Sanoman Ääni

Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
14. huhtikuuta 2011
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Tänään puhumme uuden Sanoman Äänestä.

Ääni, jonka kuulette ei ole peräisin vain yhdeltä yksilöltä vaan yhteisesti Enkelien Läsnäololta, joka puhuu yhdessä – yhdellä Äänellä.

Se tulee kyllä yhden yksilön kautta, mutta korkeammalla tasolla yksilöllisyys on tyystin erilaista. Niin kovin toisenlaista kuin se teidän maailmassanne on.

Siksi Äänemme on niin erityislaatuinen, sillä se on monien Ääni. Siksi puhumme tällä tavoin kuin puhumme, sillä kyseessä on monien Ääni.

Maailmassa ihmiset pystyvät ajattelemaan vain yksilöitä. He kysyvät: “No, mikä on nimeltään tämä Enkeli, tämä olento?” Mutta nimet eivät ole tärkeitä tällaisissa asioissa, paitsi niille, jotka eivät kykene ajattelemaan oman erillisyytensä puitteita laajemmin.

Tavallaan, Äänemme on osa uutta Sanomaa sinun tietoisuudellesi, jotta voit ymmärtää Ilmoituksen prosessin ja olla sen todistajana.

Tätä prosessia ei ole koskaan aiemmin todella paljastettu, ei tavalliselle ihmiselle, ei suurelle yleisölle, ei edes oppineille ja asiantuntijoille, teologeille ja filosofeille. Ihmiskunnan on nyt aika oppia näitä asioita, sillä se elää Jumalan Sanoman aikaa.

Me olemme tämä Sanoma.

Jumala ei puhu, sillä Jumala on liian suuri.

Siispä Jumalan tahto on ilmaistu ja annettu Enkelien Läsnäololle, joka kaitsee kaikkia maailmoja, missä älyllistä elämää on kehittynyt.

Sitten Luojan tahto ilmaistaan tietyn maailman sanoilla ja kielillä, siellä asuvia varten.

On yksi asia mitä Jumala ei voi olla, ja se on ei-Jumala, mikä on hyvin erikoinen teidän olemassaoloonne liittyvä asia, sillä Luomakunta ei oikein voi olla olematta Luomakunta, ja olet osa Luomakuntaa. Ja siinä on olemassaolonne arvoitus ja vastakohtaisuus.

Yritätte teeskennellä olevanne jotain mitä ette ole. Mutta tuo teeskenteleminen on sitä, mitä maailmassa oleminen tarkoittaa.

Monet Meistä ovat olleet tällaisissa maailmoissa. Ymmärrämme näitä asioita. Siitä syystä olemme täydellinen välittäjä ilmaisemaan Luojan tahtoa ja aikomuksia sekä tuomaan tämän tahdon ja aikomuksen teille, ei ainoastaan korkeimpien opetusten muodossa, vaan myös selityksinä sekä käytännön tasolla – selventäen mitä nämä asiat tarkoittavat – kuinka niitä voi kokea ja toteuttaa elämässänne ja erityisesti maailman muuttuvissa olosuhteissa.

Sillä maailma on kohtaamassa suuret muutoksen aallot ja maailmassa on tapahtumassa interventio ulkopuolelta käsin.

Tämä on ihmissuvulle suuri käännekohta. Ihmiskunta on kuitenkin tietämätön ja valmistautumaton sekä hyvin altis uhkaavalle petokselle ja väärinymmärrykselle.

Kun Sanantuoja saapuu maailmaan tällaiseen aikaan, itse Sanoman Ilmoituksen prosessi täytyy tuoda esille, muutoin hänen läsnäoloaan ja tarkoitustaan täällä ei tulla ymmärtämään, ja hänet sekoitetaan toisiin, jotka julistavat suuria, mutta joilla itsellään ei ole antaa suurta sanomaa

Ihmiset tulevat olemaan hämmentyneitä sen suhteen ketä kuunnella. Ihmiset tulevat olemaan hämmentyneitä Uuden Sanoman Äänestä. Sillä tässä ajassa monet äänet puhuvat ihmiskunnalle — on Suuryhteisön ääniä, on intervention ääniä, on oman mielenne ääniä — teitä vainoavia ääniä ja teitä ilahduttavia ääniä.

Mutta uuden Sanoman ääniä on vain yksi, ja Me olemme se Yksi Ääni.

