Jumala on puhunut uudelleen


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
24. helmikuuta, 2011
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumala on puhunut uudelleen. Jumala on puhunut uudelleen, koska maailmalla on edessään suurimmat ponnistelunsa ja vaikeimmat haasteensa.

Ihmissuku on luonut ympäristökatastrofin, joka kykenee heikentämään sen sivilisaation perustuksia – monitahoisen suurkatastrofin, ympäristönne muuttavan katastrofin, joka kuluttaa maaperänne loppuun, joka kuivaa jokenne; katastrofin joka tekee lopun kasvustanne ja laajenemisestanne; katastrofin, joka on tulosta kymmenien ja satojen vuosien maailman väärinkäytöstä – vailla huolta huomisesta – aivan kuin maailma olisi loputon runsaudensarvi, jota voi käyttää rajattomasti hyväkseen.

Ja maailman uskonnot, joista jokaisen Jumala saattoi alulle, kilpailevat keskenään – joskus väkivaltaisesti, usein kiivaasti – kilpailevat kamppaillen etusijasta ja tunnustuksesta, väittäen monasti olevansa se merkittävin tai jopa ainut todellinen Jumalan suuri sanoma, se ainoa oikea polku, jota pitää seurata.

Jumala on puhunut uudelleen, koska ihmiskunta on ryöstänyt maailman ja on nyt kohtaamassa sellaisen ahdingon, joka voi johtaa suuriin menetyksiin ja konflikteihin.

Jumala on puhunut uudelleen, koska uskonto on epäonnistunut yhtenäisyytensä saavuttamisessa, paitsi hyvin harvojen yksilöiden ja organisaatioiden keskuudessa.

Se on epäonnistunut siltojen rakentamisessa ihmisten heimoidentiteettien välille, jotka olisi täytynyt ylittää riittävästi maailmanyhteisön perustamiseksi, irtautumisessa lähiryhmästä, omasta alueellisesta identiteetistä, omista erityistavoista ja kulttuureista, tulemisessa osaksi maailman yhteisöä.

Tämä on ihmiskunnan kehityspolku, polku, joka johtaa kulttuurisen ilmaisun suureen moninaisuuteen, mutta mahdollistaa ihmisille elämisen, kommunikaation ja luomusten jakamisen keskenään.

Jumala on puhunut uudelleen, vaikka monet sanovatkin että tämä ei ole mahdollista, että viimeisimmällä profeetalla oli suuri ja lopullinen viesti maailmalle. Mutta kuka ihminen voi sanoa näin? Edes Jumalan Sanantuojat eivät voi sellaisia väitteitä esittää.

Sillä Jumala kommunikoi kuten Jumala tahtoo, olematta ihmisten ajatusten tai uskomuksien rajoittama. Mitä ylimielisyyttä ajatella, että ihmisen olettamukset tai sanomiset estäisivät kaikkien maailmankaikkeuksien Luojaa.

Tästä syystä Jumala on taas puhunut, sillä suuri oikaisu täytyy tapahtua ymmärryksessänne Jumalallisen Läsnäolosta ja Voimasta elämässänne, ja maailmassa sekä maailman ulkopuolisessa universumin elollisen Suuryhteisössä.

Ihmiskunta seisoo avaruuden kynnyksellä, elollisen Suuryhteisön kohtaamisen kynnyksellä – Suuryhteisön, joka on paljon monimutkaisempi, vaativampi ja haastavampi kuin mikään, mitä ihmissuku on aiemmin kohdannut.

On kuin ihmiskunta olisi murrosikäinen astumassa aikuisten maailmaan, tietenkin puhkuen olettamuksia ja omahyväisyyttä, mutta tietämättömänä ja vaarallisen lapsellisena suhteessa tuon aikuisten maailman realiteetteihin ja vaikeuksiin.

Maailman uskontoja, jotka annettiin ihmisten sivilisaation rakentamiseksi, ei ole suunniteltu valmistamaan ihmiskuntaa Suuryhteisölle. Se siis ei ollut niiden tarkoitus tai tehtävä.

Mutta nyt evoluutiokehitys ja -prosessi ovat saattaneet ihmiskunnan tälle suurelle kynnykselle. Eläessään hupenevien resurssien ja väestönkasvun maailmassa sen täytyy nyt kohdata elollisen Suuryhteisö – sen kohtaamisen todellisuus, vaikeus ja suuri mahdollisuus.

