Sanantuojan missio


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
10. huhtikuuta 2012
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumala on lähettänyt uuden suuren Sanoman maailmaan, toisenlaisen kuin mikään edellisen yli tuhannen vuoden aikana lähetetty.

Sanantuoja on lähetetty maailmaan – Sanantuoja, joka on viettänyt jokseenkin tavallista elämää, Sanantuoja, joka on vaatimaton mies ja jota on valmisteltu tähän tehtävään hyvin kauan aikaa.

Vaikka jotkut voivat esittäytyä Jumalan sanansaattajina, niin todellisuudessa vain yksi on lähetetty maailmaan. Taivas tietää tämän, tietenkin, vaikka ihmiset esittävät muita väitteitä ja vakuutteluja.

Ihmiset pelkäävät Sanantuojaa. He pelkäävät mitä se saattaisi heille merkitä, miten se saattaisi muuttaa heidän käsityksiään tai miten se saattaisi kutsua heitä jonkinlaiseen palvelukseen tai yhteyteen.

Monet ihmiset torjuvat Jumalan uuden suuren Sanoman pelkästään tällä perusteella, koska he pelkäävät sitä, että maailmassa on uusi suuri Sanoma Jumalalta, mikä voi muuttaa ihmiskunnan historian suunnan ja kohtalon ja mikä voi haastaa monia vallitsevia, instituutioiksi muodostuneita ja niin vakiintuneita, käsityksiä ja uskomuksia.

Mutta kaiken elämän Luoja ei ole sidoksissa näihin asioihin ja antaa ainoastaan oleellisen viestin ja suuren Sanoman ihmiskunnan hyväksi ja ihmiskunnan tulevaisuuden ja kohtalon puolesta, niin tämän maailman sisäisesti kuin myös universumin elämän Suuryhteisössä.

Jumalan uusi suuri Sanoma on laajempi ja kokonaisvaltaisempi ja yksityiskohtaisempi kuin mikään, mitä on aiemmin tuotu maailmaan. Se annetaan aikana, jolloin ihmissuku on saavuttanut lukutaidon ja osallistuu maailman sivilisaatioon ja talouteen kansainvälisesti kommunikoiden. Sillä on hyvin erilainen ympäristö kuin aiemmilla suurilla Sanomilla, jotka olivat hyvin alueellisia luonteeltaan, ja jotka levisivät ainoastaan hyvin pitkän ajanjakson kuluessa ja monien eripuraisuuksien, konfliktien ja väkivaltaisuuksien kautta.

Ihmiskunta seisoo älyllisen elämän universumin kynnyksellä – ei-inhimillisen universumin, jonka kanssa sen täytyy nyt oppia olemaan tekemisissä.

Ja ihmiskunta elää hupenevien resurssien ja ympäristöllisen epätasapainon maailmassa, jonka kaltaista ei ole nähty tuhansiin vuosiin. Edes historianne ei voi kertoa mitä tämä saattaa tarkoittaa, paitsi itse Maan historia.

Suuri Sanoma tuo mukanaan omat selityksensä. Se ei ole pelkästään mystinen opetus, joka jätetään ihmisten tulkinnan varaan, kuten on ollut aiemmin asian laita.

Tämä suuri Sanoma on täydellinen ja kattava, koskettaen lähes jokaista inhimillisen elämän ja ihmiskunnan elämän osa-aluetta, niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Ja kuitenkin, kuten kaikki historian suuret Sanomat, se puhuu suuremmista asioista kuin siitä, mikä ihmisiä liikuttaa tänään. Se puhuu asioista, jotka myötävaikuttavat vahvasti siihen, valitseeko ihmiskunta yhdistymisen taantuvassa maailmassa, vai taisteleeko ja kamppaileeko se siitä, kenellä on pääsy jäljellä oleviin resursseihin.

