Maailman täytyy ottaa vastaan Jumalan uusi Sanoma


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
1. tammikuuta, 2015
Alexandria, Egypti

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumala tietää mitä maailmalle on tiedossa. Jumala tuntee maailman ja sen ihmisten tilan. Ja Enkelien Läsnäolo joka valvoo tätä maailmaa, katsoo jatkuvasti.

Teitä katsoville ei ole mikään salaisuus mitkä suuremmat tarpeenne ovat, niin tällä hetkellä kuin tulevina aikoina.

Et voi nähdä näitä asioita, sillä et tunne itseäsi kokonaan. Et tiedä miksi sinut on lähetetty maailmaan, tai missä sinun pitäisi tällä hetkellä olla ja miksi et tällä hetkellä ole siellä. Et näe mitä kaukaa horisontin takaa on tulossa, tulossa sinua kohti. Mutta he jotka katsovat sinua ja maailmankaikkeuden Valtias tietävät nämä asiat.

Ihmisiä sitovat heidän uskomuksensa ja oletuksensa. Heitä sitovat menneisyyden uskontojen tulkinnat, joka tekee vielä vaikeammaksi heille ymmärtää, että Jumala on puhunut uudelleen ihmiskunnan suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Kaikki mitä Jumala on koskaan suurissa Sanomissa antanut maailmalle, antanut suurten tarpeiden ja mahdollisuuksien ajankohtina, on annettu ihmiskunnan suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Et ymmärrä asuvasi maailmassa, joka on elämän Suuryhteisössä, jossa on paljon uhkia ihmiskunnan vapaudelle ja itsemääräämisoikeudelle. Et näe elämäsi laajempaa kuvaa tai sitä miksi sinut on lähetetty tähän maailmaan tähän aikaan, palvelemaan maailmaa näissä olosuhteissa. Mutta Taivas näkee nämä asiat, joita sinä Erillisyyden tilassa elävä et voi nähdä.

Sinua sokeuttavat lisäksi oletuksesi ja uskomuksesi, asenteesi ja muiden tuomitseminen.

Ihmiset elävät hetkessä. He ovat unohtaneet, että heidän täytyy myös valmistautua tulevaisuuteen. Kuten kaikkien älykkäiden olentojen Maapallolla, heidänkin täytyy tehdä näitä kahta asiaa.

Mutta Jumala tietää mitä on tulossa. Jumala tietää mitä ihmiskunta tarvitsee tässä ajassa. Jumala tietää, mitä sinun yksilönä täytyy omata tunnistaaksesi sen suuremman tarkoituksen, jossa olet tullut, ja sen miksi sinut lähetettiin, ja se mitä sinun täytyy täällä saavuttaa, mikä on käsityskykysi ulottumattomissa.

Sillä älysi ei ole tarpeeksi laaja pitääkseen sisällään tämänlaisia suuria asioita. Se on täydellinen mekanismi muuttuvien olosuhteiden seassa luovimiseen, mutta se ei voi ymmärtää elämääsi ajan ja avaruuden ulkopuolella, eikä niitä suurempia voimia, jotka ohjaavat sinua, ja jotka kantavat mukanaan täällä olemisesi suurempaa tarkoitusta.

Nyt Jumala on puhunut uudelleen, antaen suuren Sanoman, joka on suurempi ja laajempi kuin mikään ihmissuvulle aiemmin annettu, annettu lukutaitoiselle globaalin kommunikaation ja globaalin tietoisuuden maailmalle, annettu aikana, jolloin maailma on menossa rappioon, rappioituvat resurssit, rappioituva ympäristö, muuttuva ilmakehä, kaikki ihmisen tietämättömyyden, ahneuden ja korruption aikaansaannosta.

Niin ihmiskunta seisoo sokeana jyrkän muutoksen kynnyksellä, joka voi muuttaa maailman kasvot, suurimman muutoksen joka ihmiskuntaa kokonaisuutena on koskaan kohdannut.

