Siunaus


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
20. huhtikuuta, 2007
Istanbul, Turkki

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Siunaus on kohdannut ihmiskuntaa, sillä nyt on suuren Sanoman aika. Tämä on aika, jolloin ihmiskunnalle annetaan suuri lahja, suuri lahja antamaan sille tarkoitusta ja suuntaa vaikeiden ja epävarmojen aikojen ollessa käsillä.

Nyt on aika, jolloin ihmiskunta saa laajemman käsityksen henkisyydestään, kutsun yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön, sekä kohtaloonsa – sekä tässä maailmassa että universumin älyllisen elämän Suuryhteisössä.

Sillä ihmiskunta on saavuttanut suuren kynnyksen, kynnyksen jolta ei ole paluuta. Se kynnys on erilainen kuin mikään ihmiskunnan kokonaisuutena aiemmin saavuttama kynnys.

Nyt teidän täytyy tulla koko maailman ihmisiksi – ei ainoastaan tietyn valtion tai heimon tai ryhmän ihmisiksi. Sillä olette ilmaantumassa älyllisen elämän Suuryhteisöön, jossa kaikki keitä mahdollisesti kohtaatte – ja kaikki ne jotka nyt katsovat teitä – näkevät teidät yhden maailman ihmisinä.

Tällöin astutte elämän suurempaan panoraamaan, ja astutte sellaiseen universumin kilpailuympäristöön, jota ette pysty edes kuvittelemaan. Miten käyttäydytte siinä, miten hoidatte keskinäisiä suhteitanne, miten käsitätte asemanne maailmankaikkeudessa – kaikella on valtava painoarvo tulevaisuutenne määräytymisessä ja siinä miten kohtalonne tämän Suuryhteisön sisällä toteutuu, ja toteutuuko se edes ollenkaan.

Olette saavuttaneet suuren kynnyksen, jossa teillä on valta tuhota tämän maailman elämää ylläpitävät resurssit ja saattaa ihmiskunta pysyvään rappioitumisen tilaan.

Teillä on valta kilpailla keskenänne, niin kuin aina ennenkin olette kilpailleet, ja ajaa ihmiskunta tähän suureen rappioitumisen tilaan. Ja silti teillä on valta valita toinen tie, tie ulos ongelmasta, joka vain vaikeutuu ja hankaloituu ajan myötä.

Mitä sinä yksilönä teet, mitä teet osana suurempaa ryhmää ja suurempaa valtiota, määrittää sen, kumman näistä kahdesta suuresta vaihtoehdosta tulette valitsemaan. Jos jatkatte samanlaista käyttäytymistä kuin menneisyydessä, kuten tapanne on, silloin tulevaisuutenne on ennustettavissa ja on erittäin vakava.

Jos kuitenkin haluatte valita toisen tien, silloin voitte muodostaa uuden alun, ja voitte ilmaista sitä suurempaa lupausta, joka elää kaikkien täällä asuvien sydämissä.

Siunaus tässä on tämän suuremman lupauksen esiin kutsuminen. Se alkaa yksilön sisimmästä, tietenkin, mutta se ulottuu ihmissuvun ulkopuolelle.

Tämä on kutsunut Jumalan uuden sanoman maailmaan, sillä vain Jumalan uusi sanoma voi sisältää sellaisen Siunauksen. Vain sillä on valta herätellä esiin suurempaa viisautta ja suurempaa myötätuntoa, jonka kaiken elämän Luoja on sijoittanut jokaisen sisimpään.

Ei ole ketään yksilöä, ei ole mitään filosofiaa, ei ole mitään ajatussuuntausta, joka voisi sellaisen kutsun tuottaa. Sen täytyy tulla kaiken elämän Luojalta. Sen täytyy tulla koko Suuryhteisön Jumalalta – yhdeltä Jumalalta, yhdeltä Lähteeltä, jonka Enkelit valvovat maailmaa, mutta jonka Valta ulottuu yli kaiken mitä ihmiskunta kykenee kuvittelemaan.

Jumala on asettanut kunkin henkilön sisälle Tietouden siemenen, niin että tähän kutsuun voidaan vastata. Tämä Tietous on suurempi äly jokaisen sisällä odottamassa löytämistään, mutta sen koko olemassaolo on suhteessa kaiken elämän Luojaan.

Se ei ole resurssi, jota voit käyttää itsesi rikastuttamiseen tai saadaksesi etulyöntiaseman muihin nähden. Sillä Tietous ei tee näitä asioita. Sen tarkoitus ja sen todellisuus on vastata kaiken elämän Luojalle, ja vastata siihen suureen kutsuun, joka ihmiskunnalle käy sen jatkaessa tämän olemassaolonsa suuren kynnyksen lähestymistä.

