Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
22. huhtikuuta 2011
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.

Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan – suuntaan johon sen ei ole tarvinnut aikaisemmin liikkua. Sillä maailma on muuttunut, ja ihmiskunnalla on edessään universumin elämän Suuryhteisö – suuri muutos, suuri kynnys ihmiskunnan pitkässä evoluutiossa, suunnattoman mullistuksen ja epävarmuuden aika, vaarallinen aika ihmissuvulle – aika, jolloin tapahtumat etenevät nopeasti.

Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan: kohti sellaista maailmanyhteisöä, joka pystyy ylläpitämään maailmaa, joka pystyy kohtaamaan universumin elämän realiteetit, jotka tulevat vyörymään yllenne ja vyöryvät jopa tälläkin hetkellä. Tämän suuren muutoksen monet ihmiset tuntevat, mutta eivät sitä ymmärrä.

Maailman liike on nopeutumassa, ja ihmisten elämää sekoittavat ja ottavat hallintaansa suuret ympäristömuutokset sekä mullistukset politiikassa ja taloudessa. Kaikki tämä on nyt liikkeessä eikä sitä voi pysäyttää, ainoastaan lieventää. Tämä edellyttää suurta sopeutumista.

Juuri tällä ihmiskunnan historian suurella kynnyksellä Suuri Sanoma on lähetetty maailmaan ja Sanantuoja on lähetetty tänne vastaanottamaan, valmistamaan ja esittämään se. Hänelle se on ollut pitkä matka – pitkä ja vaikea matka.

Nyt ihmiskunnalle saatu Sanoma on suuri – kattavampi ja täydellisempi kuin mikään koskaan aiemmin maailmaan lähetetty sanoma: täydennettynä sellaisin opetuksin ja selityksin, joilla sen viisaus ja Tietous voidaan nähdä ja sitä oikein soveltaa – jättämättä sitä pelkästään inhimillisen tulkinnan varaan.

Ihmiset eivät näe, eivätkä kuule. He eivät tunne itseään. Ja heidän luontaiset taitonsa ympäristön havainnointiin ovat monilla kadoksissa ja kehittymättömiä.

Tämä tekee Sanantuojan tehtävästä vaikeamman. Hänen täytyy kantaa Mysteeriä, sillä Suuri sanoma on järjen maailman ulottumattomissa, eikä se todellakaan ole ihmisten odotusten, uskomusten tai käsityskyvyn vaikutuspiirissä.

Jumala liikuttaa maailmaa uuteen suuntaan. Se on suunta, joka oli aina tarkoitettukin, mutta se tulee olemaan maailman ihmisille uusi. Se on ymmärryksellesi uusi.

Suuret Sanomat Luojalta on aina tällaisia. Ne esittävät aina uuden todellisuuden, uuden tietoisuuden, uusia ulottuvuuksia ja lupauksen suuremmasta.

Maailma on hämärtymässä ja tätä lupausta suuremmasta tarvitaan nyt. Vain Tietouden valo – se suurempi äly, jonka Luoja on myöntänyt ihmissuvulle ja kaikille universumin roduille – vain tämä voi nyt tehdä mahdolliseksi käsittää, vastata ja reagoida.

Sillä palaat Jumalan luokse Jumalan ehdoilla. Ja Jumalan Sanomat täytyy käsittää sellaisina kuin ne todella ovat ja on tarkoitettu olemaan.

Tulee olemaan paljon kamppailua ja riitoja tässä kohden, ja Sanantuojan sekä Sanantuojan seuraajien täytyy kohdata tämä vaikeus, tämä turhautuminen, ja harjoittaa suurta kärsivällisyyttä.

Tällaista suurta Sanomaa ei alkuun hyväksytä, ja vain muutamat harvat kykenevät vastaamaan täydellisesti. Mutta ajan myötä, ja kun maailma muuttuu levottomammaksi, uusi Sanoma saa suurempaa vetovoimaa, laajempaa näkyvyyttä ja enemmän ajankohtaisuutta.