Mutta ihmiset elävät hetkessä eivätkä he näe mailman merkkejä. He eivät kuule merkkejä sisällään – varoittamassa heitä, herättämässä heitä, käskien heitä varomaan, käskien heitä ajattelemaan uudelleen niin että heillä voisi olla näkemisen hetki, selkeyden hetki, niin että heillä voisi olla hetki, jolloin he kuulevat sen suuren äänen, jonka Jumala on asettanut heidän sisimpäänsä, Tietouden äänen.

Syvällä mielen pinnan alla se on. Se yrittää viedä sinut jonnekin, yrittää valmistella sinua suurempaan palvelukseen maailmassa sekä valmistella sinua monumentaalisen muutoksen ja mullistusten maailmaan.

Jumala on puhunut nyt koko maailmalle, ei yhdelle pienelle ryhmälle, ei pelkästään yhdelle alueelle, ei yhdelle uskontotraditiolle, ei yhdelle koulutetulle väestönosalle, vaan jokaiselle kaikilla yhteiskunnan tasoilla, kaikissa yhteiskunnissa.

Sillä maailman täytyy kuulla Jumalan uusi suuri Sanoma, tai se ei tule valmistautumaan suureen tulevaisuuteen, siihen uuteen maailmaan jota se on juuri alkamassa kokemaan. Se ei lopeta lakkaamattomia konfliktejaan, vaan hajottaa maailmaan yhä lisää, saattaen ihmiskunnan yhä suurempaan pimeyteen ja hämmennykseen.

Maailman täytyy kuulla Jumalan uusi suuri Sanoma. Sillä maailman suuria menneisyyden traditioita ei ollut tarkoitettu valmistamaan ihmiskuntaa tähän suureen kynnykseen evoluutiossanne. Ne eivät voi valmistaa teitä älyllisen elämän universumiin. Ne eivät voi valmistaa teitä rappeutuvaan maailmaan, maailmaan joka muuttaa kaiken mitä näet ja tiedät.

Ne annettiin toisenlaisina historiallisina aikoina rakentamaan ihmiskunnan sivilisaatiota, rakentamaan ja vahvistamaan todellista humanismia, todellista humaania etiikkaa ja korkeita eettisiä periaatteita. Vaikka monet eivät ole kyenneet näitä asioita seuraamaan, ne piti perustaa jottei ihmiskunta olisi jäänyt ikuisesti alkukantaiseksi, väkivaltaiseksi, itsetuhoiseksi roduksi, hajottamaan kaunista maailmaa, joka on niin harvinainen karujen planeettojen ja kolkkojen paikkojen universumissa,

Maailman täytyy kuulla Jumalan uusi suuri Sanoma, koska se yksin pitää sisällään avaimen tulevaisuuteenne, turvallisuuteenne, ihmisten yhtenäisyyteen, tarkoitukseen ja yhteistyöhön. Maailmassa on liian vähän ihmisiä, jotka arvostavat näitä riittävästi kyetäkseen muutokseen ja muuttaakseen sitä kurssia, jota juonittelette itsellenne, jopa tälläkin hetkellä. Sen täytyy tulla Jumalalta – Lähteeltänne, kaiken elämän Luojalta, kaiken Luojalta.

Mutta tätä varten sinun täytyy kuulla uusilla korvilla. Sinun täytyy kuunnella avoimin sydämin. Jos torjut tämän, silloin torjut sen Jumalan, jota sanot ylistäväsi ja johon sanot uskovasi. Torjut tiedon siitä, että Jumalan Suunnitelma on suurempi kuin vain yksi suuri Sanoma tiettynä historiallisena ajankohtana.

Sillä kaikki Sanantuojat ovat tulleet Enkelien yhteisöstä, ja he kaikki palvelevat ihmiskunnan suurempaa Suunnitelmaa – ihmisten sivilisaation rakentamista, ihmisten yhtenäisyyden ja yhteistyön edistämistä, ihmiskunnan opettamista – viisauden ja sen oman teknologian kautta – siihen kuinka ylläpidetään kaunista maailmaa, eikä ryöstetä sitä täydelliseen rappiotilaan.