Sillä juuri tässä suuressa käännekohdassa ihmiskunta valitsee onnistumisen tai epäonnistumisen, vastassaan maailman suunnattomat vaikeudet, vastassaan itse Suuryhteisön vastustavat ja kilpailevat voimat, jotka yrittävät käyttää hyväkseen kamppailevaa ja jakautunutta ihmiskuntaa.

Monet ihmiset ympäri maailman tuntevat hyvin epämiellyttävää oloa – suurta levottomuutta maailman tilanteesta, ja heillä on suuri huoli sen tulevaisuudesta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. He vaistoavat, tuntevat ja tietävät, että he elävät erittäin voimallisena aikana, sellaisena aikana joka määrittää ihmiskunnan lopullisen kohtalon.

Tämä ei ole niinkään älyllistä ymmärtämistä, vaan pikemminkin se koetaan syvällä kehossa, vahvana tunnistamisena, synnynnäisenä tietoisuuden tunteena – mitkä kaikki ovat lähtöisin Tietoudesta heidän sisimmässään.

Tätä suurta aikaa, suurta käännekohtaa, ei pääse pakoon. Ei voi enää eksyä fantasioihin ja yksilöllisiin hankkeisiin. Sillä jos astutte tähän suureen aikaan, tähän suureen kynnykseen ja tähän suuren Sanoman aikaan sokeina ja itsekeskeisinä, ette kykene näkemään, tietämään ja valmistautumaan.

Voitte rukoilla Jumalalta pelastusta. Voitte rukoilla Jumalalta siunausta. Mutta Siunaus ja pelastus on jo asetettu sisällenne – Tietouteen sisimmässänne – odottamaan aikaa, jolloin olisit kypsä, jolloin sinulla olisi tarve, jolloin sinulla olisi ymmärrys että sellaista sisäistä voimaa täytyy pyytää, sitä täytyy seurata, sitä tulee kunnioittaa yli kaiken muun.

Sillä tämä on suhteenne Jumalaan, ja se sisimmässänne tuntema kiireellisyys on Jumalan kutsu – kutsu herätä, huomata ja vastata.

Älkää ajatelko, että jättämällä osallistumatta elämällänne olisi suurempi mahdollisuus. Älkää ajatelko, että voitte nukkua läpi ihmiskunnan historian suurimman tapahtuman ja silti odottaa hyötyvänne vaihtuvista olosuhteista ympärillänne. Ja älkää ajatelko, että voitte löytää rauhaa ja mielentyyneyttä yrittämällä olla huomaamatta niitä suuria aikoja joita elätte. Sillä sellaisessa ei tule olemaan mitään rauhaa ja mielentyyneyttä. Sellaisessa ei tule olemaan mitään mukavuutta ja lohtua.

Elätte suuren Sanoman aikaa. Elätte aikaa, jolloin ihmiskunta kohtaa suurimman kynnyksensä, suurimmat haasteensa, suurimmat vaaransa, ja kuitenkin myös sen ainoan suuren mahdollisuutensa luoda perusta ihmisten yhteistyölle ja yhdistymiselle vastauksena vakaviin ja uhkaaviin olosuhteisiin.

Nähdäksenne ja tietääksenne itse tämän, on voitettava oma kieltäminen. On kyettävä voittamaan kulttuurinen ehdollistumisesi. On kyettävä voittamaan omat mieltymykset ja oma halu paeta. Kenties tämä ei mielestänne ole mahdollista, mutta Tietouden valta sisimmässänne tekee tämän teille mahdolliseksi ja mahdollistaa sen muille.

Kutsu kuuluu nyt. Uusi Sanoma Jumalalta on maailmassa. Sanantuoja on maailmassa. Hän on nyt valmis esittämään uuden Sanoman. Se sisältää siunauksen. Se sisältää varoituksen. Se sisältää valmistelun.

Se ei ole täällä korvaamassa maailman uskontoja vaan rakentamassa ja vahvistamassa niiden yhteistä pohjaa, valaistakseen niitä ja antaakseen niille voimaa ja tarkoitusta, jotta niillä voisi olla tulevaisuus – sekä tässä maailmassa että siinä elämän Suuryhteisössä, johon ihmiskunta on nyt ilmaantumassa.