Jotta tämän voisi hyväksyä, on hyväksyttävä se, että on vastaanottamassa Jumalan Ilmoitusta ja alettava miettiä niitä velvollisuuksia mitä tämä saattaa teille asettaa.

Teille näytetään se kuinka Jumala puhuu maailmalle ja se kuinka Jumala on puhunut uudelleen valmistaakseen ihmiskunnan tulevaisuuteen, joka on erilainen kuin menneisyys, valmistaakseen sen uusiin realiteetteihin, uudenlaiseen olemassaoloon ja kovempiin haasteisiin ja vaikeuksiin.

Ihmiskunnan evoluutio seuraa useimpien universumin rotujen evoluution kaavaa. Kun nämä rodut alkavat kuluttaa loppuun omat planeettansa ja kohtaavat elämän todellisuuden Suuryhteisön universumissa, he ovat saavuttaneet suuren, vaikean ja äkkijyrkän kynnyksen. He ovat saavuttaneet todellisen käännekohdan, jossa heidän aiempi ymmärryksensä ja oletuksensa eivät palvelekaan heitä ja jossa ne saattavat jopa pettää heidät.

Ihmiskunta on saavuttanut tämän kynnyksen.

Jotta voisitte kasvaa henkisesti ja myös fyysisellä tasolla tässä maailmassa, ja jotta voisitte valmistautua Suuryhteisöön, tulette tarvitsemaan uuden Sanoman Jumalalta, sillä ette pysty valmistamaan itseänne sellaiseen, mistä ette mitään tiedä. Ihmiset ovat edelleenkin liiaksi kiinni menneisyydessä, identifioituneita menneeseen. He perustavat oletuksensa menneisyyteen, ja niinpä he eivät pysty todella näkemään mitä taivaanrannan takaa on tulossa. Ja sitten ihmisillä on tietysti ongelmanaan myös todellisuuden kieltäminen; mielen heikkous todellisuuden kohtaamisessa ja väistämättömään valmistautumisessa.

Nämä kaikki ovat ihmiskunnan luontaisia ongelmia, ja toden totta jokainen muukin rotu maailmankaikkeudessa joutuu myös tekemisiin tällaisten ongelmien kanssa. Joten ette te ole yksin, ja seuraatte evoluution viitoittamaa polkua, valmistaen itseänne tulemaan ulos eristyneisyydestä maailmankaikkeudessa.

Tällainen kynnys vaatii suurempaa hengellistä ymmärrystä, suurempaa Jumalallisen Läsnäolon tunnistamista universumissa.

Enää ei olla tekemisissä paikallisen jumalan, paikallisen jumaluuden kanssa; kukkulan ja puun jumalan, valtameren ja joen jumalan. Enää ei edes olla tekemisissä yhden maailman tai kansan jumalan kanssa, kuten olette tottuneet ajattelemaan.

Nyt olette tekemisissä kaikkien universumien Jumalan kanssa, ja myös kaiken universumin ulkopuolisen Luomakunnan Jumalan kanssa, niin valtavan Jumalan, että mielenne voi vain vajota ylistykseen.

Ei ihmisenhahmoinen Jumala. Ei se Jumala, jonka luotte omassa mielikuvituksessanne, vaan Jumala joka täytyy kokea syvemmällä tasolla, mielen pintatason rajojen alla ja niiden ulkopuolella.

Käsittääkseen Suuryhteisön Jumalan, on käsitettävä uuden Sanoman Ääni. Väärinymmärrys tässä kohden voisi olla hyvin vahingollista ja vaarallista.

Sillä tulette kuulemaan monia ääniä, mutta ette tule tietämään mitä kuunnella.

Ilman syvempää Tietoutta sisimmässäsi, jonka Jumala on sinne opastamaan asettanut, kuinka osaisit tehdä eron?

Jos sisimmästäsi ei löydy vastausta Jumalan Sanomaan, kuinka voit vastata totuuteen mistään? Kun on niin sidoksissa uskomuksiin ja oletuksiin, kuinka pystyy kuulemaan totuuden yhtään mistään?

Se on suuri testi ja suuri todistus: suuri haaste kuulijalle. Mutta se ei ole ainoastaan haaste. Se on kutsu herätä ja valmistautua. Sillä edessänne on epävarma tulevaisuus – vaarallinen tulevaisuus, vaarallinen ja vaikea siirtymä Suuryhteisöön – vaarallinen ja vaikea siirtymä uuteen maailmaan – hupenevien resurssien ja poliittisten sekä taloudellisten mullistusten maailmaan.