Sillä pelkojesi, ahdistuksesi, välttelysi ja kieltämisesi takaa kykenet näkemään, että maailmaan saapuvat suuret Muutosaallot sekä ihmiskunnan kohtaaminen älyllisen elämän universumin kanssa ovat ne kaksi suurinta asiaa ja keskeisintä motivaatiota, jotka johtavat ihmiskunnan lopultakin yhteistyöhön ja perustamaan toimivan ja oikeudenmukaisen maailmanjärjestyksen – sellaisen vakauden maailmassa, jollaista ei ole ennen koettu.

Tämä vakaus ei voi toteutua sortohallinnon alaisena, sillä se ei onnistu. Se on nyt kehittymässä olosuhteiden pakosta. Sillä keskenään kilpailevat ja toisiaan vastaan taistelevat valtiot vain kuluttavat maailmaa loppuun yhä enemmän ja nopeammin.

Ja kun ilmasto muuttuu ja ympäristö muuttuu, on valtioiden on tehtävä yhteistyötä jos ne aikovat selviytyä ja huolehtia kansoistaan.

Kyseessä on elämä niin yksinkertaisella perustasolla – modernin mielen kadottama – mielen, joka ajattelee halujaan ja fantasioitaan, pelkojaan ja luomuksiaan niin pakkomielteenomaisesti uppoutuen ettei se pysty näkemään elämän itsensä realiteetteja.

Pilatkaa ympäristönne, ja siitä muodostuu perustanne heikentäjä. Se toimii teitä vastaan. Taistelkaa keskenänne ja sodasta tulee päättymätöntä. Vanhat kaunat uudistetaan ja uusia kaunoja löytyy.

Maailma tarvitsee uutta suurta Sanomaa, sillä kristinusko ei voi pelastaa maailmaa. Islaminusko ei voi pelastaa maailmaa. Buddhalaisuus ja hindulaisuus eivät voi pelastaa maailmaa. Eikä juutalaisuutta ollut koskaan suunniteltu pelastamaan maailmaa.

Nyt kun on olemassa maailmanyhteisö, joka on suuren keskinäisen riippuvuuden, ja suuren haurauden yhteisö ja hyvin haavoittuvainen sekä sisäiselle romahdukselle että ulkoiselle kilpailulle ja väliintulolle – nyt on tullut aika ihmiskunnan varttua aikuiseksi. On aika kaikkien kansojen ihmisten sydämissä tapahtua suuri muutos – aika arvioida todellinen tilanne, ymmärtää suuret Muutosaallot ja niiden voima ja valta heikentää vakaan maailman perustuksia.

On aika Jumalan puhua uudelleen. Jumala tietenkin tietää tämän, vaikka vain harvat ihmiset tunnistavat tämän.

Monet ihmiset odottavat varhaisten profetioidensa toteutumista – Imaamin, Maitreyan tai Jeesuksen paluuta. Mutta ymmärrättehän, että he eivät palaa. Ja he, jotka näiksi henkilöiksi itseään nimittäen tulevat, eivät ole hengellisesti valaistuneita tai hengellisesti armoitettuja vaan niitä, jotka ovat tulleet Suuryhteisöstä tänne käyttämään hyväkseen ihmisten typeryyttä ja odotuksia.

Jumala on puhunut uudelleen. Jos voisit rehellisesti tunnistaa, että tälle on tarve – että tälle on tarve elämässäsi, yhteisössäsi, perheessäsi, valtiossasi, valtioiden välillä – silloin näkisit, että uusi suuri Sanoma on tarpeen, ja että itse asiassa elät suuren Sanoman aikaan.

Mutta tässä on oltava hyvin selkeä, sillä Jumala ei ole antamassa uutta supersankaria, johon saisitte uskoa. Jumala ei ole antamassa teille valtavaa oppijärjestelmää noudatettavaksi, epäonnistujia kohtaavan vakavan rangaistuksen uhalla. Jumala ei pyydä uskomaan yhteen opettajaan. Jumala ei pyydä, että teillä olisi vain yksi teologia tai yksi filosofia.