Tämän suuren kynnyksen kohtaamiseen ei hallituksillanne tule olemaan vastausta. Filosofeillanne ei tule olemaan vastausta. Ehkä ihmiset näkevät osan ratkaisua ja yrittävät ilmaista sitä, ja se on välttämätöntä, mutta vastauksen täytyy tulla suuremmasta voimasta sisältänne ja suuremmalta Voimalta ulkopuoleltanne.

Se mitä vaaditaan, on suuri muutos ihmisten ymmärryksessä ja käyttäytymisessä. Suuremman Voiman ja suuremman vastauksen sisimmässäsi, ja kaikkien ihmisten sisimmässä eri puolilla maailmaa, täytyy vaatia näitä asioita. Kaikkien ei ole tarpeen vastata, mutta riittävän monien ihmisten eri puolilla tulee kokea tämä kutsu ja tämä vastaus.

Aikaa on vähän. Nyt ei ole aika tulla tylsistyneeksi tai epäröiväksi. Tietämättömänä ja typeränä pysymisessä suurten Muutosaaltojen edessä ei ole mitään ylellisyyttä.

Sillä maailmassa on suurempi Pimeys. Se Pimeys on syvempi ja seuraamuksiltaan kauaskantoisempi kuin mikään mitä ihmiskunta on aikaisemmin kohdannut. Se tulee maailmaan ihmissuvun suuren haavoittuvuuden aikana – kohdatessanne rappeutuvan maailman ja kun edessänne on suuri päätös sen suhteen, valitseeko ihmiskunta itsetuhon tien – kilpailusta, ristiriidasta ja sodasta syntyvän tien – vai toisen polun. Tunnistetaanko ja otetaanko käyttöön, sekä vaaditaanko ja ilmaistaanko toinen tie – polku kohti yhteistyötä ja yhtenäisyyttä, kun suuri vaara uhkaa.

Ihmiset ympäri maailman alkavat nähdä todisteita tästä suuresta vaarasta, mutta monet ihmiset nukkuvat edelleen, haaveillen omasta henkilökohtaisesta täyttymyksestä, tietämättöminä ja huomaamatta Muutoksen suuria aaltoja, jotka huuhtovat jo maailman yli.

Siksi on välttämätöntä että he jotka vastata voivat, vastaavat täydellisesti – jotta he tunnistavat suuren uhkan, jotta he kuulevat suuren varoituksen ja saavat suuren siunauksen kaiken elämän Luojalta.

Ihmiskunnalle on olemassa vastaus, mutta se ei ole vastaus, jonka ihmiskunta voi kokonaan keksiä itselleen. Sillä vastauksen täytyy omata voima kutsua ihmiset palvelemaan toisiaan suuremmalla tavalla. Sillä täytyy olla valta voittaa ja syrjäyttää psykologiset, sosiaaliset ja poliittiset ideologiat ja taipumukset, jotka jatkavat ihmiskunnan kääntämistä sitä itseään vastaan. Sen täytyy olla niin suuri voima, että se herättää myötätuntoa, suvaitsevuutta ja anteeksiantoa ihmissuvussa.

Se ei ole pelkästään kokoelma ideoita. Sillä on vapauttamisen valta. Se on kutsu Jumalalta ja vastaus Jumalan Luomakunnasta – vastaus ihmisten sisältä, vastaus sisimmästäsi.

Ottakaa siis Siunaus vastaan. Et pysty ymmärtämään sitä älyllisesti, mutta voit tuntea sen ja tietää, että se on aito. Voit tuntea vastauksen liikahtelevan sisimmässäsi.

Kunnioittakaa tätä vastausta ja sallikaa sen ilmaantua tietoisuuteenne. Sallikaa sen johtaa teitä eteenpäin. Se on opastusta, jota Luoja antaa teille. Se on nukkunut sisälläsi samaan aikaan kun olet nukkunut sen ympärillä.

Nyt sen täytyy herätä, sillä on tullut aika sen ilmaantumiselle. Nyt teidän täytyy katsoa ulos maailmaan selkein ja objektiivisin silmin. Nyt teidän täytyy laittaa syrjään lapselliset ja typerät mietteet ja pakkomielteet, jotka voivat vain pitää teidät heikkoina ja sokeina ja haavoittuvina.

Tämä on suuren Sanoman aikaa. Sellaiset ajat vain tulevat hyvin harvoin – ihmissuvun suurissa käännekohdissa, suurilla mahdollisuuden hetkillä, jolloin kaiken elämän Luoja voi antaa ihmiskunnalle suuremman Viisauden ja Tietouden, sekä valaa siihen uutta inspiraatiota ja henkistä voimaa.