Se on suurempi Suunnitelma. Aivan alusta lähtien sen tarkoitus oli valmistaa teitä tulevaisuuteen universumin elämän Suuryhteisössä. Mutta ensin ihmiskunnan pitää tulla elinkykyiseksi sivilisaatioksi. Sillä täytyy olla korkeampi etiikka ja periaatteet voidakseen olla vapaa maailma ja omatakseen minkäänlaista vapautta universumissa, jossa vapaus on niin kovin harvinaista.

Suunnitelma on aina ollut olemassa. Se ei ole muuttunut, vaan se on ainoastaan sopeutunut muuttuvien olosuhteiden ja suurten mahdollisuuksien vaihtelevien hetkien mukaiseksi.

Et voi nähdä tätä, sinä joka elät hetkessä, sinä jota rajoittaa maailma jota et käsitä, sinä joka elät ajatuksissasi, uskomuksissasi, kielloissasi ja huomioissasi, mutta et pysty vielä tuntemaan suurempaa Läsnäoloa joka pysyttelee kanssasi ja joka on Lähteesi, tarkoituksesi ja kohtalosi.

On tarpeen, että maailma kuulee Jumalan uuden suuren Sanoman, Sillä vain Jumala tietää mitä on tulossa. Vain Jumala tietää kuinka voit valmistautua. Vain Jumala ymmärtää sinua paremmin kuin sinä itse. Vain Jumala tietää ihmiskunnan todellisen tilan ja sen mitä ihmiskunnan täytyy tehdä pelastaakseen itsensä sisäiseltä romahdukselta ja siltä riskiltä, että toiset tulevat alistamaan ulkoapäin.

Älä jää kirjoitustesi taakse ja kiellä tätä, sillä tämä on jatkoa Jumalan työlle maailmassa. Tämä tekee täydeksi Muhammedin työn ja Jeesuksen työn ja Buddhan ja kaikkien suurten opettajien – tunnettujen ja tuntemattomien, tunnustettujen ja tunnistamattomien – tämän maailman historiassa, joita et edes voi luetella täydellisesti.

Älkää olko ylimielisiä ja typeriä, tai epäonnistutte niissä suurissa Aalloissa, jotka ovat tulossa. Ettekä silloin valmistaudu kohtaamiseenne älyllisen elämän kanssa, kohtaamiseen jota jo tapahtuu niiden voimien taholta, jotka ovat täällä hyötyäkseen heikosta ja hyväuskoisesta ihmiskunnasta.

Riskit kasvatat päivä päivältä. Suurempi Pimeys on maailmassa.

Ihmiskunta on tuhoamassa perustaansa tässä maailmassa ennenkuulumattomalla vauhdilla ja typeryydellä – kykenemättömänä hillitsemään itseään, kykenemättömänä muuttamaan suuntaa, kykenemättömänä vastaamaan ihmisten suuriin tarpeisiin kaikkialla, kykenemättöminä tai haluttomina tekemään sitä, mitä täytyy tehdä ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi erilaisten olosuhteiden vallitessa.

Ette voi valmistella itseänne. Teillä ei vielä ole sitä rohkeutta. Te ette vielä näe siihen tarvetta. Te ette vielä tunnista merkkejä. Teillä ei vielä ole sellaista keskinäistä yhteistyötä toistenne, kansojenne, uskontojenne välillä, mitkä ovat nyt vaipumassa yhä lisääntyvään kaaokseen ja keskinäiseen ja jopa sisäiseen eripuraisuuteen.

Tämä ei merkitse sitä, että olisitte avuttomia. Se merkitsee vain sitä, että olette vastuuttomia. Tämä ei merkitse sitä, etteikö teillä olisi tiettyjä vahvuuksia ja kykyjä. Tämä merkitsee sitä, että olette eksyksissä pelon ja halujen, konfliktien, köyhyyden ja puutteen maailmassa – itse luomassanne maailmassa.
Et voi syyttää Jumalaa tästä. Et voi edes syyttää Jumalaa luonnonkatastrofeista – kuivuuksista, hirmumyrskyistä, kulkutaudeista – koska tämä kaikki on osa luonnon toimintaa, joka saatettiin liikkeelle aikojen alussa.