Ei ole muinaisten kaupunkien aika. Ei ole aika edes muinaisten uskontojen puhua näistä asioista, ilman Luojan siunausta ja opastusta.

Jumala on puhunut jälleen, eikä kukaan maailmassa voi väittää etteikö Jumala voi puhua uudelleen; ja jos he niin tekevätkin, on se heidän tietämättömyytensä ja ylemmyydentuntonsa, joka heidät saa täten puhumaan.

Edes Jumalan Sanansaattajat eivät voi määrätä mitä Jumala tulee seuraavaksi tekemään.

Edes Enkelien joukko ei voi määrätä mitä Jumala tulee seuraavaksi tekemään.

Ajassa, näin ovat asiat. Ajan ulkopuolella, on kysymys kokonaan toisenlainen, eivätkä nämä ongelmat ole huolenanne.

Olemme silta ajan ja avaruuden todellisuuden ja aika-avaruuden ulkopuoleisen todellisuuden välillä – kaksi todellisuutta, jotka ovat kovin erilaisia.

Ette voi kuvitella tätä suurta Todellisuutta, koska mielikuvituksenne voi käsitellä vain tämän maailman kuvia ja ajatuksia.

Tästä syystä ihmiskunnan käsitys Paratiisista, tai Taivaasta, on täysin maallisia kuvia ja maallisia huolenaiheita mukaileva.

Mutta todellisuus on täysin erilainen ja kaiken tämän ulkopuolella.

Ei sinun kuitenkaan tarvitse pohtia tätä, sillä sinua ei ole lähetetty maailmaan uneksimaan Taivaasta.

Sinut lähetettiin maailmaan palvelemaan sitä, olemaan tämän uuden maailman palveluksessa, tämän muuttuvan ja haasteellisen maailman, ja kuitenkin myös sellaisen maailman, jolla on voima saada aikaan suurempaa ihmisten välistä yhteistyötä ja kutsua esiin suurempi Tietous, jota jokainen henkilö kantaa sisimmässään.

Uuden Sanoman täytyy kutsua tämä Tietous esiin.

Nyt ei ole aika uskoa suureen johtajaan, vapauttajaan tai pelastajaan.

Ihmiskunnan tulee nyt pelastaa itse itsensä.

Yksi henkilö vain jakaisi väestön kahtia, aloittaisi suurempia ihmisten välisiä ristiriitoja ja valmistelisi näyttämöä sodalle uskovia ja ei-uskovia vastaan.

Ei, kutsu tulee käydä nyt yksilöille, sillä maailma tulee tarvitsemaan monia pelastajia, monia opastettuja ja inspiroituneita yksilöitä, muutoin ihmisten sivilisaatio voi epäonnistua, ja tämä epäonnistuminen olisi kaikkein hirvein asia mitä ihmisen perheelle voi tapahtua.

Vajoaisitte varmuudella universumin vieraiden valtojen hallinnan alaisuuteen.

Nämä vallat tarkkailevat teitä, kuuntelevat teitä, suunnitellen vievänsä läpi hankkeitaan petollisten ja hienovaraisten keinojen avulla.

Tämä on vaarallista aikaa, mutta sinulle tämä on oikea aika olla maailmassa, sillä tätä varten olet tullut – et piilottelemaan fantasioissa, et rikastuttamaan itseäsi, et teeskentelemään olevasi jotain mitä et ole, et elämään vältellen ja vastuuttomasti, vaan olemaan maailmassa sitä palvellaksesi tänä aikana, ei ainoastaan vastaamassa elämän tämänhetkisiin tarpeisiin, vaan valmistautuen tulevaisuuteen itseensä.

Vain Tietous sisimmässäsi, suurempi äly, tuntee nämä asiat, ja sen tulee ohjata sinua näissä asioissa. On opittava antamaan sille tilaa ja erottamaan se kaikista muista mielesi äänistä sekä kaikista vaikutuksista, joita sinua ympäröivä maailma tuo sinuun.

Tätä tarkoitusta varten olisi hyvin tärkeää tietää uuden Sanoman Äänestä.

Ja siinä on syy sille, että se kanssasi jaetaan.

Ja siinä on syy sille, miksi sitä ensimmäistä kertaa opetetaan maailmassanne, joka on astumassa esille.

