Jumalan uusi Sanoma maailmalle


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
28. helmikuuta, 2011
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

On aika vastaanottaa Jumalan uusi Sanoma. On aika vastaanottaa lahja, voima ja siunaus. On aika tunnistaa, että Jumala on puhunut jälleen, niin pitkän hiljaisuuden jälkeen. Sillä ihmiskunnalla on nyt edessään Muutoksen suuret aallot – suuri ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen muutos. Se on kohtaamassa suurimmat haasteensa, vaikeimmat esteensä ja suurimman kutsunsa yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön.

Ota siis vastaan uusi Sanoma ja ota se sydämellesi. Tee siitä opiskelusi kohde. Tee siitä keskeinen sinulle. Älä tuomitse tai kiistele siitä, sillä silloin et voi vastaanottaa sen voimaa ja armoa, sen viisautta ja sen antamaa vahvuutta.

Näe maailma nyt suuressa käännekohdassa, jossa yhä lisääntyvä väestö juo hitaasti ehtyvästä lähteestä. Katso horisontin taakse, ei pelkästään lähitulevaisuuteen, ja näet siellä Suurten aaltojen olevan muodostumassa. Näet, että ihmiskunnan täytyy muuttua ja sopeutua uusiin olosuhteisiin ja että luonto, joka niin kauan on jäänyt huomiotta ja ollut parjattuna, asettaakin nyt toiminnan reunaehdot.

On suuren tilinteon aika. On suuren tilien tasaamisen aika. Se ei ole ihmiskunnan loppu, mutta se on suuri käännekohta. Ja se edustaa uutta alkua – uutta alkua, jota ei voi välttää tai jättää huomiotta.

Järjettömät pysyvät kannassaan. Sokeat ajattelevat edelleen että tulevaisuus tulee olemaan menneisyyden kaltainen. Ja ne, jotka ovat vailla tietoa tulevat julistamaan tietävänsä, mitä maailmalle täytyy tehdä.

Mutta huolimatta merkittävimmistä ja tarkimmista julkilausumista ja teorioista, täytyy teillä olla uusi, suuri Sanoma, tai esteet tulevat olemaan liian suuria ja mahtavia, vaarat liian ylitsekäyviä, ihmisen henki liian heikko ja taipuva, kansakunnat liian jakautuneita, ja omaa etuaan ajavia, ja riitaisia.

On se aika, jolloin ihmiskunnan täytyy ajatella uudelleen asemansa maailmassa ja siirtää prioriteettinsa kasvusta ja laajenemisesta kohti maailman ja sen kansojen tasapainoon ja turvallisuuteen.

On aika, joka edellyttää visiota – aika joka haastaa ne, jotka ovat rakentaneet uransa teorioilleen ja uskomussysteemeilleen; aika jolloin lastenne ja heidän lastensa hyvinvointia täytyy vakavasti miettiä pelkkien oletusten sijaan; aika jolloin maailman resursseja pitää säästää sen sijaan että niitä tuhlaillaan ja liikakäytetään; aika jolloin köyhien valtioiden tarpeet vaikuttavat suoraan vahvempien valtioiden hyvinvointiin; aika lopettaa loputtomat konfliktinne rakentaaksenne infrastruktuurin, joka kykenee ylläpitämään ihmissukua.

Kansakuntien täytyy tehdä yhteistyötä, tai ne kohtaavat lisääntyvässä määrin uhkia ja vaaroja. Resursseista tulee yhä kalliimpia ja vaikeasti saatavia. Ruoan tuotantoa menetetään. Maailman säätilat muuttuvat. Teknologia yksin ei kykene tarjoamaan vastauksia moniin näistä tulevista haasteista.

Tästä syystä on olemassa uusi Ilmoitus, uusi Sanoma Jumalalta, koska ihmiskunta ei kykene, eikä ole kyennyt vastaamaan riittävästi – kenties muutamaa poikkeusyksilöä lukuun ottamatta – siihen muutoksen kirjoon joka on meneillään ja edessä.

Kyse ei ole pelkästään sopeutumisesta. Kyse on perustavaa laatua olevasta muutoksesta – sydämen muutoksesta, lähestymistavan muutoksesta, asennemuutoksesta. Sillä se mikä on toiminut aiemmin, ei välttämättä toimi enää. Oletettu voikin osoittautua tehottomaksi tai riittämättömäksi. Kaikki täytyy ajatella uudelleen.

Suuri Sanoma tulee paljastamaan tämän ja sitä miksi se on totta. Se tulee puhumaan siitä mitä he, jotka voivat nähdä, ovat jo kokeneet ja kokevat parhaillaan. Se resonoi kaikkien uskontojenne suurien totuuksien kanssa, ja kuitenkin se paljastaa asioita, joita ei ole koskaan aiemmin paljastettu. Se on Sanoma yksilölle, joka kamppailee nähdäkseen ja tietääkseen totuuden. Ja se on Sanoma koko maailmalle, jolla on edessään suuret Muutosaallot.