Joten Enkelien yhteisö valvoo sinua ja kaikkia muita täällä nähdäkseen kuinka sopeudutte, nähdäkseen mitä valitsette. He ovat antaneet sinulle vapauden elää Erillisyydessä. He ovat jopa antaneet sinulle vapauden epäonnistua. Mutta he ovat myös antaneet sinulle voiman ja suunnan onnistumiseen – jos kykenet vastaamaan, jos kykenet vastaamaan tähän korkeampaan ohjaukseen, jos voit vastata sisimmässäsi olevaan Tietouteen, joka on edelleen yhteydessä Jumalaan.

Tämän ja kaikkien universumien, ajattoman Luomakunnan kaiken fyysisen ilmenemisen ulkopuolisenValtias ja Luoja, ei huolehdi sinusta fyysisesti tai henkilökohtaisella tasolla. Tämä kuuluu Yhteisölle. Sillä maailmassa on lukematon määrä rotuja, ja jokaisella täytyy olla Yhteisö heitä valvomassa.

Se on sellaisen kokoluokan suunnitelma, jota et mitenkään voi edes hahmottaa. Niin suuri, niin valtaisa, niin kaikenkattava, niin täydellinen, että vain Jumalalle on ollut mahdollista se tehdä. Vain Jumala voi palauttaa erilliset Tietouden voiman kautta, joka on asetettu kaiken älyllisen elämän sisimpään.

Sinulla on nyt mahdollisuus ymmärtää näitä asioita suuressa Sanomassa, joka on paljon edistyneempi ja kokonaisempi. Sillä et vielä ymmärrä kuinka Jumala tekee työtä maailmassa, työskennellen ihmisten kautta sisältä ulospäin – palvelun, auttamisen, anteeksiannon sekä rakentavan ja myötätuntoisen käytöksen kautta.

Käsityksenne Jumalasta ovat peräisin muinaisaikojen Opetuksista. Ne ovat epätäydellisiä, sillä sen ajan ihmisillä ei ollut sellaista kehitystasoa tai vapautta tai sosiaalista kehittyneisyyttä ymmärtää Jumalan Suunnitelman suurempaa luonnetta tässä maailmassa ja sen ulkopuolella.

Suuret uskonnot ovat pitäneet ihmiskunnan liikkeessä, rakentaneet ihmisten sivilisaatiota, ja inspiroineet lukemattomia ihmisiä. Älä ajattele niiden olevan vailla arvoa, huolimatta kaikista niistä teoista, joilla niitä on loukattu, ja kuinka niitä on käytetty väärin ja käytetään väärin aina tänä päivänäkin.

Jumala on asettanut Tietouden sisimpääsi, täydellisen ohjaavan älyn. Se on yhteydessä Jumalaan. Se ei pelkää maailmaa. Maailma ei ole sitä ehdollistanut. Sitä eivät houkuttele kauneus, rikkaus ja viehätysvoima. Se on täällä vain viedäkseen sinut kohtaamiseen elämäsi suuremman mission kanssa ja tapaamiseen niiden kanssa, jotka ovat sinut lähettäneet – elämään, jossa on tarkoitus, merkitystä, suhteita ja inspiraatiota

Mutta olet kaukana tuuliajolla. Jos olet ensimmäisten vastaajien joukossa, on sinun vastattava vahvasti. Älä viipyile epäilyssä, sillä se on epärehellistä. Sydämessäsi tulet tietämään, tulet ymmärtämään mitä Me sanomme tässä tänään. Se on haaste. On haaste olla rehellinen, olla vilpitön ja olla varaukseton.

