Profeettojen sinetti


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
21. toukokuuta, 2014
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

On tärkeää, että puhumme nyt Profeettojen Sinetistä, jotta maailman ihmiset ymmärtäisivät mitä tämä todella tarkoittaa ja miksi on tärkeää suojella Jumalan suuria Sanomia, jotka annetaan vain tietyissä merkittävissä käännekohdissa ihmiskunnan kehityksessä ja evoluutiossa.

Suuret Sanomat ovat niin kovin tärkeitä maailmalle. Ne antavat rakennuspalikat ihmiskunnan sivilisaatiolle.

Nyt Jumala on puhunut uudelleen suojellakseen ihmiskunnan sivilisaatiota sisäiseltä hajaannukselta ja romahdukselta sekä alistetuksi joutumiselta niiden universumin voimien taholta, jotka pyrkivät hyötymään ihmiskunnan riidoista ja tietämättömyydestä.

Kyseessä on kynnys, jota on ennakoitu jo kauan ja joka oli tarkoitettu saapuvaksi, ja se saapuisi aikana, jolloin ihmiskunta olisi alkanut muodostaa maailmanlaajuista sivilisaatiota – ei taatusti täydellistä sivilisaatiota, mutta sivilisaatiota kuitenkin. Se tapahtuisi kun tietyt ehdot täyttyisivät ja kun ihmiskunnan haavoittuvuus omien virheidensä suhteen kasvaisi sellaisiin mittoihin, että itse ihmiskunnan sivilisaatio vaarantuisi ympäristön pilaantumisen ja häiriintymisen vuoksi ja kun Maan ryöstäminen saavuttaa sen pisteen, jossa se ei enää kykene tuottamaan riittävästi kasvavalle ihmiskunnalle.

Se odottaisi siihen hetkeen, jossa ihmiskunnan haavoittuvuus universumin suhteen saavuttaisi kriittisen kynnyksen, sillä Maata on jo kauan tarkkailtu tiettyjen rotujen toimesta heidän omiin tarkoituksiinsa ja suunnitelmiinsa.

Jumala tietenkin tietää tämän, sillä tämä on osa jokaisen maailman evoluutiota, jokaisen maailman, joka on ollut rodun syntysijana ja jokaisen maailman, jota ulkopuoliset vierailijat ovat kehittäneet. Se on ennustettavissa. Se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin, ja nyt on tämän aika tullut ihmiskunnalle.

Jumala suojaa suuria Sanomia Sinetillä. Sinetti tarkoittaa että Enkelien Yhteisö ei anna uutta suurta Sanomaa ennen kuin universumin Valtias osoittaa, että näin on tehtävä. Se on heidän Sinettinsä suojaamassa suuria Sanomia väärennöksiltä, kopioimiselta ja niiltä, jotka julistavat olevansa lähettiläitä ja sanansaattajia, mitä väistämättä tapahtuu sen jälkeen kun maailmalle on annettu suuri Sanoma .

Maan ihmiset eivät tiedä tämän Sinetin olemassaolosta. Se ei ole jotain mitä he voivat koskettaa. Sitä ei ole kirjoitettu heidän perustuslakeihinsa. Se ei ole ole laajalti ymmärretty tai hyväksytty.

Mutta Enkelien läsnäolon ja tätä maailmaa valvovan Yhteisön keskuudessa, on se hyvin selkeä valtuutus ja se täytyy vahvistaa, taikka suuret Sanomat saattavat saastua tunnistamattomiksi. Ihmiset vaikuttavat niihin ja muokkaavat niitä ajan myötä, johtuen tietämättömyydestä ja korruptiosta sekä väärän omaksumisen vuoksi. Mutta Sinetti taivaassa on kokonainen, ymmärrättehän.

Kuitenkin, jossain vaiheessa, Jumala murtaa Sinetin, sillä uusi suuri Sanoma täytyy tulla. Sillä menneet suuret Opetukset olisivat riittämättömiä kohtaamaan koko ihmissuvun todellisia tarpeita.