Ei ole kyse myönteisenä tai kielteisenä olemisesta. Kyse on siitä, kykeneekö näkemään vai ei; onko sinulla näkevät silmät ja kuulevat korvat. Ei ole kyse poliittisesta suuntautumisesta tai ideologiasta tai koulukunnasta. Kyse on siitä kykeneekö näkemään tai reagoimaan – ei ainoastaan päiväkohtaisiin tapahtumiin – vaan sinua kohti eteneviin tuleviin tapahtumiin, maailman olosuhteisiin, jotka muuttuvat jaloissasi, ja ovat muuttaneet maailmaa jo nyt siinä määrin, että elät ja olet toisenlaisessa maailmassa.

Se ei ole vanhempiesi tai esi-isiesi maailma. Se ei ole se maailma, jolle sivilisaatio on rakennettu ja tehty turvalliseksi. Se ei ole maailma, jossa ihmiskunnan teoriat ja filosofiat ovat kehittyneet vuosisatojen ajan. Se on erilainen, vaikeampi ja epävarmempi maailma – rappeutumisen maailma, muutoksen maailma, maailma jota edes tiede ei kykene täysin ymmärtämään, maailma joka on nyt teidän.

Tarvitsette suurta älyä luoviaksenne tässä maailmassa. Tarvitsette Tietouden voimaa yksilössä tietääksenne ja nähdäksenne mitä täytyy tehdä. Tarvitsette laajaa yhteistyötä ihmisryhmien ja kansojen välillä, tai lopputulos on katastrofaalinen.

Uusi Sanoma antaa avaimen ja puuttuvat palaset. Se ei käsittele kaikkea. Se ei ratkaise jokaista ongelmaa. Se ei vastaa jokaiseen kysymykseen. Ei tietenkään. Mutta se antaa tärkeysjärjestyksen elämällesi ja tärkeysjärjestyksen tulevaisuudelle. Se auttaa sinua valmistautumaan asioihin joita et voi nähdä ja joita et vielä tiedä. Se antaa sinulle voimia ajatella uudelleen käsityksesi ja uskomuksesi. Se palauttaa sinulle näkemisen voiman, ja sen myötä näkevät silmät ja kuulevat korvat.

Jokainen ei vastaanota tätä. Jokainen ei vastaa. Jokainen ei opi ja ole todistajana uudelle Sanomalle. Ei varmasti. Mutta monien täytyy – johtavissa asemissa, kansan joukossa, eri maissa, eri kulttuureissa, eri uskonnoissa – koska tämä on Sanoma maailmalle. Se ei ole Sanoma yhdelle maalle. Se ei ole Sanoma tietylle ajalle tai tapahtumalle. Se ei ole reaktio uskontoon. Se ei ole uskonnon torjumista. Se ei ole hallituksen torjumista. Se ei torju sitä, mikä on olemassa, vaan se on varoitus, siunaus ja valmistelu elämiseen ja edistymiseen erilaisessa maailmassa.

Ette voi tukeutua siihen, mitä aiemmin on tapahtunut. Jopa luonto on niin häiriintynyt, että ette voi luottaa tiettyihin asioihin. Kansakunnat tulevat ponnistelemaan taloudellisesti. Tulee olemaan kasvua, mutta vain tilapäisesti. Ja ihmissuvun tarpeet tulevat niin suuresti ylittämään kapasiteetin, ainakin näennäisesti, että se sekoittaa kaiken edistymisen, johon kykenette.

Tämä tuottaa muutoksen tärkeysjärjestyksessä. Turvallisuus ei enää ole vain yhden valtion suojaamista toiselta. Se on suurten ihmisryhmien turvaamista. Kaikkien täytyy olla mukana tässä jossain määrin. Kyse ei ole vain hallituksista tai hallitsemisesta. Kyse on koko maailmasta.

Monia ihmisiä menetetään tässä suuressa muutoksessa. Mutta tappiot voidaan minimoida ja tragedioita voi lieventää. Jokaisen täytyy osallistua, jotta ihmiskunta voi selvitä suurista Muutosaalloista ja olla asemassa, jossa voidaan rakentaa uusi ja yhteistyöhenkisempi maailma – maailma joka ei perustu loputtomaan kasvuun ja laajenemiseen, vaan tasapainoon ja maailman kansojen turvallisuuteen. Se tulevaisuus on hyvin erilainen kuin menneisyys ja hyvin erilainen kuin se maailma, jonka tällä hetkellä näet.