Se myötävaikuttaa vahvasti siihen, voiko ihmiskunta valmistautua kosketukseen Suuryhteisön kanssa, mitä jo tapahtuu tänään maailmassa johtuen niiden rotujen Interventiosta, asioihinne sekaantumisesta, jotka ovat täällä hyötyäkseen ihmisen heikkoudesta, konflikteista ja odotuksista.

Näin suuri Sanoma on vaatinut suunnattomat valmistelut Sanantuojalta, ja niiltä muutamilta ihmisiltä, jotka on kutsuttu avustamaan hänen valmistautumisessaan ja julistamisessaan.

Hän ei ole täällä vastaamassa jokaiseen kysymykseen tai antamassa ratkaisua jokaiseen tarpeeseen. Hänen Sanomansa puhuu sielun tarpeesta yksilön sisimmässä – tarpeesta päästä jälleen yhteyteen elämän Lähteen kanssa ja saada se vahvuus, jonka Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle heidän sisimmässään läsnä olevan syvemmän älyn kautta, jota kutsutaan Tietoudeksi.

Sanantuoja ei ole täällä vakuuttelemassa tai väittelemässä tai ottamassa kantaa maailman asioihin tai eri ryhmien, kansakuntien tai heimojen tavoitteisiin. Hän on täällä tuomassa Ilmestystä ja pelastusta kaikille maailman kansoille, riippumatta heidän kulttuurisesta asemastaan tai uskonnostaan, jos heillä sellaista ollenkaan on.

Tämä ylittää valtiot ja kulttuurit ja uskonnolliset ideologiat. Tämä ylittää vastakkainasettelut liittyen näihin asioihin, koska se on uusi Sanoma Jumalalta koko maailman pelastamiseksi ja valmistelemiseksi todellisuuteen ja tulevaisuuteen, joka tulee olemaan hyvin erilainen kuin menneisyys.

Vain Jumala voi antaa sellaisen asian. Sillä tälläkin hetkellä uskonnot ovat jakautuneet, jopa sisäisesti. Ne ovat riitaisia ja kykenemättömiä puuttumaan lisääntyviin suuriin maailmanlaajuisiin ongelmiin, jotka yllättävät ihmiskunnan tulevaisuudessa, jos se on valmistautumaton.

Kinastelu siitä, kenellä on paras uskonto tai hämmästyttävin perustaja voi vain vahingoittaa ihmiskuntaa nyt. Se on hajottavaa ja valikoivaa. Se lisää ihmissuvun dilemmaa ja murtumista.

Jumala tietää paremmin. Ja se, joka on valittu tuomaan suuri Sanoma, on täydellinen siihen. Hän on läpäissyt testit. Hän ei ole epäonnistunut pitkässä valmistelussa ja kaikessa siinä mitä se on vaatinut häneltä ja hänen perheeltään.

Ihmiset vastustavat tätä ja paheksuvat sitä ja syyttävät Sanantuojaa kaikenlaisesta. Mutta hän on valittu. Epäonnistuminen hänen arvonsa ja roolinsa näkemisessä on epäonnistuminen vastaanottajan puolelta, epäonnistuminen sen suuren Siunauksen tunnistamisessa ja vastaanottamisessa, jonka Jumala on nyt maailmaan lähettämässä.

Sanantuoja ei ole ylpeä. Hän on vaatimaton mies, mutta hänen täytyy hyväksyä se suuri kutsumus ja suuremmat vastuut, jotka tämä hänelle asettaa sekä se valtava uurastus mikä hänellä on edessään tuodessaan uutta suurta Sanomaa maailmaan.

Jumala on puhunut uudelleen. Ja Jumalan suuri Sanoma ei ole vain jollekin eliittiryhmälle tai kulttuurisesti etuoikeutetuille, vauraille ja itseään hemmotteleville. Se on ihmisille kaikissa yhteiskuntaluokissa ja asemissa – kaikissa yhteiskunnissa, jopa kaikista alkeellisimmissa, edistyneimmissä, eristyneimmissä tai yleismaailmallisimmissa.

Vain Luojan viisaus voi puhua tällä tavoin, Enkelien Läsnäolon kautta, suuren Sanoman Äänen kautta, jota tällä hetkellä kuulet.