Se vastaa kysymyksiin, joita et ole edes kysynyt. Se on valmistelu tulevaisuuden varalta samalla kun se on lääke nykyhetkeen.

Filosofinne ja teologinne eivät tule tietämään mitä he siitä ajattelisivat. Heillä on sen kanssa ongelma. Se ei mukaudu heidän ymmärrykseensä, johon ne ovat itseänsä niin suuresti investoineet. Uskonnolliset johtajat käyvät sitä vastaan, koska se puhuu todellisuudesta, jota he eivät vielä tunnista.

Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan. Sanantuoja on täällä tuomassa suuren Sanoman. Häneltä on kestänyt vuosikymmeniä vastaanottaa se. Siltä kestää vuosikymmeniä tulla tunnustetuksi maailmassa.

Mutta ongelmana on aika. Ihmiskunnalla ei ole paljon aikaa valmistautua uuteen maailmaan ja kontaktiin universumin elämän kanssa – kontaktiin, joka tapahtuu jo nyt, kontakti vaarallisin tarkoitusperin ja aikomuksin.

Ihmisillä on pakkomielle tarpeistaan, asioistaan, kaipauksistaan ja haluistaan. He eivät näe maailman liikettä. Sillä maailma on muuttunut, mutta ihmiset eivät ole muuttuneet sen mukana. Ja nyt edessä on kokonaan uusi tilanne.

Mitä Jumala sanoo tähän, kun ihmiset hämmentyvät suuresti siitä, että heidän tulevaisuuden ennustuksensa eivät toteudukaan, kun heidän pelastajansa paluu ei tapahdukaan, ja kun ne uskovat Jumalan olevan se, joka luo kaikkia näitä ongelmia heille?

Suuri Sanoma puhuu kaikista näistä asioista. Mutta on oltava avoin suurelle Sanomalle, ja on kohdattava tulevaisuudennäkymä suuresta muutoksesta, sillä se kohtaa pian sinut ja maailman, ja se tulee etenemään.

Sitä, mikä ilmenee tänään, ei voi käsittää tuhansien vuosien takaisesta menneisyydestä käsin. Sillä ihmiskunnan kehitys on siirtynyt uuteen asemaan, valta-asemaan maailmassa ja suuremman haavoittuvuuden asemaan maailmankaikkeudessa.

Mistä voitte alkaa saada tätä oppia, joka valmentaa teitä uutta maailmaa ja elämän Suuryhteisöä varten – kahta tapahtumaa, jotka tulevat muuttamaan ihmiskunnan historian suunnan ja vaikuttavat jokaisen henkilön elämään?

Hallitukset eivät tiedä. Uskonnolliset johtajat eivät tiedä. Asiantuntijat eivät tiedä. Yliopistot eivät voi valmistaa ihmisiä.

Suuren Sanoman täytyy tulla kaiken elämän Luojalta, ja se tapahtuu nyt. Sillä elät Suuren Sanoman aikaa, ja Sanantuoja on maailmassa. Niin kauan kuin hän on maailmassa, sinulla on mahdollisuus vastaanottaa ja valmistautua. Kun hän on lähtenyt, se tulee olemaan erilaista. Se tulee olemaan vaikeampaa. Tässä asiassa hän on Valo maailmassa.

Hän on nöyrä mies, eikä hän väitä muuta kuin että hän on Sanantuoja, sillä se on hänelle määrätty rooli. Hänen täytyy valmistella ihmiskunta uuteen maailmaan suuren Sanoman kautta. Hänen täytyy valmistella ihmiskunta Suuryhteisöön suuren Sanoman kautta. Hänen täytyy puhua tulevasta, ja jo ihmisille tapahtuvasta, suuresta muutoksesta, suuren Sanoman kautta.

Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan. Voiko ihmiskunta liikkua? Voivatko ihmiset reagoida? Voitko sinä vastata? Voitko sinä hyväksyä, että elät suuren Sanoman aikaan ja harkita, mitä tämä elämällesi merkitsee ja minkä haasteen se eteesi asettaa?

Ihmiset eivät tajua kuinka paljon heidän elämänsä ja olosuhteensa riippuvat maailman tilanteesta ja maailman liikkeestä. Vain köyhemmissä valtioissa on tämä suurempi todellisuus aina läsnä. Vauraissa valtioissa vauraus eristää sinut elämän suuremmista realiteeteista jossain määrin, jonkin aikaa. Mutta tämä vauraus vähenee, ja suuremmat realiteetit kohtaavat pian sinut.

Sillä miten ihmiskunta reagoi ja valmistautuu on mitä suurin vaikutus. Sillä, mikä ohjaa yksilöiden päätöksiä on mitä suurin vaikutus. Mitä ääntä he kuuntelevat – kuuntelevatko he Tietouden läsnäoloa ja voimaa, jonka Jumala on antanut heille opastamaan ja suojelemaan heitä – vai onko se kulttuurin ääni tai pelon ääni tai vihan tai kunnianhimon ääni.

Nämä valinnat ovat perustavanlaatuisia yksilölle, ja se mitä yksilöt päättävät, määrittää ihmiskunnan kohtalon ja ihmiskunnan tulevaisuuden. Siksi vastuu tulee jokaisen osaksi – ei ainoastaan johtajien ja instituutioiden.

Siksi Jumala tuo uuden Sanoman kansalle eikä valtionjohtajille. Sillä johtajat eivät ole vapaita. Heitä sitovat heidän asemansa ja heidän valitsijansa, heitä sitovat muiden odotukset. Siksi suuri Sanoma tulee sinun ja kansan luokse. Juuri heidän päätöksillään ja päättäväisyydellään on mitä suurin vaikutus.

Ihmiset haluavat monia asioita. He eivät halua menettää sitä mitä heillä on. He juuttuvat hetkeen. Heillä ei ole perspektiiviä nähdä mihin heidän elämänsä on menossa.

Suuri Sanoma on iso järkytys ja iso haaste jokaiselle. Mutta tämä järkytys ja haaste ovat suuren Sanoman järkytys. On haaste kohdata Luojan tahto. Haaste on siinä pystyykö reagoimaan ja vastaamaan ja mikä on vastauksesi luonne.

Et voi seisoa siinä, missä olet, sillä maailma on muuttunut, ja se muuttuu vielä lisää. Se liikkuu. Sinun täytyy liikkua sen mukana. Tämä on olemista harmoniassa elämän kanssa. Tämä on astumista ulos eristyneisyydestä. Tämä on vapautumista häiriötekijöistä ja pakkomielteistä. Tämä on oppimista kuuntelemaan, katsomaan, ja tyynnyttämään mielesi, niin että voit nähdä. Tämä on luopumista valituksen aiheista, niin että voit ymmärtää, missä olet. Tämä on Askelten ottamista Tietouteen, niin että Jumalan Voima ja Läsnäolo voivat puhua sinun välitykselläsi, ja sinulle.

Tämä on suuri Sanoma, joka vie ihmiskuntaa uuteen suuntaan. Ovatko ihmiset halukkaita menemään, vai jäävätkö he jälkeen – kohdaten suuret Muutosallot – uneksien rannalla aaltojen kehittyessä, eläen rannikolla kuvitellen että kaikki on hyvin, eläen hetkessä, kykenemättöminä vastaamaan maailman antamiin merkkeihin, eläen sellaisten olettamuksien mukaan, jotka eivät ole sopusoinnussa elämän realiteettien kanssa?

Kuka voi reagoida? Kuka katsoo? Kuka kuuntelee? Kuka panee syrjään käsityksensä, uskomuksensa ja mieltymyksensä riittävän pitkäksi aikaa nähdäkseen jotakin, kuullakseen jotakin, tietääkseen jotakin?