Suurten Sanomien välinen aika voi olla hyvin pitkä, useimmiten, sillä ne ovat riittäviä ihmiskunnan tarpeisiin pitkän tulevan ajanjakson ajaksi. Mutta nyt olette saavuttaneet suuren kynnyksen, jossa Jumala on puhunut uudelleen – suuren kynnyksen, jossa ihmiskunta on tietämätön ja valmistautumaton, suuren kynnyksen, jota muinaisina aikoina annetut suuret Sanomat eivät pysty käsittelemään.

Niitä ei ollut suunniteltu tätä varten. Niitä ei annettu tässä tarkoituksessa. Ne olivat kriittisiä ihmiskunnan siviliaation rakentamiseksi, ajan myötä maailmanlaajuisen sivilisaation.

Mutta nyt ihmisen sivilisaatio, sellaisena kuin se tänään on, on uhattuna sekä sisä- että ulkopuolelta, niin vakavasti uhattuna että Jumala on puhunut uudelleen, sillä riskit ovat liian suuret, ihmisten tietämättömyys on liian syvällekäyvä.

Jopa suuret Sanomat, jotka annettiin aiemmin, ovat pirstaloituneet ja sisäisissä ja keskinäisissä riidoissa. Ne eivät kykene valmistamaan ihmiskuntaa universumin Suuryhteisön elämään. Ne eivät kykene valmistamaan ihmiskuntaa rappeutuvan ympäristön maailmaan – mikä on suurin muutos, joka voi millekään sivilisaatiolle tapahtua missään maailmassa. Niitä ei ollut suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Jumala tietää tämän, tietenkin, mutta ihmiskunta ei tiedä. Se ei käsitä mitä horisontin takaa on tulossa. Se ei ymmärrä tilannettaan ympäröivän universumin elämän valossa. Se ei tiedä riittävästi Maan tilasta nähdäkseen kuinka paljon se on ottanut liikaa ja tuhlannut luonnollista perintöään tässä maailmassa. Se on holtittomalla itsetuhon ja ajan myötä hajoamisen tiellä. Suuret muutokset jotka itse planeetalle tulevat, ovat riittäviä vähentämään ihmiskunnan sivilisaatiota ankarasti, jos ihmiskunta ei ole valmistautunut.

Nyt Sinetti on rikottu, sillä uusi suuri Sanoma on annettava. Sinetti rikottiin kun Jeesuksen elämän jälkeen Muhammedille annettiin hänen suuri missionsa Maassa. Nyt Sinetti on rikottu jälleen Jumalan suuressa Sanomassa maailmalle.

Nyt sinun täytyy ymmärtää, että kaikki suuret Sanantuojat ovat tulleet Enkelien Yhteisöstä, lähetetty maailmaan suuren mission kanssa, lähetetty maailmaan suurissa käännekohdissa ja mahdollisuuksissa.

He kaikki ovat tulleet Yhteisöstä, Heillä kaikilla on yhteinen Alkulähde. He eivät ole Jumalan poikia. He eivät ole universumin keskipiste.

He ovat tulleet siitä Enkelien Yhteisöstä, joka valvoo tätä maailmaa, hyvin tärkeää ja merkittävää maailmaa universumissa, koska ihmiskunta on pitänyt hengellisen tietoisuuden elossa. Huolimatta monista virheistään ja traagisesta historiastaan – suurista konflikteista ja suurista vastoinkäymisistä, joita se itselleen ja maailmalle on aiheuttanut – on se silti suuren lupauksen ja merkittävyyden maailma.

Jumala luo uuden Sinetin, kun Julistus tällä kertaa on valmis, ja se tulee kestämään vuosisatoja.

Ihmiset tulevat silti väittämään omaavansa viestejä Jumalalta tai olevansa profeettoja tai vapauttajia, mutta Enkelien Yhteisö ei anna heille sitä, mitä heille pitäisi antaa, jotta tämä olisi todella totta ja autenttista. Tällä tavoin Taivas tekee sen minkä se voi suojatakseen suuria Sanomia, jotka ovat niin haavoittuvaisia ihmisten väärinkäytölle ja väärinymmärrykselle.