Sanantuojan missio on tuoda suuri Sanoma maailmaan, löytää sen ensimmäiset vastaanottajat, antaa heille mahdollisuus olla tekemisissä suuren Sanoman kanssa sekä selvittää oma syvempi luontonsa ja elämänkutsumuksensa.

Siksi suuri määrä Opetusta on annettu, raivaamaan tietä henkilökohtaiselle oivallukselle niille, jotka voivat sen vastaanottaa, ja soveltaa sitä elämässään menestyksellisesti.

Se ei vaadi paljoa, paitsi että se vaatii enemmän rehellisyyttä kuin, mitä suurin osa ihmisistä osoittaa tällä hetkellä – sellaista rehellisyyttä, joka ei vain heijasta omia ideoita tai uskomuksia maailmaan, vaan joka tunnistaa itse kunkin elämän syvemmän virtauksen ja valitsee sen seuraamisen nöyryyden ja päättäväisyyden tilassa. Sillä se on Tietouden läsnäolo yksilössä, jonka Jumalan suuri Sanoma ensimmäistä kertaa paljastaa kokonaisuudessaan.

Tässä ei ole sankareita palvottavaksi. Tässä ei ole Tuomiopäivää. Tässä ei ole lopullista testiä, jossa lähes jokainen epäonnistuisi joka tapauksessa.

Sillä Jumala tietää paremmin. Jumala tietää, että ilman Tietoutta ihmiset horjuvat ja epäonnistuvat, tekevät typeriä virheitä ja luopuvat elämästään ja antavat periksi vaarallisille ja sortaville voimille. Sillä ilman Jumalan Voimaa yksilössä heitä ohjaamassa, mitä muuta he voisivat kuin osoittaa heikkouttaan ja hämmennystään ja sitä tosiseikkaa että muut dominoivat heidän elämäänsä?

Ymmärrättehän että teidän maailmanne Jumala on koko Suuryhteisön Jumala, koko universumin – miljardien, miljardien, miljardien rotujen ja enemmän, yhdessä galaksissa ja monissa galakseissa ja ulottuvuuksissa, ja muuttumattomassa Luomakunnassa sen ulkopuolella. Olette nyt tekemisissä niin valtavan suuruuden ja laajuuden omaavan Jumalan kanssa, että ajatuksenne ja uskomuksenne kalpenevat ja horjuvat sellaisen suurenmoisuuden edessä.

Tämä on se Jumala, joka on laittanut sisimpääsi Tietouden opastamaan ja siunaamaan sinua ja valmistelemaan sinua suurempaa elämään, tuomaan sinut pois viheliäisyydestäsi ja säälittävistä sitoumuksistasi ja itsesäälistäsi, palauttaakseen kunnian ja arvokkuuden sinulle: itsekunnioituksen, arvollisuuden, myötätunnon ja nöyryyden.

On Sanantuojan missio opettaa näitä asioita, tarjota näitä asioita, kestää niiden vastustus ja torjunta, jotka eivät voi nähdä, eivätkä tule tietämään.

Tämä on suurempi kutsumus, ymmärräthän. Tämä rakentaa yksilön uudelleen ja antaa lupauksen suuremmasta elämästä. Tämä tuo kunnian ja arvokkuuden kaikille ihmisille, jopa köyhistä köyhimmille, jotka elävät alennustilassa.

Tämän tarkoitus on perustaa suurempi yhtenäisyyden ja yhteistyön etiikka hupenevien resurssien maailman ollessa edessä. Voitko edes kuvitella sellaista maailmaa, sinä joka kenties olet elänyt yltäkylläisyyden tilassa? Voitko kuvitella, mitä tämä saattaisi tehdä ihmissuvulle? Se voisi tuhota ihmisen sivilisaation.

Ihmiskunnan kohtaaminen maailmassa salaa toimivien aggressiivisten voimien kanssa voisi ajaa alas ja tuhota ihmisen sivilisaation.