Tämä on sinun aikasi. Tämä on aika, jota varten olet tullut. Sillä et tullut tähän maailmaan asti Enkelien joukon auttamana ollaksesi täällä pelkästään kuluttajana – pelkästään rakentaaksesi pesää itsellesi, pelkästään rikastuttaaksesi itseäsi ja kamppaillaksesi muiden kanssa tästä rikastumisesta.

Vaikka tämä saattaa olla elämäsi todellisuus täällä juuri nyt, se ei ole se suurempi todellisuutesi, jonka tarkoitus on tuoda jotakin arvokkaampaa maailmaan – jotakin jota maailma ei voi antaa itselleen – ja sallia tämän lahjan uudistaa elämäsi ja ohjata elämäsi uudelleen ihmiskunnan palvelemiseen ja tämän maailman elämän palvelemiseen.

Ja silti Korkeamman kutsumuksen ja suurempien olosuhteiden täytyy aktivoida tarkoitus. Älä siis kavahda tulossa olevia suuria Muutosaaltoja, vaan kohtaa ne. Tulet olemaan peloissasi ja epävarma niiden varjossa, mutta niiden todellisuus tulee myös sytyttämään henkisen voiman sisälläsi, ja tämä henkinen voima astuu esiin kutsun vuoksi, Siunauksen vuoksi.

Sillä Jumala kutsuu kaikkia nyt nukkuvia heräämään kurjuuden ja itsensä toteuttamisen unistaan vastaamaan tähän suureen aikaan ja valmistautumaan niiden lahjojen esilletuomiseen, joita heidät on lähetetty maailmaan kamppailevalle ihmiskunnalle antamaan – ihmiskunnalle, jonka tulevaisuus ratkeaa pääosin muutamien tulevien vuosien sisällä. Tämä on Siunaus.

Voit rukoilla Jumalalta monia asioita. Voit pyytää että säilyisit. Voit rukoilla mahdollisuutta ja etua. Voit rukoilla perheenjäseniesi ja läheistesi hyvinvointia. Mutta ei voi antaa suurempaa vastausta, eikä ole mitään suurempaa lahjaa annettavaksi kuin Siunaus. Sillä Siunaus vastaa paljon suurempaan sisimmästäsi – sielusi tarpeesta – tulevaan kysymykseen. Se on viestintää, joka on kaukana älyn tai hetkellisten tarpeiden ulottumattomissa. Se antaa paljon enemmän kuin olet oppinut pyytämään.

Se on tie. Se on polku. Se on tietoisuus. Se on matka. Se on vuori kiivettäväksi. Sellainen on Siunaus.

Juuri se järjestää elämänne uudelleen ja antaa sille merkityksen. Tämä organisoi ajattelusi ja antaa sinulle pakotien päättämättömyydestä ja kaaoksesta.

Olosuhteistasi riippumatta tämä tuo siunauksen elämääsi, niin että muut voivat nähdä sen ja tuntea sen ja vastata siihen. Se on käsittämätöntä. Se on sanoin kuvaamatonta. Ja kuitenkin sillä on voima tuoda kaikki suuremmat palkinnot ihmissuvulle.

Ainoastaan Siunaus voi valmistaa ja suojella ihmiskuntaa. Ainoastaan Siunaus antaa teille väylän läpi edessä olevien epävarmojen ja vaikeiden aikojen. Ja ainoastaan Siunaus voi valmistaa teidät siihen suurempaan Pimeyteen, joka on maailmassa – suurempaan Pimeyteen, jolla on voima määrittää jokaisen ihmisen tulevaisuus, ja myös jokaisen tulevaisuuden ihmisen tulevaisuus, tässä maailmassa.

On aika, joka kutsuu ihmisten yhtenäisyyttä ja ihmisten voimaa ja ihmisten viisautta nousemaan etualalle. Sillä nyt edessänne on kilpailu maailman ulkopuolelta, sekä myös maailman sisäiset tuhoisat olosuhteet. Tällaista kokoelmaa olosuhteita ei ole ennen nähty koko ihmiskunnan olemassaolon aikana.

Älkää luulko, että sellainen todellisuus on vasta kaukaisessa tulevaisuudessa tai että se ei olisi käsillä nyt. Jos ei voi nähdä suurta haastetta, ei pysty tuntemaan suurta tarvetta. Jos ei voi tuntea suurta tarvetta, ei tunnista Siunausta. Ette tule tuntemaan tarvetta Siunaukselle. Ette tule näkemään, että vailla Siunausta ihmiskunta astuu pitkällisen rappioitumisen kauteen vakavissa ja suunnattoman vaikeissa olosuhteissa.