Jumala tuo, sen sijaan, Tietouden voimaa yksilölle, ja tuon vallan ja voiman myötä vastuuta maailman palvelemisessa. Jumala ei aio antaa ihmiskunnalle uutta ideaa, josta se sitten taistelee erimielisenä. Tulette saamaan jotakin paljon olennaisempaa, jotain mitä todella voi ainoastaan antaa sellaiselle maailman yhteisölle, jota ovat kohtaamassa suuret vaarat ja mullistukset.

Tämä on kehittyneempi Sanoma – ei annettu tällä kertaa yksinkertaisina tarinoina tai anekdootteina, ei annettu käskyinä, ei esitetty yksinkertaisina talonpoikaisina kuvina, ei annettu mystisinä valaistusta lupaavina henkilöllisyyksinä, vaan annettuna johdattamaan yksilö tunnistamisen ja vastuuntunnon tilaan, ei pelkästään häntä itseään varten, vaan koko ihmisen sivilisaation pelastamiseksi.

Ihmiset eivät ensin ymmärrä tätä, koska he eivät näe ihmiskuntaa odottavaa suurta vaaraa. He ajattelevat, että elämä tulee olemaan sellaista kuin se on ollut ennenkin, ehkä kenties ongelmallisempaa, vaikeampaa, epävarmempaa. He eivät tajua elävänsä uudessa maailmassa – maailmassa joka on huomaamattomasti muuttunut, maailmassa, joka ei tule olemaan samanlainen kuin missä he varttuivat, vanhempien tai esi-isien maailma. Ja he tulevat huomaamaan, että ilman Tietouden sisäistä opastusta he ovat hukassa tässä maailmassa – tässä maailmassa, joka on tulossa yhä huolestuttavammaksi, yhä epävarmemmaksi.

Tietyssä pisteessä ei tätä voi enää paeta. Ei voi elää fantasian tai kieltämisen tilassa, projisoiden syytöksiä ja vihamielisyyttä vanhempiinsa tai kulttuuriinsa tai organisaatioihin tai hallituksiin.

On tehtävä lopullinen johtopäätös, ymmärrättehän, ja mitä aiemmin tämä johtopäätös yksilöillä tapahtuu, sitä aiemmin he alkavat tehdä inventaariota elämästään.

Mutta se, mikä ihmiskuntaa tulee ohjaamaan on se, mikä vaikuttaa ja määrittelee päätöksentekoanne. Olitpa sitten valtion johtaja tai kaupungin liepeillä asuva köyhä ihminen, on se mikä myötävaikuttaa päätöksiisi, ja se mitä voit kuulla ja nähdä sisimmässäsi ja muissa, aivan käänteentekevää sen suhteen, mitä päätät tehdä kohdatessasi suuret Muutosaallot, ja myös sen suhteen millaisen määrän viisautta kykenet tuomaan omiin olosuhteisiisi, riippumatta siitä miten vaikeat ne ovat.

Jumala antaa ihmiskunnalle jotakin, jota se ei edes tiedä tarvitsevansa—yhden keskeisen elementin, puuttuvan palasen, osasen jonka vain Jumala voi antaa, sellaisen vahvuuden, vallan, voiman ja vision, jollaisen vain Jumala voi antaa.

Ilman tätä teknologianne ei pelasta teitä. Nerokkuutenne ei pelasta teitä. Onni ei pelasta teitä. Kieltäminen tai välttäminen ei pelasta teitä. Uppoutuminen harrastuksiin ja huveihin ei pelasta teitä. Siksi Jumala on puhunut uudelleen.

Sanoma on rehellinen. Se on niin rehellinen, että ihmiset lähtevät sitä karkuun. Se on niin rehellinen, että se kenties saattaa aluksi vastaanottajansa ymmälle. Se on niin rehellinen, koska se pyytää sinua olemaan niin rehellinen.

Se pyytää sinua olemaan sellainen miksi Jumala sisimpäsi loi ja ohjaamaan sitä osaa itseäsi, joka on maailmassa elämisen tulosta – suuri vaatimus, mutta kohtuullinen vaatimus jos aiot kyetä kohtaamaan heikentyvän maailman ja realiteetit Suuryhteisössä, jossa lapsellisuus ja typeryys vahingoittavat sinua ja heikentävät sinua.