Maailman täytyy kuulla Jumalan uusi suuri Sanoma. Se ei ole yksin sinulle. Se ei ole vain sinun mielesi ylennykseksi. Mutta sinun on tarkoitus olla osa sitä, ottaa se vastaan, ilmaista sitä, jakaa sitä ja auttaa kääntämään se kaikille maailman kielille, jotta tarpeeksi moni ihminen maailmassa voisi vastata alkaiai muuttaa ihmiskunnan suuntaa, herätellä sellaisia vastuita ja muutoksia, joita ihmissuvussa täytyy tapahtua, jottei se vaivu vakavaan epätasapainoon, konfliktiin ja sotaan.

Ette vielä näe nyt edessänne olevia riskejä. Joten on teille on vaikeaa ymmärtää sitä suurta tarvetta, joka on tuonut tämän maailmaan.

Tämän takia sinun täytyy avata silmäsi maailmalle, ei sille mitä tahdot, ei sille mitä valitsisit, vaan sille mitä täällä todella tapahtuu. Sinusta täytyy tulla vastuullinen ihminen – ihminen, joka kykenee vastaamaan.

Sillä sinun täytyy kuulla Jumalan uusi, suuri Sanoma, ja sinun täytyy antaa sille niin paljon rehellisyyttä ja vilpittömyyttä kuin pystyt. Se vahvistaa sinua kaikin tavoin. Se tuo ratkaisuja elämääsi. Se tuo sinut pois häpeästä ja arvottomuudesta. Se tuo sinut takaisin itsellesi ja sille todelliselle suunnalle, jota sinun täytyy seurata, jonka Jumala on jo asettanut sisällesi nyt vastaan otettavaksi.

Sanantuoja on maailmassa. Hän on se, joka on lähetetty tuomaan tämä tänne. Hän on vaatimaton mies. Hänellä ei ole maallista asemaa. Hän ei pyri johtamaan kansakuntia tai armeijoita tai yhtä ryhmää toista vastaan, sillä hänellä on Sanoma koko maailmalle – joko otettavaksi vastaan tai torjuttavaksi.

Aikaa ei ole hukattavaksi. Muutoksen suuret Aallot alkavat iskemään kaikkialle, sinne ja tänne, murentaen infrastruktuurianne, yhteiskuntianne, vaurauttanne ja itseluottamustanne vuosi vuodelta. On valmistautumisen aika, mutta ei pitkä aika. Se on lyhyt. Se on nyt.

Mutta eivät kaikki voi vastata. Sillä kaikki eivät siitä tule tietämään. Eivät kaikki edes ole siihen valmiita. Ja monet tulevat olemaan sitä vastaan, suojellen aiempia ajatuksiaan ja uskomuksiaan, vaurauttaan tai asemaansa yhteiskunnassa. Se on onnetonta, mutta näin tapahtuu aina suurten Sanomien aikaan.

Salli itsesi olla ensimmäisten joukossa ottamassa vastaan Jumalan uutta Suurta Sanomaa maailmalle. Se on arvokkainta mitä on. Se on tärkein asia elämässäsi. Sillä on suurin merkitys sen jälkeen kun kaikki muu on tuottanut sinulle pettymyksen. Sillä suurin merkitys sinulle, jos voit sen ottaa vastaan, seurata sitä ja ottaa Askelet Tietouteen, jotka Jumala on antanut saattaakseen sinut jälleen kosketuksiin täällä olemisesi syvemmän tarkoituksen ja luonteen kanssa.

Jos ihmiskunta epäonnistuisi ottamaan suuren Sanoman vastaan, se astuisi pysyvän rappeutumisen tilaan – suuriin konflikteihin, suuriin inhimillisiin kärsimyksiin ja menetyksiin. Ette nimittäin ole valmiita tähän uuteen maailmaan. Ette ole valmiita siihen mitä on tulossa, vaikka merkkejä ilmenee päivittäin.