Ihmiset eivät tiedä tätä. He eivät ajattele tätä. Ehkä se on heille liikaa, heille jotka ovat suoneet kaikki ajatuksensa vähäpätöisille asioille, peläten menettävänsä etuoikeutensa. He eivät näe suurempaa kuviota, joka määrittää lopputuleman kaikkien osalta.

Mutta niille, jotka voivat nähdä ja kuulla, suuri Sanoma puhuu heille, ja he ovat ensimmäisenä vastaamassa. Ja heidän kauttaan suuri Sanoma puhuu niille, jotka ovat olleet ajatuksissaan ja vähemmän kykeneviä näkemään horisontin takaa tulevia suuria tapahtumia. Yksi mies ei voi tehdä tätä kaikkea. Vaaditaan monien sitoutuminen työskentelemään yhteistuumin Sanantuojan kanssa.

Ja sitten teillä on ongelmana ihmiset, jotka tavoittelevat omaa etuaan ja ovat aggressiivisia, uskoen olevansa niin kovin tärkeitä universumissa, väittäen omaavansa oman versionsa, toimien erillään Sanantuojasta, yrittäen kytkeä suuren Sanoman toisiin opetuksiin tai heidän omiin ajatuksiinsa.

Tämä on se väärentely, joka tapahtuu aina kun jotain puhdasta on tuotu maailmaan. Ja siitä syystä suuri Sanoma on annettu ennen Julistusta. Siksi se on kirjallisessa muodossa. Siksi voit kuulla suuren Sanoman Äänen ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. Sellaisen äänen, joka puhui Jeesukselle, Buddhalle ja Muhammedille, voit sinä kuulla.

Voitko kuulla? Sinä joka kuuntelet niin monia vähäarvoisia asioita, voitko kuulla nämä sanat? Vaikka olisit epäileväinen ja epäluuloinen, voitko kuulla Sanantuojaa ja suurta Sanomaa? Se on päivänselvä, vailla huijausta, vailla monimutkaisuutta, vailla ihmisen selostuksia hämärtämässä virtausta ja saastuttamassa suuren Sanoman ilmapiiriä.

Sanantuojan missio on vakiinnuttaa jäljellä olevina vuosinaan Jumalan suurta Sanomaa täällä siinä määrin, että ihmiskunta pystyy aloittamaan valmistautumisen muuttuvaan maailmaan ja valmistelemaan osallistumistaan itse Suuryhteisöön.

Tämä muuttaa teologianne. Tämä muuttaa ymmärryksenne Jumalasta ja Jumalan toiminnasta maailmassa. Tämä haastaa perimmäiset uskonnolliset uskomuksenne siitä mitä vapautus merkitsee, koska silloin kun ajattelette Suuryhteisön Jumalaa, se muuttaa kaiken.

Mitä merkitsee Taivas miljardeille, miljardeille ja taas miljardeille roduille? Mitä on Helvetti, kun tietää että Jumala on asettanut Tietouden sisimpääsi ja et pääse siitä mitenkään eroon – sen siunauksesta ja vapautuksesta?

Mitä on uskonnollinen vakaumus ymmärtäessämme, että universumissa on miljardeittain uskontoja, jotka ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä Jumalan Läsnäolon ja Voiman todellisuuteen?

Kuka voi sanoa milloin Jumala puhuu uudelleen? Kuka, ilman ylimielisyyttä ja tietämättömyyttä, voi sanoa että Jumala ei puhu uudelleen? Edes Jumalan Sanantuojat eivät voi sanoa sitä. Edes Enkelien Läsnäolo ei voi sanoa sitä. Joten kuka ihminen voi omata sellaisen auktoriteetin, että hän voi määrittää mitä Jumala tekee seuraavaksi? Se on ylimielisyyden ja typeryyden huippu.

Sanantuojan missio joutuu kohtaamaan kaikki nämä asiat. Se joutuu kohtaamaan älyllisen ylimielisyyden. Se joutuu kohtaamaan suoranaista sokeaa torjuntaa. Se joutuu kohtaamaan kaikenlaisia syytöksiä.