Jumala ymmärtää ihmiskunnan ahdinkoa, vaikka ihmiskunta ei voisi tunnistaa sitä itse. Jumala tietää sielusi tarpeen, vaikka et voisikaan vielä täysin tuntea sitä omassa sisimmässäsi. Jumala tietää, mikä ihmiskunnalle on tulossa ja kutsuu ihmiskuntaa valmistautumaan – olemaan valveilla ja tietoinen – valmistautumaan.

Jumalan Tahto ja ihmisten päätökset eivät ole yhtenevät. Siksi lopputulos on ihmisten varassa. Luoja on jo antanut Tietouden suuren lahjan. Enkelit vartioivat maailmaa. Mutta lopputulos on ihmisten käsissä.

Ihmiset voivat valita – kuten monet muut rodut Suuryhteisössä ovat ikimuistoisista ajoista lähtien valinneet – epäonnistumisen, rappeutumisen ja myöntymisen muiden voimien suostutteluun ja herruuteen. Tämä on tapahtunut lukemattomia kertoja sekä omassa maailmassanne että universumin suunnattomassa mittakaavassa.

Se mitä Jumala toivoo, ja mitä ihmiset valitsevat ja haluavat itsellensä, ei ole yhteneväistä. Ja tässä on se ongelma. Tämä on se arvoitus. Tämä luo suuren Erillisyyden. Juuri tämä estää teitä seuraamasta sisintä Tietouttanne. Juuri tämä pitää ihmiset sokeina, tuottaen typerää ja tuhoisaa käyttäytymistä.

Siispä jos voitte tunnistaa ongelman, asetatte itsenne asemaan, jossa voi tunnistaa ratkaisun.

Kutsun täytyy tulla Jumalalta. Vastaus on Tietoudessa sisimmässäsi ja Tietoudessa jokaisen sisällä. Ei ole mikään kilpailua tai konfliktia tämän Tietouden välillä, kun se on olemassa jokaisessa. Miten tämä eroaakaan teorioistanne ja ideoistanne, toimintatavoistanne ja yhteisöjenne toimintatavoista.

Lopulta ihmiskunnan täytyy ryhtyä rohkeisiin toimenpiteisiin ja tehdä vaikeita päätöksiä. Mutta Kutsu on olemassa.

Päätöksienne ja toimienne täytyy seurata Siunausta eikä edeltää sitä. Suokaa itsenne vastaanottaa Siunauksen lahja, ja sitten – askel askeleelta – tiedätte mitä tehdä ja mihin toimenpiteiden sarjaan täytyy ryhtyä, mitkä kynnykset täytyy ylittää ja mitkä muutokset on saatava aikaan omassa ajattelussanne ja omissa olosuhteissanne. Toiminta ja ymmärrys seuraavat Siunausta.

Antaakseen täytyy ensin ottaa vastaan. Tietääkseen silmien täytyy ensin olla auki. Omatakseen voiman ja rohkeuden vastata täytyy nähdä tarve ja tuntea niiden aikojen suuruus, jossa elätte.

Teidän täytyy valmistaa mielenne ja tunteenne. Teidän täytyy valmistautua vastaanottamaan Siunaus, ja kokea suurempi vastaus sisällänne, suuri kutsu Tietouteen sisällänne. Teidän täytyy sallia tämän Tietouden ilmaantua hitaasti, yrittämättä ohjata tai hallita tai manipuloida sitä millään tavalla.

Tällä tavalla Siunaus saa vallan teidän sisällänne ja kasvaa sisällänne. Sillä Siunaus ei ole hetkellinen asia. Se ei ole jotakin, jonka koette kuin salamaniskun. Se ei valaise maisemaa yöllä ainoastaan sekunnin ajan.

Se aloittaa ilmaantumisen prosessin. Se aloittaa uudistamisen prosessin. Se aloittaa vapauttamisen prosessin, joka voi ohjata ja täyttää loppuelämänne täällä. Sellainen on ihmiskunnan suuri tarve, ja sellainen on sielusi suuri tarve ja kaikkien täällä asuvien tarve.

Nyt paljastukoon Siunauksen voima ja tilanteesi vakavuus sinulle mitä voimallisimmin. Ja suo itsesi mennä läpi alkuvaiheen pelkojen, epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteiden, jotta voit vastata ja sallia vastauksen tapahtua elämässäsi, kuten se tekee tänään, huomenna ja kaikkina tulevina päivinä. Sillä tämä on suuren Sanoman aika. Ja olet täällä suuren Sanoman aikaan.