Yritätte suojella etujanne, mieltymyksiänne, toiveitanne. Ette oikeasti halua olla tekemisissä niiden asioiden kanssa, joita tiellenne on tulossa. Mutta niiden kanssa tekemisissä oleminen antaa sinulle voimaa ja rohkeutta ja päättäväisyyttä. Ilman tätä valmistelua, sinulla ei tule olemaan näitä vahvuuksia ja kykyjä.

Se on suuri Sanoma sinulle. Se on suuri Sanoma ihmiskunnalle. Sillä se kunnioittaa kaikkia maailman uskontoja ja yhdistää niitä siinä määrin, että ne lopettavat loputtomat riitansa. Näette, että ne kaikki liittyvät perustastaan toisiinsa, riippumatta siitä mitä niistä on aikojen kuluessa tehty.

Näette, että kaikki Sanantuojat ovat tulleet Enkelien Yhteisöstä. Ja näette, että kukaan muu ei voi väittää tuovansa suuria Sanomia maailmaan ellei heillä ole tätä Lähdettä. Sillä vaikka profeettoja on kaikkina aikoina, suuria Sanomia tulee vain suurissa käännekohdissa. Ja ne tuovat mukanaan kokonaan uuden todellisuuden, joka voi muuttaa maailman suunnan ja aikojen kuluessa lukemattomien vastaamaan kykenevien ihmisten kohtalon.

Maailmassa on suuri tarve ottaa vastaan Jumalan uusi suuri Sanoma. Tämä on haasteesi. Tämä on vapautuksesi. Ei ole mitään tärkeämpää sinulla nyt pohdittavaksi.

Sanantuoja on vanhempi mies. Hän tulee olemaan maailmassa vielä muutamia vuosia, kenties. Jos voit tavata hänet ja tuntea hänet, on se sinulle suuri siunaus.

Hän ei ole Jumala, mutta ketkään Sanantuojista eivät olleet jumalia. Hän ei salli sinun ylistävän häntä, sillä kaikki ylistys täytyy suuntautua Jumalalle ja Yhteisölle. Hänen läpikäymänsä kärsimys ja eristyneisyys, suuret haasteet ja suuri valmistelu – joita hänen ympärillään olevat, muutamaa lukuunottamatta, eivät ymmärrä – ovat hänen todistuksensa.

Me tuomme sinulle tämän, koska se on Taivaan tahto. Me olimme ne, jotka puhuimme Jeesukselle, Buddhalle ja Muhammedille. Me olemme ne, jotka valvovat maailmaa, Et voi tuntea nimiämme. Nimemme eivät ole tärkeitä, sillä me puhumme yhtenä ja yhdessä, ja yhdessä ja yhteen – todellisuudessa, joka ei voi Erillisyydessä eläessäsi avautua sinulle, ei vielä.

Taivaan tahto on, että ihmiskunta valmistautuu Suuryhteisöön, tulee vahvaksi ja yhtenäiseksi, ja säilyttää tämän maailman, jotta se ei vaivu muiden valtojen – jotka pyrkivät käyttämään maailmaa omiin tarkoituksiinsa – houkutusten ja hallinnon alaisuuteen

Sillä ensimmäistä kertaa historiassa, universumin ovet tempaistaan auki, jotta näkisit millaista elämä on universumissa ympärilläsi ja mitä Jumala tekee universumissa. Sillä ymmärtääkseen mitä Jumala tekee tässä maailmassa, täytyy ymmärtää mitä Jumala tekee universumissa – oleellisesti, pohjimmiltaan – ja tämä on nyt tehty saavutettavaksi aivan ensimmäistä kertaa.

Olkoon silmäsi avoimet. Olkoon ymmärryksesi maailmasta todellinen ja rehellinen. Olkoon ymmärryksesi itsestäsi ja tarpeistasi vilpitön ja täynnä vaatimattomuutta ja vakavuutta. Ja se Taivaan lahja, jota nyt otat vastaan – kun niin onnekkaana saat elää suuren Sanoman aikana – olkoon se sinun, tunnistettuna, vastaanotettuna ja maailmalle annettuna sen suuressa tarpeessa.