Nämä kohdistetaan häneen, joka on tuomassa suurimman Jumalan rakkauden ilmaisun, mitä on saatu 1400 vuoteen. Nämä osoitetaan sille, jonka elämä, vaikkakin kohdannut vaikeuksia ja ollut epätäydellinen, on kuitenkin itsensä suuren Sanoman ilmentymä.

Sillä ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, koko maailma voi todistaa suuren Sanoman prosessin, sen sijaan että se kuulisi siitä kaukaisten tarinoiden ja mielikuvituksellisten kertomusten kautta.

Sillä ensimmäisen kerran ihmissuku voi kuulla suuren Sanoman Äänen, lukea suuren Sanoman sanoja, ei sellaisina kuin ne esitetään vuosisatoja myöhemmin ihmisten toimesta, jotka eivät Sanantuojaa tunteneet, ei lukutaidottomia kansoja palvelevan suullisen tradition kautta, vaan sellaisena kuin se on tällä hetkellä.

Sillä ihmiskunnalla ei ole vuosisatoja aikaa tämän omaksumiseen. Nyt käynnissä oleva muutos on liian nopea. Suuret voimat lähenevät liian voimallisesti ja ylivoimaisesti

Ympäri maailman ihmiset ennakoivat ja tuntevat ahdistusta maailman suunnasta. Riippumatta siitä, mihin he nämä pelot liittävät ja kuinka he ne määrittelevät, se johtuu siitä, että he tuntevat suuret muutoksen Aallot, jotka maailmaan ovat tulossa. He tuntevat, että ihmiskunta on tulossa jatkuvasti heikommaksi, haavoittuvammaksi, alttiiksi voimille, joista se ei ole tietoinen.

Tästä syystä Jumala on lähettänyt suuren Sanoman maailmaan. Tästä syystä Sanantuoja on täällä.

Kunnioittakaa häntä. Arvostakaa häntä.

Hän ei ole jumala, sillä ei kukaan Sanantuoja ole ollut jumala.

Hän ei ole täydellinen, sillä kukaan Sanantuoja ei ole ollut täydellinen.

Hän on kamppaillut suuren Sanoman kanssa, koska kaikki Sanantuojat ovat kamppailleet suurien Sanomiensa kanssa.

Häntä vastaan hyökätään ja häntä tuomitaan, koska kaikki Sanantuojat ovat kokeneet hyökkäyksiä ja tuomitsemista juuri sen saman ajattelemattomuuden, ylimielisyyden ja tietämättömyyden vuoksi, jota nykyhetken Sanantuojan täytyy kohdata, ja jota hän kohtaa tälläkin hetkellä.

Hänen missionsa ei ole rakentaa siltoja tai vaihtaa hallituksia tai oikaista jokaista ongelmaa ja virhettä ja epäoikeudenmukaisuutta mitä maailmassa on.

Hänen missionsa on antaa salainen vahvistuminen yksilölle ja valmistaa ihmiskunta suurimpiin tapahtumiin ihmiskunnan historiassa, jotka ovat nyt edessä ja lähestyvät horisontin takaa tälläkin hetkellä.

Ihmiskunnalla ei ole mitään, ellei se selviä hengissä taantuvassa maailmassa. Kaikki suuret saavutuksenne, aarteenne ja taiteenne menetetään.

Ihmiskunnalla ei ole mitään Suuryhteisössä, missä vapaus on niin kovin harvinaista, ellei se kykene vakiinnuttamaan viisautta ja turvaamaan rajojaan ja yhdistämään kansojaan ainakin siinä määrin, että ne vastaavat yhteisestä hyvinvoinnista, turvaamisesta ja edistyksestä.