Vain Jumala tietää mitä horisontin takaa on tulossa. Mutta sinulle on annettu näkevät silmät ja kuulevat korvat, jotta näkisit todisteita tästä tänään ja huomenna ja kaikkina tulevina päivinä. Sinua ei pyydetä uskomaan, vaan kiinnittämään huomiota, selkeyttämään mielesi, avaamaan havaintokykysi. Vähiten sivistyneet joukossanne pystyvät huomaamaan että tuulet ovat muuttumassa, samaan aikaan kun asiantuntijat jatkavat puhetta menneisyyden realiteeteista. Kyse ei ole älyllisestä loistokkuudesta. Kyse on huomiokyvystä ja selkeydestä, näkemisestä ja arvostelukyvystä.

Monet ihmiset tulevat epäonnistumaan. Monet ihmiset tulevat kieltämään. Monet ihmiset välttelevät todellisuutta, sillä tämä on yksi ihmiskunnan suurista heikkouksista. Siten he, jotka ovat vahvoja, he jotka ovat selkeitä, he jotka näkevät, he jotka ovat sitoutuneita palvelemaan muuttuvaa maailmaa, he tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä, missä tahansa asemassa he ovat kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Tästä syystä suuri Ilmoitus täytyy antaa. Se ei ole ihmisen keksintö. Se ei ole yhden miehen ajattelun ja mielikuvituksen tuotetta. Tuskinpa niin. Se ei ole vallankumous nykyisenlaista uskonnollista ajattelua vastaan. Se on täysin uusi. Se ei tule tuomitsemaan, vaan korjaamaan ja antamaan teille voimaa luoda. Se on Sanoma maailmalle.

Pimeys taivaalla on kasvamassa. Ihmiskunnan vaikeudet ovat lisääntymässä. Hallitukset tulevat kykenemättömiksi tämän edessä, ellei niitä ohjaa suurempi visio ja suurempi sitoutuminen.

Ihmiskunta on edelleen astumassa ulos primitiivisestä tilasta, heimotilasta, kohti maailman yhteisöä. Se on hyvin vaikea ja vaarallinen siirtymävaihe, mutta sen täytyy tapahtua, niin kuin sen täytyy tapahtua kaikissa universumin maailmoissa, joissa älyllistä elämää on kehittynyt.

Edessänne ovat nyt nämä suuret ja vaikeat siirtymävaiheet, heimohenkisistä sotaisista yhteiskunnista maailman yhteisöksi – tarpeeseen eikä pelkästään ideologiaan perustuvaksi yhteisöksi – yhteisöksi joka perustuu maailman turvaamiseen sisäiseltä romahdukselta ja sen suojaamiseen ulkoiselta sekaantumiselta teitä ympäröivän universumin taholta.

Se on erilainen maailma kuin maailma, jota tänään ajattelet, mutta se on maailma, joka on luonnollinen, sillä luonto ei ole muuttunut. Maailma on muuttunut, mutta ihmiskunta ei ole muuttunut sen mukana. Ja nyt olette astumassa uudelle alueelle. Ja se on vieras ja vaarallinen. Se edellyttää suurta tarkkaavaisuutta edetessänne kohti tulevaisuutta.

Mikä ohjaa ihmiskunnan havaintokykyä? Millä tekijöillä on vaikutusta ihmisten päätöksiin? On olemassa suuri Ilmoitus sitä varten, yhden miehen tuoma, pienen avustajaryhmän kanssa. Hän on Sanantuoja tälle aikakaudelle, mutta hän ei sovi käsityksiin superihmisestä. Hänellä ei tule olemaan maagisia voimia. Hän ei tule olemaan karismaattinen. Hän ei tule olemaan viihdyttävä. Mutta hän on Sanantuoja, ja hänen elämänsä on ollut Jumalan uuden Sanoman välittämisen välineenä.

Ottakaa siis vastaan. Kuunnelkaa. Avatkaa mielenne. Ette voi navigoida tulevaisuudessa ilman tätä suurempaa Sanomaa. Ette ole valmistautuneet. Ette ole valmiita ajoissa. Ette kykene vakuuttamaan muita vastaamaan.

Jumala rakastaa maailmaa ja on antanut ihmiskunnalle suuria Opetuksia tärkeissä käännekohdissa vakiinnuttaakseen ihmisten sivilisaation ja vapauttaakseen ihmiset heimoidentiteetistä, mahdollistaakseen sivilisaation kehittymisen ja kasvun huolimatta sen monista tragedioista ja virheistä.

Nyt olette siirtymässä sivilisaatiosta maailman yhteisöksi, sillä vain tämä antaa todellista turvaa ja suojaa ihmissukua tulevaisuudessa. Se on siirtymävaihe, josta vain harvat voivat tällä hetkellä edes ajatella järkevästi. Mutta se on kohtalonne.