Maailma on muuttunut. Jumalan suurille Sanomille tulee nyt suoda niiden ilmaisun seuraava vaihe – ei korvaamaan niitä vaan kohentamaan niitä ja puhdistamaan ne ja tuomaan ne harmoniaan toistensa kanssa. Ne kaikki ovat teitä Tietouteen, ymmärrättehän. Sitä ne todellisuudessa ovat.

Hallitukset, yksilöt ja instituutiot ovat muuntaneet ne muiksi asioiksi, samoin kuin valtiot, jotka tavoittelevat valtaa ja dominanssia. Niihin on sekoitettu kulttuuria ja tapoja ja paikallisia havaintoja sellaisessa määrin, että niiden olennaista painotusta ja tarkoitusta voi olla vaikeaa erottaa.

On tarkoitus tuoda ihmisiä takaisin henkisyyden ytimeen, mikä on Tietouden läsnäolo, valta ja voima yksilössä – Tietouden voima ja läsnäolo, tämä suurempi äly, jonka Jumala on antanut itse kullekin, joka tekee työtään ihmisryhmien ja kansakuntien kautta, tukien vapautta ja anteeksiantoa, tunnistamista, viestintää, työtä, ponnistelua, vastuuta.

Tämä ei ole pelkästään yksi vaihtoehto, sillä kohtaamasi maailma tulee olemaan paljon vaikeampi ja paljon vaativampi. Ja ne päätökset, joita sinun täytyy tehdä, tulevat olemaan hyvin seuraamuksellisia sinulle ja muille.

Et voi pelleillä suurten Muutosaaltojen edessä. Seisot Suuryhteisön kynnyksellä. Vain Jumala voi valmentaa sinua näiden kahden suuren realiteetin varalta. Ja Jumala antaa tuon valmistautumisen olennaiset osaset.

Jumala antaa maailmalle sen, mitä se tarvitsee, mutta ihmiset eivät sitä käsitä. He haluavat johtajasoturin. He haluavat sotilaallista voimaa. He haluavat Barabbaan, eivät Jeesusta. He haluavat maallisen herran, eivät Taivaan Herraa. He haluavat aineellista valtaa. Ne haluavat aineellisen ratkaisun. He haluavat ongelmansa korjattua. He haluavat luovuttaa ohjakset pois, sen sijaan että vastuun lahjan vastaanottamisen sijasta.

Uuden sanoman ihme on sama kuin kaikkien Sanomien ihme. Se on henkilökohtaisen oivalluksen ihme. Se on henkilökohtaisen vapautuksen ihme. Se on henkilökohtaisen ja yksilöllisen vastuun kantamisen antamisen ihme, yhteiskunnan ja muiden palvelun ihme. Se on antamisen ihme. Se on anteeksiannon ihme. Se on syvän resonoivan yhteyden ihme toisen kanssa, älyn ja järjen valtakunnan ulottumattomissa. Se on todellisen todellisuutesi ihme, joka ilmaisee itseänsä vaikeassa ja väliaikaisessa maailmassa.

Päätöksiisi vaikuttavat tekijät merkitsevät todella paljon myönteisen lopputuloksen määräytymisessä. Jumala on antanut sinulle äänen ja omatunnon opastajaksi, mutta se ei ole sinun äänesi tai sinun omatuntosi. Se on osa suurempaa Ääntä ja suurempaa omatuntoa.

Jumala ei hallitse maailmaa, määräile säitä. Jumala ei ole mullistusten ja katastrofien, pyörremyrskyjen ja maanjäristyksien ja tulvien alkulähde. Kyseessä on vain luonto toiminnassaan.

Jumala on lähettänyt sinut tähän vaikeaan ja arvaamattomaan maailmaan, niin kauniiseen kuin se onkin, ottamaan Tietouden vallan takaisin ja tämän vallan opastamana antamaan sellaista, mitä sinut on erityisesti suunniteltu antamaan ja juuri siellä, missä palveluksellasi voi olla suurin vaikutus.

Kaikki tämä ylittää ihmisälyn, tietenkin, sillä ette koskaan tule ymmärtämään Luomakunnan ja Taivaan toimintaa, joka ulottuu paljon yli fyysisen maailmankaikkeuden, joka jo itsessään on niin valtava, että mikään rotu ei ole koskaan voinut käsittää sen kokonaisuutta tai sen täyttä merkitystä.