Suuren Sanoman Valossa ihmisen hulluus, tietämättömyys ja ylimielisyys ovat niin täysin paljastettuja. Aivan kuin suuri Valo valaisisi maailmaa ja kaikki mikä on pimeää ja salamyhkäistä, kaikki mikä on petollista ja pahantahtoista, tulisi näkyviin suuren Sanoman Valossa – ihmisten aseman heikkous; heidän elämiensä viheliäinen laatu; heidän suuri vahvistumisen, arvokkuuden ja vapautuksen tarpeensa; ihmisten korruptoituneisuus; ihmisten petokset; ne uskonnollisiksi itseään kutsuvat jotka eivät sitä ole, jotka käyttävät uskontoa saadakseen valtaa ja valta-asemia.

Kaikki tämä tulee paljastumaan suuren Sanoman Valossa, ja siksi ne jotka suuren Sanoman kieltävät joutuvat puhumaan sitä vastaan, sillä se uhkaa heidän asemaansa; se paljastaa heidän heikkoutensa, heidän virheensä ja heidän vaaralliset suuntautumisensa.

Suuri Sanoma on tulosta suuresta Rakkaudesta. Sillä Jumala ei ole vihastunut ihmiskuntaan. Jumala tietää, että ilman Tietouden voimaa ja läsnäoloa ohjaamassa ihmisiä riittävästi heidän tietoisuudessaan, he tulevat käyttäytymään typerästi, itsekkäästi ja tuhoisasti.

Jumala tietää tämän, ihmiskunta ei. Tämän ymmärtäminen ei ole pelkästään uskon asia. Se edellyttää syvempää tunnistamista, syvempää resonanssia sisimmässä, syvempää rehellisyyttä sen suhteen, että täyttymystä ei voi löytää itsekseen ja että suurelle Sanomalle on maailmassa valtava tarve.

Voivatko ihmiset olla näin rehellisiä? Voivatko ihmiset olla näin selkeitä itsensä suhteen tuomitsematta itseään? Kykenevätkö ihmiset todellakin kartoittamaan missä he ovat ja – olivatpa he sitten köyhiä tai rikkaita, etuoikeutettuja tai heikossa asemassa – ovatko heidän elämänsä missä määrin tulleet tyhjiksi? Voivatko he kohdata tämän ja käsittää, että tämä tyhjyys on kutsua Jumalan puoleen ja että Jumala on vastannut?

Sanantuojan missio on viedä suuri Sanoma jäljellä olevana aikanaan täällä Maassa niin monille ihmisille kuin mahdollista, sekä toisille jotka jatkavat hänen suurta työtään hänen siunauksellaan, vieden suurta Sanomaa tulevaisuuteen, vieden sitä yhä useammille ihmisille – heikossa asemassa oleville, varakkaille, rikkaisiin maihin, köyhiin maihin, luonnossa eläville alkuasukkaille, suurkaupunkien ihmisille.

Suuri Sanoma on täällä. Sitä voi opiskella yksin. Sitä voi opiskella tehokkaasti toisten kanssa yhdessä. Sitä voi kuulla. Sitä voi lukea. Sitä voidaan kääntää selkeästi. Se täytyy jakaa. Tämä on jokaisen sen vastaanottaneen velvollisuus, ja sinulla on luontainen halu tehdä niin.

Mutta kuten kaikki aikansa suuret Sanomat, sitä vastustetaan ja on vaikeaa aluksi, sillä maailma ei tiedä että se tarvitsee suuren Sanoman Jumalalta. Maailma ei ole valmistautunut tähän, ja monet ihmiset suhtautuvat siihen kielteisesti erilaisista ja vaihtelevista syistä.

Ajan myötä, jos näet tämän selvästi, näet että Sanantuoja ilmentää hyvin laajasti käsitettynä elämäsi todellista todellisuutta – sitä että sinut lähetettiin maailmaan tekemään jotain tärkeää. Se ei kenties tule olemaan suurta ja globaalia. Tällä ei ole merkitystä.