Jumalan uusi suuri Sanoma maailmalle tässä suuressa käännekohdassa on laajin koskaan maailmalle annettu – annettu nyt lukutaitoiselle maailmalle, kansainvälisen kaupan ja kommunikaation maailmalle, maailmanlaajuisten riskien maailmalle, annettu nyt omien selitystensä kanssa rajoittamaan sen mahdollisuutta joutua vääristellyksi tai väärin sovelletuksi tulevaisuudessa, annettu sisältäen paljon toistoa, sanottu useilla tavoilla antamaan ihmisille suurimmat mahdollisuudet todella ymmärtää mitä he ottavat vastaan ja miksi se täytyy antaa tänä aikana.

Jumalan uusi suuri Sanoma sisältää varoituksen, siunauksen ja suuren valmistautumisen. Ilman valmistautumista et voisi vastata varoitukseen. Ilman varoitusta, et ymmärtäisi valmistautumisen tärkeyttä. Ja ilman siunausta sinulla ei olisi voimaa tai et tietäisi minkä puoleen kääntyä sisimmässäsi tai toistenne välillä löytääksesi rohkeuden ja päättäväisyyden tehdäksesi sen mitä maailmalle täytyy tehdä, ymmärtääksesi täällä olemisesi todellisen tarkoituksen ja sen, miksi olet tullut tässä suuressa käännekohdassa.

Tämä ei ole lahja harvoille tai muutamille valituille yksilöille, tai rikkaimmille ja etuoikeutetuimmille keskuudessanne. Se on annettu koko maailmalle, annettu yksinkertaisesti esitettynä, selkeimmällä mahdollisella tavalla, annettu voimallisesti, käsitellen lähes jokaista ihmiskokemuksen osa-aluetta, annettu ihmiskunnalle, jotta se saisi tämän yhden suuren mahdollisuuden korjata maailma ja valmistella itsensä Suuryhteisön elämään, johon sen nyt täytyy oppia vastaamaan.

Älä ajattele, että tämä ei olisi tarpeidesi suhteen olennaista, sillä tämä on maailma, jota olet tullut palvelemaan. Nämä kaksi suurta tapahtumaa määrittävät kaikissa asioissa kaikin tavoin sen, millaisen elämän kykenet saamaan, sen mikä rajoittaa sinua elämässäsi, ja sen mikä voi kutsua esiin sinusta suuremmat vahvuutesi ja sen suuremman tarkoituksen, joka piilee sisimmässäsi, mielesi pinnan alla. Älä ajattele, että tämä ei puhuisi sinulle, sillä sinut on lähetetty maailmaan tätä varten.

Se mitä tähän maailmaan liittyvää tässä maailmassa ja sen ulkopuolella tapahtuu, määrittää kaikkien tänä päivänä elossa olevien ihmisten – sekä heidän lastensa ja tulevien sukupolvien – kohtalon ja tulevaisuuden. Näin voimallisesta asiasta on kyse. Näin tarpeellista tämä on.

Jumalan uusi Sanoma muuttaa käsityksenne uskonnosta ja tuo suuren selkeyden siihen. Se yhtenäistää kaikkia uskontoja ja sitä miten ne ovat toisiinsa pohjautuen rakentuneet antaakseen todellisen moraalisen ja eettisen perustan ihmisen käyttäytymiselle ja ymmärrykselle.

Elätte nyt erilaisessa maailmassa, ja edessänne on tulevaisuudessa hyvin erilainen maailma – hupenevien resussien ja tasapainottoman ilmaston maailma, maailma, joka vaikuttaa jokaisen elämään, rikkaan ja köyhän, maailman joka kolkassa.

Niin suuri on tarve, niin suuri on riski, niin suuri on tämän vaikutus ja voima, että Jumala on puhunut uudelleen ja lähettänyt uuden Sanantuojan maailmaan. Hänet on lähetetty Enkelien Yhteisöstä, kuten kaikki ne, jotka on lähetetty aiemmin, sillä he seisovat hänen rinnallaan, sillä hän on tämän ajan Sanantuoja, ja tämän aikakauden sekä hyvin pitkälle tulevaan yltävien aikojen.

Sinetti tulee olemaan hänen kanssaan ja Taivas katsoo kuka voi vastata hänen läsnäoloonsa Maassa. Sillä hän on nyt vanhempi mies eikä hänellä ole pitkää aikaa tämän opettamiseen.

Hän on viettänyt elämänsä ottaen vastaan suurta Sanomaa, joka on laajempi ja kokonaisvaltaisempi kuin mitään mitä ihmiskunnalle on aiemmin annettu.

