanantuojaa. Ihmiset, joiden kohtalo oli vastata, eivät niin tehneet. On ollut taloudellisia takaiskuja, hyvin vakavia sairauksia ja se suuri haaste, että täytyy päästä ihmiskunnan tietämättömyyden ja huolenaiheiden lävitse.

Siksi jokaisen, joka pystyy vastaamaan Sanantuojalle, pitää todella vastata. Ja kuluva aika on olennaista, sillä Sanantuoja on iäkäs mies, ja hänen läsnäolonsa on ihmiskunnan tulevaisuudelle kriittisen tärkeää.

Tällä kertaa Enkelien Läsnäolo esitti Sanoman jo ennen kuin Sanantuoja edes julisti itsestään. Tällä tavoin Sanoma on säilynyt. Se on painettu. Se on perustettu. Vaikka Sanantuoja kohtaisi suuren onnettomuuden huomenna niin Sanoma on täällä, ja löytyy tarpeeksi ihmisiä puhumaan sen puolesta ja viemään sitä eteenpäin. Tämä estää väärennöksiä ja vääristymistä, sillä Sanoma puhuu selkeästi, ilman suurta tarvetta ihmisen tekemälle selostamiselle tai väliintulolle.

Ja kuitenkin Sanoma sisältää enemmän kuin sen mitä on painettu tai äänitetty. Siksi jos voit saavuttaa Sanantuojan ja kuulla Sanantuojaa, tulet kuulemaan asioita, joita ei ole painettu tai äänitetty.

Sillä hän kantaa Sanomaa sisällään kuin tulta. Se palaa. Mutta se lämmittää sielua ja valaisee ympäristön. Tietouden Tuli Sanantuojan sisällä eroaa kaikista maailman tulista. Se on niin voimallinen, että hän itsekin juuri ja juuri kestää sitä pidempiä aikoja.

Suhteesi häneen on tärkeä. Et vielä käsitä sen tärkeyttä. Mutta on nähtävä hänet oikein. On nähtävä hänet sielusta ja sydämestä käsin. Häntä täytyy kuulla, ja Pyhän Sanoman luonnetta täytyy ymmärtää riittävästi, että voi ymmärtää sen suuren tilaisuuden, jonka tämä antaa sinulle ja maailmalle.

Sillä tulee kulumaan vuosisatoja ennen kuin toinen Sanantuoja lähetetään. Se tapahtuu nyt. Tämä se on. Tämä on todellinen Sanoma maailmalle tälle ajalle ja tuleville ajoille.

Jos nyt epäonnistuu vastaamisessa, ovat seuraamukset suuria elämällesi ja maailmalle. Et löydä kohtaloasi. Et löydä kutsumustasi. Olet meressä kadoksissa muiden kanssa – haparoiden, etsien, kärsien. Tietous sisälläsi tulee olemaan elossa, mutta voi olla, että et koskaan löydä tietä yhteyteen sen kanssa. Ja valituksen aiheesi maailmaa vastaan lisääntyvät, kun maailma pienenee. Ja surusi ja ahdistuksesi lisääntyy, kun inhimillinen kärsimys ympärilläsi lisääntyy. Ja tunnet olevasi avuton ja toivoton suhteessa asemaasi universumissa, sillä et ole vielä löytänyt Tietouden voimaa sinua vapauttamaan.

Tällaiset ovat seuraamukset, kun eletään Pyhän Sanoman aikana. Ei ole vain kysymys siitä, että valitsee tämän eikä tuota. Ei ole tämä opetus vastaan joku toinen opetus. Kyseessä on ratkaiseva asia, joka muuttaa kaiken. Onnistuminen ja epäonnistuminen tässä on äärimmäisen merkittävää yksilölle, sinulle.

Tästä syystä ihmiset ajattelevat, että Pyhä Sanoma ei voi tapahtua uudelleen; he eivät oikeasti halua käsitellä sitä haastetta ja tilaisuutta uudelleenarviointiin, mitä se edellyttää ja tarjoaa. Parempi elää vanhojen vakiintuneiden Pyhien Sanomien kanssa – niiden, jotka ihmisten tulkinta on niin kokonaisvaltaisesti peittänyt, että on vaikea oikeasti ymmärtää mistä nämä Pyhät Sanomat alkuaan puhuivat.

Niistä [vanhoista Suurista Sanomista] on tullut yhteiskuntarakenne. Niistä on tullut instituutio. Niistä on tullut hyväksytty normi. On ihmisiä, jotka tunnistavat niiden todellisen arvon ja pyrkivät elämään tämän arvon mukaisesti. Mutta useimmille ihmisille kyseessä on yksinkertaisesti se, mitä oma kulttuuri ja valtio heiltä odottaa: uskomista ja seuraamista, ainakin jossain määrin – mutta ei koskaan erittäin vakavasti tai todella omistautuneesti.

Joten tähän vaaranalaiseen ympäristöön on Jumala puhunut uudelleen ja lähettänyt Sanantuojan maailmaan – Enkelien Läsnäolosta ja Joukosta lähteneenä – tuomaan uutta todellisuutta, ravistelemaan ihmiset irti omahyväisyydestään, kutsumaan ihmiset pois menneisyyden varjoistaan, tuomaan selkeyttä ja ratkaisuja sinne, missä on vain mielipiteitä ja spekulaatioita, viemään ihmiset ohi uskomusten ja yli heidän älyllisten käsitystensä – kohti korkeampaa tunnistamisen ja vapautuksen todellisuutta

Jos voit ymmärtää Sanantuojan alkuperän, alat ymmärtää oman alkuperäsi ja sen minkä on kutsunut sinut maailmaan, mikä on täysin erilainen tapa katsoa elämääsi – nykyistä elämääsi, mennyttä elämääsi ja tulevaisuuttasi – ja todellakin ainutlaatuinen tapa katsoa maailmaa. Sillä siihen ei liity tuomitsemista, ainoastaan tunnistamista ja päättäväisyyttä ja suurta myötätuntoa ihmiskuntaa kohtaan, kun se ponnistelee löytääkseen todellisen vahvuutensa Pyhän Sanoman aikana.