Näin käytännöllinen ja mystinen yhdistyvät. Näin sisäinen ja ulkoinen luovat olennaisen yhteytensä. Näin suurempi äly hallitsee mieltä, jolloin järjen valtavia kykyjä voidaan käyttää ja soveltaa viisaasti. Näin ihmiset ottavat vastuuta, eivät pelkästään omien asioidensa järjestykseen ja tasapainoon saattamisesta, vaan myös saadakseen selville mitä heidän täytyy tehdä auttaakseen ihmissukua, missä hyvänsä heidän lahjansa voidaan antaa.

Maailma täytyy nähdä hyvin myötätuntoisesti tulevaisuudessa. Tulet näkemään paljon epäonnistumista ja tappiota. Tulet näkemään suuria typeryyksiä, ja jopa ihmiskunnan toistuvat huvit ja ylellisyydet tulevat yhä äärimmäisemmiksi.

On annettava anteeksi ja suhtauduttava maailmaan myötätunnolla. Et voi olla täysin irrallasi siitä, sillä sinulla on siihen yhteys, sinut on lähetetty sitä palvelemaan, ja tarkoituksesi ja kohtalosi liittyvät siihen.

Tavoite ei ole sisäinen rauha. Tavoite on antaminen ja palvelu. Jopa suurimpien pyhimyksien on täytynyt tunnistaa tämä, kun heidät on lähetetty maailmaan opettamaan ja saarnaamaan ja auttamaan, missä hyvänsä he voivat.

Saavutuksiasi maailmassa, tai jopa henkisiä saavutuksiasi, on kaikkia tarkoitus käyttää palvelemiseen, keventämään ympärilläsi olevien taakkaa, rohkaisemaan ihmisiä palaamaan siihen Voimaan ja Läsnäoloon, joka on heidän Alkulähteensä ja jumalayhteytensä – käyttäen mitä tahansa uskomuksia, symboleja, kuvia tai henkilöllisyyksiä, joita ne pitävät innoittavimpina.

Mikä on olennaista ja tärkeää on se pyrkimys ja se tunnistaminen, että elät kahden mielen kanssa – maallisen mielen ja Tietouden syvemmän mielen.

Tämä on kaikille, ei pelkästään yhdelle heimolle, yhdelle ryhmälle, tai tiettyä historiallista ajanjaksoa varten, tai jonkin tietyn merkittävän episodin kohtaamiseen ihmiskunnan tässä maailmassa olemisen pitkässä tarinassa.

Jumala on puhunut nyt uudelleen suuremmista asioista – asioista tavallisen tuolla puolen, ja asioista jotka ovat äärimmäisen tavallisia ja tärkeitä. Jumala on puhunut Suuryhteisöstä, suurista Muutosaalloista, sisäisen todellisuutesi merkityksestä ja olennaisesta pyrkimyksestä saada takaisin yhteytesi Tietouteen, jonka on tarkoitus opastaa sinua, suojella sinua ja johtaa sinua suurempiin saavutuksiisi elämässä.

Se on valtava läpimurto yksilölle. Ja yksilöt ovat käänteentekevässä asemassa ihmiskunnan kohtalon ja tulevaisuuden määräytymisessä.

Ja se mikä heidän päätöksiään ohjaa – oli se sitten kunnianhimo, usko, pelko, ylpeys tai aiemmat käsitykset tai se suurempi inspiraatio, jonka vain Tietous voi antaa – määrittää lopputuloksen jokaisessa tilanteessa.

Jumala on puhunut uudelleen. Sinun täytyy tulla suuren Sanoman luo nähdäksesi. Älä ole typerä ja seiso etäällä arvioidaksesi ja ymmärtääksesi sitä, sillä et tule ymmärtämään sitä. Ja pelkkä arvostelu on vain merkki typeryydestäsi ja rehellisyyden puutteestasi.

Tämä on suuren Sanoman suurenmoinen aika. Tämä on erinomainen tulevaisuuden valmistelun aika. On erinomainen aika tuoda elämäsi tasapainoon ja harmoniaan, ja valmistautua elämään uudessa maailmassa, vaativassa maailmassa, mutta myös vapauttavassa maailmassa jos ihmiskunta päättää seurata sitä, minkä Jumala on heille antanut.