Huolimatta siitä, että ihmiskunta on jo kauan ollut tässä maailmassa, olette nuori rotu – kehittymätön, varomaton ja hyväuskoisen luottavainen.

Teillä on monia hienoja ominaisuuksia.

Olette pitäneet hengellisyyden ja luovuuden elossa maailmassa, kun ne niin monissa maailmoissa ovat kuolleet – teknologialtaan kehittyneissä maailmoissa, jotka ovat steriilejä ja epähengellisiä, ja joissa yksilönvapautta ei tunneta.

Olette erittäin lupaavia. Mutta teillä on suuria ongelmia ja myös joitakin heikkouksia, kuten ihmisten tendenssi kieltämiseen. Ja heimohenkisyys, joka on palvellut aiemmin, saattaa sokaista teidät nyt.

Uusi Sanoma kutsuu sinua vastaamaan Tietouteen sisimmässäsi ja kuuntelemaan uuden Sanoman Ääntä.

Tietenkin sinulla tulee olemaan paljon kysymyksiä.

Sinulla saattaa olla pelkoja ja epäluuloja.

Sinulla saattaa olla vakavia epäilyksiä.

Tämä kaikki on odotettavissa

Mutta sinun haasteenasi on, pystytkö vastaamaan sisimmässäsi Uuteen Sanomaan?

Kykenetkö kuulemaan uuden Sanoman Äänen?

Voiko sinulla olla tarpeeksi nöyryyttä ja vastuullisuutta nähdä, että elät suuren Ilmoituksen aikaa ja nähdä mitä tämä saattaisi sinulle merkitä?

Mikä on vastuusi tässä asiassa?

Mitä tämä kutsumus sinulle merkitsee?

Älä mieti muita ihmisiä jos kutsu käy ja kuuluu sinulle

Tämä on sinun ja Jumalan välinen asia, sinun ja Meidän välinen.

Me olemme ainoa Enkelien Läsnäolo, joka kaitsee maailmaa.

Valitse muut äänet ja silloin tulet valitsemaan Suuryhteisön äänet, jotka tulevat käyttämään hyväkseen ihmiskunnan uskonnollisia olettamuksia.

Hekin pystyvät projisoimaan ääniä maailmaan.

Kuinka voi tietää eron?

Kuinka erotat oikean väärästä, sen mikä on hyvää siitä, mikä vain näyttää hyvältä?

Haaste on kuulijalla.

Jumala on kanssasi tosissaan. Voitko olla tosissasi Jumalan kanssa?

Jumala on sinulle rehellinen. Voitko olla rehellinen Jumalalle?

Jumala palvelee sinua ja auttaa sinua tavoilla, joilla et itse pysty itseäsi palvelemaan.

Voitko hyväksyä tämän ja seurata valmistelua, jonka Jumala antaa pelastaakseen ihmiskunnan?

Taakka on kuulijalla.

Todistus on sisäisen vastauksesi luonteessa.

Todiste on siinä, mitä se sinussa herättää ja resonanssissasi Sanoman totuuden kanssa.

Jumala lausuu totuuden Enkelien Läsnäolon kautta.

Voitko kuulla tämän, tuntea tämän ja vastata tähän?

Vai onko mielesi jäykkä, niin kiinni uskomuksissaan, peloissaan ja epäilyksissään että se ei voi kuulla, eikä se voi vastata?

Kaikki merkittävät Sanansaattajat, jotka on lähetetty maailmaan ihmiskunnan suurissa käännekohdissa, ovat kaikki joutuneet kohtaamaan tämän muiden kyvyttömyyden vastata ja reagoida.

Heitä on vainottu tällä.

Oletko sinä tämä?

Tuletko sinä olemaan Sanansaattajan vainoaja, Ilmestyksen kieltäjä?

Jos niin on, et tule olemaan yksin, mutta olisit epäonnistunut testissä, näetkös.

Olisit tuottanut pettymyksen Luojalle.

Luoja ei rankaise sinua, mutta et kykene vastaanottamaan uuden Sanoman siunauksia, opastusta ja voimaa.

Suuri voimaantuminen annetaan muille, etkä kykene vastaanottamaan.

Tämä olisi elämässäsi suunnaton tragedia.