Se paljastaa universumin elämän merkityksen. Se paljastaa mitä elämäsi ja koko maailman horisontin takaa on tulossa. Se paljastaa ihmisen hengellisyyden merkityksen korkeammalla tasolla, tasolla jota kutsutaan Tietoudeksi. Se paljastaa mitä ihmiskunnan täytyy oppia luodakseen todellisen yhteistyön täällä Maassa ja lopettaakseen jatkuvat konfliktinsa ja hirveän maailman ryöstämisen. Sillä tämä on ainut maailma, mikä teillä tulee olemaan, joka teitä voi ylläpitää.

Teitä ympäröivä universumi ei ole teidän valloitettavissa tai tutkittavissanne tämän aurinkokunnan ulkopuolella. Siellä on suuria vaaroja, joista ihmiskunta ei tiedä yhtään mitään. Se katsoo edelleen alkukantaisin silmin, tietämättömyyden ja toiveikkaiden odotusten silmin. Se ei tiedä minkä kanssa se on tekemisissä universumin Suuryhteisön elämän kanssa.

Jumalan täytyy antaa kaikki tämä, ainakin riittävästi, jotta ihmiskunta voi valmistautua ja toimia viisaasti ja huolta pitäen tulevaisuuden suhteen, sen sijaan että se toimisi pelkästään hetkellisten tarpeiden myötä.

Tämä on kaikin tavoin yhteydessä siihen kuka olet, syvempään luontoosi, miksi olet sellainen kuin olet ja miksi sinut on suunniteltu sellaiseksi kuin olet, mitä et voi ymmärtää ennen kuin käsität että se on suurempaa tarkoitusta varten, mikä sinun on vielä todella löydettävä.

Sinun täytyy hyväksyä se, että Profeettojen Sinetti on murrettu. Ei ihmisen taholta, ei uskonnon taholta, vaan Jumalan taholta, joka kommunikoi maailmaan Enkelien Läsnäolon ja Yhteisön kautta, joka valvoo maailmaa ja ihmisperheen edistystä ja evoluutiota.

Nyt tulee suuri selkeys kysymyksiin uskonnosta, elämäsi merkityksestä, ihmiskunnan kohtalosta ja tulevista suurista haasteista, joihin ihmiskunnan täytyy tällä hetkellä valmistautua.

Älä kavahda tätä. Älä pakene omien huoliesi varjoon. Älä vaivu epätoivoon. Sillä Jumala on antanut sinulle syvemmän sisäisen voiman mahdollistaakseen sinulle sen, että voit vastata ja valmistautua ja kohdata suuremman maailman ja kokea suuremman elämän.

Et ymmärrä vielä mitä tämä tarkoittaa, mutta ajan myötä se tulee päivänselväksi. Sillä Jumala on antanut sinulle silmät näkemistä varten ja korvat kuulemista varten, mutta ne eivät ole samat silmät joilla nyt näet, tai korvat, joilla nyt kuulet. Ja kuitenkin ne ovat sisälläsi – syvemmällä sisälläsi.

Tässä on elämäsi todellinen vahvuus. Tässä on ihmisperheen todellinen vahvuus. Se on tämä, joka on merkittävä tekijä elämässäsi täällä Maassa ja ihmiskunnan tulevaisuudessa ja kohtalossa.

Vain Jumalan uusi suuri Sanoma maailmalle voi paljastaa nämä asiat sinulle nyt. Ilman tätä ihmiskunta jatkaa epätoivoista riidanhaluista laskuaan, epätoivoista riidanhaluista kehityskaartaan elämässä, kuluttaen maailmaa siihen kriittiseen pisteeseen, että se ei enää kykene ylläpitämään ihmiskunnan sivilisaatiota missään tunnistettavassa muodossa. Joudutte universumin hallitsevien voimien uhreiksi, ja kaikki arvokas jota olette luoneet on mennyttä.

Ainoastaan Jumalan uusi, suuri Sanoma maailmalle voi paljastaa tämän sinulle selkeästi, vääristelemättä, vailla minkään vieraan rodun puuttumista asiaan, vailla minkäänlaista manipulaatiota tai vilppiä.