Tämän Sanantuoja pyytää sinua tekemään. Tämän Suuri sanoma edellyttää. Juuri tätä eläminen uudessa maailmassa edellyttää. Tätä ilmaantuminen elämän Suuryhteisöön edellyttää.

Onko ihmiskunta typerä ja kömpelö, tietämätön ja passiivinen, sen suuremman älyn jäädessä tunnistamatta ja hyödyntämättä? Nämä ovat kysymykset. Vastaukset eivät ole ilmeisiä, sillä ne eivät ole vielä muodostuneet. Ne eivät ole kohdanneet todellista testiä, jonka ihmissuku pian kohtaa.

Mutta kaiken elollisen Luoja rakastaa maailmaa ja rakastaa ihmiskuntaa ja on lähettänyt pelastuksen vallan maailmaan – vapauttaakseen yksilön ja palauttaakseen heidän voimansa ja rehellisyytensä kohtaamaan elämän suuret haasteet, jotka ovat nyt ilmaantumassa horisonttiin. Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan. On aika valmistautua, vastaanottaa sekä tukea suurta Sanomaa.

Ihmiset tulevat valittamaan. He tulevat protestoimaan. He tulevat vastustamaan. He tulevat syyttämään Sanantuojaa. He tuomitsevat suuren Sanoman. Kykenemättöminä vastaamaan, haluttomina uudelleen harkitsemaan elämäänsä ja käsityksiään, he tulevat vastustamaan.

Näin tapahtuu aina suuren Sanoman aikaan. Ne, jotka ovat investoineet eniten menneisyyteen, vastustavat uutta maailmaa ja kaikkea siinä. He eivät voi nähdä. He eivät tule tietämään. Heillä ei ole uskallusta harkita uudelleen asemaansa. Heillä ei ole nöyryyttä seisoa suuren Sanoman edessä.

Mitä Jumala voi tehdä heidän puolestaan? He pyysivät niin paljon Luojalta, mutta he eivät kykene reagoimaan Luojan vastaukseen. Mitä Jumala voi tehdä heidän puolestaan?

Ole ensimmäisten vastaajien joukossa, jotta suuremmat lahjasi elämässä voisivat rakentua ja saada tilaisuutensa tulla esiin elämäsi päivinä ja vuosina.

Tässä on suuren Sanoman valta – sen viisauden ja Tietouden vapauttaminen, joita ihmiskunta nyt epätoivoisesti tarvitsee valmistautuakseen tulevaisuuteen, joka tulee olemaan toisenlainen kuin menneisyys.

Siunaukset ovat kanssasi. Vapautuksen valta on sisimmässäsi – Tietoudessa sinun sisälläsi. Mutta mikä voi sytyttää tämän Tietouden ja kutsua sitä ja tehdä sinulle mahdolliseksi lähestyä sitä, ymmärtää sitä ja seurata sitä onnistuneesti?

Jumalan täytyy sytyttää se, ja suuri Sanoma on täällä käynnistääkseen yksilöiden suuremman vapauttamisen valmistelussa uutta maailmaa varten, sekä ihmiskunnan kohtaloa varten universumissa, joista kumpikaan ei ole vielä tunnistettu ja toteutunut.

On aika vastata. On aika olla todella rehellinen itselleen, eikä perustaa elämäänsä mieltymyksilleen tai peloilleen, vaan todelliselle sisimmässä tapahtuvalle tunnistamiselle. Suuren sanoman kohtaaminen haastaa sinut vastaamaan tällä syvemmällä rehellisyydellä. Suuren sanoman kohtaaminen haastaa sinut tällä syvemmällä rehellisyydellään. Se on elämäsi suurin haaste. Se on elämäsi tärkein haaste. Se on kaikkein tärkein tapahtuma elämässäsi.

Jumala liikuttaa ihmiskuntaa uuteen suuntaan.