Ja se olisi murhenäytelmä myös maailmalle, sillä tarpeeksi monen täytyy vastata Ilmoitukseen, jotta sillä olisi voimaa ja vaikutusta maailmassanne; antamassa ihmiskunnalle merkittävää rohkaisua, suurempaa voimaa ja vastuuta, suurempaa keskinäistä vastuunkantoa, laajempaa yhteistyötä kansojen välillä, joiden on nyt yhdistyttävä maailman säilyttämiseksi sekä Suuryhteisöä varten valmistautumiseksi.

Kaiken perustana on yksilön vastaus ja reagointi.

Jumala ei puhu maailman hallituksille.

Se ei puhu pelkästään rikkaille, tai etuoikeutetuille tai salaisille ryhmille.

Se puhuu ihmisille.

Se puhuu sinulle.

Jos ihmiset eivät voi vastata, mitä voi hallitus tehdä?

Ja jos ihmiset vastaavat, hallituksen täytyy lopulta muuttua ja reagoida tähän.

Kuuntelet uuden Sanoman Ääntä.

Se on monien Ääni.

Se on viisauden ja Tietouden ääni sellaisessa mittakaavassa jota et kykene kuvittelemaan.

Ihme tulee olemaan vastauksesi luonteessa.

Voiko kaiken elämän Luoja tavoittaa erilliset, vai pysyvätkö he erillisyytensä pimeydessä, seuranaan vain pelkonsa, halunsa ja oletuksensa heitä ohjaamassa?

Vai vastaavatko he ja syttyvät, mikä mahdollistaa sen, että he muistavat suuremmat velvollisuutensa maailmassa, mikä antaa heille rohkeutta ja päättäväisyyttä seurata hyvin erilaista polkua elämässä.

Kykenevätkö he vastaanottamaan universumin Tietouden ja viisauden, valmistaakseen maailman universumia varten?

Kykenevätkö he vastaamaan Jumalan suureen Ilmoitukseen?

Tässä se on!

Ei tule toista.

Ei tule toista.

Tämä on Ilmoitus tälle ja tuleville ajoille.

Jumala lähettää vain yhden Ilmoituksen maailmalle.

Mikä tahansa muu ilmoitus on ihmisen keksintöä ja tai niiden rotujen manipulaatiota, jotka sekaantuvat maailman asioihin tänään.

Et voi tulla Jumalan luokse omilla ehdoillasi.

Et voi määrätä kohtaamisen luonnetta ja sääntöjä.

Voit tulla Jumalan luokse vain Jumalan ehdoilla; ja Jumalan asettamat ehdot toimivat niin, että ihmiset tulevat vahvemmiksi, myötätuntoisemmiksi, voimakkaammiksi, enemmän maailmansa asioissa mukana oleviksi ja yhteistyökykyisemmiksi toistensa kanssa.

Tämä ei voi mennä niin kuin sinä tahtoisit.

Tämä täytyy tapahtua Jumalan tavalla, sillä Jumala tietää ja sinä et.

Jumala näkee mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kaukaa mereltä horisontin takaa.

Sinä et näe näitä asioita.

Jumala tietää mikä ihmisen kohtalo on.

Sinä et tiedä mikä ihmisen kohtalo on.

Jumala tietää miksi sinä olet maailmassa, keitä sinun täytyy tavata ja mihin sinun tulee mennä.

Sinä et näe tätä, sillä voit olla vain siellä missä olet.

Et voi ymmärtää uuden Sanoman Ääntä älyllisesti.

Se ei tuota todellista tunnistamista.

Tunnistaminen tapahtuu syvemmällä tasolla, mielen pintatason alla, sydämen ja syvemmän omatunnon tasolla – ei sosiaalisen omatunnon, vaan sen omatunnon, jonka Jumala on luonut, sen joka mahdollistaa totuuteen vastaamisen ja immuuniksi tulemisen sille, mikä on valheellista.

Voit tuntea Meidät ja kuulla Meidät vain sydämelläsi.

Sanansaattajan voi tuntea ja häntä voi arvostaa vain sydämen avulla.

Se voi saattaa mielesi ymmälle.

Se voi haastaa uskomuksesi ja oletuksesi.

Se voi edellyttää että ajattelet uudelleen uskontosi ja filosofiasi siinä määrin kuin niitä on. Mutta vastaus tulee syvemmällä tasolla.

Jumala rakentaa uudelleen ja pelastaa erilliset Tietouden kautta.

Jos voisit ymmärtää tämän, se merkitsisi sinulle kaikkea.

Jos voisit kuulla Äänemme, mikä on yksi Ääni, se merkitsisi kaikkea sinulle ja maailmallenne.