Sydämessäsi tulet vastaamaan, koska syvemmällä tasolla olet edelleen yhteydessä Jumalaan. Olitpa sitten uskonnollinen tai et, omasitpa hengellisen perinteen tai et, olet silti yhteydessä. Ja tässä on tulevan vapautuksesi lupaus, suuremman vahvuutesi lähde ja suurempi ratkaisusi siihen, mitä sinulle onkaan aiemmin tapahtunut.

Profeettojen Sinetti on murrettu Jumalan taholta. Se oli määrätty murrettavaksi silloin kun ihmiskunta saavuttaisi tietyn päämäärän, saavuttaisi käännekohdan, jossa sillä olisi edessään haasteet, joita ihmisperhe ei ole koskaan kokonaisuutena aiemmin kohdannut, taantuvan maailman ja ympäröivän universumin tosiasioiden kohtaamisen.

Jumala on antanut nyt selkeyden ymmärtää, mistä kaikki suuret perinteet ovat oikeasti puhuneet, ennen kuin yksilöt ja hallitukset sukupolvien ajan niitä muuttivat, omaksuivat ja käyttivät omiin tarkoituksiinsa.

Näin kunnioitat kaikkia suuria Sanantuojia ja ymmärrät heidän missionsa Maassa kokonaisvaltaisemmin, selkeässä valossa. Sillä maailman uskontojen välillä ei pitäisi olla väittelyä ja kilpailua, sillä ne kaikki lähtivät liikkeelle Jumalasta, ja niitä kaikkia on ihminen muuttanut.

Sinetti on murrettu, mutta se palautetaan silloin kun Jumalan uusi suuri Sanoma on täydellinen, ja kun Sanantuojalla on aika esittää tämä omana aikanaan, mikä täytyy tapahtua nyt, jotta suuri Sanoma olisi todellisesti ja täydellisesti aito. Sitä ei voida koota jälkikäteen niiden toimesta, jotka eivät häntä tunteneet.

On ollut hänen suuri tehtävänsä ottaa vastaan laajin Sanoma, jota koskaan on annettu tälle maailmalle – koota se, varmistua sen paikkansa pitävyydestä, oppia siitä jotta sitä voisi opettaa, ymmärtää se täydellisesti hänen ollessaan ihmisenä täällä maailmassa, koota ympärilleen rohkeita yksilöitä auttamaan häntä näissä suurissa tehtävissä, niin että hänen elämänsä puitteissa suuri Sanoma voitaisiin saada puhtaassa muodossaan, ratkaisten sen ongelman joka on vaivannut varhaisempia Sanomia ihmiskunnalle.

Siunaus on ylläsi. Se on maailman yllä, mutta se tulee erittäin kiireellisenä ja välttämättömänä. Se ei ole asia, jota voit käyttää yrittäessäsi rikastaa itseäsi tai harrastella. Sinun täytyy lähestyä sitä kunnioituksella ja suurella vakavuudella sekä halulla nähdä, mitä se todella tarkoittaa sinulle ja maailmalle.

Sen täytyy puhutella ihmisiä kaikissa hengellisistä perinteissä, kaikissa kansoissa ja kulttuureissa. Sen täytyy olla vapaa kaikesta omistajuudesta olemassa olevien uskonnollisten instituutioiden taholta, lukuunottamatta sitä, mitä Sanantuoja on perustanut ottamaan vastaan, valmistamaan ja antamaan sitä maailmalle.

Hän tarvitsee tukeasi. Mutta sinun täytyy oppia tätä ja soveltaa sitä elämääsi ymmärtääksesi. Et voi seisoa siitä erilläsi ja ymmärtää sitä, sillä se ei ole mahdollista Taivaasta peräisin olevan suuren, ihmiskunnan hyvinvointiin ja maailman suojelemiseen tarkoitetun Sanoman kanssa.

Olkoon Siunaus Sanantuojan ja kaikkien niiden yllä, jotka häntä avustavat hänen jäljellä olevina vuosinaan täällä Maassa. Ne, joilla on rohkeutta, nöyryyttä ja suuri tarve ymmärtää, ottakoon he vastaan tämän ajoissa tunnistaakseen miten olennaisen tärkeä se on heidän elämälleen ja tämän maailman tulevaisuudelle.