Jokainen on lähetetty maailmaan suuremmassa tarkoituksessa. Ja se tosiasia että ihmiset eivät ole tästä tietoisia tai eivät voi löytää sitä poliittisen tai uskonnollisen sorron vuoksi, tai että ihmiset ovat sille sokeita, eivät voi kuulla sitä, eivät voi tuntea sitä, eivät voi tukea sitä toisissaan – tämä on ihmissuvun tragedia. Tämä on syynä korruptioon, erimielisyyksiin, riitoihin, vihaan ja kaikkiin ihmissukua vainoaviin asioihin ja estävät sitä tulemasta suuremmaksi kansaksi universumissa.

Kaikki nämä asiat, jotka ihmiskuntaa vainoavat, ovat esteenä sen vapaudelle Suuryhteisössä. Tarpeeksi monen ihmisen täytyy nyt ymmärtää kaikki tämä – kenties ei kaikkien, mutta tarpeeksi monen – niin että suurempi liikehdintä voi tapahtua maailmassa, suurempi omatunto voi paljastua, se joka todellisuudessa elää jokaisen ihmisen sisällä tällä hetkellä.

Suuresta Sanomasta oppiminen tarkoittaa palaamista suhteeseen Tietouden kanssa, mikä on se osa sinua, joka ei ole koskaan lähtenyt Jumalan luota, joka on edelleen kommunikaatiossa, joka on viisas eikä ole maailman turmelema, joka on maailmaa pelkäämätön – viisaus ja voima, joka on kaiken tähänastisessa elämässäsi mahdollisesti kehittämäsi rohkeuden ja lahjomattomuuden lähde,

Tämä on Sanantuojan lahja. Tämä oli aiempien Sanantuojien lahja. Mutta heidän tarinansa on muutettu. Ja usein heidän sanansa on luettu väärin.

Sillä kaikkien Jumalan suurien Sanomien tarkoitus on rakentaa yksilössä Tietouden voima ja läsnäolo, sillä tämä on heidän todellinen omatuntonsa, ja tuo heidät Jumalan luo, puhtaasti ja tehokkaasti.

Maailma on siunattu, koska Jumala on puhunut uudelleen. Maailma on siunattu, koska Sanantuoja on maailmassa.

Ota vastaan tämä siunaus. Jaa se muiden kanssa. Suuri Sanoma on todella valtava. Et voi ymmärtää sitä hetkessä. Et voi lukea sitä lauseesta. Sinun täytyy tulla sen luokse etsien sen viisautta ja sen merkityksellisyyttä elämäsi ja näkemäsi maailman kannalta.

Kyseessä on nimittäin testi. Kyseessä on suuren Sanoman aikaan elämisen vaikeus ja suuri mahdollisuus. Kyseessä on testi – testi vastaanottajalle.

Jumala ei rankaise niitä, jotka epäonnistuvat, mutta he eivät ole siinä asemassa, että he voisivat ottaa vastaan suuren Sanoman ja sen suuren voimautumisen, selkeyden ja siunauksen, jonka se toisi heidän elämäänsä ja toimintaansa.

Tietous ei rankaise pahoja, sillä Jumala tietää että ilman Tietoutta pahuutta syntyy.

Siitä syystä suuri Sanoma kutsuu ihmisiä sen suuremman älyn ääreen, joka heissä elää ja joka on perustana kaikille niille hyville asioille, joita heille ja heidän maailmalleen voi tapahtua.

Tämä antaa suuren selkeytyksen ymmärrykseesi Jumalallisen Läsnäolosta ja Voimasta, siitä kuinka Jumala tekee työtä maailmassa – Universumien Jumala.

Tämä on suuri mahdollisuutenne, suurin hetki ihmiskunnan historiassa, ihmissuvun suuri käännekohta, joka määrittää onko se tulevaisuudessa vapaa ja yhtenäinen sivilisaatio, vai hajoaako se taipuen vieraiden valtojen suostutteluihin.

Kyseessä on suuri käännekohta, suuri haaste, suuri mahdollisuus, suuri kutsumus ja suuri vapautus.

Olkoon tämä ymmärryksenne.


Learn more about the origin of the Messenger of God

Hear the story of God’s Messenger

Learn more about burden of the Messenger of God